Témata
Reklama

Na letišti se neztratíte, v muzeu získáte atraktivního průvodce a v nemocnici budete stále v lékařské péči. Umožňují to nové trendy v technologii wi-fi.

Tento článek je součástí seriálu:
Atraktivní projekty
Díly
Karel Sedláček

Celý život se věnuje popularizaci vědy a techniky. Promoval na Fakultě sociálních věd UK v Praze. 
V letech 1960 až 1968 pracoval v plzeňském rozhlasovém studiu, potom až dokonce roku 1989 byl nejprve redaktorem pro vědu a techniku a později zástupcem šéfredaktora deníku Svobodné slovo. Po krátkém působení jako šéfredaktor nakladatelství Melantrich byl redaktorem a hlasatelem Rádia Svobodná Evropa až do ukončení vysílání české redakce v roce 2002. Externě spolupracoval s celou řadou českých a slovenských odborných časopisů a s Českým rozhlasem.  
Vědeckotechnická témata popularizoval v knihách Laser v mnoha podobách (Praha, 1982), Pod šifrou 2001 (Praha 1984), Atom skrývá naději (Praha 1987 - spolu s Janem Tůmou). Historii unikátní rozhlasové stanice shrnul v knize Volá Svobodná Evropa (Praha 1993). Vzpomínky na konec komunistického režimu ve Svobodném slově a vydavatelství Melantrich obsahuje publikace Balkon, fenomén listopadu 1989 ( Praha 2010 - spoluautor Milan Nevole). Události okupace Československa v srpnu 1968 přibližuje publikace Vzpomínky na Plzeň – Čas lámání chleba a charakterů (Praha 2011). V roce 2018 vydal soubor cestopisných reportáží a fejetonů Toulky s Karlem Amerikou.

Podle studie Cisco Visual Networking Index (VNI) bude již v roce 2016 na světě 10 miliard připojených mobilních zařízení, která ročně vyprodukují 130 exabajtů dat – to odpovídá 33 miliardám DVD. Více než pětina (22 %) těchto dat proteče přes Wi-Fi sítě, které tak pomohou snižovat zátěž tradičních mobilních sítí. Proto se společnost Cisco dlouhodobě snaží, aby používání Wi-Fi bylo stejně snadné jako připojení do sítě mobilního operátora.

Reklama
Reklama

Představení nové platformy

Společnost Cisco se nyní pochlubila novou platformou Connected Mobile Experiences, která nabízí nové služby zaměřené na vyhodnocování polohy uživatele Wi-Fi sítě, analýzu získaných dat a vývoj souvisejících mobilních aplikací. Wi-Fi sítě díky tomu mohou částečně nahradit v oblasti datových přenosů tradiční sítě mobilních operátorů, a to zejména v místech, jako jsou letiště, hotely, obchody, stadiony nebo jiná veřejná místa. Tato nová řešení umožní překonat dosavadní limity bezdrátových sítí a jejich provozovatelům zajistí nový zdroj příjmu. K tomu pomohou nové služby založené na vyhodnocování aktuální polohy zařízení, které uživateli poskytnou například rychlou navigaci v prostorách letiště, navrhnou personalizovanou prohlídkovou trasu v muzeu nebo usnadní nákupy v obchodě. Systém dokáže poskytnout analytická data o chování uživatelů, díky nimž lze třeba optimalizovat rozmístění personálu nebo vyhodnocovat nákupní zvyklosti zákazníků.
Limitem stávajících Wi-Fi sítí je nutnost opakovaného přihlašování, zadávání vstupního hesla nebo výběru správné sítě. Všechna tato omezení odstraní nový standard Hotspot 2.0, jehož rozvoj iniciovalo Cisco spolu s dalšími předními firmami oboru v rámci organizace Wi-Fi Alliance. Wi-Fi sítě budované podle tohoto standardu mimo jiné zajistí automatické připojení k Wi-Fi síti – mobilní zařízení samo vyhledá a automaticky vybere správnou síť, která je v daném místě dostupná bez nutnosti zadávání hesla. Identifikace uživatele v síti bude založena například na informacích o SIM kartě, která je běžnou součástí dnešních mobilních zařízení. Bez významu není ani fakt, že uživatel nebude muset zadávat žádná hesla, a přesto bude zajištěn vysoký stupeň bezpečnosti. Veškeré přenosy dat v bezdrátové síti budou totiž automaticky šifrovány a uživatelé se nebudou muset bát, že by se jejich sdělení mohla dostat k nepovolaným.

Systém za využití technologie RFID čipů a bezdrátové sítě Wi-Fi umožňuje zjistit aktuální polohu vybraných zdravotnických přístrojů a zařízení, ale i hospitalizovaných pacientů, kteří jsou vybaveni speciálními náramky. Ti si tak v případě potíží mohou stiskem tlačítka na náramku okamžitě přivolat pomoc lékaře nebo sester, kteří pacienta snadno lokalizují i v případě, že se nachází mimo lůžko.

Atraktivní reference

Novinkou představenou v rámci platformy Connected Mobile Experience je řešení Mobile Concierge. Provozovatelům lokálních Wi-Fi sítí umožňuje, aby nabídli svým zákazníkům aplikaci pro chytrý telefon, jež bude fungovat jen na určeném místě, třeba v obchodním centru, univerzitním kampusu, sportovním stadionu nebo na letišti. Cisco k tomuto produktu nabízí software developer kit, který vývojářům umožňuje snadné vytvoření mobilních aplikací podle konkrétních potřeb provozovatelů Wi-Fi.

První reference jsou velmi přitažlivé. Analytickou platformu Cisco Mobile Experience s technologií Location Based Services využívá například letiště v Kodani. Konkrétně mu pomáhá zjišťovat pohyby lidí a optimalizovat vytížení personálu letiště či zvýšit bezpečnost. Navíc návštěvníci letiště mohou získat kromě připojení k internetu celou řadu dalších služeb a kratší čekací doby při odletu či příletu.

Fernbank Museum of Natural History v Atlantě je průkopníkem ve využívání Wi-Fi technologie k populárně-naučným účelům. S uplatněním Wi-Fi technologie a za pomoci společností Cisco a AT&T vytvořili v muzeu platformu pro návštěvníky, která je vlastně interaktivním průvodcem muzeem. Zákazníci díky svým mobilním zařízením a speciální aplikaci mohou získat další informace velmi zábavnou formou. Na základě polohy mobilních zařízení jsou zpřístupňovány informace a úkoly pro návštěvníky, aniž by je návštěvníci museli sami vyhledávat. Z prohlídky muzea se tak zvláště pro mladé stává zábavná hra. Muzeum kromě spokojených návštěvníků získává navíc informace o jejich preferencích, které pomohou s vylepšením expozic.

Novinka v Brně

Příklad využití technologie Wi-Fi pro lokalizaci polohy má už i Česká republika. Masarykův onkologický ústav v Brně (MOÚ) získal prostředky z Integrovaného operačního programu Evropské unie. Díky dotacím ve výši 16,8 milionu korun na realizaci projektu s názvem „Řízení kvality a nákladovosti zdravotní péče v MOÚ použitím technologie WiFi a navazujících systémů“ výrazně zefektivní práci zdravotnického personálu a zvýší komfort hospitalizovaných pacientů.

Instalace bezdrátového připojení ve dvou vybraných pavilonech Masarykova onkologického ústavu v Brně (Masarykově a Švejdově) umožní zdravotníkům nepřetržitý přístup do dokumentace pacienta. Využívány přitom budou speciální přenosné Tablet PC, které jsou optimalizované pro práci s pacientem v nemocničním informačním systému a jsou určeny do lékařského prostředí. Databáze všech klíčových údajů o pacientovi včetně obrazové dokumentace z radiologických modalit bude dostupná kdekoli v areálu ústavu. Kombinace Wi-Fi připojení a Tablet PC umožní lékařům i sestrám operativně rozhodovat tam, kde je to nezbytně nutné – přímo u pacientova lůžka. Součástí projektu je také tzv. lokalizační nástroj, jenž umožňuje přesnou evidenci pohybu hospitalizovaných pacientů, vybraných mobilních zdravotnických přístrojů a výpočetní techniky v rámci ústavu. Všichni hospitalizovaní pacienti budou vybaveni speciálními čipy, jejichž součástí bude tlačítko, kterým si budou moci kdekoliv v areálu zavolat okamžitou pomoc. Označení mobilních přístrojů a zdravotnického mobiliáře čipy bude sloužit jednak jako ochrana před zcizením (opuštění areálu) a jednak pro vyhledání nejbližšího požadovaného přístroje pro možnost využití na daném oddělení.

Po dostavbě nového pavilonu a po rekonstrukci dalších pavilonů se bude Wi-Fi postupně rozšiřovat tak, aby došlo k optimalizaci využití celého projektu. Zaváděním Wi-Fi technologie nevzniknou žádné požadavky na nový zdravotnický personál.

Auta se supermozkem

Jedním z charakteristických rysů aut budoucnosti je stále větší role softwaru. Tento trend je podporován rychlým rozvojem senzoriky, počítačové inteligence a komunikační techniky. Automobily se pomalu, ale jistě přibližují robotům.

Hlavní role bude patřit centrálnímu počítači.

Dnes už není počítač v autě žádnou zvláštností. Ve vozech jsou nainstalovány systémy, které pomáhají řidiči držet odstup od auta jedoucího před ním, usnadňují parkování, elektronicky udržují stabilitu vozu, posilují brzdy, snižují spotřebu pohonných hmot a zvyšují rychlost. Ve vozech vyšších tříd je až 100 řídicích prvků a desítky senzorů, pohonů atd. Dá se říci, že tyto asistenční systémy pomáhají řidičům jak při zvyšování bezpečnosti jízdy, tak při vylepšování komfortu a pohodlí. Hledat a posilovat vývoj nových konceptů si klade za cíl výzkumný projekt RACE (Robust and Heliant Automotive Computing Environment for FutureeCars), který byl odstartován na jaře roku 2012.

Vývoj architektury systémů pro elektromobily

Sdružuje pod vedením společnosti Siemens celkem tři průmyslové firmy a pět výzkumných ústavů vysokých škol, jejichž týmy pracují na vývoji nové architektury systémů pro elektromobily. Během tří let budou postaveny a odzkoušeny dva prototypy. Jeden nese název Evolution a druhý Revolution. Německé Spolkové ministerstvo pro vědu a techniku podporuje tento projekt 10 miliony eur.

Vědci sdružení v projektu RACE vytvářejí nové informační a komunikační technologie, které chtějí centralizovat do jediného počítače. Výhodou by bylo, že by se všechny systémy, včetně řízení motoru, daly jednoduše nainstalovat jako v počítači pomocí technologie plug and play. Ta umožňuje jednodušší rozpoznávání a konfiguraci hardwaru. Výrazně by se snížil počet kabelů a usnadnila celková montáž. V budoucnu by tak byla například možná komunikace s elektrickou a dopravní sítí, což by znamenalo další krok k autopilotům.

Schéma umístění elektroniky v autě nyní…
.....

a v budoucnu.

Auto budoucnosti jezdí samo

Na každém autosalonu se objevují sny konstruktérů a designérů o tom, jak by mohlo vypadat auto budoucnosti. Mělo by mít nepatrnou spotřebu energie, mělo by být elegantní, rychlé a bezpečné. Mohlo by tedy jezdit na elektřinu, na vodík, na plyn, na kombinaci tradičních i alternativních zdrojů.

Ale nyní se do popředí zájmu odborníků i laiků dostává otázka, zda by se neměla zásadně změnit koncepce auta budoucnosti, zda by se nejprve neměla hledat odpověď na otázku, zda člověk bude za 20 let potřebovat řidičský průkaz. Už dnes se zdá, že důležitou roli bude v budoucnu hrát umělá inteligence a možnost reagovat na lidský hlas. Experti se shodují v názoru, že charakteristickými rysy budoucích samopojízdných vozidel budou kamery, čidla a senzory. Už nyní auta připomínají osobní počítače na kolech, jejichž kapacita v některých ohledech převyšuje řízení raketoplánu. Dokladem toho byl ostatně veletrh spotřební elektroniky, který se v lednu konal tradičně v Las Vegas. Tady se představilo šest automobilek zvučných jmen: Audi, Toyota, BMW, Ford, Hyundai a General Motors. A svými výsledky se pochlubil inovátor z jiné oblasti – Google.

A právě pro šéfa internetového giganta Larryho Page je automobil značky Google tak říkajíc srdeční záležitostí. Od loňského května se auto Google testuje v Nevadě. Zatím ujelo sto tisíc kilometrů. Inženýry najal Google pro tento svůj projekt především na Stanfordské univerzitě a na Carnegie Mellon v Pittsburghu. I když Google několikrát vzbudil ve veřejnosti dojem, že je už u cíle, pravda je jiná. Na premiéru si budeme muset ještě chvíli počkat. Zatím má vůz plný kufr elektroniky za více než 100 tisíc dolarů, což značně zvyšuje náklady.

Dvoustranu připravil Karel Sedláček

sedlacek.kar@seznam.cz

Ilustrace Siemens

Reklama
Vydání #1,2
Kód článku: 130116
Datum: 13. 02. 2013
Rubrika: Servis / Zajímavosti
Seriál
Firmy
Související články
Atraktivní projekty: Chytře na energetiku

Stále častěji se hovoří o chytrých sítích v energetice (smart grids), ale cesta k nim je ještě daleká. Zatím je nutné se držet spíš při zemi a myslet na inteligentní energetické řešení budov. Těch nových, ale i těch stávajících.

Střídavě stejnosměrné názory na elektromobilitu, 9. a 10. díl: Jak se staví odborníci k e-mobilitě

V minulém díle našeho seriálu jsme dali prostor pověřenci ministra dopravy pro čistou mobilitu Mgr. Janu Bezděkovskému pro vyjádření se k jednotlivým problematickým aspektům, které s sebou přináší deklarovaný úplný přechod na elektromobilitu. V tomto díle jsme s podobnými otázkami oslovili odborné garanty našeho seriálu – prof. Macka a Ing. Morkuse –, již na ně velmi obšírně odpověděli. Zároveň tímto rozhovorem s odborníky, kteří náš seriál dozorovali, připomínkovali jednotlivé díly a motivovali nás k tvorbě dalších, seriál Střídavě stejnosměrné názory na elektromobilitu končí. Snad svůj účel – jímž bylo představit některé problematické stránky úplného přechodu na elektromobilitu a předložit je k další diskuzi – splnil.

Atraktivní projekty: Jen vítr to ví…

Zkrotit vítr a využít jej ve svůj prospěch toužil člověk už od úsvitu dějin. Dodnes jsou známé větrné mlýny na starověké Krétě nebo ve středověkém Holandsku. I na některých místech Čech a Moravy se v minulosti osvědčily. Moderní doba však proměnila i tuto techniku.

Související články
Atraktivní projekty: Plující chrámy techniky

Moře a oceány brázdí stále více plavidel, jež budí úžas nejen svými rozměry, ale také technickým vybavením.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Atraktivní projekty: Sixtinská kaple září

Sixtinská kaple ve Vatikánu se po 500 letech rozzáří zcela unikátně, a to díky nejmodernější technice. Návštěvníkům tak nabídne ojedinělý zážitek. Společnost Osram, výrobce světelných zdrojů a svítidel, ji totiž vybavuje novým systémem LED osvětlení. Systém, jenž je k uměleckým dílům mimořádně šetrný, umožňuje značně vyšší hodnoty osvětlení. Navíc ve srovnání se stávajícím osvětlovacím systémem spotřebovává méně energie.

Atraktivní projekty: Tramvaje se vracejí do L.A.

Účastníci referenda v centru Los Angeles před rokem schválili projekt financování výstavby jedné okružní tramvajové linky ve výši 125 milionů dolarů. Do provozu by měla být uvedena v roce 2016.

Atraktivní projekty: Vídeň jedničkou mezi Smart Cities

První celosvětové porovnání měst z hlediska inovace, technologií a kvality života, tzv. Smart Cities, označuje Vídeň jako číslo 1. Tento seznam zahrnující světová velkoměsta sestavil americký klimatolog Boyd Cohen a publikoval jej v on-line magazínu Co.Exist.

Step by step...but fast

Neexistuje mnoho komodit na světě, kde by výrobky, řekněme prvních TOP deseti firem, byly na tak podobně špičkové technické úrovni, jako je tomu v oblasti řezných nástrojů. Globalizace a fúze, jejíž jsme v poslední době svědky, hraje v těchto případech prim a pomáhá firmám těžit z celé řady výhod vyplývajících ze členství v nadnárodních korporacích. Od většího objemu financí do centralizovaného výzkumu a inovací, využívání dílčích know-how, přes snadnější přístup na trhy, kde jsou ostatní členové uskupení již dobře etablováni, až po upevňování vazeb se stávajícími a získávání nových zákazníků jenž reflektují jejich inovace a profesionální servisní služby vycházející z jejich globálního působení. Na druhou stranu však zákazníci nadnárodních koncernů mohou postrádat individuální přístup více se koncentrující na spokojenost konkrétního zákazníka v dané lokalitě a jsou "obětmi" dosažení každoročních nárůstů obratu, jenž stanovuje management působící na druhé polokouli světa. Pozitiva z globálního uskupení jsou bezesporu však převažující.

NPE 2012 a plastové materiály

V Orlandu na Floridě se na sklonku jara konala největší událost roku v průmyslu plastů - trienale NPE 2012, která současně oslavila 75. výročí založení SPI (Society of the Plastic Industry). Poprvé po 40 letech se National Plastics Exhibition, tento vrcholný veletrh amerického plastového průmyslu, nekonal v červnu v Chicagu, ale o něco dříve na Floridě, mimo centra automobilového průmyslu, plastů a strojírenství amerického Středozápadu.

Quo vadis, svařování?

Svařování je dlouhodobě jedna z nejvýznamnějších strojírenských výrobních technologií. Má rozhodující vliv na jakost řady výrobků a na výrobní náklady, proto má klíčové postavení mezi výrobními technologiemi. Patří také mezi technologie zpracovávající největší objem kovových materiálů (cca 25 %). Žádná jiná technologie nezpůsobuje tak rozsáhlé změny ve vlastnostech materiálů.

Jak odsávat a filtrovat olejové mlhoviny a emulzní aerosoly?

Je bezpochyby chvályhodné, že drtivá většina vedoucích pracovníků strojírenských firem, ve kterých se převážně pracuje s obráběcími stroji, klade v dnešní době velký důraz na kvalitní pracovní prostředí.

Siemens pro Red Bull Racing

Název článku dává tušit, oč půjde v dnešním průvodci světem úspěšných aplikací, spojených se jménem Sinumerik. Opustíme prostředí leteckého průmyslu, kde Sinumerik odpovídal na volání "vysoko" (viz MM Průmyslové spektrum 6/2012, www.mmspektrum.com/120616), protože dnes se jedná o jinou výzvu - "rychle".

Jak přispívají opakovaně použitelné čisticí utěrky k ochraně životního prostředí

Dne 5. června 1972, v den zahájení první světové konference o ochraně životního prostředí ve Stockholmu, inicioval program ochrany životního prostředí Spojených národů (United Nations Environment Programme, UNEP) oficiální světový den životního prostředí. Od té doby se každo-ročně 5. červen slaví jako mezinárodní den životního prostředí. Opakovaně použitelný systém čisticích utěrek MEWA k tomu každý den v dílnách a výrobních halách přispívá: Čistí stroje a zařízení a podporuje ochranu zdrojů.

Střídavě stejnosměrné názory na elektromobilitu, 7. díl: Bezpečnost trakčních baterií

V tomto díle se zaměříme na další problematickou stránku elektromobilů, na jejich bezpečnost. Oč nám půjde především, jsou rizika spojená s možným vzplanutím trakční baterie. Jak totiž v rozhovoru pro KdeNabíjet.cz uvedl plk. Mgr. Rudolf Kramář, mluvčí Hasičského záchranného sboru ČR, pokud požár elektromobilu nezasáhne trakční baterii, pak neexistuje významnější rozdíl mezi požárem bateriového elektrického vozidla a toho s klasickým spalovacím motorem. Jakmile však baterie vzplane, ať už jsou toho příčiny vnější anebo vnitřní, vyžaduje si uhašení elektromobilu rozdílné, a nutno říct, že komplikovanější a nákladnější hasičské techniky a další navazující postupy.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit