Témata
Reklama

ATRAKTIVNÍ PROJEKTY Národní technická knihovna: Krásná, praktická a energetická

Národní technická knihovna, která vyrůstá za 2 miliardy korun v Praze 6, očekává každoroční návštěvu zhruba 900 000 návštěvníků. Budova bude odpovídat požadavkům a potřebám uživatelů třetího tisíciletí, mimo jiné i svými nízkými energetickými nároky. Energetické úspory v řádu desítek procent proti srovnatelným budovám budou dosaženy zejména díky netradičnímu uspořádání vnitřních prostor, fasádě či zelené střeše celého objektu.

Tento článek je součástí seriálu:
Atraktivní projekty
Díly
Karel Sedláček

Celý život se věnuje popularizaci vědy a techniky. Promoval na Fakultě sociálních věd UK v Praze. 
V letech 1960 až 1968 pracoval v plzeňském rozhlasovém studiu, potom až dokonce roku 1989 byl nejprve redaktorem pro vědu a techniku a později zástupcem šéfredaktora deníku Svobodné slovo. Po krátkém působení jako šéfredaktor nakladatelství Melantrich byl redaktorem a hlasatelem Rádia Svobodná Evropa až do ukončení vysílání české redakce v roce 2002. Externě spolupracoval s celou řadou českých a slovenských odborných časopisů a s Českým rozhlasem.  
Vědeckotechnická témata popularizoval v knihách Laser v mnoha podobách (Praha, 1982), Pod šifrou 2001 (Praha 1984), Atom skrývá naději (Praha 1987 - spolu s Janem Tůmou). Historii unikátní rozhlasové stanice shrnul v knize Volá Svobodná Evropa (Praha 1993). Vzpomínky na konec komunistického režimu ve Svobodném slově a vydavatelství Melantrich obsahuje publikace Balkon, fenomén listopadu 1989 ( Praha 2010 - spoluautor Milan Nevole). Události okupace Československa v srpnu 1968 přibližuje publikace Vzpomínky na Plzeň – Čas lámání chleba a charakterů (Praha 2011). V roce 2018 vydal soubor cestopisných reportáží a fejetonů Toulky s Karlem Amerikou.

Co knihovna nabídne

Budova Národní technické knihovny, která je ve tvaru zaobleného čtverce 75 x 75 metrů, nabídne na šesti nadzemních a třech podzemních podlažích jak prostory knihovny samotné, včetně noční studovny, tak kavárnu, přednáškový sál, výstavní prostory, pobočku městské knihovny, knihkupectví a další obchodní prostory. Půdorys objektu se blíží tvaru kruhu, což přinese minimální ochlazovaný či ohřívaný povrch při stejném vnitřním objemu. Fasáda bude mít mobilní stínění kryté vnějším pláštěm. Jednoduchý návrh zevnějšku se odráží i uvnitř objektu v nízkém počtu pevných stěn a nosných sloupů, což usnadní (a zlevní) případné budoucí úpravy vnitřních prostor objektu. Zeleň na střeše – „páté fasádě“ – bude fungovat jako akumulátor a regulátor odtoku dešťové vody. V areálu knihovny bude park se vzrostlými stromy a další zelení.

Z veřejného prostoru krytého „vnitřního náměstí“ je vstup do veřejných prostor i do knihovny samotné. Všechna podlaží knihovny jsou propojena rozlehlým atriem přivádějícím dostatek světla do centra budovy a usnadňujícím její přirozené vertikální provětrávání. Do studijních a administrativních míst při fasádě či atriu budovy bude proudit denní světlo. Knihy v  regálech, kterým nadbytek světla škodí, budou naopak ve vnitřních prostorách.

Reklama
Reklama
Takto bude vypadat Národní technická knihovna ve dne…
… a takto v noci.

Technické zajímavosti

Díky tomu, že budova bude vybavena automaticky řízeným přirozeným provětráváním a předchlazením, dosáhne se zde – ve srovnání s jinými obdobnými stavbami – snížení počtu chladicích jednotek. Vytápění a chlazení v plné míře využívá systém aktivace betonového jádra, který spočívá v tom, že celá hmota stropů slouží pro akumulaci tepla či chladu. Plochy stropů a podlah fungují pak jako sálavé, nebo naopak chladicí plochy. Tomu napomáhají i odkryté stropy bez podhledů. Objekt se bude ovládat prostřednictvím integrovaného řídicího systému.

Národní technická knihovna je technicky připravena na nepřetržitý provoz, po otevření se počítá s provozem od pondělí do pátku od 8 do 22 hodin a v sobotu od 10 do 17 hodin, skutečnou provozní dobu určí potřeby návštěvníků a personální (a finanční) možnosti provozovatele.

Interiér budovy bude velmi působivý.

Stavba Národní technické knihovny je jedním z prioritních projektů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. V nové budově naleznou studenti, pedagogičtí a vědečtí pracovníci i technicky orientovaná veřejnost sloučené knihovní fondy Státní technické knihovny a knihoven Českého vysokého učení technického v Praze a Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Národní technická knihovna bude schopna pojmout více než 1,7 milionu svazků. Nejžádanější tituly budou v tematickém uspořádání a v počtu až 500 000 svazků volně přístupné.  Dokončení stavby se plánuje na příští rok.

Karel Sedláček

Generální dodavatel: Sekyra Group Real Estate

Investor: Státní technická knihovna

Architekt: Projektil architekti

Projektant: HELIKA

Dodavatel stavebních prací: sdružení Metrostav a OHL ŽS

Celková výše investice: cca 2 miliardy korun

Termín otevření: 2009

ZAJÍMAVOSTI ZE SVĚTA VĚDY A TECHNIKY

Investice do nových ropovodů

Kanadské ropné písky se těší velkému zájmu a ropovody zažívají doslova boom. Miliardové investice směřují jak do těžby, tak do přepravy a zpracování. Kanadský průmysl zaměřený na využívání ropných písků bude potřebovat v následujících pěti letech ropovod s kapacitou kolem 1 milionu barelů. Velká část nového potrubí bude položena ze severu v provincii Alberta směrem na jih a především do USA. Bude končit v rafineriích s technologiemi na zpracování ropy z písků. Podle odhadu sdružení Canadian Energy Pipeline Association se musí stávající síť ropovodů do roku 2015 zdvojnásobit. Firmy, jež jsou členy této asociace a přepravují 95 % ropných a plynných produktů v Kanadě, provozují nyní více než 100 000 kilometrů ropovodů v Kanadě a v USA.

Společnost TransCanada patří mezi největší distribuční kanadské ropné společnosti a obhospodařuje 59 tisíc kilometrů ropovodů. Nyní zahájila výstavbu ropovodu Keystone, který bude dlouhý 3 456 kilometrů a povede z nalezišť Hardisty na severu Alberty do amerického státu Illinois, do rafinerií Wood River a Patoka. Odtud povede odbočka do rafinerie Cushing v Oklahomě. Předpokládá se, že by potrubím mohlo v počáteční fázi začátkem roku 2009 proudit denně v průměru 435 tisíc barelů. V závěrečné fázi výstavby v roce 2011 se má kapacita zvýšit na 590 tisíc barelů.

Energetický koncern Enbridge připravuje jiný atraktivní projekt, a sice Alberta-Clipper. Denně by měl přepravit 450 tisíc barelů do středozápadu Spojených států. Další ropovody se připravují.

Ropovod Keystone povede z Alberty do rafinerií v Illionois.

Větrné mlýny mají budoucnost na moři

Na moři vane vítr silněji a stabilněji. Odborníci odhadují, že využití energie větru je proto o 40 % větší než na pevnině.

Zatím největší mořská větrná elektrárna na světě Nysted Havmøllepark je umístěna na písečné mělčině na jižním pobřeží Dánska. Zařízení s maximálním výkonem 165,6 MW se nachází asi 10 km jižně od města Nysted a 10 km západně od přístavu Gedser v Baltském moři. Zařízení zabírá 24 km² a oficiálně bylo uvedeno do provozu 1. prosince 2004. Výstavba si vyžádala 1,6 miliardy dánských korun, což je asi 213 milionů eur. Roční produkce stačí zásobovat 145 000 dánských domácností.

Elektrárna obsahuje celkem 72 větrných turbín. Každá věž je vysoká 69 metrů a nese tři vrtule, každou dlouhou 41 metrů. Rotor tak dosahuje maximální výšky 110 metrů a minimálně 28 metrů, to závisí na stavu vody. Každý větrný mlýn dosahuje výkonu 2,3 MW. Hmotnost jedné věže činí celkem 2 045 tun, z čehož připadá na základy 1800 t, na samotnou stavbu věže 110 t a na technické vybavení 135 t. Zařízení může vyrábět elektrický proud při rychlosti větru 3 m.s-1 až 25 m.s-1, při velké bouři však musí být vypnuto. Elektrárna je kontrolována dálkově z Kodaně.

Dánský energetický plán z roku1966 předpokládá, že v roce 2030 budou větrné mořské elektrárny mít výkon 4 tisíce MW, což ročně znamená dodávku 13,5 TWh elektrické energie. To odpovídá 40 % spotřeby elektrické energie v Dánsku. Zatím činí tento podíl 20 procent.

Podle odhadů European Wind Energy Association (EWEA) bude ještě v tomto desetiletí v Evropě instalováno 10 000 MW ve větrných mořských elektrárnách a do roku 2020 to má být 70 000 MW. Již dnes se více než 300 větrných mlýnů o celkovém výkonu 600 MW točí na pobřeží Dánska, Švédska, Velké Británie a Islandu.

Zatím největší mořská větrná elektrárna na světě Nysted Havmøllepark

Jen v Německu se nyní připravuje 40 projektů pro Severní a Baltské moře. Proti skandinávským a britským plánům obsahují záměr postavit větrné elektrárny poměrně daleko od pobřeží, kde hloubka dosahuje až 40 metrů.

Karel Sedláček

ksedlacek@iol.cz

Reklama
Vydání #6
Kód článku: 80616
Datum: 11. 06. 2008
Rubrika: Trendy / Měření
Seriál
Firmy
Související články
Přesné měření libovolného materiálu nebo povrchu

Společnost Keyence uvedla na trh řadu konfokálních snímačů polohy CL-3000 pro vysoce přesné měření na jakémkoliv materiálu nebo povrchu. Tyto vysoce kompaktní koaxiální laserové snímače polohy pomáhají s takovými úkoly, jako je zlepšování kvality, prevence dodávek nevyhovujících dílů a zvyšování objemu výroby.

Vysoké nároky na přesnost robotických aplikací

Trh robotických technologií v posledních letech zažívá prudký rozmach. Moderní průmyslová odvětví se po celém světě stále více spoléhají na inteligentní roboty vyznačující se vysokou přesností a 100% spolehlivostí. Výhodami pro jejich provozovatele jsou flexibilnější výrobní procesy, vyšší kvalita, nižší spotřeba materiálů a úspory nákladů. Klíčovou roli v oblasti chytrých robotických technologií hrají inovativní snímače, které fungují jako rozhraní mezi robotem a jeho prostředím.

Měření v rámci celého výrobního řetězce

Na cestě k aplikaci konceptu Průmyslu 4.0 se měřicí a kontrolní technologie čím dál víc používají jako řídící nástroj ve výrobě. V rámci plnění této nové role ale potřebují pružněji a rychleji zachytit kvalitativní údaje na různých místech: v měřicí laboratoři, v těsné blízkosti výrobní linky, stejně tak jako přímo v ní.

Související články
Měřicí technologie pro Průmysl 4.0 v Nitře

Průmysl 4.0 závisí na propojení systémů schopných spolu komunikovat, schopných získávat, vyhodnocovat a sdílet data a na takto zpracované informace reagovat v reálném čase. Údaje z měření jsou nezbytné pro shromažďování informací, které mají být použity při inteligentním rozhodování za účelem zabránit nežádoucím procesním změnám.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Měřicí technika se stává součástí výrobních strojů

Vzhledem k tomu, že jednou z aktivit České metrologické společnosti, z. s., je mimo jiné také sledování prezentace aktuálních metrologických novinek, trendů vývoje a zastoupení metrologie na veletrzích pořádaných v České republice i v zahraničí, navštívili jsme mimo jiné veletrh Toolex 2017, který se již po desáté konal v polském městě Sosnowiec na třetím největším výstavišti v Polsku – Expo Silesia.

Měřicí přístroje pro efektivní výrobu

Jestliže jsou nástroje přesně zaměřeny a seřízeny ještě před samotným obráběním mimo obráběcí stroj, lze následně zkrátit vedlejší neproduktivní časy na stroji a zvýšit tak celkovou efektivitu výroby. Přístroje pro měření a seřizování nástrojů mohou v samotném procesu třískového obrábění zajistit zvýšení produktivity až o 25 %, a to při velmi dobrém poměru cena/výkon. Úspěšné obrábění tedy vyžaduje nejen výkonné stroje, ale i přesně seřízené nástroje.

Velmi přesný měřicí stroj pro výpočetní tomografii

Nový model TomoCheck S HA (High Accuracy) 200 společnosti Werth Messtechnik GmbH se senzorem pro výpočetní tomografii je aktuálně nejpřesnějším souřadnicovým měřicím strojem na světě.

Vylepšený triangulační snímač střední třídy

Laserové snímače optoNCDT 1750 měří posunutí, vzdálenost a polohu v mnoha průmyslových odvětvích, jako je například automatizační technika, výroba elektroniky, automobilový průmysl a strojní zařízení. Tento nový model zachovává kompaktnost a robustnost svého osvědčeného předchůdce ILD1700, ale významně zvyšuje maximální vzorkovací frekvenci, přesnost a rozlišení.

Konfirmace měřidel

Příspěvek se zabývá problematikou zajištění návaznosti měření a rozebírá obvyklé metrologické čin-nosti, které jsou za tím účelem prováděny. Zákon o metrologii i běžná praxe zmiňují jako základní postupy kalibraci nebo ověření stanovených měřidel. Kalibrace je postup vedoucí k dosažení způsobilého měřidla ve dvou logických krocích podle definice VIM. Vždy musí být zjištěn aktuální stav měřidla – provádí se zkouškou, která ověří, zda je měřidlo způsobilé plnit dané specifikace, či nikoliv. Nezpůsobilé měřidlo se musí kalibrovat nebo vyřadit. O výsledku je vydán doklad (kalibrační certifikát), jímž je potvrzena způsobilost z dřívější kalibrace nebo způsobilost dosažená kalibrací novou. Zvláštní pozornost je věnována kalibraci měřidel řízených softwarem, např. u souřadnicových měřicích strojů.

Měření energie je důležité ve všech oborech

Spotřeba a ve velké míře i kvalita energií je v poslední době stále více sledovanou veličinou. Měřicími systémy od přehledových měřičů spotřeby až po systémy, kde je měření, zobrazování, ukládání a grafické prezentování veličin integrováno do větších systémů lze získávat přehled o spotřebě kdykoli je to potřeba.

Vestavné přístroje pro měření v silnoproudé síti

Řadou vestavných přístrojů SIRAX se doplňují přístroje s vysokým výkonem SINEAX a završují tak portfolio v této oblasti. Přístroje série SIRAX se vyznačují základní funkčností převodníku elektrických veličin za dodržení velmi dobrého poměru cena/výkon. Přístroje BM1200 a BM1400 představují jednoduché a cenově výhodné monitory silnoproudé sítě. Pro vyšší stupeň vizualizace a komfortnější koncept obsluhy jsou vhodné multifunkční monitorovací přístroje, které byly označeny MM1200 a MM1400, jsou vybaveny TFT displejem a lze je na základě přehledného menu též konfigurovat.

Průmysl 4.0 v měření aneb Kvalita 4.0

V souvislosti s postupující mírou digitalizace a automatizace výroby se často hovoří o Průmyslu 4.0 neboli čtvrté průmyslové revoluci. Tento trend se pochopitelně nevyhýbá ani oboru měření. Objevuje se dokonce nový pojem – Kvalita 4.0. Co si pod tím představit?

Moderní metrologie pro kontrolu povrchu optiky

S vývojem tradiční sférické optiky se postupně celkově zvětšují její rozměry i hmotnost. S cílem zvýšit přesnost a zlepšit funkční vlastnosti se jednotlivé optické komponenty kombinují. Přitom v uplynulém období progresivní optické konstrukce využívaly asférickou a difrakční optiku k redukci počtu dílů sestavy. Jedna asférická nebo difrakční čočka může nahradit několik konvenčních sférických čoček, což umožní snížit hmotnost, cenu i potřebný prostor, ale především získat kompaktnější a výkonnější optický systém.

Revoluční linka pro měření kvality

Je to takový český "americký sen". Začínal jako soustružník, dnes Miroslav Dušek vlastní strojírenskou firmu s mnohamilionovým obratem. Láska k poctivému řemeslu se u něj potkává s vynalézavostí, která ho nyní dovedla k vývoji revoluční linky pro měření kvality.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit