Témata
Reklama

Atraktivní projekty: Tramvaje se vracejí do L.A.

Účastníci referenda v centru Los Angeles před rokem schválili projekt financování výstavby jedné okružní tramvajové linky ve výši 125 milionů dolarů. Do provozu by měla být uvedena v roce 2016.

Tento článek je součástí seriálu:
Atraktivní projekty
Díly
Karel Sedláček

Celý život se věnuje popularizaci vědy a techniky. Promoval na Fakultě sociálních věd UK v Praze. 
V letech 1960 až 1968 pracoval v plzeňském rozhlasovém studiu, potom až dokonce roku 1989 byl nejprve redaktorem pro vědu a techniku a později zástupcem šéfredaktora deníku Svobodné slovo. Po krátkém působení jako šéfredaktor nakladatelství Melantrich byl redaktorem a hlasatelem Rádia Svobodná Evropa až do ukončení vysílání české redakce v roce 2002. Externě spolupracoval s celou řadou českých a slovenských odborných časopisů a s Českým rozhlasem.  
Vědeckotechnická témata popularizoval v knihách Laser v mnoha podobách (Praha, 1982), Pod šifrou 2001 (Praha 1984), Atom skrývá naději (Praha 1987 - spolu s Janem Tůmou). Historii unikátní rozhlasové stanice shrnul v knize Volá Svobodná Evropa (Praha 1993). Vzpomínky na konec komunistického režimu ve Svobodném slově a vydavatelství Melantrich obsahuje publikace Balkon, fenomén listopadu 1989 ( Praha 2010 - spoluautor Milan Nevole). Události okupace Československa v srpnu 1968 přibližuje publikace Vzpomínky na Plzeň – Čas lámání chleba a charakterů (Praha 2011). V roce 2018 vydal soubor cestopisných reportáží a fejetonů Toulky s Karlem Amerikou.

Los Angeles se může pochlubit faktem, že už začátkem 19. století zde jezdily elektrické červené tramvaje. Velmi populární byly zejména ve dvacátých letech. Provozovala je společnost Pacific Electric od roku 1901, ale v roce 1963 podlehl tento Red Car systém autobusové konkurenci.

Reklama
Reklama

Červená atrakce

Nyní už několik let sílí hlasy volající po znovuzavedení tramvajových linek. Los Angeles má sice rozsáhlý systém podzemní dráhy a tři pozemní linky, ale podle
občanských iniciativ i vedení města by se do centra měly tramvaje vrátit.

Plánuje se, že tramvajová jednosměrná okružní linka by propojila všechny významné body v rozsáhlém downtownu, jako jsou radnice, soudní budovy, opera, koncertní síň Disney Hall a sportovní komplex Staples Center. Byla by také propojena se dvěma významnými přestupními stranicemi metra v centru.

Města samozřejmě nemají peněz nazbyt, a proto bude stavba financována zvýšením daní z nebytových prostor využívaných místními obchodníky a firmami, což by mělo vynést 85 milionů dolarů. A právě toto zvýšení daní muselo být odsouhlaseno občany. Pro tento způsob financování se kladně vyslovilo potřebných sedmdesát procent obyvatel.

Zbytek do rozpočtu projektu dodají federální fondy, které však dosud nejsou garantovány. O federální grant město už požádalo a proces schvalování nebývá složitý. Ovšem podmínkou je i kladné hodnocení studie dopadů na životní prostředí, což by však neměl být zásadní problém, neboť cílem zavedení tramvajové linky je snížit závislost Los Angeles na automobilové dopravě. Zavedení tramvají je součástí širšího projektu „Oživte Broadway“ – Bring Back Broadway (BBB), která v minulosti patřila mezi významné ulice centra.

Pokud by město však federální grant na podporu veřejné dopravy nedostalo, pak se daně zvyšovat nebudou a z projektu sejde.

Součástí aglomerace Los Angeles je také největší město okresu Orange County, a sice Anaheim, proslulý zejména zábavním parkem Disneyland. Zdejší radnice také uvažuje o zavedení jedné tramvajové linky. Měla by měřit 3,2 km.

Inekon má šanci

Očekává se, že v příštím roce vypíše Los Angeles výběrové řízení. V něm by měl český Inekon šanci uspět. Má totiž na západním pobřeží USA velmi dobrý zvuk.
„Máme o projekt v Los Angeles velký zájem,“ řekl nám Josef Hušek, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Inekon Group, a. s. „Jsme ve spojení s generálním konzulátem České republiky v Los Angeles a sledujeme přípravy na výběrové řízení.“

Inekon není u břehů Pacifiku nováčkem. První tři nízkopodlažní vozidla Inekon 12-Trio, ze kterých vzešel i nový typ Trio 121, byla v Seattlu uvedena do provozu 12. prosince 2007. Největší město státu Washington a amerického severozápadu však není jediným místem v USA, ve kterém tyto tramvaje jezdí. Na přelomu let 2006 a 2007 byly tři vozy dodány také do Portlandu. Do tohoto města ve státě Oregon však Inekon Group vyvezl stejně jako do Tacomy ve státě Washington první české tramvaje už koncem devadesátých let minulého století. Tři vozy Inekon 12-Trio koupilo i hlavní město USA Washington, D.C.

Připravují se další nové dodávky pro Seattle. Tramvaje jsou z části nízkopodlažní, klimatizované, obousměrné a zároveň i oboustranné. Řídicí kabina se tedy nachází na obou koncích vozidla a dveře pro cestující jsou umístěny po obou stranách. Umožňují tak jednoduchou změnu směru a cestujícím pohodlný nástup a výstup.

Ing. Milan Haloun, který řídí v Inekonu obchodní aktivity v USA a v Asii, řekl: „Už jsme dodali do USA celkem 19 tramvají. Zatím jsme je kompletně vyráběli ve spolupráci se společností Ekova Electric, a. s., v Ostravě. To bylo možné, protože investice plně hradila města. Nyní však částečně využívají federální finanční podpory, a proto se v těchto případech uplatňují podmínky zákona Buy American Act, které vyžadují spolupráci s americkou firmou. První z šesti nových tramvají bude ještě kompletně dokončena v Ostravě a finální testy by zde pak měly proběhnout koncem letošního roku. U zbývajících vozidel bude v České republice provedena vždy jen hrubá stavba. Další fáze výroby, jako jsou elektroinstalace či práce na interiéru, zajistí pro Inekon Group partnerská společnost Pacifica Marine přímo v Seattlu. Podobně by to bylo i v případě Los Angeles.“

Zástupci projektu „Oživte Broadway“ v Los Angeles mají na svých propagačních materiálech dokonce fotografii nízkopodlažní tramvaje Inekonu, která jezdí v Seattlu. Celý projekt má být dokončen do tří let a v roce 2016 by měly v centru Los Angeles jezdit tramvaje.

Tramvaje společnosti Inekon se osvědčily například v Seattlu.
Historický snímek zachycuje tramvaj a depo na Main Street v Los Angeles asi v roce 1910.
Červené tramvaje jezdily až na Long Beach.

Atraktivní projekty: Jak se bude vyrábět za padesát let?

I když by se na první pohled mohlo zdát, že je otázka v titulku předčasná, při hlubším zamyšlení si uvědomíme, že je nejvyšší čas hledat na ni odpověď.

Výchozím bodem je pojem „crowdsourcing“. Ten označuje postup, při němž všichni lidé na světě soutěží, ale také spolupracují při rozpracování nejlepších digitálních návrhů. Snaží se co nejefektivněji rozlousknout tvrdé oříšky skrývající například takovou výzvu: bude výroba v budoucnu umístěna pod zemí v síti propojených automatizovaných továren se stroji a zařízeními, jež ze speciálních prášků budou schopny zhotovit jakékoliv produkty – od individuálních automobilových dílů až po turbínové lopatky? Taková představa není z říše fantazie, ale mnohé potřebné technologie už se v současné době vyvíjejí a část z nich je už dokonce k dostání na trhu.

Nová průmyslové revoluce

Historie řemeslné výroby začíná kdesi v rukodílných dílnách, ale pokračuje přes první průmyslovou revoluci až k nynějším změnám masové produkce a informačních technologií. První průmyslová revoluce byla ve znamení mechanizace pomocí vody a páry, druhá zavedla masovou výrobu díky elektrické energii; na ni navázala digitální revoluce s nasazením elektroniky a informačních systémů, jež vedla k další automatizaci průmyslové výroby.

Nyní se v prognostických, ale i manažerských, vědeckých a technických kruzích zrodila vize další průmyslové revoluce. Už v roce 1966 popsal německý kybernetik Karl Steinbuch ve své knize „Informační společnost“: v několika desetiletích bude sotva existovat průmyslový produkt, na jehož výrobě by se nepodílel počítač. O tři roky později použila japonská firma Yaskawa Electric poprvé výraz „mechatronika“. Počátkem devadesátých let minulého století označil americký informatik Mark Weiser z výzkumného střediska Palo Alto Research Center (PARC) v Kalifornii ve svém článku Počítač pro 21. století představu neohraničeného pronikání informatiky a sítí do celého světa jako „ubiquitous (všudypřítomný) computing“ a upozornil na možná rizika.

Dá se říci, že cílem nové vize je inteligentní továrna Smart Factory schopná rychlé změny výrobních procesů, lepší využívání zdrojů i ergonomie a zásadní integrace zákazníků a obchodních partnerů do tvůrčích procesů.

Projekt Industrie 4.0

Nová vize průmyslové výroby se ve vládních a hospodářských kruzích v Německu označuje jako Industrie 4.0. čili Průmysl 4.0. Jak uvádí časopis Pictures of the Future společnosti Siemens, základem je kombinace softwaru, senzorů, procesorů a komunikačních technik, tzv. cyberphysical systems (CPS). Přesně na tomto rozhraní mezi reálným, digitálním a virtuálním světem a moderními komunikačními technologiemi se budou vyvíjet, testovat a vyrábět průmyslové produkty.
Toto označení se poprvé objevilo na veřejnosti na hannoverském veletrhu v roce 2011. Loni v říjnu vznikl projekt, který podpořila Spolková vláda a letos na jaře, opět na veletrhu v Hannoveru, se konstituovala základní platforma. Je pro ni charakteristická silná individualizace produktů za podmínek vysoce flexibilní velkosériové produkce. Klíčová je schopnost automatizační techniky sama se optimalizovat, sama se konfigurovat, sama se diagnostikovat a stát se inteligentní podporou lidské práce.

A podniky už se hlásí s konkrétním naplňováním této nové vize. Dobrým důkazem této teze je vozítko Curiosity, který NASA poslala na Mars. Na konstrukčním a softwarovém vývoji se právě podílel Siemens. Nebo začínající perspektivní firma Local Motors v arizonském Phoenixu používá jednoduchou verzi stejného softwaru při tzv. zákaznickém navrhování aut, jež mnohá vypadají stejně mimozemsky jako zmíněné vozítko na Marsu. Tomuto procesu říkají buď „co-creation“ nebo crowdsourcing. Automobiloví nadšenci mohou s využitím tohoto softwaru sami navrhovat jednotlivé automobilové díly a jiní uživatelé programu kdesi v jiných částech světa vidí výsledky na svých počítačích ve 3D. Mohou jednotlivé návrhy kritizovat nebo opravovat. Z těchto nových postupů společné inovace se rodí nová cesta k budoucímu průmyslovému designu, konstrukci a konečně i výrobě.

Urychlení inovací

Crowdsourcing může urychlit inovace, snížit náklady a zvýšit konkurenceschopnost. Z těchto důvodů jej zkoumají i výzkumníci americké armády (DARPA), kteří chtějí snížit náklady při výrobě vojenských systémů.

Velké možnosti se novému postupu nabízejí ve spojení s 3D tiskárnami. Díky spojení digitalizovaných produktů s novými výrobními postupy budou moci podniky například přenášet výrobu obráběcích strojů po celém světě. Tomu se říká „additive manufacturing“. To znamená, že se části strojů nebo celá zařízení budou moci vyrábět v různých továrnách na různých kontinentech podle přání a v blízkosti zákazníků. Tím se zaručí všude stejná špičková kvalita a sníží se náklady na skladování a přepravu. Ohromný hospodářský potenciál této technologie ocenila americká vláda již před rokem založením ústavu National Additive Manufacturing Innovation Institute (NAMII), který dostal do vínku úkol dále zvyšovat konkurenční schopnost amerického průmyslu.

Jeden z modelů firmy Local Motors, na jehož designu a konstrukci se podílely desítky lidí z celého světa

Dvoustranu připravil Karel Sedláček

sedlacek.kar@seznam.cz

Reklama
Seriál
Firmy
Související články
Atraktivní projekty: Plující chrámy techniky

Moře a oceány brázdí stále více plavidel, jež budí úžas nejen svými rozměry, ale také technickým vybavením.

S uranem v podpalubí

V březnovém vydání MM Průmyslového spektra jsme publikovali článek pod názvem Jaderné ledoborce pro Severní cestu. Jelikož tento text vzbudil zájem řady čtenářů, rozhodli jsme se na toto téma připravit další podrobnější příspěvek.

Atraktivní projekty: Jen vítr to ví…

Zkrotit vítr a využít jej ve svůj prospěch toužil člověk už od úsvitu dějin. Dodnes jsou známé větrné mlýny na starověké Krétě nebo ve středověkém Holandsku. I na některých místech Čech a Moravy se v minulosti osvědčily. Moderní doba však proměnila i tuto techniku.

Související články
Atraktivní projekty: Nejvyšší v Las Vegas

Ráj hazardu a zábavy v Las Vegas obohatí nová atrakce - vyhlídkové kolo o průměru 160 metrů. V dohledné době se má roztočit a pochlubit se nejen atraktivní konstrukcí, ale i svou výškou - 167,6 metru. Bude tedy nejvyšším vyhlídkovým kolem na světě. Náklady přesahují 550 milionů dolarů.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Atraktivní projekty: Sixtinská kaple září

Sixtinská kaple ve Vatikánu se po 500 letech rozzáří zcela unikátně, a to díky nejmodernější technice. Návštěvníkům tak nabídne ojedinělý zážitek. Společnost Osram, výrobce světelných zdrojů a svítidel, ji totiž vybavuje novým systémem LED osvětlení. Systém, jenž je k uměleckým dílům mimořádně šetrný, umožňuje značně vyšší hodnoty osvětlení. Navíc ve srovnání se stávajícím osvětlovacím systémem spotřebovává méně energie.

Atraktivní projekty: Chytře na energetiku

Stále častěji se hovoří o chytrých sítích v energetice (smart grids), ale cesta k nim je ještě daleká. Zatím je nutné se držet spíš při zemi a myslet na inteligentní energetické řešení budov. Těch nových, ale i těch stávajících.

Atraktivní projekty: Wi-fi s novým trendem

Na letišti se neztratíte, v muzeu získáte atraktivního průvodce a v nemocnici budete stále v lékařské péči. Umožňují to nové trendy v technologii wi-fi.

Atraktivní projekty: Plyn v centru pozornosti

V celosvětovém hledání zdrojů energie se nyní do centra pozornosti dostává plyn. Podle novinových zpráv se nejrůznější experti domnívají, že tento trend bude mít závažný dopad nejen na světový trh s energií, ale doufají, že i pozitivní odraz ve větší bezpečnosti USA i Evropy.

Atraktivní projekty: Vídeň jedničkou mezi Smart Cities

První celosvětové porovnání měst z hlediska inovace, technologií a kvality života, tzv. Smart Cities, označuje Vídeň jako číslo 1. Tento seznam zahrnující světová velkoměsta sestavil americký klimatolog Boyd Cohen a publikoval jej v on-line magazínu Co.Exist.

Příručka marketéra: Téma 6: Facebook - pracujte s e-mailovými kontakty, hledejte

V našem seriálu o nástrojích on-line komunikace a jejich specifikách pro využití v business-to-business (B2B) komunikaci, který je připravován v rámci exkluzivní spolupráce vydavatelství MM publishing a společnosti LCG New Media, jsme postoupili téměř do jeho závěru. V dnešní předposlední části se věnujeme fenoménu sociálních sítí.

Step by step...but fast

Neexistuje mnoho komodit na světě, kde by výrobky, řekněme prvních TOP deseti firem, byly na tak podobně špičkové technické úrovni, jako je tomu v oblasti řezných nástrojů. Globalizace a fúze, jejíž jsme v poslední době svědky, hraje v těchto případech prim a pomáhá firmám těžit z celé řady výhod vyplývajících ze členství v nadnárodních korporacích. Od většího objemu financí do centralizovaného výzkumu a inovací, využívání dílčích know-how, přes snadnější přístup na trhy, kde jsou ostatní členové uskupení již dobře etablováni, až po upevňování vazeb se stávajícími a získávání nových zákazníků jenž reflektují jejich inovace a profesionální servisní služby vycházející z jejich globálního působení. Na druhou stranu však zákazníci nadnárodních koncernů mohou postrádat individuální přístup více se koncentrující na spokojenost konkrétního zákazníka v dané lokalitě a jsou "obětmi" dosažení každoročních nárůstů obratu, jenž stanovuje management působící na druhé polokouli světa. Pozitiva z globálního uskupení jsou bezesporu však převažující.

Střídavě stejnosměrné názory na elektromobilitu, 9. a 10. díl: Jak se staví odborníci k e-mobilitě

V minulém díle našeho seriálu jsme dali prostor pověřenci ministra dopravy pro čistou mobilitu Mgr. Janu Bezděkovskému pro vyjádření se k jednotlivým problematickým aspektům, které s sebou přináší deklarovaný úplný přechod na elektromobilitu. V tomto díle jsme s podobnými otázkami oslovili odborné garanty našeho seriálu – prof. Macka a Ing. Morkuse –, již na ně velmi obšírně odpověděli. Zároveň tímto rozhovorem s odborníky, kteří náš seriál dozorovali, připomínkovali jednotlivé díly a motivovali nás k tvorbě dalších, seriál Střídavě stejnosměrné názory na elektromobilitu končí. Snad svůj účel – jímž bylo představit některé problematické stránky úplného přechodu na elektromobilitu a předložit je k další diskuzi – splnil.

Atraktivní projekty: Robot z inkubátoru

Stavět malé pohyblivé autonomní roboty a soutěžit s nimi na různých soutěží je pro nadané žáky a studenty zdrojem zábavy i učební pomůckou. Studentům a absolventům vysokých škol to nestačí. Chtějí dokázat víc.

Stroje v pohybu – Vrtulník na Marsu

Vědci a technici z amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA) právě řídí jednu z nejnáročnějších operací v dějinách kosmonautiky. Expedice Mars 2020 hledá známky bývalého života na sousední planetě. Kromě pojízdné laboratoře je na Marsu také první stroj, který létá vlastní silou na jiné planetě, než je Země.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit