Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů

Budoucnost české výroby tkví v inovacích

Česká republika je zemí s dlouhou vědeckotechnickou, průmyslovou a inovační tradicí, díky níž jsme se z provincie stali jednou ze předních ekonomik světa. Dnes ale nedokážeme plně využít inovační potenciál a zaostáváme za vyspělou Evropou. Co nás brzdí?
Seriál, který připravují odborníci společnosti Autodesk, se na příkladech dobré praxe bude snažit nastínit možné cesty, jak by firmy a jedinci mohli zvýšit svůj inovační potenciál a tížený efekt.

Část 1. - Změna konstrukčního přístupu

Část 2. - Strategie úspěchu

Část 3. - Inovační workshop

Část 4. - Využití modelu BIM ve strojírenství

Část 5. - Proč nemůžeme ignorovat Průmysl 4.0

Část 6. – Konference

Část 7. – Šablona digitální strategie

Část 8. – Digitální technologie

Sledujte nás na sociálních sítích: