Témata
Reklama

ATRAKTIVNÍ PROJEKTY

Slunce nás láká

Tento článek je součástí seriálu:
Atraktivní projekty
Díly
Karel Sedláček

Celý život se věnuje popularizaci vědy a techniky. Promoval na Fakultě sociálních věd UK v Praze. 
V letech 1960 až 1968 pracoval v plzeňském rozhlasovém studiu, potom až dokonce roku 1989 byl nejprve redaktorem pro vědu a techniku a později zástupcem šéfredaktora deníku Svobodné slovo. Po krátkém působení jako šéfredaktor nakladatelství Melantrich byl redaktorem a hlasatelem Rádia Svobodná Evropa až do ukončení vysílání české redakce v roce 2002. Externě spolupracoval s celou řadou českých a slovenských odborných časopisů a s Českým rozhlasem.  
Vědeckotechnická témata popularizoval v knihách Laser v mnoha podobách (Praha, 1982), Pod šifrou 2001 (Praha 1984), Atom skrývá naději (Praha 1987 - spolu s Janem Tůmou). Historii unikátní rozhlasové stanice shrnul v knize Volá Svobodná Evropa (Praha 1993). Vzpomínky na konec komunistického režimu ve Svobodném slově a vydavatelství Melantrich obsahuje publikace Balkon, fenomén listopadu 1989 ( Praha 2010 - spoluautor Milan Nevole). Události okupace Československa v srpnu 1968 přibližuje publikace Vzpomínky na Plzeň – Čas lámání chleba a charakterů (Praha 2011). V roce 2018 vydal soubor cestopisných reportáží a fejetonů Toulky s Karlem Amerikou.

Bájný Ikaros se chtěl dostat blíž k Slunci. Jeho smělou myšlenku zhatila nedostatečná technika. Od té doby vývoj pokročil a vědci společně s techniky připravují v rámci mezinárodního projektu Solar Impulse, nad nímž převzala záštitu dokonce Evropská unie, lepší využití slunečního záření. Už letos na podzim se má uskutečnit první let solárního čtyřmotorového letounu schopného samostatně vzlétnout a udržet se v letu po několik dní a nocí.

Švýcarský dobrodruh Bertrand Piccard přišel s tímto nápadem po dokončení projektu Orbiter 3. Tehdy, v roce 1999, podnikl v balonu nonstop let kolem světa. Jeho nový projekt Solar Impulse zaujal veřejnost i investory a sponzory, protože obsahuje hlavní výzvu 21. století – skloubit ekologii s nejmodernější technikou.

Šetřit energetickými zdroji

Projekt Solar Impulse demonstruje dnešní roli obnovitelných zdrojů energie, a tím chce přispět k řešení energetických a ekologických problémů zítřka. Proto byl začátkem dubna Solar Impulse prezentován Evropskému parlamentu v Bruselu. Místopředseda Evropské komise Jacques Barrot při této příležitosti oficiálně – jako výraz uznání – vyhlásil patronát Evropské komise nad tímto projektem. „Měl by to být příklad, který budeme všichni ve společnosti následovat,“ řekl Jacques Barrot.

Ekologická letadla budoucnosti musí být teprve zkonstruována. Proto je potřeba dovést současný výzkum a vývoj nových technologií a materiálů na samou hranici fyzikálních možností.

Odstranit limity

Ke splnění cíle projektu Solar Impulse je třeba odstranit současné technologické limity. To je úloha společnosti Altran, technologického partnera projektu.

Toto partnerství zahrnuje řadu činností. Francouzsko-švýcarský tým několika desítek expertů má pracoviště ve Francii, Švýcarsku a Německu. Konzultanti Altranu se na projektu podílejí již od jeho zahájení v roce 2003.Nejprve provedli řadu studií, simulovali lety v různých meteorologických podmínkách, vyvinuli koncept a vyrobili prototyp. Při testech analyzovali různá konstrukční řešení letadla. První virtuální let se konal loni v květnu.

Energetická část projektu zahrnuje solární články, baterie, elektrické motory a řídicí systémy, regulátory atp. Kvůli náročným požadavkům na hmotnost letadla a spotřebu energie je také třeba odpovědně rozhodnout, které přístroje jsou v kabině bezpodmínečně nutné pro komunikaci, navigaci a bezpečnost.

Konstruktéři využívají uhlíková vlákna o průměru desetin milimetru, nové aerodynamické prvky, nová řešení pilotní kabiny, jež musí udržet podmínky ve výšce 8 500 metrů.

Základem jsou fotovoltaické solární panely, které přímo přeměňují sluneční energii v elektrickou. Jsou umístěny na povrchu křídel a musí vydržet velké turbulence. Dalším významným faktorem jsou baterie. Musí mít velkou kapacitu, aby sluneční energii získanou během dne uchovaly a v noci vydávaly.

Pomocí počítačů se propočítává optimální využití energie, hmotnosti, výkonu.

Fotovoltaické články mají konstatntní výkon 28 W, což je právě tolik, kolik vydá žárovka na osvětlení výkladní skříně v obchodě. Bude to stačit letadlu? Ano, říkají vědci, ale za cenu drastického snížení energetické spotřeby letadla.

Jak toho dosáhnout? Třeba předimenzovaním rozpětí křídel. To totiž činí u prototypu 61 metrů na 1 500 kg hmotnosti. Zlepšují se tak aerodynamické vlastnosti, snižuje odpor vzduchu a snižuje se potřeba výkonu motoru při horizontálním letu. Druhou výhodou je dostatek místa pro umístění solárních článků z monokrystalického křemíku. Jejich účinnost je jen asi 20 %. Existují sice účinnější, které dosahují až 30 %, ale jsou těžší. Bude se tedy létat pomalu, využívat proudění vzduchu, a tak se prý dosáhne rychlosti 45 km.h-1 až 70 km.h-1

Historické prvenství

Vyvrcholením tohoto projektu bude let kolem světa. Start by se měl uskutečnit v květnu 2011. Poletí se nad vrstvou oblačnosti, tedy ve výšce 10–11 km. Je plánováno pět zastávek vždy po 3 až 4 dnech k výměně pilotů, propagaci ekologických technologií a prezentaci projektu na všech kontinentech. Náklady na celý projekt činí v přepočtu téměř dvě miliardy korun.

Solar Impulse není prvním nápadem tohoto druhu, je však určitě tím nejambicióznějším.

Reklama
Reklama
Nové letadlo využívající sluneční energii
Motory bude pohánět energie z fotovoltaických článků a v noci z baterií.

Karel Sedláček

Zajímavosti ze světa vědy a techniky

Pro evidenci diabetiků Pro evidenci diabetiků

Laboratoř autoimunitních onemocnění, která je součástí Pediatrické kliniky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Fakultní nemocnice v Motole, se věnuje výzkumu autoimunitních chorob – tedy nemocí, při kterých si organismus vytváří protilátky. Hlavním předmětem zájmu této laboratoře je pak diabetes (cukrovka) 1. typu. Pro svou práci nezbytně potřebuje vést důkladnou a pečlivou evidenci svých pacientů, odběrů krve i evidenci měření pro jednotlivé pacienty. Právě s tímto požadavkem oslovila tato laboratoř společnost MEMOS Software, která již má s vývojem podobného softwaru zkušenosti. V minulosti například úspěšně vytvořila obdobnou aplikaci pro 3. interní kliniku 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Předaná aplikace kromě spolehlivé evidence pacientů, odběrů a výsledků měření zahrnuje rovněž objednávací systém. Ten slouží zejména při pravidelných odběrech krve k jednoduchému objednávání pacientů. Z bezpečnostních důvodů je dostupná pouze ze zvolených počítačů, kde je nainstalována. Nová softwarová aplikace usnadní evidenci pacientů s cukrovkou a odběrů krve, což představuje významný přínos.

MEMOS Software je  společnost, která vyvíjí a integruje software na zakázku. Představy a nápady klientů realizuje pomocí MS technologií. Software na klíč je dodáván zákazníkům po celém světě – kromě České republiky též v USA, Velké Británii, Dánsku a v Jižní Africe. Ke klientům společnosti patří mimo jiné T-Mobile, Orco Property Group, Peugeot, Scania Finance. MEMOS nyní otevřel v Bělorusku vývojové centrum, v němž bude zpočátku pracovat 5 odborníků. Během několika let se však předpokládá jejich velmi dynamický nárůst.

MEMOS byl nedávno poradenskou agenturou Deloitte, která každoročně zveřejňuje výsledky nejrychleji rostoucích firem s největším potenciálem, vyhlášen 5. nejrychleji rostoucí malou IT firmou ve střední a východní Evropě. Jedná se o kategorii „Rising Star“ (vycházející hvězda), která má zviditelnit mladé firmy. Této prestižní mezinárodní soutěže se mohou účastnit společnosti, které nejsou na trhu dlouho (3–4 roky), jejich obrat přesáhl 30 000 EUR a mají svou vlastní technologii.

Výpadek může přijít draho

Virová napadení nejsou hlavní hrozbou podnikových počítačových sítí. Ačkoliv je zjevné, že jsou stále fenoménem dnešní doby, stojí nyní IT pracovníci před daleko závažnějším problémem.

Podle Průzkumu stavu informační bezpečnosti v ČR 2007, provedeném společností Ernst & Young od května do července loňského roku, jsou u nás výpadky proudu druhým nejčastějším bezpečnostním incidentem po nevyžádané elektronické poště (spam). V České republice postihují 86 % organizací

Z bezpečnostních incidentů s nejzávažnějším dopadem, k nimiž patří porucha hardwaru, chyba programového vybavení, nevyžádaná elektronická pošta, selhání sítí, chyba administrátora nebo obsluhy, vyplývá, že ze všech případů, které představovaly incident s největší finanční škodou pro organizaci, šlo ve 35 % o výpadekproudu.

Pokud vznikla škoda, tak průměrný finanční dopad každého výpadku proudu vyčíslily organizace na 260 000 Kč. To v rozpočtu zejména menších organizací, institucí či podniků není zanedbatelný údaj. Ve statistických údajích tak předstihly krádeže zařízení (v průměru 225 000 Kč), poruchy hardwaru (200 000 Kč) a selhání sítí LAN (80 000 Kč).

Jak nám v této souvislosti řekl Ivan Hábovčík, country manager společnosti APC-MGE pro Českou republiku, Slovensko a Polsko, „ústup virů ze slávy je zřetelný. Viry se, obrazně řečeno, propadly z vedoucí skupinky pomyslného pelotonu. Naopak výpadek proudu a porucha hardwaru zůstávají stálicemi a jsou nyní na vrcholu bezpečnostních incidentů s nejzávažnějším dopadem“.

Přitom účinným zabezpečením klíčových datových center může být instalace energocentra, které v případě výpadku elektrického proudu bezprostředně zajistí náhradní dodávku elektřiny. Ideální je jeho naplánování už v projekční fázi výstavby nového sídla.

Vhodné zálohování pomocí energocentra s UPS ve větších institucích dokáže zabránit až řádově milionovým škodám.

Asi 80 % případů přerušení dodávek proudu trvá od zlomku sekundy do 30 minut. Takovou dobu podpory jsou napájecí zdroje schopny zajistit bez potřeby instalace a spuštění dieselového agregátu vyrábějícího proud.

Nejrychlejší civilní superpočítač

Nový superpočítač Jugene na bázi Blue Gene/P počítačového giganta IBM dosahuje výkonu 167 teraflops (16 bilionů početních operací za vteřinu), což odpovídá výkonu asi 20 tisíc průměrných osobních počítačů. Ovšem špičkový výkon může krátkodobě činit až 223 bilionů operací za vteřinu. Do provozu byl uveden ve Výzkumném centru v Jülichu v Německu, jehož experti chtějí do konce roku 2009 společně s kolegy ze 14 evropských zemí postavit prototyp počítačového systému o výkonu 1 petaflop čili jedna biliarda početních operací za vteřinu. Větší výkon než Jugene nabízí superpočítač v laboratořích Lawrence Livermore National Lab v Kalifornii, který je však využíván i pro vojenské účely a dosahuje výkonu 500 bilionů početních operací za sekundu.

Reklama
Vydání #5
Kód článku: 80531
Datum: 12. 05. 2008
Rubrika: Servis / Zajímavosti
Seriál
Firmy
Související články
Stroje v pohybu – Vrtulník na Marsu

Vědci a technici z amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA) právě řídí jednu z nejnáročnějších operací v dějinách kosmonautiky. Expedice Mars 2020 hledá známky bývalého života na sousední planetě. Kromě pojízdné laboratoře je na Marsu také první stroj, který létá vlastní silou na jiné planetě, než je Země.

Střídavě stejnosměrné názory na elektromobilitu, 7. díl: Bezpečnost trakčních baterií

V tomto díle se zaměříme na další problematickou stránku elektromobilů, na jejich bezpečnost. Oč nám půjde především, jsou rizika spojená s možným vzplanutím trakční baterie. Jak totiž v rozhovoru pro KdeNabíjet.cz uvedl plk. Mgr. Rudolf Kramář, mluvčí Hasičského záchranného sboru ČR, pokud požár elektromobilu nezasáhne trakční baterii, pak neexistuje významnější rozdíl mezi požárem bateriového elektrického vozidla a toho s klasickým spalovacím motorem. Jakmile však baterie vzplane, ať už jsou toho příčiny vnější anebo vnitřní, vyžaduje si uhašení elektromobilu rozdílné, a nutno říct, že komplikovanější a nákladnější hasičské techniky a další navazující postupy.

Střídavě stejnosměrné názory na elektromobilitu, 3. díl: Energetický mix České republiky

V minulém díle jsme upozornili na tu skutečnost, že elektromobily lze za vozidla s nízkými anebo nulovými emisemi skleníkových plynů považovat pouze podmíněně a že jednou z takových podmínek je energetický mix dané země. To jsme ilustrovali na rozdílných emisích bateriových elektrických automobilů mezi Řeckem (155,3 g CO2/km) a Švédskem (4,1 g CO2/km). V tomto díle se zaměříme právě na energetický mix, jak všeobecně, tak v souvislosti s očekávaným postupným přechodem na elektromobilitu.

Související články
Úspory naruby - Pravda a lži o vytápění, 2. část

S neustálým zdražováním energií se mnoho obyvatel ptá, čím ekologicky a současně i ekonomicky, tedy levně a s účinností pokud možno přes 100 %, vytápět svůj rodinný dům?

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Made in Česko - Vodu nejen pro poušť

S.A.W.E.R. To je název vskutku geniálního zařízení na hranici skutečnosti a sci-fi, které bude ve velmi suchých oblastech generovat ze vzduchu vodu a posléze kultivovat místní půdu v úrodnou zemi. Zařízení již existuje a veřejnosti bude představeno na výstavě Expo 2020 v Dubaji. A stejně jako další neuvěřitelné patenty, které vám představujeme v tomto seriálu, i S.A.W.E.R. je výhradně dílem českých hlav a českých rukou.

Vyvíjí se nový solný reaktor

Ruští vědci zahajují přípravu koncepce reaktoru chlazeného tekutými solemi, který je považován za nezbytnou součást budoucnosti jaderné energetiky. Tento reaktor je totiž schopen spalovat nejrizikovější radioaktivní odpady pocházející nejen z jaderné energetiky. Dále se připravuje tendr na výstavbu reaktoru BREST-300, který také přispěje k řešení problému použitého jaderného paliva.

Jízdní kola z vesmírného inkubátoru

V České republice existuje celá řada firem, které se svými produkty prosadily po celém světě. Často nejsou ani tak známé doma jako spíš za hranicemi naší země, kde v ojedinělých případech vytvořily dokonce nový segment trhu. Seriál formou stručného příběhu představuje čtenářům cestu, po které se podnikatel se svojí firmou vydal, jaké milníky jej provázely a jakých úspěchů a uznání na světovém trhu dosáhl.

Knižní tipy

Knižní tipy pro čtenáře MM Průmyslového spektra

Česká trsátka rozeznívají struny na celém světě

V České republice existuje celá řada firem, které se svými produkty prosadily po celém světě. Často nejsou ani tak známé doma, jako spíš za hranicemi naší země, kde v ojedinělých případech vytvořily dokonce nový segment trhu. Seriál formou stručného příběhu představuje čtenářům cestu, po které se podnikatel se svojí firmou vydal, jaké milníky jej provázely a jakých úspěchů a uznání na světovém trhu dosáhl.

Jaderné elektrárny ze zakonzervovaných stavenišť

S projekty výstavby jaderných elektráren, které byly na několik let, někdy i desítek let zakonzervovány, se můžeme setkat po celém světě. Některé z nich se podařilo dokončit a mohou tak plnit svou roli v nízkoemisní výrobě elektřiny.

Najít dveře do budoucnosti

Již 20. ročník Ceny Wernera von Siemense vyvrcholil 22. února slavnostním večerem v pražské Betlémské kapli. Za své práce zde převzalo ocenění celkem 25 nejlepších mladých vědců, studentů a pedagogů. Werner Siemens prý řekl: „Lepší než bušit hlavou do zdi je najít v ní očima dveře.“ Z mladých lidí, kteří převzali ocenění nesoucí jeho jméno, by měl jistě radost. Všichni totiž dokázali nejen najít dveře, ale otevřít je do budoucnosti.

Hokejové puky z Kateřinic zamířily na olympiádu

V České republice existuje celá řada firem, které se svými produkty prosadily po celém světě. Často nejsou ani tak známé doma, jako spíš za hranicemi naší země, kde v ojedinělých případech vytvořily dokonce nový segment trhu. Seriál formou stručného příběhu představuje čtenářům cestu, po které se podnikatel se svojí firmou vydal, jaké milníky jej provázely a jakých úspěchů a uznání na světovém trhu dosáhl.

Reaktor Argus-M - fénix jaderné medicíny

Díky stárnutí jaderných reaktorů, které produkují nejpoužívanější radiofarmaka, dochází k obnovení zájmu o polozapomenutý typ reaktorů, které mají palivo rozpuštěné ve vodě. Ruská korporace Rosatom vstupuje na mezinárodní trh s reaktory Argus-M.

Letem technickým světem

Každý den nás překvapuje zprávami z vědeckotechnické sféry, která je nám sice ve své podstatě blízká, ale přesto někdy v detailech vzdálená, protože stačíme sledovat pouze svůj obor. V tomto letošním seriálu stíráme hranice úzkého zaměření a zlehka se dotkneme překvapivých novinek odjinud. Kdo chce vědět víc, snadno si podrobnosti najde.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit