Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů

Aktuálně podporované projekty:

 

NADAČNÍ FOND DOBRÝ ANDĚL

 
DOBRÝ ANDĚL pomáhá rodinám, které se vlivem nemoci dostaly do finanční tísně. Je to systém, pomocí kterého mohou až desetitisíce dárců, Dobrých andělů, výrazně pomoci tisícům nemocných i relativně malými pravidelnými měsíčními příspěvky. Příspěvky Dobrých andělů přerozděluje nadační fond každý měsíc do posledního haléře. Chod nadačního fondu je financován ze soukromých peněz zakladatelů.

 

 

BEST Brno, lokální skupina mezinárodního BESTu

 

BEST Brno, lokální skupina mezinárodního BESTu, byl založen na Vysokém učení technickém v Brně v roce 2005 jako první svého druhu v České republice.Posláním BESTu je zprostředkovat studentům VUT v Brně doplňkové vzdělání, a to především jejich účastí na mezinárodních akademických kurzech, inženýrských soutěžích a jiných vzdělávacích akcích po celé Evropě. Studenti se také mohou zapojit do pořádání těchto aktivit na VUT v Brně.

BEST nabízí studentům VUT v Brně možnost účastnit se těchto aktivit:

Akademické kurzy
soutěž EBEC Brno
Kulturní výměny
Inženýrské soutěže
Sympozia o vzdělávání
Motivační víkendy
Tréninky soft skills
Odborné přednášky pro studenty
Volnočasové aktivity

V současné době má BEST Brno více než třicetičlennou základnu a stovky studentů VUT v Brně se každoročně zúčastní zahraničních akcí pořádaných BESTem.

Inženýrská akademie ČR


 

Fakulta strojní, ČVUT v Praze, Ústav výrobních strojů a zařízení


 

 

Projekty finančně podporované v minulých letech:

CEREBRUM - Sdružení osob po poranění mozku a jejich rodin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Občanské sdružení, jehož posláním je přispívat k porozumění problematice poranění mozku, poskytovat informace a zejména podporovat občany, kteří utrpěli traumatické či jiné poškození mozku, nebo jejich rodinné příslušníky a pečující.

Nadace Naše dítě

Světluška


 

Dětský domov Humpolec


 

Dětský domov Kamenice nad Lipou
 

 

MŠ Charlese de Gaulla

 

Sledujte nás na sociálních sítích: