Témata
Reklama

Zkrotit vítr a využít jej ve svůj prospěch toužil člověk už od úsvitu dějin. Dodnes jsou známé větrné mlýny na starověké Krétě nebo ve středověkém Holandsku. I na některých místech Čech a Moravy se v minulosti osvědčily. Moderní doba však proměnila i tuto techniku.

Tento článek je součástí seriálu:
Atraktivní projekty
Díly
Karel Sedláček

Celý život se věnuje popularizaci vědy a techniky. Promoval na Fakultě sociálních věd UK v Praze. 
V letech 1960 až 1968 pracoval v plzeňském rozhlasovém studiu, potom až dokonce roku 1989 byl nejprve redaktorem pro vědu a techniku a později zástupcem šéfredaktora deníku Svobodné slovo. Po krátkém působení jako šéfredaktor nakladatelství Melantrich byl redaktorem a hlasatelem Rádia Svobodná Evropa až do ukončení vysílání české redakce v roce 2002. Externě spolupracoval s celou řadou českých a slovenských odborných časopisů a s Českým rozhlasem.  
Vědeckotechnická témata popularizoval v knihách Laser v mnoha podobách (Praha, 1982), Pod šifrou 2001 (Praha 1984), Atom skrývá naději (Praha 1987 - spolu s Janem Tůmou). Historii unikátní rozhlasové stanice shrnul v knize Volá Svobodná Evropa (Praha 1993). Vzpomínky na konec komunistického režimu ve Svobodném slově a vydavatelství Melantrich obsahuje publikace Balkon, fenomén listopadu 1989 ( Praha 2010 - spoluautor Milan Nevole). Události okupace Československa v srpnu 1968 přibližuje publikace Vzpomínky na Plzeň – Čas lámání chleba a charakterů (Praha 2011). V roce 2018 vydal soubor cestopisných reportáží a fejetonů Toulky s Karlem Amerikou.

Vedoucí postavení v evropském měřítku má v tomto ohledu koncern Siemens, který za posledních dvacet let vyrobil už tisíc větrných elektráren s celkovým výkonem asi 3 GW a nasadil je u evropských břehů.

Reklama
Reklama
S pomocí speciálního plavidla Sea Installer se dopravují větrné elektrárny a instalují se na otevřeném moři.
Lopatky rotoru měly délku 60 metrů.
Loď operuje v Severním moři čtyři roky.
Operace se podařila. Transport a instalace dopadly výborně.
Větrná elektrárna HelWin1 je umístěna na plošině, jež unese více než dvacet naložených a natankovaných letadel typu Airbus A380. Je dlouhá 75 metrů a široká 50 metrů, což odpovídá polovině fotbalového hřiště. Její celková výška dosahuje 27 metrů.
Platforma HelWin1 je umístěna na tzv. spodní konstrukci, jež váží 1 000 tun. Loděnici opustila loni v létě a byla do mořského dna ukotvena deseti ocelovými pilíři do hloubky 23 metrů.

Největší větrný park u mořských břehů v Evropě se jmenuje London Array, zahrnuje 175 větrných elektráren s výkonem 630 MW a zásobuje půl milionu domácností. Ročně tak nevznikne 900 000 tun CO2, což odpovídá emisím 300 000 osobních aut. Park leží nedaleko ústí Temže, asi dvacet kilometrů od pobřeží Kentu a Essexu. Turbíny Siemens mají průměr rotoru 120 m a jednotlivý výkon 3,6 MW.

Jak instalovat větrnou elektrárnu na moři?

Sestavit větrnou elektrárnu není snadné ani na souši, natož u pobřeží rozbouřeného Severního moře. Konstruktérům společnosti Siemens se přesto podařil husarský kousek. S využitím speciálního plavidla Sea Installer společnosti A2SEA dokázali na otevřeném moři u pobřeží Velké Británie nainstalovat dvě větrné elektrárny, každou v rekordním čase necelých 24 hodin. Tyto elektrárny poskytují výkon 6 MW, což dokáže pokrýt spotřebu přibližně šesti tisíc domácností.
S firmou A2SEA, která se zaměřuje na budování větrných elektráren v přímořských vodách, spolupracuje Siemens už od roku 2010. Její Sea Installer je 132 metrů dlouhé a 39 metrů široké plavidlo, které dokáže najednou přepravit základové části, nosné věže, gondoly i lopatky až deseti větrných elektráren. Jeho nosnost činí 5 000 tun, ponor pět metrů a dosahuje rychlosti 12 uzlů čili asi 22 km/h.

Posádku tvoří 35 mužů, kteří mají k dispozici nejen 35 dobře vybavených kabin a kantýnu, ale i fitness centrum. V budoucnu by měla loď umožnit snazší instalaci i těch nejrozměrnějších turbín s rotorem o průměru 154 metrů.

Jak proud dostat na pevninu

Stále častěji se ukazuje, že není rozhodující elektřinu získat z proudění větru nad mořskou hladinou, ale přepravit ji na pevninu. Siemens nyní vytvořil konsorcium Petrofac, jež se zapojilo do atraktivního projektu přenosu stejnosměrného proudu.

Od distribuční holandsko-německé firmy TenneT s pěti přenosovými trasami vysokého napětí z německé části Severního moře získalo atraktivní zakázku. Jde o projekt BorWin3 s výkonem 900 MW, který má být dokončen v roce 2019. Díky tomuto spojení bude moci jeden milion domácností dostávat elektrický proud generovaný na plošině HelWin1. Dá se říci, že jde o rozhodující etapu technologického rozvoje přenosu energie z větrných přímořských parků. Díky přenosu vysokého napětí jsou ztráty velmi malé, menší než čtyři procenta.

Základem dodávky jsou trafostanice, které přeměňují střídavý proud na stejnosměrný, a na pevnině zpět na střídavý. Větrné přímořské farmy jsou spojeny s pevninou kabely dlouhými přibližně 160 kilometrů.

Schéma projektu

V této technické oblasti platí Siemens za průkopníka v hledání nejvýhodnějších řešení. Jinými slovy – čím vyšší napětí se přenáší, tím nižší jsou ztráty.

Karel Sedláček

Sedlacek.Kar@seznam.cz

Reklama
Vydání #5
Kód článku: 140512
Datum: 13. 05. 2014
Rubrika: Servis / Zajímavosti
Seriál
Firmy
Související články
Atraktivní projekty: Plující chrámy techniky

Moře a oceány brázdí stále více plavidel, jež budí úžas nejen svými rozměry, ale také technickým vybavením.

Atraktivní projekty: Sixtinská kaple září

Sixtinská kaple ve Vatikánu se po 500 letech rozzáří zcela unikátně, a to díky nejmodernější technice. Návštěvníkům tak nabídne ojedinělý zážitek. Společnost Osram, výrobce světelných zdrojů a svítidel, ji totiž vybavuje novým systémem LED osvětlení. Systém, jenž je k uměleckým dílům mimořádně šetrný, umožňuje značně vyšší hodnoty osvětlení. Navíc ve srovnání se stávajícím osvětlovacím systémem spotřebovává méně energie.

Atraktivní projekty: Tramvaje se vracejí do L.A.

Účastníci referenda v centru Los Angeles před rokem schválili projekt financování výstavby jedné okružní tramvajové linky ve výši 125 milionů dolarů. Do provozu by měla být uvedena v roce 2016.

Související články
Atraktivní projekty: FEL ČVUT v Praze s USA proti teroru

Velkými výzvami současnosti jsou jednak řízení a koordinování bezpilotních letadel a jednak ochrana lodí před piráty a teroristy. Těmito tématy se kromě jiných zabývají také vědečtí pracovníci, pedagogové a studenti na Elektrotechnické fakultě ČVUT v Praze.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Atraktivní projekty: Chytře na energetiku

Stále častěji se hovoří o chytrých sítích v energetice (smart grids), ale cesta k nim je ještě daleká. Zatím je nutné se držet spíš při zemi a myslet na inteligentní energetické řešení budov. Těch nových, ale i těch stávajících.

Atraktivní projekty: Roboty jako mouchy

Ze všech létajících tvorů na Zemi nás nejvíc fascinuje hmyz. Může se vznášet, snadno pohybovat v libovolném směru a umí se vyhnout šíleně rychle letící plácačce. Není divu, že inspiroval skupinu vědců a inženýrů postavit nejmenší a nejvíce agilní létající roboty.

Atraktivní projekty: Zajímavé experimenty NASA

Na výstavě EXPO, kterou u příležitosti 15-ti let svého trvání uspořádala začátkem letošního roku Akademie aeronautických modelů v jihokalifornském městě Ontario, prezentovala NASA model kosmického kluzáku.

Atraktivní projekty: Wi-fi s novým trendem

Na letišti se neztratíte, v muzeu získáte atraktivního průvodce a v nemocnici budete stále v lékařské péči. Umožňují to nové trendy v technologii wi-fi.

Atraktivní projekty: Kříženci jsou v módě

Podle definice je za hybridní dopravní prostředek pokládán takový, jenž využívá k pohonu nejméně dvou energetických zdrojů a má v sobě zabudovány dva zásobníky energie. Někteří kříženci stanovenou normu přesně nedodržují, ale přesto jsou za hybridy označováni. Pojmenování není důležité, důležitý je výsledek.

Atraktivní projekty: Plyn v centru pozornosti

V celosvětovém hledání zdrojů energie se nyní do centra pozornosti dostává plyn. Podle novinových zpráv se nejrůznější experti domnívají, že tento trend bude mít závažný dopad nejen na světový trh s energií, ale doufají, že i pozitivní odraz ve větší bezpečnosti USA i Evropy.

Atraktivní projekty: Vídeň jedničkou mezi Smart Cities

První celosvětové porovnání měst z hlediska inovace, technologií a kvality života, tzv. Smart Cities, označuje Vídeň jako číslo 1. Tento seznam zahrnující světová velkoměsta sestavil americký klimatolog Boyd Cohen a publikoval jej v on-line magazínu Co.Exist.

Atraktivní projekty: Jaké bude letadlo budoucnosti?

Na tuto otázku hledají odpověď vědci a konstruktéři z významných výzkumných center po celém světě. Patří mezi ně i odborníci z Německého výzkumného ústavu pro letectví a kosmonautiku (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt - DLR).

Střídavě stejnosměrné názory na elektromobilitu, 9. a 10. díl: Jak se staví odborníci k e-mobilitě

V minulém díle našeho seriálu jsme dali prostor pověřenci ministra dopravy pro čistou mobilitu Mgr. Janu Bezděkovskému pro vyjádření se k jednotlivým problematickým aspektům, které s sebou přináší deklarovaný úplný přechod na elektromobilitu. V tomto díle jsme s podobnými otázkami oslovili odborné garanty našeho seriálu – prof. Macka a Ing. Morkuse –, již na ně velmi obšírně odpověděli. Zároveň tímto rozhovorem s odborníky, kteří náš seriál dozorovali, připomínkovali jednotlivé díly a motivovali nás k tvorbě dalších, seriál Střídavě stejnosměrné názory na elektromobilitu končí. Snad svůj účel – jímž bylo představit některé problematické stránky úplného přechodu na elektromobilitu a předložit je k další diskuzi – splnil.

Quo vadis, svařování?

Svařování je dlouhodobě jedna z nejvýznamnějších strojírenských výrobních technologií. Má rozhodující vliv na jakost řady výrobků a na výrobní náklady, proto má klíčové postavení mezi výrobními technologiemi. Patří také mezi technologie zpracovávající největší objem kovových materiálů (cca 25 %). Žádná jiná technologie nezpůsobuje tak rozsáhlé změny ve vlastnostech materiálů.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit