Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Atraktivní projekty: Zatmění odhaluje tajemství Slunce
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.
Nomenklatura:

Atraktivní projekty: Zatmění odhaluje tajemství Slunce

Snad nejvíce fascinující astronomický fenomén - zatmění Slunce - přitahuje jak amatéry, tak odborníky. Mezi ty, kteří zahrnují obě tyto kategorie, patří prof. RNDr. Miloslav Druckmüller, CSc., z Ústavu matematiky Vysokého učení technického v Brně.

„Zatměním Slunce se zabývám jako čistý amatér, protože jsem povoláním matematik a mým hlavním oborem jsou matematické metody zobrazení obrazu a signálu," řekl mi v úvodu našeho rozhovoru. A právě při expedicích za zatměním Slunce využívá svých matematických znalostí a zkušeností. „Zatmění Slunce jsou obecně vzato velmi vzácné vesmírné úkazy. Kdybychom si stoupli na libovolné místo na Zemi a čekali na zatmění, tak bychom se dočkali v průměru za 360 let. Proto se za ním musí cestovat po zeměkouli. Oblastí, v nichž je zatmění dobře viditelné, bývá pás široký 100 až 200 km, takže už jen najít vhodné místo bývá obtížné. Letos v červenci tento pás procházel téměř výlučně Pacifickým oceánem a bylo v něm jen několik malých ostrůvků."

Atol Tatakoto

Prof. Druckmüller se podílel asi na 16 expedicích, z nichž se šesti sám zúčastnil. Ta letošní, v první polovině července, zamířila na maličký atol Tatakoto, který patří do francouzské Polynésie. Byla výjimečná v tom, že se jí prof. Druckmüller účastnil jako člen týmu americké univerzity v Honolulu a s finanční podporou této univerzity.

„Havajská státní univerzita dlouhodobě spolupracuje s VUT v Brně, konkrétně s Fakultou strojní a Ústavem matematiky, právě v oblasti matematického zpracování obrazů a signálů. Expedice trvala 15 dní a kromě mne se jí zúčastnil dr. Vojtech Rušín ze Slovenské akademie věd, dále Martin Dietzel z Německa z firmy Astelco, jež nám dodává optické systémy, sedm lidí z Havajské univerzity, přesněji z Institutu astronomie, dále pět lidí z Itálie a dva z Číny."

Havajská univerzita je proslulá svým astronomickým výzkumem. Na vrcholcích místních sopek má observatoře, kde jsou téměř nejlepší pozorovací místa na světě. Lepší podmínky má snad jen Chile.

Anotace
Záběr z letošního zatmění Slunce

Sluneční koróna

Expedice si stanovila poměrně ambiciózní cíl - pozorovat sluneční korónu v různých spektrálních čarách ionizovaného železa a niklu. To umožňuje získat velmi podrobné informace o vlastnostech koróny, o teplotách, které tam panují, a o magnetických polích.

„Slunce je menší hvězda, o níž víme poměrně hodně," vypráví prof. Druckmüller. „Stavba hvězdy je poněkud jednodušší než stavba naší Země, takže pomocí matematických modelů lze odvodit, co se děje uvnitř, a do jisté míry dobře rozumíme i tomu, co se děje na povrchu Slunce. Ale když se začneme od něho vzdalovat, tak by se mohlo na první pohled zdát, že to, co vidíme, je už nezajímavé.

Opak je pravdou. Uvedu jen jeden příklad. Povrch té svítící koule, kterému se říká fotosféra, má teplotu přibližně 6 000 K. V koróně, to je vlastně plazmatická obálka kolem Slunce, se však teplota pohybuje v rozmezí 1 až 2 miliony stupňů a v některých místech může být ještě podstatně větší. Právě tato teplota patří mezi problémy, jež nejsou zatím dobře vysvětleny. Nad viditelným povrchem Slunce se odehrává spousta významných dějů, které ovlivňují Zemi. Za všechny bych uvedl erupce. To jsou krátkodobé záblesky, při nichž se uvolní obrovské množství energie nakumulované v magnetickém poli. Důsledky erupcí jsou jakási oblaka plazmatů, která se šíří vesmírem, dosáhnou naší planety, a ovlivní, co se tady děje. Taková erupce je schopna například zničit telekomunikační satelit nebo poničit rozvody vysokého napětí, protože na chviličku změní magnetické pole Země. Čili čím je civilizace vyspělejší, tím je zranitelnější sluneční činností. A právě tyto zajímavé a pro život na Zemi důležité jevy se dějí nad viditelným povrchem Slunce.

Dnes existuje řada metod, jak tyto jevy zkoumat. Především jsou to družice umístěné v kosmickém prostoru, které je pozorují v nejrůznějších částech spektra. Hlavně v ultrafialovém a měkkém rentgenovém záření. Paradoxem zůstává, že jedním z nejhůře pozorovatelných oblastí je právě viditelné spektrum. Důvod je celkem jednoduchý. Fotosféra totiž svítí asi milionkrát intenzivněji ve viditelné části spektra než okolí, takže je vše přezářeno a my nemůžeme nic pozorovat. Zatmění Slunce je ten unikátní okamžik, kdy můžeme pozorovat i ve viditelné části spektra. To je důvod, proč ani v době vyspělé kosmické techniky neztratilo pozorování zatmění svůj význam a má důležité vědecké poslání."

Anotace
Prof. RNDr. Miroslav Druckmüller, CSc., v poušti Gobi při zatmění Slunce v roce 2008 s kamerami řízenými počítači

Expedice byla úspěšná

Havajský projekt trval pět let, ale zpracování dat si vyžádá ještě dlouhý čas. „Měli jsme štěstí na počasí, takže expedice byla úspěšná. Měli jsme 20 různých digitálních záznamových zařízení, především kamer různého typu, a přivezli jsme asi 100 GB dat. Zpracování potrvá podle mého odhadu dva roky. Mám radost z toho, že numerické unikátní metody, které jsme vyvinuli na naší fakultě, našly využití a spolupráce mezi různými vědeckými disciplínami přinesla mezinárodní úspěch naší fakultě," uzavřel své vyprávění prof. RNDr. Miloslav Druckmüller, CSc.

Perpetuus - nejmodernější datové centrum na Slovensku

Bezpečné uložení dat, to je jeden z nejdůležitějších problémů vyspělé společnosti. Svět počítačů a datových sítí zasáhl všechny oblasti lidské činnosti a i krátké přerušení přístupu k informacím může mít fatální následky. Třeba v bankách nebo nemocnicích.

Bezpečnost se tak stává noční můrou mnoha ředitelů či jiných pracovníků odpovědných za uskladnění dat. Studie společnosti Ernest & Young o nejčastějších bezpečnostních incidentech uvádí, že se při práci s daty objevuje v žebříčku největších rizik na druhém místě (82 %) výpadek proudu. První místo zaujímá nevyžádaná elektronická pošta (83 %) a na třetím je porucha hardwaru (70 %). A v přehledu bezpečnostních incidentů s nejzávažnějším dopadem zaujímá výpadek proudu dokonce první místo (31 %).

Mnohé firmy nemají dostatek prostředků a odborníků na ekonomické a bezpečné skladování dat, a proto využívají nabídky specializovaných center.

Na Slovensku jich bylo v poslední době postaveno několik. Přívlastek „nejmodernější" si nárokuje například Perpetuus v bratislavské městské části Devínska Nová Ves. O tom, že jde o  skutečně velký komplex, svědčí i projektovaný odběr elektrické energie 3,6 megawattu, tedy tolik, kolik spotřebuje středně velká strojírenská firma.

Perpetuus zahájil provoz před rokem a jeho provozovatel, společnost CNC ze skupiny Danubiatel, do něj investovala téměř 10 milionů eur. Z bezpečnostních hledisek bylo situováno mimo záplavovou zónu, letovou zónu bratislavského letiště, chemickou výrobu nebo nebezpečné chemické sklady. Bylo rovněž situováno s dostatečným odstupem od okolní zástavby, dopravních komunikací a hlavních dopravních uzlů. V blízkosti budovy se nenacházejí ani další rizikové provozy, které by ji ohrožovaly. Má symbolický název Perpetuus (nekonečný), protože provoz je zde také nepřetržitý. 

Datové centrum je vybaveno vynikající moderní technikou, jak nás informoval Ivan Hábovčík, obchodní ředitel IT Business společnosti Schneider Electric CZ:

„APC by Schneider Electric, přední celosvětový dodavatel řešení integrovaného napájení a chlazení, dodal do datového centra Perpetuus čtyři moderní beztransformátorové záložní zdroje UPS Galaxy 7000, každý s výkonem 400 kVA, dále stojanové skříně - racky a PDU - podružné rozvaděče do racků."

Datové centrum Perpetuus je podle metodiky The Uptime Institute postavené v Tier III standardu s redundancí systémů N+1.

Rozměry zdejších datových sálů přesahují plochu 1 000 m2 komerční plochy, což je pro představu dostatek místa pro umístění až 500 stojanových skříní.

„Elektrická energie je zálohována přes záložní systém UPS, který pokrývá poklesy a špičky v napájecí sítí a dodává energii pro technologie v první chvíli výpadku proudu. V případě dlouhodobějšího výpadku je energie dodávána z dieselových agregátů. Centrum je vybaveno systémem záložního napájení tvořeným redundantním počtem APC UPS Galaxy 7000. V současnosti jsou osazeny 2 nezávislé napájecí okruhy s redundancí a možností snadného růstu kapacity zálohování. Datový sál je vybaven množstvím senzorů s napojením na dohledové centrum s přímými výstupy umožňujícími sledovat okamžitý stav všech částí sálu," uvedl v této souvislosti Jan Bohuš, obchodní ředitel IT Business společnosti Schneider Electric Sk.

Anotace
Datové centrum Perpetuus

Perpetuus je kolokační datové centrum, tedy takové, které pronajímá a poskytuje datové služby či poskytuje místo v zabezpečených zařízeních pro umístění serverů a podnikových platforem. V jeho prostorách lze umisťovat jednotlivé komponenty informačních technologií - počítačové servery, zařízení pro zálohování a archivaci dat a komunikační zařízení.

Důležitou předností je v těchto případech snadný fyzický přístup k vlastnímu serveru v kteroukoliv denní či noční hodinu díky nonstop službě i skutečnost, že administrátoři serverů mohou pružně reagovat na požadavky zákazníků. Centrum nabízí klientům pronájem uzamykatelných racků ve vysoce zabezpečeném prostředí s dostatečným a redundantním napájením. Dále pronájem technologické plochy a potřebných služeb, nezávislé vysokorychlostní síťové připojení s přímou konektivitou do internetu. Do nabídky patří i různé profesionální služby IT specialistů.

                                                                                                         

Karel Sedláček

Další články

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: