Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Aby zákazník na vlastní oči viděl…
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Aby zákazník na vlastní oči viděl…

Produkty a systémy, jež pracují s kyslíkem, podléhají vysokým bezpečnostním pravidlům, neboť kyslík podporuje hoření. Ta zařízení, která pracují s kyslíkem a jsou určená pro medicínské účely, se navíc musejí vedle vysoké funkčnosti a bezpečnosti vykazovat také vysokou čistotou. Nejen výrobu ventilů určených pro medicínské účely si přijeli dva významní čeští zákazníci společnosti Camozzi prohlédnout do jejích italských výrobních závodů.

Dodavatel průmyslových řešení pro automatizaci – severoitalská společnost Camozzi – vedle pneumatických a elektrických pohonů vyrábí komponenty a systémy pro kontrolu kapalných a plynných toků. Z podstaty zaměření společnosti není divu, že vlastní výroba dosahuje vysoké míry automatizace. To co mě ale udivilo, je neuvěřitelný objem vyráběných produktů. Společnost Camozzi dodává své produkty do více než sedmdesáti zemí světa, výroba probíhá v Italii, Číně, Rusku a na Ukrajině.

V doprovodu generálního ředitele české pobočky společnosti Camozzi Fabia Giacobbiho vcházíme do výrobního závodu ležícího ve městě Polpenazze v oblasti Brescie, v malebném okolí jezera Lago di Garda. Výroba pneumatických a elektrických komponent a systémů zde probíhá již více než padesát let. Dnes je však oproti dávným dobám výroba vysoce automatizovaná, digitalizovaná a využívá systémy pro vzdálené řízení a kontrolu výrobních procesů v souladu s principy Průmyslu 4.0. Jako první zastavujeme u plně automatické linky na výrobu nejmenšího elektromagnetického ventilu z portfolia společnosti s označením K8. Skládá se z pouhých osmi částí včetně ploché pružiny vyráběné laserem, váží 4,5 g a vydrží 225 milionů cyklů. „Linka vyrábí 700 000 ventilů K8 za rok,“ říká hrdě náš průvodce. Hned vedle se nachází čistá místnost s certifikací ISO 7, kde dochází k čištění ventilů a ostatních dílů určených pro použití v chemickém či medicínském prostředí. Zejména tato místnost zajímala oba návštěvníky.


Vysoce produktivní automatická výrobní linka vyrábí nejmenší ventil v portfoliu společnosti Camozzi K8.

Zaručená funkčnost po dobu životnosti

Naše kroky míří dále do laboratoří testování a ověřování životnosti vyrobených produktů. Většina z nich podléhá cyklickému zatěžování. Aby mohla být garantována jejich bezpečnost po celou dobu jejich životnosti, jsou jednotlivé produkty zkoušeny nejen běžnými zkouškami na odolnost vůči náročným okolním prostředím (slunce, vlhkost, teplota apod.), ale např. i na odolnost vůči vibracím v automatickém provozu. Většinu zatěžkávacích testů si zde v Polpenazze sami navrhují. V další místnosti neúnavně pojíždí elektrická lineární vedení v horizontálním i vertikálním směru, dokud neurazí dráhu tří tisíc kilometrů s opakovatelnou přesností 0,02 mm. Přesnost polohování je proměřována jednou týdně při provozu 24/7.


Elektromagnetický ventil K8 se skládá z osmi částí včetně ploché pružiny vyráběné laserem, váží 4,5 g a vydrží 225 milionů cyklů.

Vysoká míra automatizace i inovací

Montáž válců je částečně automatizovaná. Jednoúčelová zařízení obsahují automatizační prvky vlastní produkce. Návrh konstrukce jednoúčelových buněk pochází od vývojových pracovníků Camozzi, výrobu zařízení pak provádí externí subdodavatel. Jednotlivé montážní kroky na sebe plynule navazují podle modelů štíhlé výroby. Bez lidského faktoru se však neobejde. V taktu jedné hodiny se vždy rozpracované díly posouvají na vozíku k dalšímu stanovišti, kde montáž pokračuje.

Podle filozofie společnosti je zde patrná snaha o kontinuální inovaci nejen vlastních produktů, ale také výrobních systémů. Jedno montážní pracoviště využívá kolaborativní robot Yumi od ABB. Pracoviště navrhla a zprovoznila společnost Evolut. Součástí je kamerový systém, který snímá ventily přijíždějící na pásu a předává robotu informaci o poloze produktu. Ten jej uchopí a přesune na další montážní operaci, která je prováděna automaticky, a poté odloží na určené místo, kde jej přebírá pracovnice. Dvouruký pomocník zvládá několik operací najednou, je bezpečný pro své okolí a tedy nepotřebuje žádné ochranné zábrany, je schopen neustále se učit a zdokonalovat. Díky senzorům, kterými je linka vybavena a napojení na PLC systém, je možné na pracovišti provádět korekce v reálném čase.


Čisté prostory ISO 7 pro čištění a montáž dílů pro použití v chemickém a medicínském prostředí


Průchodem okolo velkého skladu, odkud jsou zásobována jednotlivá pracoviště potřebnými díly, se dostáváme do rozsáhlé obrobny na výrobu kovových částí pneumatických, hydraulických i elektrických systémů. Strojovému parku dominují dlouhotočné automaty, ale nacházejí se zde také CNC centra pro přesné obrábění a broušení. Obsluhující personál by se dal spočítat na prstech dvou rukou. Také tady jsou zřetelné prvky Průmyslu 4.0. Díky vysokému stupni digitalizace obrobna využívá systém managementu nástrojů, systém plánování výroby i kontroly kvality. Park je také neustále inovován a rozšiřován. „Jen za poslední dva roky přibylo asi deset výrobních strojů,“ prozradil nám vedoucí obrobny.
Mile překvapení zákazníci

Návštěva a exkurze do výrobního podniku v Polpenazze byly v hlavním zájmu obou zúčastněných zákazníků. Společnost GCE vedle dodávek zařízení pro čisté a speciální plyny pro průmysl a laboratoře, dodává také zdravotnickou techniku. Z důvodu povinnosti garantovat čistotu a bezpečnost komponentů a systémů pro medicínské aplikace se zástupci této divize přijeli podívat na výrobní prostory i postupy firmy Camozzi. „Ještě jsem neviděl automatizaci výroby ventilů na takové úrovni,“ hodnotil návštěvu výrobního podniku Polpenazze Ing. Tomáš Pertl, produktový manažer divize Medicinální rozvody plynů, GCE. Konkrétně od společnosti Camozzi nakupují nízkotlaké redukční ventily do vlastních dvoustupňových redukčních systémů rozvodu kyslíku do nemocničních a zdravotnických zařízení. V rámci vývoje nové redukční stanice, která by měla být již plně automatická, se také zajímali o nový elektropneumatický přepínač. Ventily pro aplikace ve zdravotní technice musejí dosahovat čistoty pro použití s kyslíkem, což garantovaná hranice od firmy Camozzi 33 miligramů na jeden metr čtvereční splňuje s velkou rezervou.

Některé úkony, zejména kontrola, jsou stále prováděny ručně.

Druhá zúčastněná společnost TSE vyrábí mimo jiné inkubátory. Kyslíkové sestavy použité v inkubátorech od současného dodavatele jsou funkčně naprosto v pořádku, ale cenová politika nutí výrobce hledat levnější dodavatele. Jelikož se v případě inkubátorů jedná o nedonošená nemluvňata, nároky na tato zařízení jsou velmi vysoká. Vedle bezpečnosti a funkčnosti je nutné zaručit také vysokou čistotu a nízkou hlučnost, aby mělo nemluvně co největší šance na přirozený vývoj všech orgánů. „Čisté prostory, kde se produkty montují, už na první pohled splňují požadavky. Vítáme také vysokou automatizaci v celém výrobním procesu, neboť se zde snižuje riziko lidské chyby na minimum,“ pozitivně hodnotí vysokou úroveň závodu v Polpenazze David Jileček, vedoucí divize Medical, TSE. Redukční systém pro přívod kyslíku do inkubátorů podle vlastního návrhu od společnosti Camozzi již nyní společnost TSE testuje s pozitivními výsledky.


Kolaborativní robot od ABB Yumi pomáhá při montáži.

Rodinný podnik

Byť bylo v závodě v Polpenazze ještě hodně k vidění, v plánu byla také návštěva výrobní lokality v Lumezzane, kde byla společnost v roce 1964 založena. Po dobrém italském obědě jsme se přesunuli asi 45 km na severozápad od Polpenazze a nahlédli do výroby rychlých, super rychlých a univerzálních armatur, příslušenství a spojek s rychlým uvolněním z mosazi a nerezové oceli. Za zmínku jistě stojí i to, že v domě, kde dodnes probíhá výroba spojovacích komponent, se narodila matka tří bratrů, jež stáli u zrodu skupiny Camozzi. Velkou ránou pro rodinu i zaměstnance byla smrt jednoho z bratrů Attilia Camozziho v říjnu 2015, neboť právě on byl ten, kdo přišel s myšlenkou začít vyrábět hydraulické a pneumatické komponenty, a byl považován za pravého zakladatele společnosti Camozzi. Nejstarší z bratrů Geronimo Camozzi již překročil osmdesátku, přesto stále rád chodí do kanceláře, kde jsme jej také potkali. Chod výrobních závodů v Lumezzane však již přenechal vlastní dceři Susanně Camozzi a zbytku vedoucího týmu. Třetí z bratrů Luigi Camozzi se také stále aktivně podílí na chodu skupiny.

I výroba těchto drobných spojovacích komponent je zčásti automatizována. Tisíce spojek a armatur jsou montovány na desítkách poloautomatických jednoúčelových zařízení. Obsluhující personál dohlíží na plynulost výroby a zásobuje stroje dostatečným množstvím dílů.


Nejstaršího z bratrů Geronima Camozziho jsme potkali v jeho kanceláři. Dnes je mu již přes osmdesát let, ale do firmy chodí stále rád (třetí zprava).

High-tech výroba zanechala dojem

Prohlídkou těchto výrobních prostor společnosti Camozzi exkurze končí. Loučíme se s našimi průvodci – Philippe Pinto, obchodní vývojový manažer, a Marco Bertera z exportního oddělení nám přejí pohodlnou cestu zpět do naší domoviny. Děkujeme za pozvání a mnoho zkušeností, o které se s námi naši průvodci během prohlídky italských závodů podělili, a míříme nabiti pozitivními zážitky z vysoce technologické vyspělosti výroby na šedesát kilometrů vzdálené letiště Bergamo.


Eva Buzková

Eva.buzkova@mmspektrum.com

Další články

Průmysl 4.0
Inovace
Štíhlá výroba a logistika
Automatizace, regulace
Převody/pohony/ložiska/spojky
Pneumatické prvky/ kompresory
Hydraulika/ hydraulické prvky

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: