Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> ATRAKTIVNÍ PROJEKTY - Robotická revoluce vypukla i u nás
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.
Nomenklatura:

ATRAKTIVNÍ PROJEKTY - Robotická revoluce vypukla i u nás

Ještě letos budou v Čechách otevřena další dvě pracoviště robotické chirurgie. Zatím jsou roboty da Vinci nasazeny celkem v osmi operačních sálech šesti nemocnic.

Metodu robotické chirurgie vyvinuli specialisté americké armády a v roce 2000 uvolnili tuto technologii pro civilní nemocnice. Robot dostal poetické jméno da Vinci jako výraz obdivu ke geniálnímu malíři, sochaři, architektovi, historikovi, přírodovědci a vynálezci. Robotické zařízení s využitím kosmických technologií bylo původně určeno pro letadlové lodě, aby bylo možno řídit operační výkon na dálku ze základny. Jeho civilní verze je lékařům k dispozici od roku 2000.

Anotace
Celkový pohled na robotické pracoviště da Vinci. Chirurg (zády k nám) sedí poněkud stranou a operuje s pohledem upřeným na monitor.

První byla Homolka

Už pět let po světové premiéře zavedla pražská Nemocnice Na Homolce jako první u nás operace pomocí tohoto robota. Česká republika se tak zařadila mezi přední státy světa, které dnes využívají tuto špičkovou technologii.

V této souvislosti zde vybudovali multioborový robotický sál, na němž operují všeobecní chirurgové, cévní chirurgové, gynekologové a urologové za pomoci robotizovaného operačního systému da Vinci. Na jiném sále, specializovaném na kardiochirurgické výkony, stojí další obdobný robotický systém.

Výrobcem robotického systému je americká firma Intuitive Surgical, která se na jeho vývoj i výrobu specializuje. V České republice je jeho distributorem česká společnost Hospimed. Ta ho dodává i do zahraničí a zaměřuje se rovněž na servis zařízení. Kromě toho poskytuje školicí služby pro lékaře z Čech i ze zahraničí.

Robotický sál na Homolce neslouží však jen k operačním účelům, ale je rovněž národním a mezinárodním školicím centrem pro robotickou chirurgii. Všechen odborný personál absolvoval školení robotické chirurgie v Paříži a Štrasburku, dále ve Spojených státech na univerzitních pracovištích, se kterými spolupracuje výrobce tohoto zařízení. Odborné týmy získaly mezinárodní certifikace pro práci s robotickými systémy.

Lékaři Nemocnice Na Homolce s pomocí robota provedli již řadu republikově nebo dokonce i světově unikátních zákroků. Například operaci výdutě na pánevní tepně a na břišní aortě, operaci nádoru tlustého střeva, gastrický bypass či operaci defektu mezisíňové přepážky v srdci.

Anotace
Systém da Vinci stojí asi 70 milionů korun a zahrnuje školení operatérů a sester i servis.

Kam může robot

„Robotickou chirurgii lze charakterizovat jako operace s využitím počítačem řízeného robotického systému. Tuto metodu využíváme tam, kde laparoskopie nestačí," řekl nám MUDr. Michal Toběrný, náměstek ředitele Nemocnice Na Homolce. Její výhodou je, že nevyžaduje přímý kontakt operatéra s pacientem, výrazně zvyšuje přesnost chirurgického výkonu (mimo jiné eliminuje třes rukou) a díky minimálnímu narušení pacientova těla snižuje jeho operační trauma. Používaná miniinvazní technika totiž místo klasického řezu skalpelem využívá jen malého vpichu. 

Lékař má přitom zajištěn dokonalý trojrozměrný obraz a operace tak probíhá s maximální efektivitou.

Robotické operační systémy umožňují provedení chirurgického zákroku v takové kvalitě a s takovou přesností, které není operatér schopen dosáhnout. Lékaři však zdůrazňují, že přestože jsou takto prováděné operace pro pacienty bezpečnější, stroj chirurgy nenahradí, ale výrazně zlepšuje jejich práci.

„Běžné laparoskopické nástroje jsou většinou rovné, nemají žádné ohebné koncovky, takže se s nimi dá operovat jenom v přístupných oblastech. Oproti tomu koncovky robotických nástrojů jsou pohyblivé, v podstatě jako ruka, přestože mají jen 5 nebo 8 milimetrů, takže s nimi lze velmi dobře manipulovat i „za rohem", v nepřístupných oblastech. V tom je obrovská výhoda proti laparoskopickým nástrojům," vysvětluje MUDr. Michal Toběrný.

„Tyto systémy umožňují svým hardwarem a softwarem zjemnit pohyb chirurgovy ruky, dokážou ho škálovat, zmenšit až pětkrát. Jednoduše řečeno 5 milimetrů pohybu mé ruky s joystickem se projeví jako 1 milimetr pohybu v tělní dutině. Umožní mi obraz zvětšit a nastavit si šicí materiál do té polohy, která je pro danou strukturu nejvhodnější, nejjemnější," dodává MUDr. Toběrný. A vyjmenovává další pozitiva: „Navíc chirurg při práci s robotem sedí a má opřené ruce, takže je méně unavený, zatímco stát několik hodin se zdviženýma rukama s nástroji je vyčerpávající."

Anotace
Toto je ruka robotu-operatéra.

Revoluce v chirurgii

„Na světě už pracuje 1 200 těchto robotů, z toho 800 v USA a 6 v Rusku," řekl nám výkonný ředitel divize Hi-Tech a Export společnosti Hospimed Ing. Martin Kaloš.

V České republice jsou už chirurgické roboty nasazeny celkem na osmi operačních sálech šesti nemocnic - v Praze (v Nemocnici Na Homolce a Ústřední vojenské nemocnici ve Střešovicích), Brně (ve Fakultní nemocnici u svaté Anny), Ústí nad Labem (Masarykova nemocnice), Novém Jičíně (nemocnice s poliklinikou) a Mostišti u Velkého Meziříčí (Nemocnice sv. Zdislavy). Nemocnice na Homolce využívá dva robotické systémy. Jeden je umístěn na centrálním (multioborovém) robotickém sále a druhý na sále kardiochirurgickém. Dva systémy jsou umístěny rovněž  v Masarykově nemocnici.

Stávající instalace představují významný přínos našemu zdravotnictví zvláště v době, kdy dynamicky roste počet nádorových onemocnění. Nová metoda se totiž dnes nejčastěji používá pro miniinvazivní výkony v měkkých tkáních břicha a hrudníku - při operaci rakoviny prostaty, ale i střev či dělohy.

Maximální efekt znamená například úplné a trvalé odstranění nádoru či funkčně dokonalá rekonstrukce srdeční chlopně či aorty.

Miniinvazivní operace především pomáhají pacientovi, současně jsou i velmi ekonomicky efektivní. Pacient má minimální krevní ztráty a minimální potřebu léků (například tišících bolest či likvidujících zbytky nádoru). Jeho hospitalizace a následná rekonvalescence je maximálně zkrácena.

V současné době i v České republice používaný robotický chirurgický systém da Vinci vykazuje obdobnou efektivitu, jako je tomu v jiných zemích, kde je nasazen. Efekt je zaznamenán nejen u pacientů (dříve a lépe se uzdraví), ale také u nemocnic (pooperační péče je kratší a ekonomičtější) a u lékařů (operace je kratší, standardizovaná, méně riskantní a namáhavá).

Anotace
S využitím tohoto robota bylo dosud uskutečněno asi 110 tisíc operací, z toho 70 procent v USA. V ČR bylo provedeno asi 2 tisíce výkonů.

Karel Sedláček

Rakovinou v naší republice onemocní každý třetí člověk a každý čtvrtý na ni zemře. Ročně je zhoubná nemoc diagnostikována u 67 000 lidí a celkem se onkologové starají o 380 tisíc nemocných. Čeští pacienti bohužel drží i světový primát v karcinomu tlustého střeva. Proto je důležité mít k dispozici i tato robotizovaná zařízení, která onkologickým pacientům nabízejí novou, kvalitativně vyšší úroveň chirurgické léčby. Kromě cévních operací či v kardiochirurgii jsou využívána právě k těmto účelům, například v urologii k operacím nádorů prostaty.

Jinými slovy - chirurgovy ruce nahradí robot.

Další články

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: