Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Atraktivní projekty: Sixtinská kaple září
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Atraktivní projekty: Sixtinská kaple září

Sixtinská kaple ve Vatikánu se po 500 letech rozzáří zcela unikátně, a to díky nejmodernější technice. Návštěvníkům tak nabídne ojedinělý zážitek. Společnost Osram, výrobce světelných zdrojů a svítidel, ji totiž vybavuje novým systémem LED osvětlení. Systém, jenž je k uměleckým dílům mimořádně šetrný, umožňuje značně vyšší hodnoty osvětlení. Navíc ve srovnání se stávajícím osvětlovacím systémem spotřebovává méně energie.

Měli bychom připomenout, že Sixtinská kaple je kaple Apoštolského paláce ve Vatikánu. Je známá jednak kvůli své architektuře, která připomíná Šalamounův chrám ze Starého zákona, a jednak díky vnitřní výzdobě od největších renesančních umělců, včetně Michelangela a jeho stropu. Kaple je rovněž známá jako místo pořádání tzv. konkláve. Je zasvěcena Nanebevzetí Panny Marie. Začala se stavět v roce 1477 na příkaz papeže Sixta IV. na místě původní papežské kaple. Architektem byl pravděpodobně Baccio Pontelli. Kaple má jeden obdélníkový prostor s délkou 40,9 m, šířkou 13,4 m a výškou 20,7 m.

Barevné spektrum

„Umělecké dílo klade na světlo ty nejnáročnější požadavky. Po jedinečném řešení osvětlení v muzeu Lenbachhaus v Mnichově jsou nyní stejně kvalitnímu osvětlení vystaveny i celosvětově známé fresky v Sixtinské kapli. Osram se tak stává skutečným expertem na integrované osvětlení splňující ty nejnáročnější požadavky,“ uvedl Peter Laier, ředitel pro technologie a člen výkonné rady společnosti Osram. Od příštího roku bude Sixtinskou kapli homogenně osvětlovat přibližně 7 000 LED světelných zdrojů, které umožní ukázat světoznámá umělecká díla novým způsobem. Barevné spektrum bylo přizpůsobeno barevným pigmentům maleb, například pigmentům obsaženým v Michelangelových freskách, s vysokou přesností a na vědeckém základě. Naprosto přesné vedení světla zajišťuje, že dílo je osvětleno jednotně a bez oslňování návštěvníků. Svítidla budou skryta pod okny, což zajistí, že světlo bude vysíláno ve stejném směru jako přirozené denní světlo. Až dodnes bylo možné dílo prohlížet pouze v závislosti na přístupu denního světla a jeho pozorování bylo ztíženo technologickými omezeními a nároky památkářů.

Konzervace znamenající ochranu uměleckých děl

Aspekt konzervace znamenající ochranu uměleckých děl hrál během plánování projektu obzvláště důležitou roli. Nové LED řešení je značně šetrnější a citlivější než všechny alternativní umělé formy světla. Osvětlení o intenzitě přibližně 50 až 100 luxů (dříve 5 až 10 luxů) zajišťuje, že dílo lze jasně pozorovat, avšak s minimálním vlivem na jeho stárnutí.

Navíc je toto řešení také značně hospodárnější než předcházející instalace. Ačkoliv úroveň osvětlení se několikanásobně zvýšila, očekává se, že spotřeba energie na osvětlení Sixtinské kaple se sníží o více než 60 %. Důvodem této úspory je nejen použití energeticky úsporných LED zdrojů, ale také plánování distribuce světla, které osvětluje kapli s vysokou přesností a zcela bez rozptylu.

Nové možnosti LED technologie

Pilotní projekt má pracovní název LED4Art a je podporován evropským subvenčním programem pro informační a komunikační technologii v rámci programu konkurenceschopnosti a inovace (PSP-CIP). Jeho cílem je prokázat nové možnosti LED technologie, které se týkají energetické účinnosti a zvýšené kvality světla, a tím dosáhnout rychlejšího pronikání této nové technologie na trh. Společně s koordinátorem projektu, společností Osram, jsou dalšími partnery Panonská univerzita z Maďarska, Institut de Recerca en Energia de Catalunya ze Španělska a projekční kanceláře Faber Technica z Itálie.


Sixtinská kaple ve Vatikánu je známá jednak kvůli své architektuře, která připomíná Šalamounův chrám ze Starého zákona, …

c
… a jednak díky vnitřní výzdobě od největších renesančních umělců, včetně Michelangela a jeho stropu.

 

Dotykové obrazovky jsou v módě

Ve vysílání České televize vidíme často dotykové obrazovky, které ovšem nemají žádnou smysluplnou funkci, jen se snaží ozvláštnit gestikulaci moderátorů. A často nefungují. V jiných oborech jsou však také v módě.

Pro drsné prostředí v provozech průmyslových podniků vyvinula společnost Siemens nový dotykový displej. Monitor (19 palců) současně rozpozná až pět prstů. V tzv. dotykové technologii se nemusí vyvinout žádný tlak na displej, obraz se mění rychle a stejně pracuje i zoom.

Dotyková obrazovka může být namontována přímo na strojích nebo technologických zařízeních. Je odolná proti vibracím, nárazům a elektrickému rušení. Lze ji umístit až třicet metrů od řídicího počítače a provozovat v teplotním rozsahu od pěti stupňů do padesáti stupňů Celsia. Sklo monitoru odolné proti poškrábání je reflexní, takže obraz je dobře viditelný i při dopadajícím světle. Přední strana je vyrobena z tlakově litého hliníku. Není bez zajímavosti, že obsluha může pracovat i v tenkých rukavicích.

Velké dotykové obrazovky mají také pomoci železničářům. Siemens pro ně vyvinul displej s úhlopříčkou 1,50 m, který pomocí matematických optimalizačních algoritmů spojuje v jeden celek dosud oddělené systémy, jako jsou údržba nebo pozice vlaků. Doposud tedy reagovala různá oddělení železničního provozu například na nehody nebo jiné poruchy nezávisle, zatímco dispečink třeba neměl o události žádné informace. Díky novému prosíťování se mohou vlakvedoucí nebo dozor nad uzavíráním jednotlivých železničních úseků rozhodovat optimálně, rychle a spolehlivě podle dostatečného množství informací.


Nový 19palcový monitor pro drsné prostředí v provozech průmyslových podniků


Displej s úhlopříčkou 1,50 m pro železničáře

S vodou opatrně

Jeden z projektů Evropské unie si klade za cíl zlepšit zásobování měst pitnou vodou. Hledají se tedy cesty, jak snížit ztráty a energetickou náročnost ve vodovodních sítích. Bezdrátové senzory mají dodávat data pro simulační a optimalizační modely, které budou vytvářet počítače v reálném čase. Použitím matematických metod se pak bude optimalizovat provoz vodovodních sítí.

Projekt nazvaný IceWater (ICT Solutions for efficient Water Resource Management) bude EU podporovat do podzimu roku 2015 částkou 2,9 milionu eur. Účastní se jej kromě jiného Toshiba, Italdata, ústav IHE spadající pod UNESCO, Institut komunikačních a počítačových systémů (ICCS) a provozovatelé vodovodů v Miláně (Itálie) a v Temešváru (Rumunsko).

Ztráty vody činí na některých místech dvacet až třicet procent a nejsou neobvyklé ani v evropských městech. Cílem odborníků je proto vytvořit kontinuální proces, který detekuje úniky rychle, spolehlivě je lokalizuje a zajistí nápravu. Tak může ušetřit značné množství vody. Hodně by se dalo ušetřit, kdyby byly optimalizovány přečerpávací stanice tak, aby neměly zbytečně velkou energetickou spotřebu.


Nový projekt EU má vytvořit kontinuální proces, který detekuje úniky vody rychle, spolehlivě je lokalizuje a zajistí nápravu.

Nová trať s novými vlaky

V roce 2016 má být v Anglii uvedena do provozu nová regionální trať protínající Londýn ze severu k jihu. Spojí město Bedford severovýchodně od hlavního města s lázeňským střediskem Brighton. Siemens nyní podepsal kontrakt na dodávku 1 140 regionálních vozů pro tuto železniční trať v hodnotě 1,8 miliardy eur. Vybuduje také dvě depa. Není to první dodávka. Zatím dodal 350 vlaků, jež ročně najezdí více než osmdesát milionů kilometrů.

Výroba vozů pro novou trať si vyžádá investice v hodnotě asi 50 milionů eur. Nový model bude mít totiž asi o 50 % nižší spotřebu energie než dosavadní modely. Díky nově řešenému interiéru budou mít cestující zajištěn lepší komfort přesto, že se kapacita vozu zvýší o 25 procent. Podle potřeby bude možné měnit počet sedadel a míst k stání. Dostatečně velký bude i prostor pro cyklisty a vozíčkáře.


Nové železniční vozy pro novou trať z Bedfordu přes Londýn do Brightonu budou mít o polovinu nižší spotřebu než ty dosavadní.

Dvoustranu připravil Karel Sedláček

Foto: Osram, Siemens

ksedlacek@iol.cz

Další články

Všeobecné strojírenství
Zajímavosti ve vědě a technice
Výzkum/ vývoj
Ekologie
Elektrotechnika a regulace
Renovace a údržba

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: