Témata
Reklama

Atraktivní projekty: Město 21. století

Vídeň je nejen v evropském, ale dnes se dá říci, že už i ve světovém kontextu na jednom z předních míst pomyslného žebříčku nejlépe se rozvíjejících velkoměst. Její architektura a urbanismus si za posledních třicet let vydobyly právem uznání odborné i laické veřejnosti.

Tento článek je součástí seriálu:
Atraktivní projekty
Díly
Karel Sedláček

Celý život se věnuje popularizaci vědy a techniky. Promoval na Fakultě sociálních věd UK v Praze. 
V letech 1960 až 1968 pracoval v plzeňském rozhlasovém studiu, potom až dokonce roku 1989 byl nejprve redaktorem pro vědu a techniku a později zástupcem šéfredaktora deníku Svobodné slovo. Po krátkém působení jako šéfredaktor nakladatelství Melantrich byl redaktorem a hlasatelem Rádia Svobodná Evropa až do ukončení vysílání české redakce v roce 2002. Externě spolupracoval s celou řadou českých a slovenských odborných časopisů a s Českým rozhlasem.  
Vědeckotechnická témata popularizoval v knihách Laser v mnoha podobách (Praha, 1982), Pod šifrou 2001 (Praha 1984), Atom skrývá naději (Praha 1987 - spolu s Janem Tůmou). Historii unikátní rozhlasové stanice shrnul v knize Volá Svobodná Evropa (Praha 1993). Vzpomínky na konec komunistického režimu ve Svobodném slově a vydavatelství Melantrich obsahuje publikace Balkon, fenomén listopadu 1989 ( Praha 2010 - spoluautor Milan Nevole). Události okupace Československa v srpnu 1968 přibližuje publikace Vzpomínky na Plzeň – Čas lámání chleba a charakterů (Praha 2011). V roce 2018 vydal soubor cestopisných reportáží a fejetonů Toulky s Karlem Amerikou.

Dokladem soustavné pozornosti aspektům životního prostředí, do něhož samozřejmě spadá i komfortní bydlení, je nejnovější projekt nové vídeňské městské části Aspern. Nehovoří se o něm jako o nějakém městě budoucnosti neboli o vzdálené futuristické vizi na pomezí fantazie, ale jako o městě první poloviny 21. století. Plány zohledňují všechny současné požadavky na zdravý život v městském prostředí, jsou pevně zakotveny v realitě a už se začínají naplňovat.

Reklama
Reklama

Člověk v centru pozornosti

Ředitelka projektu Mgr. Christiane Spiessová řekla: „Aspern, nové jezerní vídeňské město, je jedním z největších evropských projektů současnosti. Vyrůstá z tradičních kořenů rakouské metropole, ale směřuje do budoucnosti. Naše základní motto zní: místo pro život.“

Aspern ve Vídni nebude smutné sídliště, ale plnokrevný urbanistický organismus.

V tomto případě se může hovořit o naplňování představy Smart City. Pod tímto pojmem se skrývá jak efektivní využívání dosavadních zdrojů a systémů, tak jejich propojování s nejnovějšími technologiemi s příznivými ekologickými dopady a za ekonomicky výhodných nákladů. Spojují se zde zájmy vedení města i průmyslových a obchodních kruhů, ale také sociální potřeby a požadavky obyvatel.

Aspern a jeho rozvoj

Prognózy hovoří o tom, že v roce 2035 by mohly žít ve Vídni dva miliony lidí. To znamená, že ročně bude zapotřebí asi osm tisíc bytových jednotek. Aspern odpovídá tomuto trendu. Mezi lety 1991 až 2001 se zvýšil počet obyvatel o 28 %, do roku 2007 o dalších 10 %.

Výstavba již začala a z této věže mohou zájemci pozorovat stavební práce.

Do roku 1904 byl Aspern samostatnou obcí, ale poté se stal 22. vídeňským okresem. K jeho rozvoji přispěla ve dvacátých letech výstavba letiště, jež bylo v provozu i několik let po válce. Ve Schwechatu však vyrostlo letiště nové a staré bylo nakonec uzavřeno v roce 1977. S nevyužitou plochou si dlouho nikdo nevěděl rady. Naštěstí v jižní části tohoto prostoru postavila automobilka General Motors výrobnu motorů, v níž našlo zaměstnání více než 2 000 lidí.

Ale většina rozsáhlého území stále zůstávala ladem, i když se nachází v příhodné lokalitě směrem k Bratislavě. Dvacet let se diskutovalo o možném využití. Až se vedení města rozhodlo: postavíme nový Aspern.

Strategické možnosti rozvoje

Koncem října 2001 odstartoval za podpory magistrátního oddělení 18 (Rozvoj města a plánování) projekt SUPerNOv. Jeho cílem bylo pomocí expertů prozkoumat strategické možnosti rozvoje severovýchodní části Vídně ze všech hledisek, především s ohledem na životní prostředí a sociálně-ekonomické aspekty.

A nebude to město ledajaké. Bude to příklad pro ostatní. Smíchají se zde jednotlivé městské funkce tak, aby město nebylo jen noclehárnou. Územní plán vytvořil švédský architekt Tovatt, který vídeňská městská rada dne 25. května 2007 jednomyslně schválila.

Takto vypadá plán výstavby.

Na základě územního plánu vyhlásila Vídeň mezinárodní soutěž pro architekty a urbanisty, které se zúčastnilo 27 interdisciplinárních týmů. Byli v nich architekti, projektanti, sociologové krajiny i umělci. Nakonec porota v čele s architektem Rüdigerem Lainerem udělila první cenu plánu dánského studia Architekti Jana Gehla. Největší podíl na této koncepci mají architekti Oliver Schulze a Lærke Jul Larsen. Kodaňský tým s velkým renomé především v oblasti plánování otevřených území vypracoval „Manuál pro veřejný prostor“, který slouží jako základní východisko pro inovační a sociálně-harmonický rozvoj Jezerního města Aspern Vídeň.

Jako 340 fotbalových hřišť

Město vyroste na rozloze 240 hektarů, což odpovídá ploše 340 fotbalových hřišť. Celkové náklady se odhadují na čtyři miliardy eur. Do infrastruktury investuje město Vídeň 300 milionů eur.

Geografický střed bude tvořit v devítihektarovém parku deset metrů hluboké jezero o rozloze pěti hektarů. Bude napájeno podzemními vodami. Jak je z plánu patrné, bude to tzv. město krátkých cest. Základem dopravy bude silniční okruh, středem povede i linka metra, která se na severu setká s železniční zastávkou a v budoucnu i s dálnicí. Uvnitř budou nákupní bulváry s předzahrádkami, atrii a pasážemi. Žádné supermarkety, ale přízemní obchody, restaurace či kavárny. Pohodu nabídne i zelená promenáda kolem jezera s hřišti a sportovišti. V severozápadní části vyroste velký školní areál doplněný studentskými kolejemi.

Rezidenční část v představě architektaV současné době se diskutuje o podobě polikliniky s jednotlivými ordinacemi praktických i odborných lékařů. Ve středu města se počítá s kulturním centrem a nyní se hovoří také o možném ekumenickém středisku.

V jižní části bývalého letiště staví také ještě švýcarská firma Hoerbiger svou vídeňskou pobočku s 230 pracovními místy. Celková investice dosahuje 45 milionů eur. Kromě výroby kompresorů zde bude umístěno také oddělení výzkumu a vývoje.

Technologické centrum IQ

Ostatně v Aspernu je už v provozu Technologické centrum IQ Hospodářské agentury Vídeň. Je postaveno na principu pasivního domu. Zahrnuje 6 600 čtverečních metrů kanceláří a laboratoří. Nejenže spoří energii, ale dokonce jí produkuje více, než spotřebuje. Moderní vnější fasáda v kombinaci se vzduchovou vrstvou a trojnásobným zasklením a 26 centimetrů tlusté zateplení poskytuje standard pasivní stavby. Automatické řízení žaluzií podle intenzity slunečního záření nabízí optimum denního světla a tepla. Ozelenění fasády chrání stavbu před prachem, udržuje odpovídající vlhkost a přispívá tak ke zlepšení klimatu v interiérech. Integrované fotovoltaické panely na ploché střeše o celkové ploše 1 300 čtverečních metrů patří k největšímu nasazení solárního zařízení na komerčních budovách v Rakousku. Větrání se řídí podle dat získaných senzory, takže se v zimě vyzařované teplo používá k přitápění. V létě ochlazuje vedení procházející betonovým jádrem budovu vodou z vlastní studny.

Letos v březnu bylo uvedeno do provozu Technologické centrum IQ. (Foto: Kurt Kuball)

V přízemí má pronajaté plochy dceřiná společnost Technické univerzity Vídeň, jež zde instalovala zkušební zařízení a obráběcí stroje. V suterénu jsou již instalovány sloupy s přípojkami na dobíjení elektromobilů.

Krok za krokem

Celý projekt je rozdělen do několika etap. První se již realizuje a skončí v roce 2017. Druhá je ohraničena rokem 2022 a třetí cílovým rokem 2030. Prvních 6 500 bytů má být hotovo už v za dva roky. Počet obyvatel bude postupně narůstat a nakonec by zde mohlo bydlet až dvacet tisíc lidí. Jistě není bez zajímavosti, že všechny ulice a náměstíčka ponesou jména slavných žen, které se narodily nebo působily ve Vídni.

„Dostali jsme obrovskou šanci, kterou musíme využít,“ řekla na závěr ředitelka projektu Mgr. Christiane Spiessová. Je plná energie, dovede být razantní i empatická, a tak se zdá, že Vídeň svou příležitost nepromarní.

Karel Sedláček

sedlacek.kar@seznam.cz

Reklama
Vydání #5
Kód článku: 130519
Datum: 07. 05. 2013
Rubrika: Servis / Zajímavosti
Seriál
Firmy
Související články
Atraktivní projekty: Jen vítr to ví…

Zkrotit vítr a využít jej ve svůj prospěch toužil člověk už od úsvitu dějin. Dodnes jsou známé větrné mlýny na starověké Krétě nebo ve středověkém Holandsku. I na některých místech Čech a Moravy se v minulosti osvědčily. Moderní doba však proměnila i tuto techniku.

Atraktivní projekty: Plující chrámy techniky

Moře a oceány brázdí stále více plavidel, jež budí úžas nejen svými rozměry, ale také technickým vybavením.

Atraktivní projekty: Nejvyšší v Las Vegas

Ráj hazardu a zábavy v Las Vegas obohatí nová atrakce - vyhlídkové kolo o průměru 160 metrů. V dohledné době se má roztočit a pochlubit se nejen atraktivní konstrukcí, ale i svou výškou - 167,6 metru. Bude tedy nejvyšším vyhlídkovým kolem na světě. Náklady přesahují 550 milionů dolarů.

Související články
Atraktivní projekty: Sixtinská kaple září

Sixtinská kaple ve Vatikánu se po 500 letech rozzáří zcela unikátně, a to díky nejmodernější technice. Návštěvníkům tak nabídne ojedinělý zážitek. Společnost Osram, výrobce světelných zdrojů a svítidel, ji totiž vybavuje novým systémem LED osvětlení. Systém, jenž je k uměleckým dílům mimořádně šetrný, umožňuje značně vyšší hodnoty osvětlení. Navíc ve srovnání se stávajícím osvětlovacím systémem spotřebovává méně energie.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Atraktivní projekty: Tramvaje se vracejí do L.A.

Účastníci referenda v centru Los Angeles před rokem schválili projekt financování výstavby jedné okružní tramvajové linky ve výši 125 milionů dolarů. Do provozu by měla být uvedena v roce 2016.

Atraktivní projekty: FEL ČVUT v Praze s USA proti teroru

Velkými výzvami současnosti jsou jednak řízení a koordinování bezpilotních letadel a jednak ochrana lodí před piráty a teroristy. Těmito tématy se kromě jiných zabývají také vědečtí pracovníci, pedagogové a studenti na Elektrotechnické fakultě ČVUT v Praze.

Atraktivní projekty: Chytře na energetiku

Stále častěji se hovoří o chytrých sítích v energetice (smart grids), ale cesta k nim je ještě daleká. Zatím je nutné se držet spíš při zemi a myslet na inteligentní energetické řešení budov. Těch nových, ale i těch stávajících.

Atraktivní projekty: Roboty jako mouchy

Ze všech létajících tvorů na Zemi nás nejvíc fascinuje hmyz. Může se vznášet, snadno pohybovat v libovolném směru a umí se vyhnout šíleně rychle letící plácačce. Není divu, že inspiroval skupinu vědců a inženýrů postavit nejmenší a nejvíce agilní létající roboty.

Atraktivní projekty: Zajímavé experimenty NASA

Na výstavě EXPO, kterou u příležitosti 15-ti let svého trvání uspořádala začátkem letošního roku Akademie aeronautických modelů v jihokalifornském městě Ontario, prezentovala NASA model kosmického kluzáku.

Atraktivní projekty: Nepředvídané možnosti 3D tiskáren

Prognostici se zase jednou mýlili. Při předvídání budoucnosti brali do úvahy ledacos, ale na zcela unikátní možnosti tiskáren pozapomněli. Nyní se třírozměrné tiskárny dostaly do centra pozornosti. Jak techniků, tak obchodníků. A také politiků.

Atraktivní projekty: Wi-fi s novým trendem

Na letišti se neztratíte, v muzeu získáte atraktivního průvodce a v nemocnici budete stále v lékařské péči. Umožňují to nové trendy v technologii wi-fi.

Technická normalizace

Technická normalizace není oborem na okraji jiných technických oborů, ale je jejich rovnocenným partnerem, bez kterého by se tyto obory nemohly rozvíjet.

Atraktivní projekty: Plyn v centru pozornosti

V celosvětovém hledání zdrojů energie se nyní do centra pozornosti dostává plyn. Podle novinových zpráv se nejrůznější experti domnívají, že tento trend bude mít závažný dopad nejen na světový trh s energií, ale doufají, že i pozitivní odraz ve větší bezpečnosti USA i Evropy.

Atraktivní projekty: Vídeň jedničkou mezi Smart Cities

První celosvětové porovnání měst z hlediska inovace, technologií a kvality života, tzv. Smart Cities, označuje Vídeň jako číslo 1. Tento seznam zahrnující světová velkoměsta sestavil americký klimatolog Boyd Cohen a publikoval jej v on-line magazínu Co.Exist.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit