Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> ATRAKTIVNÍ PROJEKTY: Jak se řeč mění v text
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.
Nomenklatura:

ATRAKTIVNÍ PROJEKTY: Jak se řeč mění v text

Jedna z velkých lidských tužeb – mluvit do stroje, z něhož by vycházela řeč v podobě psaného textu – se splnila už před několika lety. Na světovém trhu se již pohybují firmy, které nabízejí takové diktafony.

Může se diktovat v angličtině, ale i v několika dalších jazycích. Čeština však mezi nimi chybí, protože je příliš komplikovaná. Nyní se i toto přání proměnilo v realitu a pražská firma Novasoft za ni získala Křišťálový disk Invexu a Českou hlavu 2009.

 Anotace
V roce 2008 začal tým odborníků pod vedením Ing. Vladimíra Moravce, MBA, (na foto) spolupracovat s profesory Psutkou a Mullerem z katedry kybernetiky ZČU Plzeň. Dohodli se, že z výzkumu rozpoznávání hlasu udělají produkt pro komerční využití - vědci dodali myšlenku a vývoj a Novasoft komerci a servis.

Mluvíme s počítačem česky

V České republice se převodem řeči v psaný text zabývá několik vědeckých pracovišť a snad díky této konkurenci jsme v tomto oboru dál než v jiných zemích. Naše mateřština je sice krásná, ale komplikovaná: má sedm pádů, náročné skloňování, mnoho přípon a předpon a dovede vyjádřit nejjemnější stylistické rozdíly mnoha zdrobnělinami.

A přece se dá mluvit s počítačem česky. Kdo by chtěl vědět, jak je to možné, ten by měl prostudovat obsáhlou knihu, kterou vydali v nakladatelství Academia pod názvem Mluvíme s počítačem česky Josef Psutka, Jindřich Matoušek, Luděk Muller a Vlasta Radová ze Západočeské univerzity v Plzni.

Anotace říká, že publikace podává ucelený pohled na současné řešení problémů, které se objevují v systémech hlasové komunikace s počítačem, a klade důraz na specifické české národní prostředí. Je zaměřena na modely rozpoznávání řeči, popis záznamu řeči a vytváření souvislých promluv hlasovým syntetizérem.

 Anotace
Program NovaVoice pro rozpoznávaní lidské řeči a její převod do písemné formy má svoji specializovanou verzi pro zdravotnictví, která je vyvíjena ve spolupráci s předními klinickými pracovišti pro diagnostickou praxi v oborech patologie (pitevní protokoly, biopsie, nekropsie), připravuje se pro další obory - radiologii (rentgenologii), chirurgii aj. Jazykové modely obsahují řešení pro ovládání systému hlasem, diktování zkratek, kódů, vkládání předem připravených standardních částí textů hlasovým povelem. Zápis diktátu neobsahuje překlepy a rozpoznané výrazy jsou zapsány podle pravidel běžných v lékařské praxi. Na snímku je doc. MUDr. Miloslav Roček, CSc., přednosta KZM Fakultní nemocnice Motol při aplikaci nového softwaru.

Z výzkumu produkt

„A právě výsledky tohoto týmu katedry kybernetiky Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni nás zaujaly," vzpomíná Ing. Vladimír Moravec, ředitel společnosti Novasoft.

Po absolvování Elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze koncem 80. let v Praze na škole zůstal jako asistent, potom projektoval jednočipové počítače a také se podílel na zajímavém projektu standardizace elektrického rozhraní na čerpacích stanicích v Německu. Úkolem bylo umožnit investorovi, aby mohl stanici osadit různými přístroji od různých výrobců, například měřidly, čerpadly, pokladním nebo bezpečnostním systémem, které spolu budou komunikovat. To mělo samozřejmě velký ekonomický dopad. Dobrá věc se podařila a projekt se využívá dodnes.

„Před několika lety jsem se dal dohromady s pár kamarády. Dělali jsme v různých nadnárodních nebo soukromých IT firmách a domluvili jsme se, že budeme dělat nový software - chytřeji a lépe."

V roce 2006 založili firmu Consulting Company Novasoft a jak název napovídá, specializovali se na software. Od 1. 1. 2007 se věnují informačním systémům, implementaci a službám kolem nich. Jsou jedním z partnerů firmy SAP.

Před dvěma lety začali spolupracovat s profesory Psutkou a Mullerem ze Západočeské univerzity a nabídli se, že z výzkumu rozpoznávání hlasu udělají produkt a umístí jej na trhu. Vědci dodali myšlenku a vývoj a Novasoft komerci a servis.

Inovační počin

„Pochopit princip, řekněme na uživatelské úrovni, není těžké," říká ing. Moravec. „Software pracuje dvoustupňově. První stupeň se zabývá dekódováním fonémů čili hlásek."

Slovník vysvětluje, že foném je nejmenší součást zvukové stránky řeči, která má rozlišovací funkci v systému konkrétního jazyka. Každý jazyk má odlišnou sadu fonémů, proto dva odlišné zvuky mohou v některých jazycích mít stejnou funkci. Záměna fonému má schopnost změnit význam slova (např. lis - les - los ). Foném tedy není každá hláska jazyka, nýbrž jen ta, která je schopna význam odlišit (tzv. distinkce).

„Nejprve se takříkajíc ‚nazvukují‘ do archivu všechny hlásky. Software pak porovnává nový zvuk s archivním, najde jej, identifikuje, napíše odpovídající písmeno a jednotlivé zvuky skládá ve slova. Záleží také na tom, zda hláska stojí sama o sobě, nebo na začátku, uprostřed, nebo na konci slova. Na konci věty se musí říci ‚konec věty‘ a při tvorbě odstavců dát slovní pokyn: nový řádek. Není to jednoduché a je kolem toho hodně výpočtů. Čeština je totiž mnohonásobně těžší než angličtina, protože je velmi ohebná."

„Druhý stupeň přiřazuje kontextový význam," pokračuje ing. Moravec. Program tedy složí fonetický přepis slova a pak musí zjistit, co znamená, v jakém je tvaru. Respektive zda v kontextu dává nějaký význam. A musí se to slovo dopočítat.

Mnoho lidí rovněž polyká koncovky. V angličtině si počítač snadno dosadí vhodné slovo, ale v češtině je to jeden z největších problémů.

„Složitost dokazuje fakt, že v systému je asi milion volitelných parametrů, které se musí nastavit. V tom je celé to kouzlo. A ještě musí transkripce probíhat v reálném čase. V tom spočívá naše specifičnost. Vytváříme proto tematické slovníky pro danou branži, například pro justici a pro jednotlivé lékařské obory."

Projekt je společensky vysoce hodnocen jako vynikající inovace. Právem. Otevírají se mu široké možnosti využití v průmyslu i ve službách. Ale o tom zase až příště.

Karel Sedláček

Šetrně znamená ekologicky a ekonomicky

Velký důraz na energeticky i stavebně šetrné budovy v posledních letech není nahodilým jevem, ale významným trendem. A jeho podporu mají ve svém štítě vepsánu členové České rady pro šetrné budovy.

 Anotace
Fotovoltaickou elektrárnu dodala Národnímu divadlu společnost Izolace a projekty staveb.

Naši předkové sice původně stavěli úsporně energeticky, ale s velkým ekonomickým a technickým rozvojem v minulém století se do popředí zájmů stavebníků i stavitelů dostávala krásná forma nad šetrností. Architekti mohli popustit uzdu své fantazii, a protože v mnoha případech nebyli vázáni ekonomickými bariérami, výsledkem byly architektonicky a konstrukčně zajímavé stavby, ale velice energeticky nehospodárné. Tento postoj se v posledních dvaceti letech zásadně mění.

„Dynamický nárůst počtu zakládajících partnerů České rady pro šetrné budovy, mezi jejíž strategické spojence se nově zařadilo i Národní divadlo a Národní technická knihovna, ukazuje, že projekty šetrných budov jsou významným trendem nejen ve světě, ale také v České republice," řekl na setkání s novináři Petr Vogel, místopředseda rady. „Rada pro šetrné budovy je nezisková organizace, která se snaží podporovat trh s šetrnými budovami, aby se takové stavby staly ve stavebnictví standardem. Jde i o to, jak a z čeho je dům postaven, jak je vyřešeno hospodaření s odpady a energiemi."

Česká rada pro šetrné budovy se nyní kromě přijímání nových členů a navazování partnerství s veřejnými kulturními institucemi hodlá také důrazněji zabývat vzděláváním. Chce přetvořit stránky Setrnebudovy.cz tak, aby je mohli využívat studenti architektury a spřízněných oborů k dalšímu vzdělávání a výměně informací. Rada nově navázala spolupráci s vysokými školami.

Národní divadlo příkladem

Pražské Národní divadlo už několik let intenzivně snižuje energetickou náročnost svého provozu a nyní se zapojuje do pracovní skupiny Šetrná divadla. Její členové pod vedením Miroslava Růžičky, zástupce provozně-technického ředitele Národního divadla, uspořádají konferenci pro ředitele českých regionálních divadel a jejich technické pracovníky právě o možnostech úspor v provozu a o výhodném financování.

Objekty Národního divadla, jimiž se rozumí historická a provozní budova, včetně suterénů a Nové scény, se díky rozsáhlé rekonstrukci staly šetrné pro životní prostředí. Atraktivní projekt si vyžádal investici přesahující 30 milionů korun. Přestože se původně počítalo s tím, že očekávaná roční provozní úspora bude okolo 22 procent, dosáhla v roce 2008 dokonce 33 procent, což ve finančním vyjádření znamená 6,2 milionu korun. V roce 2009 byly dosažené výsledky obdobné.

Základem byla rekonstrukce centrální kotelny čili především instalace kondenzačních kotlů. Dalšími charakteristickými rysy je využívání odpadního tepla tlakové stanice jevištní technologie, instalace nové reverzní chladicí jednotky, rekuperace tepla z klimatizovaných prostor (hlediště) ND a instalace frekvenčních měničů.

Výraznou roli v celém projektu hraje multifunkční hydroizolace s integrovanými fotovoltaickými články na střeše provozní budovy. Má instalovaný výkon 22,032 kWp a fotovoltaika na střeše je instalována na 554 m2. Dodala ji společnost Izolace a projekty staveb, s. r. o. Energeticky výhodná je i fotovoltaická elektrárna na střeše Nové scény ND.

Nyní se dokončila přeměna energetického hospodářství Stavovského divadla

a přistupuje se k dalšímu významnému kroku - k rekonstrukci Anenského komplexu poblíž Karlova mostu.

Pohled z Ameriky

Prosincové konference v Praze se zúčastnil také významný americký architekt James Scott Brew, který získal mnohá ocenění v oboru udržitelného rozvoje i šetrné architektury (např. od The American Institute of Architects).

James Brew je hlavním architektem, který vede tým Built environment v rámci známé organizace Rocky Mountain Institute založené Amorym Lovinsem. Může se pochlubit 28 lety zkušeností s ekologickými projekty u historické, komerční, institucionální, ale i rezidenční architektury.

Rocky Mountain Institute je nezávislá podnikatelská nezisková organizace, která podporuje efektivní využívání zdrojů a usiluje, aby se tak svět stal bezpečným, prosperujícím a udržitelným. Právě ona se zasloužila o vypracovaní projektu na provedení „zelených opatření" v Empire State Building, čímž se snížily nákladů na provoz budovy o téměř 40 %.

-ks-

pressin@iol.cz

Další články

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: