Témata
Reklama

Atraktivní projekty: Co nám prozradí genetika

Vývoj genetiky zažívá v poslední době rozmach. Díky němu nacházejí vědecké metody rozboru DNA uplatnění v mnoha oblastech medicíny, například v lékařské diagnostice, časném odhalování chorob, ale i v kriminalistice při pátrání po pohřešovaných osobách apod.

Tento článek je součástí seriálu:
Atraktivní projekty
Díly
Karel Sedláček

Celý život se věnuje popularizaci vědy a techniky. Promoval na Fakultě sociálních věd UK v Praze. 
V letech 1960 až 1968 pracoval v plzeňském rozhlasovém studiu, potom až dokonce roku 1989 byl nejprve redaktorem pro vědu a techniku a později zástupcem šéfredaktora deníku Svobodné slovo. Po krátkém působení jako šéfredaktor nakladatelství Melantrich byl redaktorem a hlasatelem Rádia Svobodná Evropa až do ukončení vysílání české redakce v roce 2002. Externě spolupracoval s celou řadou českých a slovenských odborných časopisů a s Českým rozhlasem.  
Vědeckotechnická témata popularizoval v knihách Laser v mnoha podobách (Praha, 1982), Pod šifrou 2001 (Praha 1984), Atom skrývá naději (Praha 1987 - spolu s Janem Tůmou). Historii unikátní rozhlasové stanice shrnul v knize Volá Svobodná Evropa (Praha 1993). Vzpomínky na konec komunistického režimu ve Svobodném slově a vydavatelství Melantrich obsahuje publikace Balkon, fenomén listopadu 1989 ( Praha 2010 - spoluautor Milan Nevole). Události okupace Československa v srpnu 1968 přibližuje publikace Vzpomínky na Plzeň – Čas lámání chleba a charakterů (Praha 2011). V roce 2018 vydal soubor cestopisných reportáží a fejetonů Toulky s Karlem Amerikou.

Velkým pomocníkem se DNA stává i pro historiky, neboť jim stále častěji umožňuje osvětlit život našich předků a doplnit tak mezery ve faktickém výkladu dějin. Tam, kde se nedochovaly písemné prameny či jiná forma zápisu, nastupuje věda.

Reklama
Reklama

Jak poznat talent?

Talentem svým i svých dětí se zabývá řada z nás. Zkoumáme prarodiče, rodiče, celé své rody a objevujeme dispozice celé široké rodiny. Často se jedná o dohady, které mohou vést k tomu, že nutíme dětiítě k činnostem, k  nimž nemají žádné předpoklady. Moderní věda naproti tomu disponuje řadou spolehlivých testů, které bezpečně odhalí, k čemu mají talent naše děti nebo i my.

Genoskop Junior je genetický test, pomocí něhož lze identifikovat vlastnosti či dovednosti, které by se však při nedostatku podnětů neprojevily. Díky analýze DNA lze rozvíjet mimořádné schopnosti dítěte na poli hudby nebo sportu a orientovat jeho profesní kariéru či záliby tím správným směrem.

Výsledky testů Genoskop Komplet mohou pak odhalit příčinu určité skutečnosti jako například zvýšenou chuť na sladké, přecitlivělost na hořké nebo dokonce varovat před určitými závislostmi. V neposlední řadě Genoskop přinese ujištění, zda dosažené úspěchy jsou geneticky dány, nebo jsou výsledkem intenzivního snažení.

Genoskop je analýza zaměřená na více než 10 variabilních oblastí v DNA. Jejím prostřednictvím jsme schopni určit fyzickou zdatnost, barvu očí, dispozice pro absolutní hudební sluch nebo sklon k závislostem,“ říká RNDr. Marek Minárik, Ph.D., generální ředitel a zakladatel pražské společnosti Genomac. „Talent by se měl rozvíjet od útlého dětství, aby byl patřičně zužitkován. Pokud rodiče nechají provést genetickou analýzu dítěte, tak se mohou vyvarovat výběru nevhodného koníčku, kterýé by mohlo vést ke zklamání obou stran,“ dodává Marek Minárik.

Řada speciálních pedagogů a psychologů se shoduje, že rodiče by přesto neměli zapomínat na rozvoj dítěte prostřednictvím řady impulzsů tak, aby byl jeho vývoj vyvážený. Při testu se stejně jako při jakémkoliv jiném testu DNA odebírají se stěry sliznic v ústní dutině, takže to nebolí a může selze jej klidně provést doma. Vzorky se odesílají poštou a rozbor trvá přibližně čtyři4 týdny.

Byl naším předkem Tutanchamon?

Velkým pomocníkem se DNA stává i pro historiky, neboť jim stále častěji umožňuje osvětlit život našich předků a doplnit tak mezery ve faktickém výkladu dějin.
Z kosterních pozůstatků lze pomocí vědeckých metod určit příčinu úmrtí, choroby, jež dotyčný prodělal nebo i příbuznost. Rozbory DNA z významných historických nalezišť provádí kvalitně pouze několik zahraničních pracovišť, nicméně jejich výsledky mají významný dopad i v České republice. V České národní genografické databázi se nám na základě srovnání s publikovanými DNA profily podařilo identifikovat vzdáleného příbuzného či dokonce přímého potomka krále Tutanchamona,“ řekl nám RNDr. Marek Minárik.

Díky analýze DNA lze rozvíjet mimořádné schopnosti dítěte.

Nejnovější informace ze sféry egyptologie ve spojitosti s DNA přináší výzkumné středisko Gentest.ch GmbH v Curychu. Vědcům se podařilo zrekonstruovat genetický profil DNA nejznámějšího starověkého egyptského faraoóna Tutanchamona z 18. dynastie.

Hrobku Tutanchamona objevil 4. listopadu 1922 Angličan Howard Carter. Mumie Tutanchamona byla nalezena v nepoškozené hrobce, která ukrývala více než 3 500 předmětů nevyčíslitelné hodnoty. Nevýznamný faraoón se tak takřka přes noc stal „mediální hvězdou“. Mumie byla uložena v několika rakvích ve tvaru lidského těla. První, největší rakev byla vyrobena ze dřeva a potažena zlatou fólií, stejně tak druhá. Třetí rakev byla vyrobena z čistého zlata o tloušťce 2,5 až 3 mm o váze 110,4 kg. Mumie uložená v obinadlech měla na obličeji položenou zlatou masku. Ta byla zhotovena z několika dílů tepaného zlata, barevného skla a drahých kamenů. Její celková váha dosáhla 10,225 gramůu. Zlatá maska Tutanchamona je vystavena v Káhirském muzeu.

Zlatá maska Tutanchamona je vystavena v Káhirském muzeu.

Testy DNA na mumii Tutanchamona a jeho dalších členů rodiny byly zahájeny v roce 2009 a v loňském roce vědci zveřejnili zajímavé výsledky.
Výzkum tělesných pozůstatků Tutanchamona proběhl v otcovské linii, která se určuje podle genetických znaků z mužského chromozomu Y. U faraoóna identifikovali podskupinu R1b1a2, která náleží k západoevropskému podtypu Y chromozomálních linií. Ta je charakteristická pro západoevropské obyvatelstvo z oblasti evropského pobřeží, kterou obklopuje Atlantický oceán. V samotném Egyptě je zaznamenáno pouze jedno procento této haploskupiny, což je zřejmě výsledkem migrací z Evropy v průběhu historie. S nadsázkou lze dále říci, že polovina všech evropských mužů je spřízněna s egyptským faraóonem.

Uvedená genetická data jsou plně kompatibilní s daty, která používá při výzkumech předků a genetické skladby české populace společnost Genomac. Již od roku 2006 provozuje Českou národní genografickou databázi, která ke dnešnímu dni obsahuje tisíce záznamů dobrovolníků, mezi kterými nimiž lze hledat genetickou příbuznost a společné předky.

Porovnali jsme DNA profilu Tutanchamona se všemi záznamy v databázi. K všeobecnému překvapení jsme identifikovali člověka, jehož DNA profil je profilu krále Tutanchamona velmi blízký. Jedná se o shodu jedenácti tzv. Y specifických markerů, na základě které je mezi srovnávanými DNA profily velmi pravděpodobná existence společného předka před přibližně devadesáti90 až sto100 generacemi. Vzhledem k tomu, že jedna generace odpovídá přibližně 25 až 35 letům, lze tohoto předka časově umístit právě do doby starověkého Egypta, či dokonce spekulovat, že jím nebyl nikdo jiný než samotný král Tutanchamon,“ vysvětluje RNDr. Lucie Benešová, Ph.D., ředitelka pro výzkum a služby a spoluzakladatelka společnosti Genomac.

Genetické testování

Společnost Genomac International , s.r.o. založenáé v roce 2001 se od svého vzniku zaměřuje na genetické testování pro potřeby určování otcovství, identifikaci, příbuznost a analýzu DNA. V neposlední řadě provádí testování geneticky podmíněných druhů onemocnění a predikci účinnosti jejich léčby. V současné době je největší soukromou laboratoří provádějící aplikovaný výzkum nádorových onemocnění v oblasti prediktivní molekulární onkologie.

Největší sklad soli v Evropě

Vídeňský přístav „Hafen Wien“ se od konce loňského roku chlubí největší halou s úložištěm soli v Evropě. V přístavu na Dunaji je připraveno na zimu 45 000 tun soli.

„Wien Holding investoval do haly kolem 4,5 milionu eur. Důsledně pracujeme na další roli přístavu jako centrální logistické křižovatky ve střední Evropě. Neboť sůl je dál distribuována po železnici, a v případě potřeby také lodí a nákladními auty,“ uvedl šéf Wien Holding Peter Hanke.. Do roku 2015 bude do dalšího rozvoje přístavu investováno 95 milionů eur.

Největší evropský sklad soli ve vídeňském přístavu, foto: Christian Houdek Hafen Wien

Magistrát města Vídně má v přístavu skladovací halu soli již od roku 2004. V ní ukládá 20 000 tun soli. Vídeňský přístav ale během půl roku vybudoval díky rostoucí potřebě nové skladiště. Na ploše 2 800 m2 vznikl prostor pro 25 000 tun soli. A tak je k dispozici 37 500 m3 velký prostor pro 45 000 tun.

Nová hala je sto100 metrů dlouhá a třicet30 metrů široká a vysoká deset10 metrů. Ocelobetonové zdi ji dělí na pět velkých skladištních boxů o ploše 5 x 560 m2. Slouží ke skladování posypové soli s celkovou kapacitou cca. 20 000 m3. Již při projektování haly musel být zohledněn skladovaný materiál – tedy sůl. Proto byla pro krov vybrána dřevěná stavební technologie. Stavbaři využili asi 10 000 m2 bednění – pro představu je to asi 2,5 fotbalových hřišť. Dodávka soli – především rakouské provenience –- funguje za pomoci moderních technologických řešení. Vedle centrálních skladů jsou k dispozici i menší sklady rozmístěné po městě..
Město Vídeň disponuje 382 vozy pro odklízení sněhu a pro posyp. Nasazeno může být až 1 400 zaměstnanců, kteří zajistí průjezdnost a bezpečnost vídeňských ulic.

Hotel jako krabičky

V loňském roce si ve světě udělal jméno holandský architekt Wilfried van Winden (nar. 1955 ). Prosadil1955). Prosadil se atraktivním řešením hotelového komplexu pro ubytovací řetězec Intel v městě Zaandam, severně od Amsterodamu. Základem je stavebnice: dům na domě vedle domu na domě. Hotelový komplex je tvořen vlastně sedmdesáti70 domy vedle sebe, jež jsou dohromady propojené. Odpovídají prý tradičnímu stavitelství této oblasti a autor jimi prý vzdává hold svým předchůdcům. Jsou natřeny zeleně a mají špičaté střechy. Na první pohled vypadá tento design jako nepříliš stabilní umělecká instalace, sestava krabiček nebo fotomontáž. Hotel je však pro svůj komfort oceněn čtyřmi hvězdičkami, má saunu a bazén.

Unikátně řešený hotel v Holandsku

Dvoustranu připravil Karel Sedláček

Karel Sedláček
sedlacek.kar@seznam.cz

Reklama
Vydání #1,2
Kód článku: 120105
Datum: 15. 02. 2012
Rubrika: Servis / Zajímavosti
Seriál
Firmy
Související články
Stroje v pohybu – Vrtulník na Marsu

Vědci a technici z amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA) právě řídí jednu z nejnáročnějších operací v dějinách kosmonautiky. Expedice Mars 2020 hledá známky bývalého života na sousední planetě. Kromě pojízdné laboratoře je na Marsu také první stroj, který létá vlastní silou na jiné planetě, než je Země.

Umělé svaly, část 3: Dielektrické elastomery, 2. díl

Náš seriál pokročil do 21. století, ve kterém se téma umělých svalů stále častěji spojuje s technologií dielektrických elastomerů. Mobilní roboti, výrobní stroje, linky, dopravníky… všude zde se nabízí jejich využití. 2. díl je pokračováním a dokončením tématu dielektrických elastomerů

Umělé svaly; část 3. Dielektrické elastomery, část 1.

Náš seriál pokročil do 21. století, ve kterém se téma umělých svalů stále častěji spojuje s technologií dielektrických elastomerů. Mobilní roboti, výrobní stroje, linky, dopravníky… všude zde se nabízí jejich využití.

Související články
S uranem v podpalubí

V březnovém vydání MM Průmyslového spektra jsme publikovali článek pod názvem Jaderné ledoborce pro Severní cestu. Jelikož tento text vzbudil zájem řady čtenářů, rozhodli jsme se na toto téma připravit další podrobnější příspěvek.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Atraktivní projekty: Plující chrámy techniky

Moře a oceány brázdí stále více plavidel, jež budí úžas nejen svými rozměry, ale také technickým vybavením.

Atraktivní projekty: Nejvyšší v Las Vegas

Ráj hazardu a zábavy v Las Vegas obohatí nová atrakce - vyhlídkové kolo o průměru 160 metrů. V dohledné době se má roztočit a pochlubit se nejen atraktivní konstrukcí, ale i svou výškou - 167,6 metru. Bude tedy nejvyšším vyhlídkovým kolem na světě. Náklady přesahují 550 milionů dolarů.

Atraktivní projekty: Tramvaje se vracejí do L.A.

Účastníci referenda v centru Los Angeles před rokem schválili projekt financování výstavby jedné okružní tramvajové linky ve výši 125 milionů dolarů. Do provozu by měla být uvedena v roce 2016.

Atraktivní projekty: Roboty jako mouchy

Ze všech létajících tvorů na Zemi nás nejvíc fascinuje hmyz. Může se vznášet, snadno pohybovat v libovolném směru a umí se vyhnout šíleně rychle letící plácačce. Není divu, že inspiroval skupinu vědců a inženýrů postavit nejmenší a nejvíce agilní létající roboty.

Atraktivní projekty: Plyn v centru pozornosti

V celosvětovém hledání zdrojů energie se nyní do centra pozornosti dostává plyn. Podle novinových zpráv se nejrůznější experti domnívají, že tento trend bude mít závažný dopad nejen na světový trh s energií, ale doufají, že i pozitivní odraz ve větší bezpečnosti USA i Evropy.

Ohlédnutí za MSV 2018

Jubilejní strojírenský veletrh v Brně se i letos nesl ve znamení inovací, technických i technologických novinek (často také světových premiér), ale hlavně v duchu oslav stého výročí založení Československé republiky, takže se také vzpomínalo na historické úspěchy v technice v expozici 100RIES. A není tedy divu, že partnerskou zemí bylo letos Slovensko. Na následujících řádcích přinášíme malé ohlédnutí za veletrhem, kde připomeneme některé exponáty, které v očích naší redakce za zmínku a vzpomínku stojí.

NPE 2012 a plastové materiály

V Orlandu na Floridě se na sklonku jara konala největší událost roku v průmyslu plastů - trienale NPE 2012, která současně oslavila 75. výročí založení SPI (Society of the Plastic Industry). Poprvé po 40 letech se National Plastics Exhibition, tento vrcholný veletrh amerického plastového průmyslu, nekonal v červnu v Chicagu, ale o něco dříve na Floridě, mimo centra automobilového průmyslu, plastů a strojírenství amerického Středozápadu.

Siemens pro Red Bull Racing

Název článku dává tušit, oč půjde v dnešním průvodci světem úspěšných aplikací, spojených se jménem Sinumerik. Opustíme prostředí leteckého průmyslu, kde Sinumerik odpovídal na volání "vysoko" (viz MM Průmyslové spektrum 6/2012, www.mmspektrum.com/120616), protože dnes se jedná o jinou výzvu - "rychle".

Atraktivní projekty: Robot z inkubátoru

Stavět malé pohyblivé autonomní roboty a soutěžit s nimi na různých soutěží je pro nadané žáky a studenty zdrojem zábavy i učební pomůckou. Studentům a absolventům vysokých škol to nestačí. Chtějí dokázat víc.

Stroje v pohybu – Létající roboty inspirují intralogistiku

Stroje v pohybu, to je název nového seriálu, ve kterém vám budeme představovat technicky zajímavá řešení především z oblasti dopravní a manipulační techniky. Dnes se budeme věnovat oblasti bionických konstrukcí, konkrétně projektu BionicSwift (bionický rorýs). Tito bioničtí rorýsové mohou díky GPS pro vnitřní prostory a radiokomunikaci prostřednictvím širokopásmové technologie UWB bezpečně a koordinovaně létat v definovaném vzdušném prostoru. Pro provádění těchto vzdušných manévrů tak, aby to co nejvíce odpovídalo živé předloze, mají jejich křídla pera, podobně jako skuteční ptáci.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit