Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Automatická flexibilní výroba plechových dílů
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Automatická flexibilní výroba plechových dílů

Eliminace nevýrobních časů a zbytečné manipulace s materiálem a polotovarem, to je jeden z hlavních úkolů efektivní výroby. Když k tomu ještě přidáme fakt, že na pracovním trhu nejsou volné kapacity a konkurence nutí k neustálému zvyšování produktivity při neúměrně rostoucích mzdových nákladech je automatizace výroby takřka jediným řešením, jak splnit náročné podmínky.

Plně automatická výrobní linka pro zpracování plechu do hotového dílce Prima Power PSBB (zkratka pro děrování/vysekávání, stříhání v pravém úhlu, vyrovnávací sklad a ohýbání) produkuje vysoce kvalitní komponenty a je právě takovým řešením, kde je na začátku založen plech a na konci z linky vypadne hotový ohnutý díl. Takovou linku pak v reálném provozu obsluhuje jeden operátor, který zároveň odebírá hotové dílce na konci linky.


Nové úložiště FL je řešením na vstupní úrovni pro rychlé změny typů polotovarů v závislosti na požadavcích výroby. (Zdroj: Prima Power)

Současná nabídka zahrnuje mnoho vylepšení včetně nového vysekávacího a stříhacího stroje Shear Genius, který posouvá výrobní rychlost a produktivitu na novou úroveň. Jedinečná kombinace dvou technologií ve stroji Shear Genius zahrnuje technologii vysekávání a stříhání. Přeneseny byly nové funkce z technologie vysekávání použité na stroji Punch Genius, a navíc bylo přidáno mnoho nových nápadů a strategií nejen v samotné technologii stříhání, ale také v automatizaci. Všechny tyto funkce dohromady poskytují uživateli vyšší produktivitu v kompaktním provedení. Vyšší produktivitu doplňuje pak také zcela nový průmyslový design a technologie společně s jednoduchou údržbou stroje.

Efektivní výroba

Menší výrobní dávky a rychlejší reakční doba jsou běžné požadavky na dnešní výrobní proces. Prima Power PSBB nabízí flexibilní platformu pro splnění výrobních potřeb dneška i budoucnosti. Vysoká flexibilita systému je založena na všestrannosti pracovních úkonů a dostupnosti různých konfigurací systému podle požadavků výrobního procesu. Přidáním inteligentního vyrovnávacího skladu a různých provozních režimů lze nalézt nejvhodnější řešení pro potřeby každého uživatele.

Nové úložiště FL

Nové úložiště FL je řešením na vstupní úrovni pro rychlé změny typů polotovarů v závislosti na požadavcích výroby. Zásobník FL je založen na zařízení Prima Power FLD (rychlé zakládací zařízení) s regálovými jednotkami, kazetami ze skladového systému Night Train a bezpečnostním řešením. Skladová jednotka má tři nakládací pozice, kde svazky plechů jsou přenášeny na kazety pomocí vysokozdvižného vozíku. Materiál lze ukládat přímo na kazety nebo na dřevěné palety. Manipulátor FLD zdvihá materiál (plechy) z nakládací polohy kazety a předává materiál přímo do stroje nebo jej uloží na pevnou pozici v regálové jednotce. K dispozici jsou různé výšky řešení s kapacitou od pěti do dvanácti pozic. Vzhledem k tomu, že je úložiště FL založeno na systému FLD, lze systém později rozšiřovat a integrovat jako součást řešení skladu Night Train FMS.

Integrované děrování a stříhání

Převážná většina všech vyrobených plechových dílů je obdélníková, je tedy velmi ekonomické provést nejprve děrování a následně stříhání komponentů ve stejném automatickém procesu s integrovaným pravoúhlým střihem. Také díly se dvěma nebo třemi kolmými hranami jsou ideální pro výrobu s pravoúhlým střihem. Nový Shear Genius je základem úplně nové generace PSBB. PSBB je nyní kompaktnější a ještě produktivnější výrobní linkou. Tento nový, plně servoelektrický stroj disponuje technologií lineárních pohonů pro rychlé polohování plechu a zvyšuje rychlost výroby a produktivitu. Po procesu stříhání jsou součásti směrovány buď na třídění do zadaných adres, nebo přímo distribuovány na ohýbání.


Plně automatická výrobní linka pro zpracování plechu do hotového dílce Prima Power PSBB produkuje vysoce kvalitní komponenty. Systém lze později rozšiřovat a integrovat jako součást řešení skladu Night Train FMS. (Zdroj: Prima Power)

Flexibilita s vychystávacím a centrovacím zařízením PCD

Součástí konfigurace PSBB pro flexibilní výrobu je PCD vychystávací a centrovací zařízení s otočným zařízením BTD. Takto integrované zařízení usnadňuje přesun vyrobených dílů do procesu ohýbání a manipulaci s různorodými stohy dílců. Zařízení se vyznačuje kompaktními rozměry, takže zástavbový prostor je velmi malý. Pokud je však pro tuto část linky PSBB potřebná vyšší kapacita vyrovnávacího skladu, podávací a stohovací robot PSR je vhodným řešením.

Automatické ohýbání

Automatické řešení Express Bender, které obsahuje servoelektrické pohony, nabízí výhody díky velmi rychlému provozu, flexibilitě pro malé série, nízké spotřebě energie a nízkým nákladům na údržbu. Dokonce i velmi složité ohyby mohou být realizovány na tomto stroji. Kvalita ohýbání je vysoká a vhodná také např. pro designové produkty. Toho je dosaženo prostřednictvím přesného ovládání ohybových os, rychlého a hladkého ohýbání, otevřené programovatelnosti a skutečnosti, že konstrukce je odolná vůči kolísání vnějších tepelných podmínek.

Doprovodné opce

Všechny možnosti děrování, stříhání a ohýbání mohou být v lince PSBB obsaženy. Podobně je k dispozici několik řešení pro automatickou distribuci již ohnutých dílů a komponentů. Většina opcí může být také nainstalována dodatečně.

Udržitelnost – modularita, která umožňuje růst systému

V souladu s filozofií společnosti Prima Power Green Means je linka PSBB servoelektrická. Výjimku tvoří pouze jedna pomocná funkce automatické ohýbací buňky. Tím je zabezpečena nízká spotřeba energie a náklady na údržbu jsou mnohem menší než u hydraulických systémů. Díky modularitě systému jej lze pružně budovat po etapách. Pokud například technologie, která se v současnosti používá pro ohýbání, dává uspokojivý výkon, ale výroba plochých dílců musí být zvýšena, nic nebrání tomu, aby byla do provozu uvedena vysekávací a stříhací buňka a později upgradována na úroveň FMS s ohybovou kapacitou. Nebo naopak – je-li kapacita výroby plochých dílců dostatečná, vysekávací a stříhací buňka může být integrována s ohýbacím centrem Express Bender EBe až roky po jeho instalaci.

Martin Volný

Prima Power

martin.volny@primapower.com

www.primapower.com 

Další články

Automatizace, regulace
Technologie spojování/ dělení materiálů
Technologie tváření, slévárenství

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: