Témata

Atraktivní projekty: Mars neútočí! To lidé odkrývají jeho tajemství

Snad žádné jiné těleso sluneční soustavy nelákalo lidi od nepaměti tak jako jeho čtvrtá planeta – Mars –, pojmenovaná po římském bohovi války. Pravděpodobně ji lidé pozorovali už mezi lety 3000 až 4000 př. n. l. Všechny starověké civilizace, Egypťané, Babylóňané a Řekové, znaly tuto „putující hvězdu“ a měly pro ni svá pojmenování.

Tento článek je součástí seriálu:
Atraktivní projekty
Díly
Karel Sedláček

Celý život se věnuje popularizaci vědy a techniky. Promoval na Fakultě sociálních věd UK v Praze. 
V letech 1960 až 1968 pracoval v plzeňském rozhlasovém studiu, potom až dokonce roku 1989 byl nejprve redaktorem pro vědu a techniku a později zástupcem šéfredaktora deníku Svobodné slovo. Po krátkém působení jako šéfredaktor nakladatelství Melantrich byl redaktorem a hlasatelem Rádia Svobodná Evropa až do ukončení vysílání české redakce v roce 2002. Externě spolupracoval s celou řadou českých a slovenských odborných časopisů a s Českým rozhlasem.  
Vědeckotechnická témata popularizoval v knihách Laser v mnoha podobách (Praha, 1982), Pod šifrou 2001 (Praha 1984), Atom skrývá naději (Praha 1987 - spolu s Janem Tůmou). Historii unikátní rozhlasové stanice shrnul v knize Volá Svobodná Evropa (Praha 1993). Vzpomínky na konec komunistického režimu ve Svobodném slově a vydavatelství Melantrich obsahuje publikace Balkon, fenomén listopadu 1989 ( Praha 2010 - spoluautor Milan Nevole). Události okupace Československa v srpnu 1968 přibližuje publikace Vzpomínky na Plzeň – Čas lámání chleba a charakterů (Praha 2011). V roce 2018 vydal soubor cestopisných reportáží a fejetonů Toulky s Karlem Amerikou.

ATRAKTIVNÍ PROJEKTY

Mars neútočí! To lidé odkrývají jeho tajemství

Kvůli jejímu načervenalému nádechu, způsobenému červenou barvou zoxidované půdy na jejím povrchu, považovaly staré národy Mars většinou za symbol ohně, krve a zániku.

Marťané útočí

Snad největší měrou přispěl k popularizaci Marsu anglický spisovatel vědeckofantastických románů Herbert George Wells (1866–1946). Román Válka světů napsal už v roce 1898, ale světovou pověst mu přinesla teprve fascinující rozhlasová adaptace z roku 1938, kdy lidé uvěřili, že jsou svědky krvavé invaze mimozemšťanů z Marsu na Zemi.

Úspěch lákal následovníky, a tak připomeňme povídkovou Marťanskou kroniku Raye Bradburyho z roku 1950 popisující fiktivní kolonizaci Marsu. S úspěchem se setkal také román Marťanské písky z roku 1952. Jeho autor Arthur C. Clarke vypráví o založení prvních kolonií na Marsu a o těžkém zápasu kolonistů o přežití.
Pozadu nezůstali ani filmaři. Za zmínku stojí zejména americký komediální sci-fi film Mars útočí! z roku 1996 režiséra Tima Burtona, který využívá prvky černého humoru, romantické komedie, absurdit i politické satiry, a zároveň je parodií různých vědecko-fantastických béčkových filmů. Ve filmu se objevilo mnoho známých herců, jako třeba Jack Nicholson, Annette Beningová a Danny DeVito.

Jen bychom rádi věděli...

Nerudovy verše „Jen bychom rádi věděli, jsou-li tam žáby taky“ se sice týkaly Měsíce, ale bezesporu patří i našemu letitému zájmu o Mars.

Ostatně mezi českými ustálenými víceslovnými výrazy čili frazémy, jejichž významy nelze odvodit z běžných významů slov, najdeme i obrat „spadl z Marsu“. Je charakteristický pro konkrétní zemi či oblast a při překladu naprosto bez významu. Každý Čech ale ví, co to znamená – nechápe souvislosti, totéž co spadl z višně.
Z Marsu k nám sice žádný člověk zatím nespadl, ale informací máme už dost.

Starověcí astrologové připisovali Marsu zhoubný vliv. Ten se odrážel i v novověku zejména na nepříliš úspěšném sovětském průzkumu. První bezejmenná sonda SSSR dosáhla v říjnu 1962 pouze zemského orbitu, oficiální dobývání rudé planety začalo 1. listopadu 1962 startem sondy Mars 1. Sověti program ukončili sondou Mars 7, aniž by se jim podařilo na Marsu přistát.

Spojené státy jsou ve výzkumu Marsu mnohem úspěšnější. První snímky povrchu pořídil v roce 1965 Mariner 4, který Mars zblízka obletěl. Mariner 9 (1971) pak už povrch Marsu kompletně zmapoval. Průlomově se vyznamenaly sondy Viking 1 a Viking 2, vypuštěné v roce 1975, jež dosedly na Mars o rok později. Pořídily více než 50 000 snímků včetně fotografií měsíců Marsu jménem Phobos a Deimos.

Další zdařilé mise – Mars Pathfinder s „autíčkem“ Sojourner a Mars Global Surveyor v roce 1997 –přinesly další domněnky o působení vody: eroze, nánosy, systémy řek. Ale i Američané zaznamenali ztráty: 25. září 1992 odstartovala z mysu Canaveral vesmírná sonda Mars Observer s úkolem shromáždit údaje pro vyslání lidské posádky. Sonda v hodnotě 980 milionů dolarů však v srpnu 1993, tři dny před vstupem na oběžnou dráhu Marsu, zmizela.

Možnost existence živých organismů na Marsu je stále aktuální a lákavá. Tuto představu v nás podporují nejnovější americké mise. Americké robotické vozítko Curiosity poprvé získalo přímé důkazy, že na Marsu bylo před třemi a půl miliardami let jezero, v němž teoreticky mohl kvést život.

A skoro denně přicházejí na Zem další mnohoslibné zprávy. Všem věnují vědci soustředěnou pozornost.

Byl jsem na Marsu

Při svých toulkách Amerikou jsem měl možnost navštívit středisko JPL (Jet Propulsion Laboratory) a vyvíjejí se zde pro NASA satelity a různé sondy. Zařízení patří kalifornské Technice, oficiálně California Institute of Technology, lidově zvané Caltech. Rozkládá se na ploše 72 hektarů v Pasadeně, ve východní části aglomerace Los Angeles.

U vchodu nás přivítali nejen zástupci oddělení pro styk s veřejností, ale také tři srnky, které se volně, bez zábran, procházely areálem s řadou výstavných budov s laboratořemi a montážními halami a živily se květinovou výzdobou před budovou ředitelství. Zavítaly sem zřejmě z nedalekého lesnatého pohoří. Potom ovšem zmizely mezi borovicemi směrem k jídelně, takže možná tam na ně čekaly nějaké pamlsky.

Jak bývá při podobných příležitostech zvykem, průvodce začal exkurzi v malém muzeu s atraktivními exponáty shrnujícími zdejší historii. JPL založil ve 30. letech minulého století profesor Theodore von Kármán, profesor na Caltechu. Maďarský vědec, který působil v Německu, se sem uchýlil před pronásledováním nacisty kvůli svému židovskému původu.

Nejprve se zde experimentovalo s raketovými motory a v roce 1958 přešly laboratoře pod NASA. Dnes se zde motory už nevyvíjejí. Je zde zaměstnáno téměř 6 tisíc lidí a kromě kosmického výzkumu pracují na projektech jak pro ministerstvo obrany, tak energetiky.

Jistě je zajímavé, že JPL je i producentem naučných a dokonce sci-fi filmů a televizních seriálů. Není proto divu, že na zdejší experimentální Martovo pole zavítala i hollywoodská hvězda první velikosti – Matt Damon. Září totiž v hlavní roli nejnovějšího vědeckotechnického napínáku Marťan, který bude mít premiéru letos na podzim. Snímek vznikl podle stejnojmenného bestselleru ve formě deníkových zápisků, který napsal Andy Weir. Vychází v řadě jazyků včetně češtiny a získává si fanoušky zejména díky humoru, jenž hrdinovi pomáhá v robinsonovské samotě. Matt Damon hraje astronauta, botanika, který zůstane na rudé planetě sám. Během výpravy totiž udeří bouře a posádka odletí, protože ho pokládá za mrtvého. Ale muž přežije. Má omezené zásoby, nulový signál a stejně mizivé šance na návrat.

Pracovníci JPL se na realizaci filmu podíleli jako odborní poradci a film sám se nenatáčel tady v areálu ústavu, ale v Jordánsku, kde tvůrci našli vhodně rudě zbarvený písek pouště.

Avšak zdejší zkušební písečná plocha za jednou starou přízemní garáží, pocházející snad ještě z 2. světové války, se nazývá Mars Yard a patří při exkurzi k nejzajímavějším místům. Byl to zvláštní pocit procházet se po jakémsi skalnatém políčku a říkat si – jsem na Marsu.

Pouštní písek a kameny naaranžované do zvlněné krajiny skutečně odpovídají situaci na této planetě. Náš průvodce s patřičným gestem otevřel plechová vrata a zvědavým návštěvníkům se představil jeden z prototypů budoucího výzkumného vozítka, které by mohlo jezdit po povrchu Marsu a sbírat vzorky či provádět jiné výzkumy. Klidně jsme si vozítko mohli vyfotit, ze špionáže zde strach nemají. Ostatně, onen dopravní prostředek do té doby projde tolika změnami, že si s tím dnešním nebude vůbec podobný. Nyní zde zkoušejí v tzv. klinické praxi to, co konstruktéři vytvořili na počítačích – především zkoumají nejvýhodnější tvary kol a testují nejvhodnější materiály.

Varování před katastrofami

Působivý pohled se nám potom nabídl ze zasklené vyhlídkové galerie do obrovského hangáru, kde technici právě montovali satelit SMAP (Soil Moisture Active Passive). Je to spíš vědecká laboratoř s velikým slunečníkem, jež byla později vypuštěna na nosné raketě Delta II z vojenské letecké základny Vandenberg v Kalifornii.
Pohybuje se na nízké oběžné dráze a pomocí svých radarů a dalších přístrojů sbírá data o počasí na rodné planetě a posílá je do JPL. Zvláštní pozornost je věnována vlhkosti na zemském povrchu.

Zde se získaná data sumarizují, analyzují a slouží jako podklad k vytváření speciálních meteorologických map. Z nich odborníci vyčtou potřebné informace pro tvorbu vysoce přesných předpovědních modelů v závislosti na měnícím se zemském klimatu. Program, který má poskytnout lepší přehled o vývoji klimatických změn a vytvářet zásadní bázi pro varování před přírodními katastrofami, si vyžádal náklady ve výši 916 miliard dolarů. Je to jeden z příkladů praktického uplatňování projektů NASA v každodenní praxi.

SMAP měl pracovat nejméně tři roky ve výšce 685 km, ale letos v červenci se objevily první problémy. Radar začal vynechávat a proud dat byl přerušen, ale druhé hlavní zařízení, a sice radiometr, který zaznamenává mikrovlny přirozeného původu ze zemského povrchu, pracuje dál.

Technici usilovně pracují na opětovném zprovoznění radaru, ale výsledek jejich snažení nebyl do naší uzávěrky znám.

Intenzivně se pracuje na projektu InSight (Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport), jehož těžiště spočívá v automatické sondě vyvinuté k seismickému výzkumu vnitřního složení Marsu. Měla by být vypuštěna příští rok v březnu opět z letecké základny Vandenberg, nicméně část vědeckého výzkumu poskytly partnerské organizace z Francie a Německa.

Stacionární sonda bude umístěna na povrchu a bude vybavena vysoce citlivým seismometrem, který bude zaznamenávat jednak otřesy a jednak bude měřit tepelný tok v kůře. Měla by proniknout až 5 metrů pod povrch Marsu. Jeden přístroj bude měřit drobné odchylky v rotaci Marsu, což by mělo přispět k poznání, zda má Mars stále roztavené jádro, či nikoliv. Tyto vědecké přístroje by měly poslat na JPL zprávu, zda je Mars stále ještě geologicky aktivní.

Pro přistání zvolili výzkumníci stejný postup, jaký se osvědčil u předchozí sondy Phoenix. Plán předpokládá, že sonda bude v činnosti dva pozemské roky a energií bude zásobována z fotovoltaických článků. Investice projektu činí 425 milionů dolarů bez nákladů na nosnou raketu Atlas V.

A co lidé?

Let automatické kosmické lodi na Mars se odhaduje na rok 2018 a s lidskou posádkou by se podle některých předpovědí mohl uskutečnit za dvacet let.

01 Nejnovější projekt se jmenuje InSight a je zaměřen na seismický výzkum vnitřního složení Marsu
02 Experimentální písečné políčko simulující ve výzkumném areálu JPL povrch Marsu navštívil Matt Damon, představitel hlavní role ve filmu Marťan. Na památku otiskl své ruce do cementu. Pracovníci laboratoře působili při natáčení jako techničtí poradci.
03 Montáž automatické sondy InSight
04 V obrovském hangáru s extrémně čistým prostředím sledují návštěvníci ze zasklené galerie přípravu sondy SMAP.

Karel Sedláček, Pasadena, Kalifornie

Karel.sedlacek@mmspektrum.com

Vydání #10
Kód článku: 151027
Datum: 10. 09. 2015
Rubrika: Servis / Zajímavosti
Seriál
Související články
MM Podcast: Každé vítězství má svůj příběh

Olga Girstlová byla v 90. letech nepřehlédnutelnou součástí vznikajícího podnikatelského prostředí tehdejšího Československa. Společně se svým otcem a manželem založili v květnu 1990 společnost GiTy. Vsadili na komoditu s obrovským potenciálem technologického růstu. Po 15 letech manželé Girstlovi však dospěli k rozhodnutí společnost prodat a dále se věnovat jiným komoditám, jako například ekologickému stavitelství. 

CIMT 2021 plně prezenční

Zatímco je celý svět paralyzovaný restrikcemi proti šíření koronaviru covid-19, v Pekingu byl dnes zahájený veletrh obráběcích a tvářecích strojů China International Machine Tool Show CIMT 2021 v plné prezenční formě a téměř shodného rozsahu, jako ročníky předešlé. Ve stejný den a po celý týden, jako Hannover Messe Digital Edition – průmyslový veletrh v plně digitální platformě.

Hannover Messe 2021

Inovace, vytváření sítí a sdílení zkušeností ve věku průmyslové transformace – to jsou klíčová motta, která představují letošní ročník digitálního Hannover Messe, na kterém více než 1 800 vystavovatelů představí svá řešení pro výrobu a energetické systémy budoucnosti. Od umělé inteligence po robotiku, od ochrany klimatu po vodík. Nejdůležitější světový průmyslový veletrh plní svoji roli jako inovační a síťová platforma a vytváří uprostřed koronové pandemie globální platformu pro výměnu zkušeností v době průmyslové transformace.

Související články
MM Podcast: Glosa - God Save the Queen

V naivní představě ekonomického perpetuum mobile zaměstnáváme v poměru k reálné ekonomice nejvyšší počet lidí ve státní a veřejné správě v rámci nejrozvinutějších zemí OECD. Rakovinotvorný rozbujelý a nevýkonný úřednický aparát, vědomě bojkotující vznik e-státu, dokonale paralyzuje správu věcí veřejných. A jeho solidarita s aktuálně zdecimovaným privátním sektorem? Home office na 100 % mzdy, její valorizace, statisícové odměny na MF za ušetřené miliardy (…). 

Související články
V hlavní roli strojař

Fakulta strojní VŠB-TUO se pro letošní rok v rámci náborové kampaně vrací k úspěšné sérii V hlavní roli strojař. Kampaň komunikuje myšlenku, že strojaři jsou hvězdy hrající hlavní roli v moderním světě. Jejím cílem je zlepšit vnímání oboru strojírenství, posílit brand fakulty, a samozřejmě také nalákat uchazeče ke studiu strojařiny.

Chytrá kombinace systémů

Vývoj obráběcích technologií v minulém století nabral na obrátkách. Dnes jsme tuto technologii dotáhli téměř k dokonalosti – jsme schopni vyrobit předměty libovolných tvarů v přesnostech na tisíciny milimetru. Dalo by se říct, že pro zlepšení zde už příliš prostoru nezbývá, přesto nás přední výrobci obráběcích strojů a nástrojů pravidelně přesvědčují o opaku. Progresivní a inovativní přístup společnosti Ceratizit je toho jen dalším důkazem. Nedávno na trh uvedla přesnou vyvrtávací hlavu Komflex z produktové řady Komet, která umožňuje automatickou korekci průměru v případě vyvrtávání přesných otvorů. Jak to nástroj dokáže, upřesňuje v následujícím rozhovoru technický ředitel společnosti Ceratizit Česká republika Ing. Jan Gryč.

MSV ve znamení materiálů i technologií

Všichni, kdo máme něco společného se strojírenstvím, pevně věříme, že se v letošním roce opět otevřou brány brněnského výstaviště pro Mekku strojařů z celého světa – Mezinárodní strojírenský veletrh. Na MSV se letos, mimo lidi z dalších oborů, setkají i výrobci plastů a též špičkových zařízení pro plastikářskou výrobu. Na naše otázky odpovídají Pavel Tuláček, jednatel společnosti Gorilla Machines, a David Svoboda, jednatel Sumitomo (SHI) Demag Plastics Machinery Česko.

Aditivně s nadzvukovou rychlostí

Společnost Hermle je známá především pro svá přesná pětiosá obráběcí centra a nadstandardní servis. Už málokdo ví, že vyvinula také stroj pro aditivní výrobu kovových dílů. Přestože je i tato technologie založena na postupném vrstvení kovového prášku na součást, nedochází zde ke spékání prášku laserovým paprskem, ale kovový prášek je tryskou doslova nastřelován na díl nadzvukovou rychlostí. Na detaily jsme se zeptali technického zástupce společnosti Hermle Pavla Němečka.

Názorové fórum odborníků

Respondenty jsme požádali o jejich názor na podobu budoucích technologií. Současná situace přinesla mnoho omezení, mezi jinými postihla také dodavatelské řetězce, znemožnila včasné dodávky do výrobních podniků a přinesla vyšší nároky na bezpečnost zaměstnanců. Jaké nové technologie podle vás mají v současné situaci největší potenciál se prosadit?

Svařování mědi pomocí vláknového laseru

Rychlý rozvoj v oblasti elektromobility vede ke zvýšení poptávky po svařování mědi. To, co ji činí pro danou aplikaci ideální (tj. vysoká elektrická a tepelná vodivost), ji zároveň činí obtížně svařitelnou konvenčními vláknovými lasery. Díky vyšší efektivitě, zhruba dvojnásobné, někteří výrobci zkoušejí používat zelené pevnolátkové lasery. Výsledkem je stabilnější a méně citlivý proces, než jaký byl možný u standardních vláknových laserů.

Procesně stabilní zpracování recyklátů

Do roku 2025 si Evropská unie klade za cíl ročně více než zdvojnásobit používání recyklátů při výrobě plastových výrobků [1, 2]. K dosažení tohoto cíle jsou kromě závazku firem působících na trhu a vyšší kapacity při zpracování plastového odpadu zapotřebí především nové technologie zpracování. Recykláty je nutné používat v daleko větší míře a v ještě vyšších poměrech. S novými procesy vstřikování na jedné straně a inteligentní podporou na straně druhé sleduje výrobce vstřikovacích strojů Engel různé a často velmi slibné přístupy. Výroba boxů a kontejnerů ukazuje na velký potenciál.

Uplatnění kovového 3D tisku

Společnost Misan z Lysé nad Labem se aditivními technologiemi kovových dílů zabývá a tato zařízení v České republice distribuuje už osm let. Dalo by se říct, že je jedním z průkopníků s těmito technologiemi na českém trhu. Z toho pochopitelně vyplývají také její bohaté zkušenosti s touto relativně mladou výrobní disciplínou. Na otázky, kde tyto technologie nacházejí uplatnění a v jakých oblastech mohou vyniknout, jsme se ptali aplikačního inženýra pro kovové aditivní technologie Jana Hudce.

Aditivní výroba velkých dílů

Porto patří k největší průmyslové oblasti Portugalska. Od roku 1956 zde sídlí přední světový výrobce strojů technologie tváření – společnost Adira.

Fórum výrobních průmyslníků

Jaké zásadní problémy vám současná doba přináší do chodu firmy, jak se je snažíte řešit a s jakým výsledkem?

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členy naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit