Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Atraktivní projekty: Co nám prozradí genetika
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Atraktivní projekty: Co nám prozradí genetika

Vývoj genetiky zažívá v poslední době rozmach. Díky němu nacházejí vědecké metody rozboru DNA uplatnění v mnoha oblastech medicíny, například v lékařské diagnostice, časném odhalování chorob, ale i v kriminalistice při pátrání po pohřešovaných osobách apod.

Velkým pomocníkem se DNA stává i pro historiky, neboť jim stále častěji umožňuje osvětlit život našich předků a doplnit tak mezery ve faktickém výkladu dějin. Tam, kde se nedochovaly písemné prameny či jiná forma zápisu, nastupuje věda.

Jak poznat talent?

Talentem svým i svých dětí se zabývá řada z nás. Zkoumáme prarodiče, rodiče, celé své rody a objevujeme dispozice celé široké rodiny. Často se jedná o dohady, které mohou vést k tomu, že nutíme dětiítě k činnostem, k nimž nemají žádné předpoklady. Moderní věda naproti tomu disponuje řadou spolehlivých testů, které bezpečně odhalí, k čemu mají talent naše děti nebo i my.

Genoskop Junior je genetický test, pomocí něhož lze identifikovat vlastnosti či dovednosti, které by se však při nedostatku podnětů neprojevily. Díky analýze DNA lze rozvíjet mimořádné schopnosti dítěte na poli hudby nebo sportu a orientovat jeho profesní kariéru či záliby tím správným směrem.

Výsledky testů Genoskop Komplet mohou pak odhalit příčinu určité skutečnosti jako například zvýšenou chuť na sladké, přecitlivělost na hořké nebo dokonce varovat před určitými závislostmi. V neposlední řadě Genoskop přinese ujištění, zda dosažené úspěchy jsou geneticky dány, nebo jsou výsledkem intenzivního snažení.

Genoskop je analýza zaměřená na více než 10 variabilních oblastí v DNA. Jejím prostřednictvím jsme schopni určit fyzickou zdatnost, barvu očí, dispozice pro absolutní hudební sluch nebo sklon k závislostem,“ říká RNDr. Marek Minárik, Ph.D., generální ředitel a zakladatel pražské společnosti Genomac. „Talent by se měl rozvíjet od útlého dětství, aby byl patřičně zužitkován. Pokud rodiče nechají provést genetickou analýzu dítěte, tak se mohou vyvarovat výběru nevhodného koníčku, kterýé by mohlo vést ke zklamání obou stran,“ dodává Marek Minárik.

Řada speciálních pedagogů a psychologů se shoduje, že rodiče by přesto neměli zapomínat na rozvoj dítěte prostřednictvím řady impulzsů tak, aby byl jeho vývoj vyvážený. Při testu se stejně jako při jakémkoliv jiném testu DNA odebírají se stěry sliznic v ústní dutině, takže to nebolí a může selze jej klidně provést doma. Vzorky se odesílají poštou a rozbor trvá přibližně čtyři4 týdny.

Byl naším předkem Tutanchamon?

Velkým pomocníkem se DNA stává i pro historiky, neboť jim stále častěji umožňuje osvětlit život našich předků a doplnit tak mezery ve faktickém výkladu dějin.
Z kosterních pozůstatků lze pomocí vědeckých metod určit příčinu úmrtí, choroby, jež dotyčný prodělal nebo i příbuznost. Rozbory DNA z významných historických nalezišť provádí kvalitně pouze několik zahraničních pracovišť, nicméně jejich výsledky mají významný dopad i v České republice. V České národní genografické databázi se nám na základě srovnání s publikovanými DNA profily podařilo identifikovat vzdáleného příbuzného či dokonce přímého potomka krále Tutanchamona,“ řekl nám RNDr. Marek Minárik.


Díky analýze DNA lze rozvíjet mimořádné schopnosti dítěte.

Nejnovější informace ze sféry egyptologie ve spojitosti s DNA přináší výzkumné středisko Gentest.ch GmbH v Curychu. Vědcům se podařilo zrekonstruovat genetický profil DNA nejznámějšího starověkého egyptského faraoóna Tutanchamona z 18. dynastie.

Hrobku Tutanchamona objevil 4. listopadu 1922 Angličan Howard Carter. Mumie Tutanchamona byla nalezena v nepoškozené hrobce, která ukrývala více než 3 500 předmětů nevyčíslitelné hodnoty. Nevýznamný faraoón se tak takřka přes noc stal „mediální hvězdou“. Mumie byla uložena v několika rakvích ve tvaru lidského těla. První, největší rakev byla vyrobena ze dřeva a potažena zlatou fólií, stejně tak druhá. Třetí rakev byla vyrobena z čistého zlata o tloušťce 2,5 až 3 mm o váze 110,4 kg. Mumie uložená v obinadlech měla na obličeji položenou zlatou masku. Ta byla zhotovena z několika dílů tepaného zlata, barevného skla a drahých kamenů. Její celková váha dosáhla 10,225 gramůu. Zlatá maska Tutanchamona je vystavena v Káhirském muzeu.


Zlatá maska Tutanchamona je vystavena v Káhirském muzeu.

Testy DNA na mumii Tutanchamona a jeho dalších členů rodiny byly zahájeny v roce 2009 a v loňském roce vědci zveřejnili zajímavé výsledky.
Výzkum tělesných pozůstatků Tutanchamona proběhl v otcovské linii, která se určuje podle genetických znaků z mužského chromozomu Y. U faraoóna identifikovali podskupinu R1b1a2, která náleží k západoevropskému podtypu Y chromozomálních linií. Ta je charakteristická pro západoevropské obyvatelstvo z oblasti evropského pobřeží, kterou obklopuje Atlantický oceán. V samotném Egyptě je zaznamenáno pouze jedno procento této haploskupiny, což je zřejmě výsledkem migrací z Evropy v průběhu historie. S nadsázkou lze dále říci, že polovina všech evropských mužů je spřízněna s egyptským faraóonem.

Uvedená genetická data jsou plně kompatibilní s daty, která používá při výzkumech předků a genetické skladby české populace společnost Genomac. Již od roku 2006 provozuje Českou národní genografickou databázi, která ke dnešnímu dni obsahuje tisíce záznamů dobrovolníků, mezi kterými nimiž lze hledat genetickou příbuznost a společné předky.

Porovnali jsme DNA profilu Tutanchamona se všemi záznamy v databázi. K všeobecnému překvapení jsme identifikovali člověka, jehož DNA profil je profilu krále Tutanchamona velmi blízký. Jedná se o shodu jedenácti tzv. Y specifických markerů, na základě které je mezi srovnávanými DNA profily velmi pravděpodobná existence společného předka před přibližně devadesáti90 až sto100 generacemi. Vzhledem k tomu, že jedna generace odpovídá přibližně 25 až 35 letům, lze tohoto předka časově umístit právě do doby starověkého Egypta, či dokonce spekulovat, že jím nebyl nikdo jiný než samotný král Tutanchamon,“ vysvětluje RNDr. Lucie Benešová, Ph.D., ředitelka pro výzkum a služby a spoluzakladatelka společnosti Genomac.

Genetické testování

Společnost Genomac International , s.r.o. založenáé v roce 2001 se od svého vzniku zaměřuje na genetické testování pro potřeby určování otcovství, identifikaci, příbuznost a analýzu DNA. V neposlední řadě provádí testování geneticky podmíněných druhů onemocnění a predikci účinnosti jejich léčby. V současné době je největší soukromou laboratoří provádějící aplikovaný výzkum nádorových onemocnění v oblasti prediktivní molekulární onkologie.

  

Největší sklad soli v Evropě

Vídeňský přístav „Hafen Wien“ se od konce loňského roku chlubí největší halou s úložištěm soli v Evropě. V přístavu na Dunaji je připraveno na zimu 45 000 tun soli.

„Wien Holding investoval do haly kolem 4,5 milionu eur. Důsledně pracujeme na další roli přístavu jako centrální logistické křižovatky ve střední Evropě. Neboť sůl je dál distribuována po železnici, a v případě potřeby také lodí a nákladními auty,“ uvedl šéf Wien Holding Peter Hanke.. Do roku 2015 bude do dalšího rozvoje přístavu investováno 95 milionů eur.


Největší evropský sklad soli ve vídeňském přístavu, foto: Christian Houdek Hafen Wien

Magistrát města Vídně má v přístavu skladovací halu soli již od roku 2004. V ní ukládá 20 000 tun soli. Vídeňský přístav ale během půl roku vybudoval díky rostoucí potřebě nové skladiště. Na ploše 2 800 m2 vznikl prostor pro 25 000 tun soli. A tak je k dispozici 37 500 m3 velký prostor pro 45 000 tun.

Nová hala je sto100 metrů dlouhá a třicet30 metrů široká a vysoká deset10 metrů. Ocelobetonové zdi ji dělí na pět velkých skladištních boxů o ploše 5 x 560 m2. Slouží ke skladování posypové soli s celkovou kapacitou cca. 20 000 m3. Již při projektování haly musel být zohledněn skladovaný materiál – tedy sůl. Proto byla pro krov vybrána dřevěná stavební technologie. Stavbaři využili asi 10 000 m2 bednění – pro představu je to asi 2,5 fotbalových hřišť. Dodávka soli – především rakouské provenience –- funguje za pomoci moderních technologických řešení. Vedle centrálních skladů jsou k dispozici i menší sklady rozmístěné po městě..
Město Vídeň disponuje 382 vozy pro odklízení sněhu a pro posyp. Nasazeno může být až 1 400 zaměstnanců, kteří zajistí průjezdnost a bezpečnost vídeňských ulic.

Hotel jako krabičky

V loňském roce si ve světě udělal jméno holandský architekt Wilfried van Winden (nar. 1955 ). Prosadil1955). Prosadil se atraktivním řešením hotelového komplexu pro ubytovací řetězec Intel v městě Zaandam, severně od Amsterodamu. Základem je stavebnice: dům na domě vedle domu na domě. Hotelový komplex je tvořen vlastně sedmdesáti70 domy vedle sebe, jež jsou dohromady propojené. Odpovídají prý tradičnímu stavitelství této oblasti a autor jimi prý vzdává hold svým předchůdcům. Jsou natřeny zeleně a mají špičaté střechy. Na první pohled vypadá tento design jako nepříliš stabilní umělecká instalace, sestava krabiček nebo fotomontáž. Hotel je však pro svůj komfort oceněn čtyřmi hvězdičkami, má saunu a bazén.


Unikátně řešený hotel v Holandsku

Dvoustranu připravil Karel Sedláček


Karel Sedláček
sedlacek.kar@seznam.cz
 

Další články

Zajímavosti ve vědě a technice
Výzkum/ vývoj
Logistika/ manipulační/ dopravní technika
Materiály konstrukční nekovové

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: