Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Antikorozní povrchové úpravy zvyšují užitnost konstrukčních dílů
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Antikorozní povrchové úpravy zvyšují užitnost konstrukčních dílů

Společnost Metalkov se již více než čtvrtstoletí specializuje na povrchové úpravy ocelových konstrukcí a tryskáním a metalizací. Letos v létě jsme opět dostali příležitost navštívit její areál ve Vlašimi a prohlédnout si lakovnou, kam si po úzké příjezdové cestě jezdí pro kvalitní antikorozní povrchové úpravy výrobci kovových konstrukcí a zařízení z celého světa. A určitě dobře vědí proč.

Po rozšíření provozu o novou velkoprostorovou lakovnu včetně vytěkacího a expedičního zázemí, mycích boxů a kabin pro tryskání korundem a pro metalizaci v roce 2015 získala společnost zázemí pro povrchové antikorozní úpravy i nadrozměrných dílů a konstrukcí.


Celkový pohled na areál firmy Metalkov Vlašim – v popředí nové výrobní haly, zprovozněné v roce 2015, s nejmodernější technologií povrchových úprav s maximální šetrností k životnímu prostředí. (Foto: Archiv Metalkov Vlašim)

Proti větru, vodě i soli

Za dobu své existence tak Metalkov úspěšně zrealizoval množství zakázek v České republice i zahraničí a mnoho kovových konstrukcí bude díky povrchům z Vašimi dlouho odolávat povětrnostním vlivům a korozi. Mezi jinými to bylo 6 500 dílů protihlukových stěn pro 25 železničních mostů na německých drahách pro Deutsche Bahn. Tato zakázka byla zrealizovaná včetně výroby, žárového zinkování a dvouvrstvého duplexního nátěrového systému. Dalším příkladem je povrchová úprava, dílenská předmontáž a kompletní přeprava 600 tun oceli, ze kterých je složen příhradový přepravník od společnosti Beumer Group, který v Belgii na trase téměř dva kilometry dlouhé přesunuje jemný popílek vzniklý jako vedlejší produkt uhelné elektrárny Les Awirs.


Vodní elektrárna na pražském ostrově Štvanice prošla modernizací tří kaplanových turbín o instalovaném výkonu 3x 1,89 MW. Společnost Metalkov prováděla kompletní povrchovou úpravu všech nadrozměrných dílů, z nichž některé mají až 5 metrů v průměru. Konstrukci turbín vyrábí firma Mavel z Benešova u Prahy. (Foto: Archiv Metalkov Vlašim)

Další důležitý segment představují speciální povrchové antikorozní úpravy vnitřních a vnějších plášťů a dalších dílů přivaděčů turbín, realizované v průběhu let u více než 500 vodních elektráren po celém světě. Čeští čtenáři se mohou potkat s povrchy upravenými ve Vlašimi buď na portálech dopravního značení v hlavním městě Praze, nebo na garážích pro osobní automobily na letišti v Ruzyni. Další část portfolia tvoří zakázkové lakování dílů pro výrobce zemědělské techniky a manipulačních vozíků pro letiště či povrchové úpravy krytování pro výrobce obráběcích strojů.


Skříň turbíny před aplikací antikorozní úpravy

Není asi náročnějších zakázek na povrchové antikorozní ochrany než těch určených pro extrémní klimatické podmínky, jako je střídání abnormálních teplot a slané prostředí. Že společnost Metalkov v takto náročných podmínkách obstojí, prokázala, když realizovala antikorozní povrchové ochrany všech velkých a pomocných jeřábů ovládajících záchranné a záchranářské čluny na ve své době největší výletní lodi Queen Mary II a také v případě největší ropné norsko-italské těžební plošiny Goliat v Barentsově moři s produkcí 100 tisíc barelů ropy denně – pro ni se realizovaly povrchové úpravy pomocných konstrukcí jednotlivých technologických zařízení. Podrobně jsme o těchto zakázkách psali v článcích na www.mmspektrum.com/160544 a www.mmspektrum.com/171114.


Speciální povrchové antikorozní úpravy vnitřních a vnějších plášťů přivaděčů turbín, realizované u více než 500 vodních elektráren po celém světě. (Foto: Archiv Metalkov Vlašim)


Karoserie manipulačních vozíků, které jednou budou po letištní ploše převážet zavazadla a ostatní náklad k letadlům.

Rybí farma na mořském dnu

Tyto předchozí zkušenosti s tak náročnými zakázkami uplatnila společnost Metalkov při další „slané“ zakázce pro rybí farmu Ocean Farm1, kde provedla na celé plošině antikorozní povrchovou úpravu kotevních prvků dodávaných společností Rolls-Royce – divizí Marine.

Projekt Ocean Farm 1 je první hlubinná akvakultura na světě, navržená předním chovatelem lososů norskou společností SalMar ASA a vyrobená čínskou společností China Shipbuilding Industry Corporation (CSIS) v Qingdao. Jde o pilotní projekt u mořského dna v lokalitě Frohavet u pobřeží středního Norska. Konstrukce je vysoká 68 metrů, má průměr 110 metrů (délka fotbalového hřiště) a do jejího objemu 25 000 m3 by se vešlo více než dvě stě olympijských bazénů. Pohyblivé ponořené ventily rozptýlí potravu, aby umožnily rybám život v hloubkách místo shlukování se u hladiny v blízkosti krmení. Oceánský proud pomáhá vyčistit odpad, aby udržoval nízkou úmrtnost a zdravější ryby. Farma bude vybavena zařízeními pro výzkum, vývoj a testování farmaření na otevřeném oceánu se zaměřením na biologické podmínky a podmínky pro chov ryb. Během roku 2030 potřebuje svět produkovat o 70 % více potravin a je třeba k tomu použít méně zdrojů s minimálním dopadem na životní prostředí. Zatímco oceán pokrývá 2/3 světového povrchu, pouze 2 % potravin pocházejí z moře.

Za projektem Ocean Farm 1 se skrývá unikátní mezidisciplinární partnerství největších firem v Norsku z pohledu akvakultury a ponorných instalací. Výsledkem je robustní konstrukce, vycházející z konstrukčních technologií užívaných v segmentu ponorných ropných plošin s ohledem na bezpečnost biologických zařízení. A volba firmy realizující protikorozní úpravy padla na vlašimský Metalkov. (Foto: Archiv Metalkov Vlašim)

Kvalita stvrzená certifikací

Mimo představení nových zajímavých projektů z poslední doby jsme se dozvěděli, že jednatel společnosti a obchodní ředitel Metalkovu Ing. Evžen Reitschläger ml. složil úspěšně zkoušky 2. stupně programu Nace Coating Inspektor a dosáhl jako devátý Čech certifikace (NACE) CIP. Metalkov se tak stal první průmyslovou zakázkovou lakovnou, která může tyto služby NACE inspektora nabídnout svým klientům, vytvořit komplexní návrhy systémů antikorozní ochrany a zajistit odborný dozor nad správným prováděním protikorozních povrchových úprav v souladu s americkými i evropskými standardy.


Evžen Reitschläger ml., obchodní ředitel a jednatel firmy. (Foto: Archiv Metalkov Vlašim)

Gabriela Jedličková, Vlašim

Zpracováno s využitím podkladů společnosti Metalkov Vlašim

gabriela.jedlickova@mmspektrum.com

Další články

Ekologie
Logistika/ manipulační/ dopravní technika
Technologie pro povrchové úpravy
Energetické strojírenství
Obráběcí stroje a technologie

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: