Témata
Reklama

Názorové fórum odborníků

V tomto vydání MM Průmyslového spektra se mimo jiné věnujeme tématu výroby forem. Proto jsme s anketní otázkou oslovili zástupce výrobců a dovozců v této komoditě.

S jakými trendy v oblasti výroby forem se setkáváte? Jaká nová řešení pro tento obor nabízíte a jaké výhody přinášejí?

Tento článek je součástí seriálu:
Názorové fórum odborníků
Díly
Gabriela Jedličková

V redakci MM Průmyslového spektra pracuje od roku 2006, nejprve na pozici redaktorky webového zpravodajství a tajemnice redakce, poté manažerky inzerce a od roku 2019 na pozici obchodní ředitelky a zástupkyně šéfredaktora. Vystudovala bakalářský stupeň na Fakultě ekonomické ZČU v Chebu, obor Ekonomika terciární sféry.

Martin Horváth, marketingový manažer, Iscar

Iscar následuje trend dávno zavedené metody hrubovacího rychloposuvového frézování (FastFeed) a neustále zdokonaluje a rozšiřuje sortiment svých nástrojů z řady Feedmill. Nová řešení nabízejí frézovací nástroje z probíhající kampaně LOGIQ s velmi malými ekonomickými destičkami. Za zmínku stojí nástroj Micro–3–Feed FFT3 EFM-03; stopková fréza D8 se dvěma vyměnitelnými destičkami FFT3 WXMT 03. Na takto malém průměru nástroje je jeho nespornou výhodou ekonomičnost oproti monolitním nástrojům.

Novým trendem ve 3D tvarovém frézování jsou soudečkové (ETB a EOB) a čočkové (ELB) frézy pro dokončovací operace. Nové řešení nabízí i zrychlovací hlava SPIN-JET (TJS) používaná na strojích s nedostatečnými otáčkami pro monolitní nástroje malých průměrů (např. monolitní frézy EFF-S2, které nabízíme od D1).


Richard Jurčo, obchodní ředitel, Nexnet SK

3D modelovanie a analýzy sú v oblasti návrhu foriem už samozrejmosťou. Napriek vysokej kvalite návrhu aj tak dochádza k procesu odlaďovania takejto formy pre konkrétne podmienky vo výrobe. Najjednoduchším spôsobom doladenia je zvyčajne úprava technologických parametrov lisovania, ako je nastavenie optimálneho tlaku a teploty. Zložitejšie úpravy nastavenia formy sú úpravy vtokových kanálov a úpravy polohy a tvaru samotných vtokov. Najzložitejšou úpravou formy na jej doladenie je úprava samotného modelu – výlisku. V tomto prípade prakticky dochádza ku zásadnej prerábke formy. Softvér VISI v spolupráci s meracími a skenovacími zariadeniami Hexagon ponúka silné nástroje na proti deformácii u výliskov tak, aby výsledný efekt zodpovedal požadovanému (menovitému) 3D modelu. Táto funkcionalita sa taktiež môže využívať aj pri opravách nakupovaných foriem či renovácii starých foriem. Softvér VISI dokáže priamo ovládať procesy meracích zariadení Hexagon a tak získavať len požadované a kvalitné dáta pre proces reverzného inžinierstva, potrebné pre úpravu foriem.


David Jůza, application manager, Yamazaki Mazak Central Europe

V současné době se vedle dlouhodobých kritérií, jako je tuhost stroje, rozsah os a možnost vysokých otáček vřetena, stále více hledí i na celkovou dynamiku stroje. Pro obrábění s vysokou dynamikou je pak klíčová rychlost řídicího systému, díky kterému lze efektivně řídit vysoce přesné a plynulé obrábění ve více osách. Toto je výpočetně velmi náročné. Naše společnost nedávno představila novou verzi řídicího systému „Mazatrol Smooth Ai“, který vedle neoddiskutovatelné rychlosti zdokonaluje další funkce, jako je Smooth Machining Configuration (SMC Plus), kde probíhá optimalizace dráhy nástroje pro rychlostní obrábění a zvýšení kvality povrchu za pomoci porovnání EIA programu a 3D modelu obráběného dílce. Další inovací je pak zdokonalení tepelného štítu stroje Ai Thermal Shield, který umožňuje adaptaci stroje na teplotu prostředí. To vše umožňuje dosažení nejoptimálnějších povrchů v co nejkratším možném čase.


Karel Pýcha, jednatel, Top Tech

Společnost Top Tech je dodavatelem 3D CAD/CAM/CAE systémů. Pro výrobce forem je používání těchto programů nezbytností, protože zkrácení času přípravy a výroby komplexních 3D tvarů tvoří základní předpoklad jejich úspěchu. Tlak na snižování nákladů, složitější vícenásobné formy a kombinování různých materiálů vede formaře k využívání pokročilejších funkcí SW, jako jsou například simulace vstřikování v Solidworks Plastics. Velkou konkurenční výhodu v oblasti CNC obrábění přináší našim zákazníkům produktivní technologie Solid CAMi Machining využívající optimalizace drah nástrojů a jejich zatížení. K trendům v oblasti výroby forem pro automotive patří technologie Single Point Diamond Turning k dosažení špičkových povrchů s mikrostrukturami.


Jakub Štětina, vedoucí implementace a technické podpory CAD/CAM Cimatron, technology-support

Jako dodavatelé CAD/CAM softwaru Cimatron, specializovaného na konstrukci a výrobu vstřikovacích forem, musíme my i námi zastupovaný produkt na nové trendy v oblasti výroby forem reagovat. Cimatron tak má k dispozici např. analýzu vstřiku plastu, kdy si konstruktér už před začátkem konstrukce formy může zjistit optimální místo vstřiku. Dokážeme také pracovat se STL (mesh) daty, tedy pracovat s modelem získaným 3D skenováním. A v poslední době velmi skloňovaným tématem, a tedy v Cimatronu nejnovějším nástrojem je tvorba konformního chlazení. To má laicky řečeno tvar spirály uvnitř dílu v ideální vzdálenosti od stěny, takže chlazení je mnohem dokonalejší. Jeho výroba však není možná konvenční metodou obrábění a na scénu zde nastupuje 3D tisk.


Jiří Tomíček, jednatel, CADservis

Uživatelé z oblasti výroby forem běžně potřebují pracovat s 3D modely různých CAD programů a na těchto datech si pak navrhovat formu a dělat analýzy úkosů, porovnávat modely, kreslit různé přípravky, elektrody, nebo si připravovat data pro obrábění a údržbu forem. Naše řešení ZW3D přináší možnost pracovat s těmito všemi daty nejen v konstrukci, ale i na všech potřebných pracovištích v obchodu, přípravě výroby nebo ve výrobě díky inovativnímu přístupu k podpoře, licencování a financování těchto většinou velmi drahých řešení.


Jakub Vacek, specialista CNC systémů, Heidenhain

Výroba forem patří mezi náročná průmyslová odvětví. Vysoké požadavky na přesnost a kvalitu povrchu při co nejnižších nákladech jsou typickými výzvami, kterým výrobci čelí. A právě efektivita a přesnost jsou silnou stránkou řídicích systémů Heidenhain. Základem úspěchu je přizpůsobit strategii obrábění a obráběcí stroj konkrétní operaci. Cyklus 32 Tolerance nabízí možnost nastavit maximální povolenou odchylku od programované kontury. Zejména pro hrubovací procesy umožňuje optimální kombinaci přesnosti a dynamiky. Společně s naší inteligentní funkcí OCM dosáhnete svého cíle výrazně rychleji, a navíc snížíte opotřebení nástroje. Heidenhain nabízí svým zákazníkům další užitečné a chytré funkce, např. balíček Dynamic Precision nebo opci Kinematics Opt pro opakovatelnou přesnost obrábění.

Související články
Průmysl 4.0 v praxi

Reflexe současného poznání s aplikací prvků Průmyslu 4.0 do praxe byla předmětem odborné konference, kterou společnost Ceratizit společně se svými partnery připravila pro téměř stovku účastníků z řad výrobních společností ve svém Technickém centru. Od původního teoretizování o aspektech Průmyslu 4.0 jsme se nyní dostali již k praktických zkušenostem.

Cena MM Award na EMO 2019

Také v roce 2019 došlo na udílení cen MM Award. Jedná se o oficiální a jediné ceny udělované na veletrhu EMO. Porota i letos vybírala z mnoha přihlášených exponátů, nejen německých výrobců. Do užšího výběru se jich dostalo jen pár, a nakonec bylo rozdáno pět hlavních cen v pěti kategoriích. S prázdnou neodešly ani firmy, jejichž produkty se ocitly na druhém a třetím místě. I v tomto roce došlo k jistému „posunu“ ve vnímání obsahu jednotlivých kategorií, a tedy i oceněných produktů. Pojďme se podívat na vítězné exponáty podívat jednotlivě. Je to lehký nástin toho, jak EMO vidí němečtí kolegové.

Cena MM Award na EMO

Ocenění MM Award od našich německých kolegů z časopisu MM MaschinenMarkt je specialitou veletrhů pořádaných nejen v Evropě, ale po celém světě. Nejinak tomu bylo i na letošním hannoverském EMO, kde proběhlo slavnostní předání exponátům, které odbornou porotu zaujaly. Ceny jsou udělovány ve spolupráci se svazem VDW. Protože se jedná o jediné oficiální ceny udělované na veletrhu EMO a značky MM, VDW a EMO jsou dobře známé v oboru výrobní techniky, věnujeme jim svoji pozornost v retrospektivě veletrhu.

Související články
Veletržní kaleidoskop

Strojírenské veletrhy jsou přehlídkou novinek a inovací v široké paletě oborů. Nejinak tomu bylo i letos v Brně, kdy akce opět poskytla návštěvníkům ucelený pohled na současnou úroveň strojírenství. Přesto, že od konání veletrhu již určitá doba uběhla, na aktuálnosti prezentovaného to bezesporu nemá žádný vliv. Nabízíme výběr zajímavostí z výrobní a měřicí techniky.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
EMO Hannover 2013, část 2 - MM Award Ocenění pro nejlepší exponáty

I v letošním roce proběhlo z iniciativy německých kolegů časopisu MM MaschinenMarkt udílení ocenění exponátům, které jsou něčím zajímavé a zaujaly odbornou porotu. Protože značky MM, VDW a EMO překročily hranice Německa a Evropy, nelze si dovolit přehlížet ocenění, které společně tyto značky zastřešují.

Názorové fórum odborníků

V tomto vydání MM Průmyslového spektra se věnujeme mimo jiné tématu automatizace obslužných procesů. Proto jsme s anketní otázkou oslovili zástupce výrobců a dovozců v této komoditě.

Tlak na zvyšování produktivity a další faktory související s cenou práce či nedostatkem pracovní síly přiměly mnoho výrobců automatizovat své výrobní procesy. Většina obslužných procesů, jako je upínání, paletizace, kontrola kvality a další úkony (třídění, odvoz, balení), probíhá ve vedlejších časech.


I tyto procesy lze optimalizovat, zefektivnit anebo částečně automatizovat. Jaké produkty, systémy či služby zvyšující efektivitu obslužných výrobních procesů nabízí vaše společnost?

Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Úspěch webových aplikací

Průmyslové organizace potřebují silnou digitální strategii, která bude splňovat online očekávání technicky erudovaných zákazníků.

MSV představí svět budoucnosti

Mezinárodní strojírenský veletrh vstupuje do svého již 61. ročníku. Během let se z něj stal nejrenomovanější oborový veletrh. Je tedy jasné, že řídit jej tak, aby renomé neztratil, není nic snadného a vyžaduje to člověka nejen schopného, ale i zkušeného. Současný ředitel, Ing. Michalis Busios, bezesporu splňuje obojí. Dokladem je skutečnost, že pro veletrh úspěšně pracuje již od roku 2008.

Trendy ve světě přesné měřicí techniky

Požadavky kladené na kontrolu kvality se rok od roku stále zvyšují. S tímto trendem se musejí vypořádat všichni výrobci měřicí techniky. Shodně je tomu i u firmy Mitutoyo, která se snaží šíří svého sortimentu maximálně vyhovět požadavkům pro dílenskou kontrolu, měrové laboratoře i procesní kontrolu, ale zároveň neopomíjí současný trend - Průmysl 4.0 a IoT - požadavek na inteligentní komunikativní měřidla a přístroje.

Měřicí technologie pro Průmysl 4.0 v Nitře

Průmysl 4.0 závisí na propojení systémů schopných spolu komunikovat, schopných získávat, vyhodnocovat a sdílet data a na takto zpracované informace reagovat v reálném čase. Údaje z měření jsou nezbytné pro shromažďování informací, které mají být použity při inteligentním rozhodování za účelem zabránit nežádoucím procesním změnám.

Technologie roku 2018

Další z řady odborných seminářů společnosti Misan v jejím sídle v Lysé nad Labem s názvem Technologie roku 2018 se uskutečnil v únoru ve spolupráci se společností Tungaloy. Hlavními tématy byly automatizace výrobních procesů, monitorování a propojování výrobních strojů a systémů a představení nových výrobních zařízení, nástrojů a technologií, které pak byly následně předvedeny v praktické části semináře při ukázkách obrábění. Bonusem na semináři byla přítomnost chairmana a CEO Okuma Europe a Okuma America Corporation Takeshiho Yamamota a senior manažera z oddělení obchodu Okuma Europe Ralfa Baumanna, kteří poskytli MM Průmyslovému spektru exkluzivní rozhovor.

Kroky k excelentní spolupráci akademické a průmyslové sféry

Pracovníci Ústavu výrobních strojů systémů a robotiky z Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně usilují o těsné sepětí školy s praxí, které nelze realizovat jinak než úzkou spoluprací s průmyslem. Transfer výsledků této praktické činnosti přenesený do některých částí výuky je potom zárukou, že studenti budou mít aktuální informace o stavu strojního průmyslu, vědy a techniky.

Veletrh EMO opět v Hannoveru

Mezinárodní kovozpracující veletrh EMO se po čtyřech letech opět vrací do Hannoveru. Konat se bude od 18. do 23. září a podle našich informací je určitě na co se těšit. Letošním heslem veletrhu je „Connecting systems for intelligent production“, volně přeloženo „Propojováním systémů k inteligentní výrobě“. Cílem tohoto článku je představit trendy letošního veletrhu a několik novinek společností, které v průběhu předveletržní tiskové konference prozradily, jaké inovace budou na svých stáncích v Hannoveru prezentovat.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit