Témata
Reklama

Sixtinská kaple ve Vatikánu se po 500 letech rozzáří zcela unikátně, a to díky nejmodernější technice. Návštěvníkům tak nabídne ojedinělý zážitek. Společnost Osram, výrobce světelných zdrojů a svítidel, ji totiž vybavuje novým systémem LED osvětlení. Systém, jenž je k uměleckým dílům mimořádně šetrný, umožňuje značně vyšší hodnoty osvětlení. Navíc ve srovnání se stávajícím osvětlovacím systémem spotřebovává méně energie.

Tento článek je součástí seriálu:
Atraktivní projekty
Díly
Karel Sedláček

Celý život se věnuje popularizaci vědy a techniky. Promoval na Fakultě sociálních věd UK v Praze. 
V letech 1960 až 1968 pracoval v plzeňském rozhlasovém studiu, potom až dokonce roku 1989 byl nejprve redaktorem pro vědu a techniku a později zástupcem šéfredaktora deníku Svobodné slovo. Po krátkém působení jako šéfredaktor nakladatelství Melantrich byl redaktorem a hlasatelem Rádia Svobodná Evropa až do ukončení vysílání české redakce v roce 2002. Externě spolupracoval s celou řadou českých a slovenských odborných časopisů a s Českým rozhlasem.  
Vědeckotechnická témata popularizoval v knihách Laser v mnoha podobách (Praha, 1982), Pod šifrou 2001 (Praha 1984), Atom skrývá naději (Praha 1987 - spolu s Janem Tůmou). Historii unikátní rozhlasové stanice shrnul v knize Volá Svobodná Evropa (Praha 1993). Vzpomínky na konec komunistického režimu ve Svobodném slově a vydavatelství Melantrich obsahuje publikace Balkon, fenomén listopadu 1989 ( Praha 2010 - spoluautor Milan Nevole). Události okupace Československa v srpnu 1968 přibližuje publikace Vzpomínky na Plzeň – Čas lámání chleba a charakterů (Praha 2011). V roce 2018 vydal soubor cestopisných reportáží a fejetonů Toulky s Karlem Amerikou.

Měli bychom připomenout, že Sixtinská kaple je kaple Apoštolského paláce ve Vatikánu. Je známá jednak kvůli své architektuře, která připomíná Šalamounův chrám ze Starého zákona, a jednak díky vnitřní výzdobě od největších renesančních umělců, včetně Michelangela a jeho stropu. Kaple je rovněž známá jako místo pořádání tzv. konkláve. Je zasvěcena Nanebevzetí Panny Marie. Začala se stavět v roce 1477 na příkaz papeže Sixta IV. na místě původní papežské kaple. Architektem byl pravděpodobně Baccio Pontelli. Kaple má jeden obdélníkový prostor s délkou 40,9 m, šířkou 13,4 m a výškou 20,7 m.

Reklama
Reklama

Barevné spektrum

„Umělecké dílo klade na světlo ty nejnáročnější požadavky. Po jedinečném řešení osvětlení v muzeu Lenbachhaus v Mnichově jsou nyní stejně kvalitnímu osvětlení vystaveny i celosvětově známé fresky v Sixtinské kapli. Osram se tak stává skutečným expertem na integrované osvětlení splňující ty nejnáročnější požadavky,“ uvedl Peter Laier, ředitel pro technologie a člen výkonné rady společnosti Osram. Od příštího roku bude Sixtinskou kapli homogenně osvětlovat přibližně 7 000 LED světelných zdrojů, které umožní ukázat světoznámá umělecká díla novým způsobem. Barevné spektrum bylo přizpůsobeno barevným pigmentům maleb, například pigmentům obsaženým v Michelangelových freskách, s vysokou přesností a na vědeckém základě. Naprosto přesné vedení světla zajišťuje, že dílo je osvětleno jednotně a bez oslňování návštěvníků. Svítidla budou skryta pod okny, což zajistí, že světlo bude vysíláno ve stejném směru jako přirozené denní světlo. Až dodnes bylo možné dílo prohlížet pouze v závislosti na přístupu denního světla a jeho pozorování bylo ztíženo technologickými omezeními a nároky památkářů.

Konzervace znamenající ochranu uměleckých děl

Aspekt konzervace znamenající ochranu uměleckých děl hrál během plánování projektu obzvláště důležitou roli. Nové LED řešení je značně šetrnější a citlivější než všechny alternativní umělé formy světla. Osvětlení o intenzitě přibližně 50 až 100 luxů (dříve 5 až 10 luxů) zajišťuje, že dílo lze jasně pozorovat, avšak s minimálním vlivem na jeho stárnutí.

Navíc je toto řešení také značně hospodárnější než předcházející instalace. Ačkoliv úroveň osvětlení se několikanásobně zvýšila, očekává se, že spotřeba energie na osvětlení Sixtinské kaple se sníží o více než 60 %. Důvodem této úspory je nejen použití energeticky úsporných LED zdrojů, ale také plánování distribuce světla, které osvětluje kapli s vysokou přesností a zcela bez rozptylu.

Nové možnosti LED technologie

Pilotní projekt má pracovní název LED4Art a je podporován evropským subvenčním programem pro informační a komunikační technologii v rámci programu konkurenceschopnosti a inovace (PSP-CIP). Jeho cílem je prokázat nové možnosti LED technologie, které se týkají energetické účinnosti a zvýšené kvality světla, a tím dosáhnout rychlejšího pronikání této nové technologie na trh. Společně s koordinátorem projektu, společností Osram, jsou dalšími partnery Panonská univerzita z Maďarska, Institut de Recerca en Energia de Catalunya ze Španělska a projekční kanceláře Faber Technica z Itálie.

Sixtinská kaple ve Vatikánu je známá jednak kvůli své architektuře, která připomíná Šalamounův chrám ze Starého zákona, …
c… a jednak díky vnitřní výzdobě od největších renesančních umělců, včetně Michelangela a jeho stropu.


Dotykové obrazovky jsou v módě

Ve vysílání České televize vidíme často dotykové obrazovky, které ovšem nemají žádnou smysluplnou funkci, jen se snaží ozvláštnit gestikulaci moderátorů. A často nefungují. V jiných oborech jsou však také v módě.

Pro drsné prostředí v provozech průmyslových podniků vyvinula společnost Siemens nový dotykový displej. Monitor (19 palců) současně rozpozná až pět prstů. V tzv. dotykové technologii se nemusí vyvinout žádný tlak na displej, obraz se mění rychle a stejně pracuje i zoom.

Dotyková obrazovka může být namontována přímo na strojích nebo technologických zařízeních. Je odolná proti vibracím, nárazům a elektrickému rušení. Lze ji umístit až třicet metrů od řídicího počítače a provozovat v teplotním rozsahu od pěti stupňů do padesáti stupňů Celsia. Sklo monitoru odolné proti poškrábání je reflexní, takže obraz je dobře viditelný i při dopadajícím světle. Přední strana je vyrobena z tlakově litého hliníku. Není bez zajímavosti, že obsluha může pracovat i v tenkých rukavicích.

Velké dotykové obrazovky mají také pomoci železničářům. Siemens pro ně vyvinul displej s úhlopříčkou 1,50 m, který pomocí matematických optimalizačních algoritmů spojuje v jeden celek dosud oddělené systémy, jako jsou údržba nebo pozice vlaků. Doposud tedy reagovala různá oddělení železničního provozu například na nehody nebo jiné poruchy nezávisle, zatímco dispečink třeba neměl o události žádné informace. Díky novému prosíťování se mohou vlakvedoucí nebo dozor nad uzavíráním jednotlivých železničních úseků rozhodovat optimálně, rychle a spolehlivě podle dostatečného množství informací.

Nový 19palcový monitor pro drsné prostředí v provozech průmyslových podniků
Displej s úhlopříčkou 1,50 m pro železničáře

S vodou opatrně

Jeden z projektů Evropské unie si klade za cíl zlepšit zásobování měst pitnou vodou. Hledají se tedy cesty, jak snížit ztráty a energetickou náročnost ve vodovodních sítích. Bezdrátové senzory mají dodávat data pro simulační a optimalizační modely, které budou vytvářet počítače v reálném čase. Použitím matematických metod se pak bude optimalizovat provoz vodovodních sítí.

Projekt nazvaný IceWater (ICT Solutions for efficient Water Resource Management) bude EU podporovat do podzimu roku 2015 částkou 2,9 milionu eur. Účastní se jej kromě jiného Toshiba, Italdata, ústav IHE spadající pod UNESCO, Institut komunikačních a počítačových systémů (ICCS) a provozovatelé vodovodů v Miláně (Itálie) a v Temešváru (Rumunsko).

Ztráty vody činí na některých místech dvacet až třicet procent a nejsou neobvyklé ani v evropských městech. Cílem odborníků je proto vytvořit kontinuální proces, který detekuje úniky rychle, spolehlivě je lokalizuje a zajistí nápravu. Tak může ušetřit značné množství vody. Hodně by se dalo ušetřit, kdyby byly optimalizovány přečerpávací stanice tak, aby neměly zbytečně velkou energetickou spotřebu.

Nový projekt EU má vytvořit kontinuální proces, který detekuje úniky vody rychle, spolehlivě je lokalizuje a zajistí nápravu.

Nová trať s novými vlaky

V roce 2016 má být v Anglii uvedena do provozu nová regionální trať protínající Londýn ze severu k jihu. Spojí město Bedford severovýchodně od hlavního města s lázeňským střediskem Brighton. Siemens nyní podepsal kontrakt na dodávku 1 140 regionálních vozů pro tuto železniční trať v hodnotě 1,8 miliardy eur. Vybuduje také dvě depa. Není to první dodávka. Zatím dodal 350 vlaků, jež ročně najezdí více než osmdesát milionů kilometrů.

Výroba vozů pro novou trať si vyžádá investice v hodnotě asi 50 milionů eur. Nový model bude mít totiž asi o 50 % nižší spotřebu energie než dosavadní modely. Díky nově řešenému interiéru budou mít cestující zajištěn lepší komfort přesto, že se kapacita vozu zvýší o 25 procent. Podle potřeby bude možné měnit počet sedadel a míst k stání. Dostatečně velký bude i prostor pro cyklisty a vozíčkáře.

Nové železniční vozy pro novou trať z Bedfordu přes Londýn do Brightonu budou mít o polovinu nižší spotřebu než ty dosavadní.

Dvoustranu připravil Karel Sedláček

Foto: Osram, Siemens

ksedlacek@iol.cz

Reklama
Vydání #12
Seriál
Firmy
Související články
Atraktivní projekty: Jen vítr to ví…

Zkrotit vítr a využít jej ve svůj prospěch toužil člověk už od úsvitu dějin. Dodnes jsou známé větrné mlýny na starověké Krétě nebo ve středověkém Holandsku. I na některých místech Čech a Moravy se v minulosti osvědčily. Moderní doba však proměnila i tuto techniku.

Atraktivní projekty: Plující chrámy techniky

Moře a oceány brázdí stále více plavidel, jež budí úžas nejen svými rozměry, ale také technickým vybavením.

Atraktivní projekty: Tramvaje se vracejí do L.A.

Účastníci referenda v centru Los Angeles před rokem schválili projekt financování výstavby jedné okružní tramvajové linky ve výši 125 milionů dolarů. Do provozu by měla být uvedena v roce 2016.

Související články
Atraktivní projekty: Chytře na energetiku

Stále častěji se hovoří o chytrých sítích v energetice (smart grids), ale cesta k nim je ještě daleká. Zatím je nutné se držet spíš při zemi a myslet na inteligentní energetické řešení budov. Těch nových, ale i těch stávajících.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Atraktivní projekty: Wi-fi s novým trendem

Na letišti se neztratíte, v muzeu získáte atraktivního průvodce a v nemocnici budete stále v lékařské péči. Umožňují to nové trendy v technologii wi-fi.

Atraktivní projekty: Vídeň jedničkou mezi Smart Cities

První celosvětové porovnání měst z hlediska inovace, technologií a kvality života, tzv. Smart Cities, označuje Vídeň jako číslo 1. Tento seznam zahrnující světová velkoměsta sestavil americký klimatolog Boyd Cohen a publikoval jej v on-line magazínu Co.Exist.

Příručka marketéra: Téma 6: Facebook - pracujte s e-mailovými kontakty, hledejte

V našem seriálu o nástrojích on-line komunikace a jejich specifikách pro využití v business-to-business (B2B) komunikaci, který je připravován v rámci exkluzivní spolupráce vydavatelství MM publishing a společnosti LCG New Media, jsme postoupili téměř do jeho závěru. V dnešní předposlední části se věnujeme fenoménu sociálních sítí.

Nasazení řídicího systému v teplárně Náchod

Koncem května tohoto roku dokončila společnost ZAT v teplárně Náchod výměnu vstupně výstupních modulů v demi-stanici. Implementovaly se zde moduly B&R s převedením řízení pod nový řídicí systém SandRA, které tak navázalo na implementaci nového řídicího systému z podzimu loňského roku.

Lipsko letos jenom digitálně

Tradiční dvojice veletrhů pro oblast strojírenství a subdodavatelského průmyslu Intec a Z v Lipsku se letos uskuteční v termínu 2.–3. března 2021 výhradně digitálně pod názvem „Intec/Z connect“. Společnost Leipziger Messe, pořadatel veletrhu, se takto rozhodla, neboť současný vývoj koronavirové pandemie a s tím spojená omezení neumožňují takto velkou akci smysluplně realizovat klasickou ani hybridní formou

Střídavě stejnosměrné názory na elektromobilitu, 9. a 10. díl: Jak se staví odborníci k e-mobilitě

V minulém díle našeho seriálu jsme dali prostor pověřenci ministra dopravy pro čistou mobilitu Mgr. Janu Bezděkovskému pro vyjádření se k jednotlivým problematickým aspektům, které s sebou přináší deklarovaný úplný přechod na elektromobilitu. V tomto díle jsme s podobnými otázkami oslovili odborné garanty našeho seriálu – prof. Macka a Ing. Morkuse –, již na ně velmi obšírně odpověděli. Zároveň tímto rozhovorem s odborníky, kteří náš seriál dozorovali, připomínkovali jednotlivé díly a motivovali nás k tvorbě dalších, seriál Střídavě stejnosměrné názory na elektromobilitu končí. Snad svůj účel – jímž bylo představit některé problematické stránky úplného přechodu na elektromobilitu a předložit je k další diskuzi – splnil.

Kompaktní filtrační jednotka pro nejtěžší aplikace

Pro odsávání olejových aerosolů a emulzní mlhoviny v kovoprůmyslu je dnes k dispozici dostatečné množství různých filtračních systémů.

Jak odsávat a filtrovat olejové mlhoviny a emulzní aerosoly?

Je bezpochyby chvályhodné, že drtivá většina vedoucích pracovníků strojírenských firem, ve kterých se převážně pracuje s obráběcími stroji, klade v dnešní době velký důraz na kvalitní pracovní prostředí.

Filtrace vzduchu při obrábění

V redakci se objevila informace o zajímavém projektu, který vznikl na základě dlouhodobější spolupráce mezi firmami Toshulin (známý a významný výrobce svislých soustruhů a svislých obráběcích center) a Wemac (úspěšná, ryze česká firma, působící v oblasti průmyslové filtrace vzduchu v kovoobrábění) a protože obě společnosti souhlasily se zveřejněním většiny technických detailů, rádi se s vámi o ně podělíme.

Odsávání aerosolů u velkých otevřených strojů

Často se setkáváme s tvrzením, že je prakticky nemožné efektivně odsávat velké, otevřené stroje a chránit tak jejich obsluhu před negativními účinky rozptýlené chladicí kapaliny - olejového nebo emulzního aerosolu.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit