Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Automatické rovnání součástek
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Automatické rovnání součástek

Při výrobě zejména rotačních součástek s větším poměrem L/D dochází běžně k jejich prohnutí, a to bez ohledu na to, jestli mají hřídelový, nebo trubkový tvar. Pokud vznikne prohnutí při poslední operaci, je jedinou možností nápravy rovnání. To se ale často zařazuje i před konečné broušení.

Proces rovnání a měření průhybu

Vlastní proces eliminace prohnutí lze charakterizovat následně: měření – rovnání – měření. Pokud není součástka dostatečně srovnána, cyklus se opakuje až do zvolené doby. Pak je vyselektována, přičemž limitní čas většinou nepřekračuje 20 sec.

  
Příklad automatické rovnací stanice měkkých pouzder

Způsob rovnání určují materiálové vlastnosti, zejména tvrdost, a přirozeně rozměr součástky. Měkké se rovnají silově, zakalené dynamicky. K rovnání měkkých se používají servosystémy. Kalené součástky se rovnají pomocí vibračních hlavic s miniaturním kladívkem, které působí na povrch v přímkové nebo křivkové stopě. Ta je pouhým okem téměř neviditelná a nepůsobí negativně na další díly sestavy při vzájemné změně polohy.

  

Profil stopy na kalené součástce, rovnané mikroúdery

Měření je většinou realizováno jak standardními, tak i účelovými indukčnostními snímači s vyhodnocovacími jednotkami. Běžně se měří i ve více řezech; musí také existovat vazba na úhlovou polohu, a to zejména při rovnání součástek s osově proměnlivou tuhostí. Účelově koncipované snímače se používají hlavně v případě, kde hrozí poškození při havárii.

Co je také dobré vědět

Dnešní zkušenosti umožní i rovnání hybridních celků, tvořených např. kalenou hřídelí a duralovým pouzdrem. Doba procesu bývá minimalizována i samoučicí pamětí. Stanice jsou většinou plně automatické. Ruční manipulace je vhodná při požadavku na rovnání na jednom pracovišti více rozměrově odlišných součástek.

Tyto stanice jsou ryze účelová zařízení, koncipovaná výhradně pro daný typ (často i velikost) součástky nebo hybridního celku. Uplatnění mají výhradně v sériově výrobě. Každé zařízení je většinou originálem a unifikace je velmi problematická.

 
Příklad rovnacího pracoviště

Před realizací proběhnou u dodavatele vždy modelové zkoušky na větším počtu vzorků, dodaných odběratelem. Ten musí garantovat stálost mechanických i materiálových vlastností součástek. Modelové zkoušky jsou realizovatelné za podmínky zhotovení účelově koncipovaných přípravků.

Závěrem je třeba podotknout, že srovnatelné jsou i součástky s nekruhovým průřezem.


Mesing

Ing. Jan Kůr

jakub.bohm@mesing.cz

Další články

Inovace
Metrologie/ kontrola jakosti

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: