Témata
Zdroj: Mewa

Mega trend: sdílení textilu

To, co bylo před 113 lety revoluční myšlenkou, je dnes pro mnohé celkem běžné. Používání čisticích utěrek v systému sdílení zaručuje nejlepší poměr ceny a výkonu, ale také čisté ekologické svědomí. Vyhazování průmyslových utěrek po jejich použití už nepřichází v úvahu. Zatěžuje životní prostředí a je ekonomicky neefektivní. Na principy sdílení se stále více spoléhají nejen soukromé osoby. Nový trend dorazil také do oblasti průmyslu a mezi živnostníky. Společnosti se raději více soustředí na své klíčové kompetence místo toho, aby se věnovaly managementu průmyslových textilií, jejich nákupu, skladování a praní.

Reklama
Reklama
Reklama

Mnoho společností ještě před několika lety příliš neuvažovalo nad plýtváním zdroji a souvisejícími dodatečnými náklady. Koupily se jednorázové papírové utěrky nebo hadříky na čištění a po použití se vyhodily. V poslední době ale dochází k důslednému přehodnocování tohoto přístupu. Na scénu přichází sdílení textilu místo jeho vlastnění. Jedním z průkopníků tohoto efektivního systému je Mewa. Společnost praktikuje „sharing“ čisticích utěrek již od roku 1908. Na počátku byla geniální a jednoduchá myšlenka: Mewa doručí čisticí utěrky, které zákazníci po použití uschovají, servisní řidiči je poté odvezou a po vyprání textilie vrátí včas zpět. Díky tomu se neplýtvá zdroji a nedochází k produkci zbytečného odpadu. Navíc se uživatelé nemusejí o nic starat, ušetří čas i peníze.

Čisticí utěrka Mewatex je odolná, extrémně savá, odstraňuje nečistoty, jako je olej, mastnota a zachycuje například i špony. (Zdroj: Mewa)

Mewa: trend-setter ve sdílení textilu

S tímto postupem se Mewa stala průkopníkem megatrendu. Zákazníci dnes mohou profitovat ze zkušeností a know-how v oblasti poskytování opakovatelně použitelných čisticích utěrek pro průmyslové nebo živnostenské podniky. Mewa špinavé utěrky vyzvedne, vypere je a čisté doručí zpět. To vše v bezpečných, praktických kontejnerech Safety Container SaCon. Takto fungující systém už je pro společnosti v současnosti téměř nepostradatelný.

Čisticí utěrka Mewatex může být až 50krát vyprána a opět použita. (Zdroj: Mewa)

Textilní služby důležité pro systém

Sdílení textilu s ekologickými a efektivními servisními cykly významně přispívá k ochraně životního prostředí a udržitelnosti. Mewa jako certifikovaný poskytovatel textilních služeb zásobuje zákazníky ze všech průmyslových oblastí i živnostníky z různých řemeslných oborů. Hygiena, čistota a mikrobiologická bezpečnost jsou během pandemie koronaviru ještě důležitější než dříve. Procesy praní čisticích utěrek byly ale ještě před rozšířením onemocnění covid-19 nastaveny tak, aby byly viry zcela inaktivovány. Tento servis přináší výhody všem zákazníkům, pro které je hygiena důležitá. Mewa jako externí poskytovatel služeb pomáhá zásobováním hygienicky nezávadnými, opakovaně použitelnými utěrkami lidem v systémově důležitých oblastech, jako je výroba, obchod a řemesla. Mohou tak dělat naplno svou práci, udržovat v provozu stroje a starat se o čistotu zařízení, pracoviště nebo například vozidel.

Související články
Čištění součástek pomocí ekologických mycích stolů

V dílnách nebo výrobnách je biologické čištění nástrojů a kovových dílů nejlepší alternativou k běžným studeným čističům. Ty jsou silně cítit a obsahují nebezpečné látky, které bývají zdravotně i ekologicky závadné. Společnost Mewa zde jako poskytovatel služeb nabízí ideální řešení v podobě mnohostranně využitelných mycích stolů Mewa Bio-Circle.

Textilní servis pro české firmy

Společnost Mewa Textil-Service působí na českém trhu již čtvrt století. Ale nejen to je důvodem k ohlédnutí i pohledu do budoucnosti. Mewa k nám v polovině devadesátých let přišla s konceptem služeb, které si mezi zákazníky brzy získaly své pevné místo.

Způsoby testování čisticích utěrek

Čisticí utěrky Mewa používá 2,6 milionu pracovníků ve 123 000 podnicích z 21 evropských zemí. Společnost je vyrábí ve vlastní high-tech tkalcovně v hesenském Immenhausenu. Zde vzniká každou vteřinu pět nových utěrek (v roce 2015 jich bylo vyrobeno 109 milionů).

Související články
Boroskopická kontrola plynových motorů

Tým ExxonMobil’ Field Engineering Support je zaměřen na zajištění zvýšení produktivity a efektivity provozu plynových motorů. Boroskopická prohlídka umožňuje vnitřní kontrolu motorů bez nutnosti jejich demontáže a tím zkrácení doby jejich odstávky. Může tak být užitečným nástrojem pro odstraňování závad, výměnu olejů, prodloužení intervalů oprav a prokázání schopností zařízení.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Bez chlazení to nejde

S přicházejícím jarem se radujeme z oteplení a volného pohybu bez vrstev oblečení. Pro naše stroje ale může být růst teploty okolí spojen se zahříváním, které je poškozuje a z kapsy majitele vytahuje nemalé finanční prostředky.

Efektivní program čištění pro moderní průmyslovou výrobu

„Rozlila se mi láhev ředidla!“ I v nejlépe organizované dílně se stávají nehody. Jsou dvě řešení: vytáhnete během vteřiny z vhodně umístěného zásobníku jednu netkanou utěrku, ředidlo utřete a utěrku hodíte do koše. Nebo vstanete, jdete do kumbálu, z velkého pytle hadrů vyberete ten nejvhodnější, vrátíte se, zjistíte, že hadr rozlité ředidlo nepojme, jdete pro další, oba dva pak zanesete do druhého kumbálu, kde se ukládají hadry na vyprání... a už je pomalu čas na pauzu po uklízecí anabázi.

Prediktivní údržba 4.0

Smyslem prediktivní údržby je předpovědět stav výrobních zařízení a odhalit potenciální poruchu. Prediktivní údržba rozšiřuje běžné monitorování stavu o pohled do budoucnosti strojů a nabízí tak možnosti, jak zvýšit efektivitu a snížit celkové provozní náklady. Digitalizace přináší nové možnosti řešení servisní údržby.

Množství maziva je klíčem k životnosti ložisek

Obecně platí, že ložiska jsou velmi spolehlivé komponenty a často mohou přečkat celkovou životnost stroje. Nicméně ne všechna ložiska dosáhnou své výpočtové životnosti. Předčasné selhání ložisek je častým problémem a může vést k nákladné opravě a nákladným prostojům strojních zařízení.

Čisticí utěrky v systému vícenásobného použití

Vyčistit stroje, pracoviště a materiál použitý k čištění prostě zahodit? Tak jednoduché to v oblasti řemesel a průmyslu není. Kdo začne pracovat se znečišťujícími látkami, jako jsou motorový olej, tuhá maziva nebo nátěry, musí respektovat a dodržovat určité zákonné směrnice pro zacházení s materiálem použitým k čištění.

Na míru českému strojírenství a průmyslu

V dnešním globálním průmyslu je důležité být fyzicky nablízku zákazníkům a usnadnit tak přístup k řešením a službám, které jim pomohou zlepšit provoz a výkonnost jejich strojního vybavení a zařízení bez ohledu na to, ve které části světa se nacházejí.

Jak zvolit princip filtrace?

Při volbě vhodného filtračního zařízení je potřeba posuzovat hned několik parametrů, přičemž z technického hlediska je nejdůležitější určit potřebnou kapacitu filtračního zařízení a definovat složení odsávané vzdušniny, koncentraci a velikostní skladbu částic.

Principy filtrace olejových a emulzních mlhovin

Problém tvorby emulzního a olejového aerosolu vznikl teprve v sedmdesátých až osmdesátých letech minulého století, kdy obráběcí stroje začaly být osazovány vřeteny s vysokými otáčkami, systémy chlazení s vyššími pracovními tlaky a s nástupem nástrojů s vnitřním chlazením. To vyvolalo nejprve potřebu plného krytování obráběcích strojů a následně nezbytnost odsávání a filtrace vnitřního prostoru stroje, protože aerosol (v podstatě velmi lehká a teplá vzdušnina) měl tendenci unikat všemi otvory ze stroje ven a nejvíce přímo ohrožoval pracovníka, který po ukončení pracovního cyklu stroje musel otevřít dveře stroje, aby mohl vyměnit obrobek.

Správná čisticí utěrka pro každou oblast použití

V průmyslu, tiskařských provozech, autoservisech a řemeslných provozovnách se denně používají tisíce utěrek. Jejich úkolem je udržovat nástroje, stroje a výrobní zařízení v čistém stavu.

Ochranné rukavice pro zaolejovaná prostředí

Na trhu je velké množství rukavic pro přesnou práci, ale ne všechny přinášejí dostatečnou ochranu proti pořezání při bezpečném úchopu a nepropustnosti. Při manipulaci se zamaštěnými nebo znečištěnými díly přicházejí pracovníci do kontaktu například s řeznými kapalinami, které s ohledem na požadavky výroby často obsahují látky s dráždivými účinky.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit