Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Automatizace ve sklářství
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Automatizace ve sklářství

Na výstavě Glasstec 2000 v Düsseldorfu představila divize Automation and Drive (A&D) firmy Siemens svou nabídku automatizace a pohonů pro obor výroby a zpracování skla, představovanou především řídicími systémy na principu tzv. plně integrované automatizace.

Systémy plně integrované automatizace (TIA, Totally Integrated Automation) jsou založeny na integraci informační a automatizační techniky, což umožňuje podnikům snadno a rychle přizpůsobovat svou výrobu požadavkům trhu a tím ušetřit na provozních nákladech. V oblasti sklářství vybavení zahrnuje systémy kompletní automatizační a pohonářské techniky pro všechny výrobní úseky, od zpracování suroviny přes výrobu skloviny až po zpracování a finální opracování skla. Základem jsou systémy TIA, řešící vše od příjmu objednávky až po dodací list. V těchto systémech se uplatňují různé typy programovatelných automatů Simatic a procesní řídicí jednotky Simatic PCS 7. Jednotným nasazením komponent plně integrované automatizace v celém podniku se dosáhne snížení nákladů jak na inženýrské zajištění, tak i na náhradní díly a na služby v průběhu životnosti výrobního provozu.

Systémy TIA pro sklářské technologie

Co může Siemens sklářským podnikům konkrétně nabídnout? V první řadě jde o tzv. inženýring, tedy odborné zázemí pro obor automatizační, pohonářské a provozní techniky, včetně pomoci při importu a exportu. Firma navrhne strategii přechodu ze stávajícího uspořádání s jednotkami Simatic S5 nebo Teleperm M k zapojení provozních komponent do řídicího systému Simatic PCS 7. Pro plánování, nákup, servis a technickou podporu Ize využít internetovou techniku. V oblasti řízení sklářských technologických procesů má Siemens připravena tato řešení:
* simulaci sklářské tavicí vany na bázi systému Simatic PCS 7 s využitím programových prostředků Siglas navržených pro sklářskou technologii;
* využití průmyslových multimédií (například začlenění živých obrazů z kamer, umístěných kdekoli v továrně) do prostředí Simatic PCS 7;
* řídicí systémy pro optimalizaci a stabilizaci výroby skla, například řízení vany nebo dávkovače na základě modelu, řízení přívodu chladicího vzduchu, řízení dávkování podle naměřené viskozity, koncepce Denox k úspoře energie a minimalizaci oxidů dusíku;
* systémy dálkové diagnostiky výroby skla pro pohotovostní službu.

Zpracování výrobních dat

Siemens se dále zaměřuje na zajišťování plynulého zpracování výrobních dat, které vedoucím pracovníkům podniku umožňuje pružně reagovat na rychlé změny na trhu. K tomu přispívá právě integrace informační a automatizační techniky. Řešení firmy Siemens umožňují hladkou výměnu dat mezi různými systémy MES (Manufacturing Execution System), a to například mezi podnikovým informačním systémem PIMS (Plant Information Management System), který zajišťuje optimalizaci provozních procesů, a systémem řízení údržby podniku PMMS (Plant Maintenance Management System). Do systémů PMMS je zahrnuto i hospodaření s materiálem a řízení nákupů a personálních záležitostí. K pružnému rozhodování přispívá také informační systém pro vedení všech údajů o investičních prostředcích podniku.

Systémy a zařízení pro výrobu skla

Další oblastí v odvětví výroby a zpracování skla, na kterou se Siemens soustřeďuje, je výroba tabulového skla. Nabídka sahá od vybavení jednotlivých obráběcích jednotek pro řezací stoly, brusky a obráběcí stroje až po kompletní linky chladných úseků výroby plaveného skla, linky pro zpracování skel pro automobily nebo pro stavebnictví a plně automatizovanou výrobu izolačního skla.
Na výstavě Glasstec 2000 byly konkrétně představeny tyto systémy:
* průběžná automatizace výroby plaveného skla, a to od úrovně řízení až po senzory a akční členy, která byla předváděna na příkladu s využitím pohonu Drive ES;
* hospodárné a inovované vybavení pro stroje na obrábění skla, založené na systémech Sinumerik 840Di, jejichž základem je PC;
* modulární a decentralizovaná automatizace linek na izolační sklo, založená na jednotkách Simatic S7 a digitálních pohonných systémech Simodrive 611 U;
* pružné a časově úsporné systémy na seřizovací a nastavovací práce s inteligentními polohovacími pohony Simodrive Posmo A.

Další články

Automatizace, regulace
Technologie zpracování skla/ keramiky

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: