Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Automatické a přesné upnutí na požadovanou délku
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Automatické a přesné upnutí na požadovanou délku

Tepelné nástrojové držáky se často využívají v sériové výrobě nebo u strojů s více vřeteny. Ve srovnání s jinými upínacími systémy jsou poměrně levné, přitom mají výborný přenos síly a upnutí na celé upínací části nástroje, což vede k minimálním hodnotám obvodového házení. Kombinovaný měřicí a seřizovací přístroj Zoller redomatic dokáže přesně seřídit délku nástroje v tepelném držáku – a to zcela automaticky.

Ohřev nástrojového držáku probíhá díky indukční cívce a silnému magnetickému poli. Držák se vlivem tepla roztáhne, takže lze řezný nástroj vložit do držáku. Po ochlazení se opět držák stáhne do původního stavu a dojde tím k upnutí nástroje.

Nastavovací adaptér masterPiece

Pro přesné seřízení nástroje do délky je nutné jeho délku zjistit. K tomu slouží masterPiece, což je přesně definovaný nastavovací adaptér. Průměr jeho stopky je menší než průměr otvoru nástrojového držáku ve studeném stavu, takže jej lze do držáku vložit. Průměr otvoru v horní části adaptéru je větší než průměr vkládaného nástroje. Vložením nástroje měřicí a seřizovací přístroj přesně zjistí délku nástroje.

Automatický délkový doraz asza

Asza je automatický délkový doraz ve směru osy Z. Jedná se o tyč, která pomocí CNC řízeného pohonu najíždí odspodu nástrojového držáku až po nástroj. Vršek této tyče se při tepelném upínání stává dorazovou plochu pro stopku nástroje. Při vložení nástroje do ohřátého držáku lze nástroj zasunout jen tak hluboko, jak dorazová tyč dovolí. Při chlazení se držák stáhne a dojde k upnutí nástroje v požadované délce.

Měřicí a seřizovací přístroj Zoller redomatic pro tepelné upínání

Ohřev – vložení – chlazení – hotovo

Když jsou všechny potřebné délkové parametry určeny a nástroj i adaptér masterPiece byly vyjmuty z nástrojového držáku, následuje ohřev. K tomu se musí přizpůsobit průměr a délka indukční cívky podle nástrojového držáku. Tyto informace udává software Zoller pilot. Zadání lze provést manuálně uživatelem nebo plně automaticky.

Během tepelného ohřevu se průběžně kontrolují určité parametry, jako frekvence, doba ohřevu a proud v cívce. Jednotlivé parametry jsou v softwaru přesně zadány včetně úzkých tolerancí. Jelikož chybně zadaný průměr cívky by mohl vést až k přehřátí nástrojového držáku a k jeho poškození, systém porovnává nastavené parametry se skutečností, a pokud při manuálním provozu dojde k chybnému zadání průměru cívky, vyhodnotí to jako chybu a dojde k přerušení procesu – ještě předtím, než dojde k poškození držáku.


Doraz asza pro délkové nastavování nástrojů

Po úspěšném ohřátí držáku lze nástroj vložit do držáku. Nástroj sklouzne až po délkový doraz a díky tomu se nachází ve správné pozici. Poté je nutné na nástrojovou sestavu vložit chladicí zvon a zchladit na pokojovou teplotu. Následně lze provést kontrolu správnosti upnutí. Systém počítá i s teplotní délkovou dilatací nástrojových držáků různých průměrů.
Postup upínání: a) vložení nástrojového držáku, b) vložení vložky masterPiece s nástrojem, c) automatické najetí indukční cívky a ohřev nástrojového držáku, d) vložení nástroje do držáku, e) chlazení držáku

Automatizované řešení

Celý systém tepelného upínání lze plně automatizovat a všechna nastavení na seřizovacím přístroji i na indukční cívce pak probíhají bez zásahu lidské obsluhy. Její práci přebírá robot: vloží do vřetena nástrojový držák, adaptér masterPiece a nástroj, spustí potřebný měřicí krok a opět z vřetena odebere odpovídající komponenty. Tímto způsobem lze bezpečně plně automatizovat i tak komplexní proces, jakým přesné tepelné upínání nástrojů je.

Zoller

Karel Suchna

suchna@zoller.cz

www.zoller.cz

 

Další články

Měření ve strojírenství
Nástroje pro obrábění / řezné materiály

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: