Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Atraktivní projekty: Tramvaje se vracejí do L.A.
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Atraktivní projekty: Tramvaje se vracejí do L.A.

Účastníci referenda v centru Los Angeles před rokem schválili projekt financování výstavby jedné okružní tramvajové linky ve výši 125 milionů dolarů. Do provozu by měla být uvedena v roce 2016.

Los Angeles se může pochlubit faktem, že už začátkem 19. století zde jezdily elektrické červené tramvaje. Velmi populární byly zejména ve dvacátých letech. Provozovala je společnost Pacific Electric od roku 1901, ale v roce 1963 podlehl tento Red Car systém autobusové konkurenci.

Červená atrakce

Nyní už několik let sílí hlasy volající po znovuzavedení tramvajových linek. Los Angeles má sice rozsáhlý systém podzemní dráhy a tři pozemní linky, ale podle
občanských iniciativ i vedení města by se do centra měly tramvaje vrátit.

Plánuje se, že tramvajová jednosměrná okružní linka by propojila všechny významné body v rozsáhlém downtownu, jako jsou radnice, soudní budovy, opera, koncertní síň Disney Hall a sportovní komplex Staples Center. Byla by také propojena se dvěma významnými přestupními stranicemi metra v centru.

Města samozřejmě nemají peněz nazbyt, a proto bude stavba financována zvýšením daní z nebytových prostor využívaných místními obchodníky a firmami, což by mělo vynést 85 milionů dolarů. A právě toto zvýšení daní muselo být odsouhlaseno občany. Pro tento způsob financování se kladně vyslovilo potřebných sedmdesát procent obyvatel.

Zbytek do rozpočtu projektu dodají federální fondy, které však dosud nejsou garantovány. O federální grant město už požádalo a proces schvalování nebývá složitý. Ovšem podmínkou je i kladné hodnocení studie dopadů na životní prostředí, což by však neměl být zásadní problém, neboť cílem zavedení tramvajové linky je snížit závislost Los Angeles na automobilové dopravě. Zavedení tramvají je součástí širšího projektu „Oživte Broadway“ – Bring Back Broadway (BBB), která v minulosti patřila mezi významné ulice centra.

Pokud by město však federální grant na podporu veřejné dopravy nedostalo, pak se daně zvyšovat nebudou a z projektu sejde.

Součástí aglomerace Los Angeles je také největší město okresu Orange County, a sice Anaheim, proslulý zejména zábavním parkem Disneyland. Zdejší radnice také uvažuje o zavedení jedné tramvajové linky. Měla by měřit 3,2 km.

Inekon má šanci

Očekává se, že v příštím roce vypíše Los Angeles výběrové řízení. V něm by měl český Inekon šanci uspět. Má totiž na západním pobřeží USA velmi dobrý zvuk.
„Máme o projekt v Los Angeles velký zájem,“ řekl nám Josef Hušek, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Inekon Group, a. s. „Jsme ve spojení s generálním konzulátem České republiky v Los Angeles a sledujeme přípravy na výběrové řízení.“

Inekon není u břehů Pacifiku nováčkem. První tři nízkopodlažní vozidla Inekon 12-Trio, ze kterých vzešel i nový typ Trio 121, byla v Seattlu uvedena do provozu 12. prosince 2007. Největší město státu Washington a amerického severozápadu však není jediným místem v USA, ve kterém tyto tramvaje jezdí. Na přelomu let 2006 a 2007 byly tři vozy dodány také do Portlandu. Do tohoto města ve státě Oregon však Inekon Group vyvezl stejně jako do Tacomy ve státě Washington první české tramvaje už koncem devadesátých let minulého století. Tři vozy Inekon 12-Trio koupilo i hlavní město USA Washington, D.C.

Připravují se další nové dodávky pro Seattle. Tramvaje jsou z části nízkopodlažní, klimatizované, obousměrné a zároveň i oboustranné. Řídicí kabina se tedy nachází na obou koncích vozidla a dveře pro cestující jsou umístěny po obou stranách. Umožňují tak jednoduchou změnu směru a cestujícím pohodlný nástup a výstup.

Ing. Milan Haloun, který řídí v Inekonu obchodní aktivity v USA a v Asii, řekl: „Už jsme dodali do USA celkem 19 tramvají. Zatím jsme je kompletně vyráběli ve spolupráci se společností Ekova Electric, a. s., v Ostravě. To bylo možné, protože investice plně hradila města. Nyní však částečně využívají federální finanční podpory, a proto se v těchto případech uplatňují podmínky zákona Buy American Act, které vyžadují spolupráci s americkou firmou. První z šesti nových tramvají bude ještě kompletně dokončena v Ostravě a finální testy by zde pak měly proběhnout koncem letošního roku. U zbývajících vozidel bude v České republice provedena vždy jen hrubá stavba. Další fáze výroby, jako jsou elektroinstalace či práce na interiéru, zajistí pro Inekon Group partnerská společnost Pacifica Marine přímo v Seattlu. Podobně by to bylo i v případě Los Angeles.“

Zástupci projektu „Oživte Broadway“ v Los Angeles mají na svých propagačních materiálech dokonce fotografii nízkopodlažní tramvaje Inekonu, která jezdí v Seattlu. Celý projekt má být dokončen do tří let a v roce 2016 by měly v centru Los Angeles jezdit tramvaje.


Tramvaje společnosti Inekon se osvědčily například v Seattlu.


Historický snímek zachycuje tramvaj a depo na Main Street v Los Angeles asi v roce 1910.


Červené tramvaje jezdily až na Long Beach.

Atraktivní projekty: Jak se bude vyrábět za padesát let?

I když by se na první pohled mohlo zdát, že je otázka v titulku předčasná, při hlubším zamyšlení si uvědomíme, že je nejvyšší čas hledat na ni odpověď.

Výchozím bodem je pojem „crowdsourcing“. Ten označuje postup, při němž všichni lidé na světě soutěží, ale také spolupracují při rozpracování nejlepších digitálních návrhů. Snaží se co nejefektivněji rozlousknout tvrdé oříšky skrývající například takovou výzvu: bude výroba v budoucnu umístěna pod zemí v síti propojených automatizovaných továren se stroji a zařízeními, jež ze speciálních prášků budou schopny zhotovit jakékoliv produkty – od individuálních automobilových dílů až po turbínové lopatky? Taková představa není z říše fantazie, ale mnohé potřebné technologie už se v současné době vyvíjejí a část z nich je už dokonce k dostání na trhu.

Nová průmyslové revoluce

Historie řemeslné výroby začíná kdesi v rukodílných dílnách, ale pokračuje přes první průmyslovou revoluci až k nynějším změnám masové produkce a informačních technologií. První průmyslová revoluce byla ve znamení mechanizace pomocí vody a páry, druhá zavedla masovou výrobu díky elektrické energii; na ni navázala digitální revoluce s nasazením elektroniky a informačních systémů, jež vedla k další automatizaci průmyslové výroby.

Nyní se v prognostických, ale i manažerských, vědeckých a technických kruzích zrodila vize další průmyslové revoluce. Už v roce 1966 popsal německý kybernetik Karl Steinbuch ve své knize „Informační společnost“: v několika desetiletích bude sotva existovat průmyslový produkt, na jehož výrobě by se nepodílel počítač. O tři roky později použila japonská firma Yaskawa Electric poprvé výraz „mechatronika“. Počátkem devadesátých let minulého století označil americký informatik Mark Weiser z výzkumného střediska Palo Alto Research Center (PARC) v Kalifornii ve svém článku Počítač pro 21. století představu neohraničeného pronikání informatiky a sítí do celého světa jako „ubiquitous (všudypřítomný) computing“ a upozornil na možná rizika.

Dá se říci, že cílem nové vize je inteligentní továrna Smart Factory schopná rychlé změny výrobních procesů, lepší využívání zdrojů i ergonomie a zásadní integrace zákazníků a obchodních partnerů do tvůrčích procesů.

Projekt Industrie 4.0

Nová vize průmyslové výroby se ve vládních a hospodářských kruzích v Německu označuje jako Industrie 4.0. čili Průmysl 4.0. Jak uvádí časopis Pictures of the Future společnosti Siemens, základem je kombinace softwaru, senzorů, procesorů a komunikačních technik, tzv. cyberphysical systems (CPS). Přesně na tomto rozhraní mezi reálným, digitálním a virtuálním světem a moderními komunikačními technologiemi se budou vyvíjet, testovat a vyrábět průmyslové produkty.
Toto označení se poprvé objevilo na veřejnosti na hannoverském veletrhu v roce 2011. Loni v říjnu vznikl projekt, který podpořila Spolková vláda a letos na jaře, opět na veletrhu v Hannoveru, se konstituovala základní platforma. Je pro ni charakteristická silná individualizace produktů za podmínek vysoce flexibilní velkosériové produkce. Klíčová je schopnost automatizační techniky sama se optimalizovat, sama se konfigurovat, sama se diagnostikovat a stát se inteligentní podporou lidské práce.

A podniky už se hlásí s konkrétním naplňováním této nové vize. Dobrým důkazem této teze je vozítko Curiosity, který NASA poslala na Mars. Na konstrukčním a softwarovém vývoji se právě podílel Siemens. Nebo začínající perspektivní firma Local Motors v arizonském Phoenixu používá jednoduchou verzi stejného softwaru při tzv. zákaznickém navrhování aut, jež mnohá vypadají stejně mimozemsky jako zmíněné vozítko na Marsu. Tomuto procesu říkají buď „co-creation“ nebo crowdsourcing. Automobiloví nadšenci mohou s využitím tohoto softwaru sami navrhovat jednotlivé automobilové díly a jiní uživatelé programu kdesi v jiných částech světa vidí výsledky na svých počítačích ve 3D. Mohou jednotlivé návrhy kritizovat nebo opravovat. Z těchto nových postupů společné inovace se rodí nová cesta k budoucímu průmyslovému designu, konstrukci a konečně i výrobě.

Urychlení inovací

Crowdsourcing může urychlit inovace, snížit náklady a zvýšit konkurenceschopnost. Z těchto důvodů jej zkoumají i výzkumníci americké armády (DARPA), kteří chtějí snížit náklady při výrobě vojenských systémů.

Velké možnosti se novému postupu nabízejí ve spojení s 3D tiskárnami. Díky spojení digitalizovaných produktů s novými výrobními postupy budou moci podniky například přenášet výrobu obráběcích strojů po celém světě. Tomu se říká „additive manufacturing“. To znamená, že se části strojů nebo celá zařízení budou moci vyrábět v různých továrnách na různých kontinentech podle přání a v blízkosti zákazníků. Tím se zaručí všude stejná špičková kvalita a sníží se náklady na skladování a přepravu. Ohromný hospodářský potenciál této technologie ocenila americká vláda již před rokem založením ústavu National Additive Manufacturing Innovation Institute (NAMII), který dostal do vínku úkol dále zvyšovat konkurenční schopnost amerického průmyslu.

 
Jeden z modelů firmy Local Motors, na jehož designu a konstrukci se podílely desítky lidí z celého světa

Dvoustranu připravil Karel Sedláček

sedlacek.kar@seznam.cz

Další články

Všeobecné strojírenství
Zajímavosti ve vědě a technice
Exportní příležitosti
Výzkum/ vývoj
Ekologie
Logistika/ manipulační/ dopravní technika

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: