Témata

Názorové fórum odborníků

V tomto vydání MM Průmyslového spektra se mimo jiné věnujeme tématu výroby forem. Proto jsme s anketní otázkou oslovili zástupce výrobců a dovozců v této komoditě.

S jakými trendy v oblasti výroby forem se setkáváte? Jaká nová řešení pro tento obor nabízíte a jaké výhody přinášejí?

Tento článek je součástí seriálu:
Názorové fórum odborníků
Díly
Gabriela Jedličková

V redaci MM Průmyslového spektra pracuje od roku 2006, nejprve na pozici redaktorky webového zpravodajství a tajemnice redakce, poté manažerky inzerce a od roku 2019 na pozici obchodní ředitelky a zástupkyně šéfredaktora. Vystudovala bakalářský stupeň na Fakultě ekonomické ZČU v Chebu, obor Ekonomika terciární sféry.

Martin Horváth, marketingový manažer, Iscar

Iscar následuje trend dávno zavedené metody hrubovacího rychloposuvového frézování (FastFeed) a neustále zdokonaluje a rozšiřuje sortiment svých nástrojů z řady Feedmill. Nová řešení nabízejí frézovací nástroje z probíhající kampaně LOGIQ s velmi malými ekonomickými destičkami. Za zmínku stojí nástroj Micro–3–Feed FFT3 EFM-03; stopková fréza D8 se dvěma vyměnitelnými destičkami FFT3 WXMT 03. Na takto malém průměru nástroje je jeho nespornou výhodou ekonomičnost oproti monolitním nástrojům.

Novým trendem ve 3D tvarovém frézování jsou soudečkové (ETB a EOB) a čočkové (ELB) frézy pro dokončovací operace. Nové řešení nabízí i zrychlovací hlava SPIN-JET (TJS) používaná na strojích s nedostatečnými otáčkami pro monolitní nástroje malých průměrů (např. monolitní frézy EFF-S2, které nabízíme od D1).


Richard Jurčo, obchodní ředitel, Nexnet SK

3D modelovanie a analýzy sú v oblasti návrhu foriem už samozrejmosťou. Napriek vysokej kvalite návrhu aj tak dochádza k procesu odlaďovania takejto formy pre konkrétne podmienky vo výrobe. Najjednoduchším spôsobom doladenia je zvyčajne úprava technologických parametrov lisovania, ako je nastavenie optimálneho tlaku a teploty. Zložitejšie úpravy nastavenia formy sú úpravy vtokových kanálov a úpravy polohy a tvaru samotných vtokov. Najzložitejšou úpravou formy na jej doladenie je úprava samotného modelu – výlisku. V tomto prípade prakticky dochádza ku zásadnej prerábke formy. Softvér VISI v spolupráci s meracími a skenovacími zariadeniami Hexagon ponúka silné nástroje na proti deformácii u výliskov tak, aby výsledný efekt zodpovedal požadovanému (menovitému) 3D modelu. Táto funkcionalita sa taktiež môže využívať aj pri opravách nakupovaných foriem či renovácii starých foriem. Softvér VISI dokáže priamo ovládať procesy meracích zariadení Hexagon a tak získavať len požadované a kvalitné dáta pre proces reverzného inžinierstva, potrebné pre úpravu foriem.


David Jůza, application manager, Yamazaki Mazak Central Europe

V současné době se vedle dlouhodobých kritérií, jako je tuhost stroje, rozsah os a možnost vysokých otáček vřetena, stále více hledí i na celkovou dynamiku stroje. Pro obrábění s vysokou dynamikou je pak klíčová rychlost řídicího systému, díky kterému lze efektivně řídit vysoce přesné a plynulé obrábění ve více osách. Toto je výpočetně velmi náročné. Naše společnost nedávno představila novou verzi řídicího systému „Mazatrol Smooth Ai“, který vedle neoddiskutovatelné rychlosti zdokonaluje další funkce, jako je Smooth Machining Configuration (SMC Plus), kde probíhá optimalizace dráhy nástroje pro rychlostní obrábění a zvýšení kvality povrchu za pomoci porovnání EIA programu a 3D modelu obráběného dílce. Další inovací je pak zdokonalení tepelného štítu stroje Ai Thermal Shield, který umožňuje adaptaci stroje na teplotu prostředí. To vše umožňuje dosažení nejoptimálnějších povrchů v co nejkratším možném čase.


Karel Pýcha, jednatel, Top Tech

Společnost Top Tech je dodavatelem 3D CAD/CAM/CAE systémů. Pro výrobce forem je používání těchto programů nezbytností, protože zkrácení času přípravy a výroby komplexních 3D tvarů tvoří základní předpoklad jejich úspěchu. Tlak na snižování nákladů, složitější vícenásobné formy a kombinování různých materiálů vede formaře k využívání pokročilejších funkcí SW, jako jsou například simulace vstřikování v Solidworks Plastics. Velkou konkurenční výhodu v oblasti CNC obrábění přináší našim zákazníkům produktivní technologie Solid CAMi Machining využívající optimalizace drah nástrojů a jejich zatížení. K trendům v oblasti výroby forem pro automotive patří technologie Single Point Diamond Turning k dosažení špičkových povrchů s mikrostrukturami.


Jakub Štětina, vedoucí implementace a technické podpory CAD/CAM Cimatron, technology-support

Jako dodavatelé CAD/CAM softwaru Cimatron, specializovaného na konstrukci a výrobu vstřikovacích forem, musíme my i námi zastupovaný produkt na nové trendy v oblasti výroby forem reagovat. Cimatron tak má k dispozici např. analýzu vstřiku plastu, kdy si konstruktér už před začátkem konstrukce formy může zjistit optimální místo vstřiku. Dokážeme také pracovat se STL (mesh) daty, tedy pracovat s modelem získaným 3D skenováním. A v poslední době velmi skloňovaným tématem, a tedy v Cimatronu nejnovějším nástrojem je tvorba konformního chlazení. To má laicky řečeno tvar spirály uvnitř dílu v ideální vzdálenosti od stěny, takže chlazení je mnohem dokonalejší. Jeho výroba však není možná konvenční metodou obrábění a na scénu zde nastupuje 3D tisk.


Jiří Tomíček, jednatel, CADservis

Uživatelé z oblasti výroby forem běžně potřebují pracovat s 3D modely různých CAD programů a na těchto datech si pak navrhovat formu a dělat analýzy úkosů, porovnávat modely, kreslit různé přípravky, elektrody, nebo si připravovat data pro obrábění a údržbu forem. Naše řešení ZW3D přináší možnost pracovat s těmito všemi daty nejen v konstrukci, ale i na všech potřebných pracovištích v obchodu, přípravě výroby nebo ve výrobě díky inovativnímu přístupu k podpoře, licencování a financování těchto většinou velmi drahých řešení.


Jakub Vacek, specialista CNC systémů, Heidenhain

Výroba forem patří mezi náročná průmyslová odvětví. Vysoké požadavky na přesnost a kvalitu povrchu při co nejnižších nákladech jsou typickými výzvami, kterým výrobci čelí. A právě efektivita a přesnost jsou silnou stránkou řídicích systémů Heidenhain. Základem úspěchu je přizpůsobit strategii obrábění a obráběcí stroj konkrétní operaci. Cyklus 32 Tolerance nabízí možnost nastavit maximální povolenou odchylku od programované kontury. Zejména pro hrubovací procesy umožňuje optimální kombinaci přesnosti a dynamiky. Společně s naší inteligentní funkcí OCM dosáhnete svého cíle výrazně rychleji, a navíc snížíte opotřebení nástroje. Heidenhain nabízí svým zákazníkům další užitečné a chytré funkce, např. balíček Dynamic Precision nebo opci Kinematics Opt pro opakovatelnou přesnost obrábění.

Související články
MM Podcast: Každé vítězství má svůj příběh

Olga Girstlová byla v 90. letech nepřehlédnutelnou součástí vznikajícího podnikatelského prostředí tehdejšího Československa. Společně se svým otcem a manželem založili v květnu 1990 společnost GiTy. Vsadili na komoditu s obrovským potenciálem technologického růstu. Po 15 letech manželé Girstlovi však dospěli k rozhodnutí společnost prodat a dále se věnovat jiným komoditám, jako například ekologickému stavitelství. 

CIMT 2021 plně prezenční

Zatímco je celý svět paralyzovaný restrikcemi proti šíření koronaviru covid-19, v Pekingu byl dnes zahájený veletrh obráběcích a tvářecích strojů China International Machine Tool Show CIMT 2021 v plné prezenční formě a téměř shodného rozsahu, jako ročníky předešlé. Ve stejný den a po celý týden, jako Hannover Messe Digital Edition – průmyslový veletrh v plně digitální platformě.

Hannover Messe 2021

Inovace, vytváření sítí a sdílení zkušeností ve věku průmyslové transformace – to jsou klíčová motta, která představují letošní ročník digitálního Hannover Messe, na kterém více než 1 800 vystavovatelů představí svá řešení pro výrobu a energetické systémy budoucnosti. Od umělé inteligence po robotiku, od ochrany klimatu po vodík. Nejdůležitější světový průmyslový veletrh plní svoji roli jako inovační a síťová platforma a vytváří uprostřed koronové pandemie globální platformu pro výměnu zkušeností v době průmyslové transformace.

Související články
MM Podcast: Glosa - God Save the Queen

V naivní představě ekonomického perpetuum mobile zaměstnáváme v poměru k reálné ekonomice nejvyšší počet lidí ve státní a veřejné správě v rámci nejrozvinutějších zemí OECD. Rakovinotvorný rozbujelý a nevýkonný úřednický aparát, vědomě bojkotující vznik e-státu, dokonale paralyzuje správu věcí veřejných. A jeho solidarita s aktuálně zdecimovaným privátním sektorem? Home office na 100 % mzdy, její valorizace, statisícové odměny na MF za ušetřené miliardy (…). 

Související články
V hlavní roli strojař

Fakulta strojní VŠB-TUO se pro letošní rok v rámci náborové kampaně vrací k úspěšné sérii V hlavní roli strojař. Kampaň komunikuje myšlenku, že strojaři jsou hvězdy hrající hlavní roli v moderním světě. Jejím cílem je zlepšit vnímání oboru strojírenství, posílit brand fakulty, a samozřejmě také nalákat uchazeče ke studiu strojařiny.

Chytrá kombinace systémů

Vývoj obráběcích technologií v minulém století nabral na obrátkách. Dnes jsme tuto technologii dotáhli téměř k dokonalosti – jsme schopni vyrobit předměty libovolných tvarů v přesnostech na tisíciny milimetru. Dalo by se říct, že pro zlepšení zde už příliš prostoru nezbývá, přesto nás přední výrobci obráběcích strojů a nástrojů pravidelně přesvědčují o opaku. Progresivní a inovativní přístup společnosti Ceratizit je toho jen dalším důkazem. Nedávno na trh uvedla přesnou vyvrtávací hlavu Komflex z produktové řady Komet, která umožňuje automatickou korekci průměru v případě vyvrtávání přesných otvorů. Jak to nástroj dokáže, upřesňuje v následujícím rozhovoru technický ředitel společnosti Ceratizit Česká republika Ing. Jan Gryč.

MSV ve znamení materiálů i technologií

Všichni, kdo máme něco společného se strojírenstvím, pevně věříme, že se v letošním roce opět otevřou brány brněnského výstaviště pro Mekku strojařů z celého světa – Mezinárodní strojírenský veletrh. Na MSV se letos, mimo lidi z dalších oborů, setkají i výrobci plastů a též špičkových zařízení pro plastikářskou výrobu. Na naše otázky odpovídají Pavel Tuláček, jednatel společnosti Gorilla Machines, a David Svoboda, jednatel Sumitomo (SHI) Demag Plastics Machinery Česko.

Aditivně s nadzvukovou rychlostí

Společnost Hermle je známá především pro svá přesná pětiosá obráběcí centra a nadstandardní servis. Už málokdo ví, že vyvinula také stroj pro aditivní výrobu kovových dílů. Přestože je i tato technologie založena na postupném vrstvení kovového prášku na součást, nedochází zde ke spékání prášku laserovým paprskem, ale kovový prášek je tryskou doslova nastřelován na díl nadzvukovou rychlostí. Na detaily jsme se zeptali technického zástupce společnosti Hermle Pavla Němečka.

Názorové fórum odborníků

Respondenty jsme požádali o jejich názor na podobu budoucích technologií. Současná situace přinesla mnoho omezení, mezi jinými postihla také dodavatelské řetězce, znemožnila včasné dodávky do výrobních podniků a přinesla vyšší nároky na bezpečnost zaměstnanců. Jaké nové technologie podle vás mají v současné situaci největší potenciál se prosadit?

Svařování mědi pomocí vláknového laseru

Rychlý rozvoj v oblasti elektromobility vede ke zvýšení poptávky po svařování mědi. To, co ji činí pro danou aplikaci ideální (tj. vysoká elektrická a tepelná vodivost), ji zároveň činí obtížně svařitelnou konvenčními vláknovými lasery. Díky vyšší efektivitě, zhruba dvojnásobné, někteří výrobci zkoušejí používat zelené pevnolátkové lasery. Výsledkem je stabilnější a méně citlivý proces, než jaký byl možný u standardních vláknových laserů.

Procesně stabilní zpracování recyklátů

Do roku 2025 si Evropská unie klade za cíl ročně více než zdvojnásobit používání recyklátů při výrobě plastových výrobků [1, 2]. K dosažení tohoto cíle jsou kromě závazku firem působících na trhu a vyšší kapacity při zpracování plastového odpadu zapotřebí především nové technologie zpracování. Recykláty je nutné používat v daleko větší míře a v ještě vyšších poměrech. S novými procesy vstřikování na jedné straně a inteligentní podporou na straně druhé sleduje výrobce vstřikovacích strojů Engel různé a často velmi slibné přístupy. Výroba boxů a kontejnerů ukazuje na velký potenciál.

Uplatnění kovového 3D tisku

Společnost Misan z Lysé nad Labem se aditivními technologiemi kovových dílů zabývá a tato zařízení v České republice distribuuje už osm let. Dalo by se říct, že je jedním z průkopníků s těmito technologiemi na českém trhu. Z toho pochopitelně vyplývají také její bohaté zkušenosti s touto relativně mladou výrobní disciplínou. Na otázky, kde tyto technologie nacházejí uplatnění a v jakých oblastech mohou vyniknout, jsme se ptali aplikačního inženýra pro kovové aditivní technologie Jana Hudce.

Aditivní výroba velkých dílů

Porto patří k největší průmyslové oblasti Portugalska. Od roku 1956 zde sídlí přední světový výrobce strojů technologie tváření – společnost Adira.

Fórum výrobních průmyslníků

Jaké zásadní problémy vám současná doba přináší do chodu firmy, jak se je snažíte řešit a s jakým výsledkem?

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členy naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit