Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Automatizovaný sběr dat ve výrobním procesu
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.
Nomenklatura: Automatizace, regulace

Automatizovaný sběr dat ve výrobním procesu

Firma Gaben realizovala projekt zavedení automatizovaného sběru dat při výrobě hliníkových profilů ve společnosti Alusuisse v Děčíně.

Firma Gaben, s. r. o., je ryze česká soukromá společnost, která byla založena v roce 1991. Zabývá se vývojem softwarových i hardwarových produktů pro nasazení v průmyslu a logistice. Při realizaci systémů zabezpečuje nejen dodávky technologií, ale také implementaci do firemních ERP, včetně programátorských prací a samotné instalace zařízení. Nejnovějším realizovaným projektem je zavedení automatizovaného sběru dat ve firmě Alusuisse Děčín.

Popis výchozího stavu

Firma Alusuisse Děčín, s. r. o., patří k největším evropským výrobcům lisovaných hliníkových profilů, trubek a tyčí, přičemž více než 80 % své produkce exportuje. Výroba je členěna do několika středisek s technologickou následností (tavírna, lisovny, trubkárna, expedice). Prvotním produktem je hliníková vsázka, ze které jsou v tavírně odlity polotovary, tzv. čepy. V lisovnách jsou z čepů lisovány různé profily s možností dalších pomocných operací. Vylisované trubkové profily jsou zpracovávány ve speciálních operacích v trubkárně. Veškerá produkce je expedována expedičním střediskem.
Výroba je ze 100 % zakázková, s plánováním všech výrobních operací. U většiny operací je sledována rozpracovanost, mezi středisky je prováděno účetní odvádění skutečně vyrobeného množství. Pro řízení výroby je úspěšně používán systém PPS/L (Heyde, SRN) na platformě IBM RS6000 a databáze Ingres. Odvádění výroby bylo prováděno mnoha produkty na platformě FOX/PRO, které vznikly přímo v oddělení IT Alusuisse Děčín. Přenosy dat probíhaly jednou denně dávkovým přenosem. Pro prodejní, finanční a další činnosti sloužily další samostatné produkty.
Z nevýhod tohoto uspořádání vyplynuly následující důvody pro hledání změny:
 • několikanásobná duplicita zadávání a přepisování údajů na různých platformách;
 • neexistence sdílení všech pořízených dat, zpoždění při aktualizaci;
 • nestabilita, pomalost a časová náročnost údržby a vývoje SW produktů.
 • Koncepce nového řešení

  Nosnou ideou celého řešení bylo veškerá data zapisovat jen jednou, a to na místě jejich vzniku. Proto bylo rozhodnuto o přesunu pořizování dat přímo na jednotlivá výrobní pracoviště, a to v elektronické podobě s možností opravy a doplňování takto vzniklých dat dílenskými dispečery. Současně s údaji o rozpracované výrobě jsou nově zadávány další technologické údaje. Plánovací systém PPS/L byl nadále ponechán jako hlavní nadřazená aplikace, která sjednocuje všechny vstupy pomocí SQL databáze. Z různých řešení automatického sběru dat do systému PPS/L byla jako nejvhodnější vybrána koncepce firmy Gaben se systémem GBC LINE.

  Software

  Jádrem systému GBC LINE je databázová aplikace v MS Visual Basic nad SQL databází. Okamžitě po zápisu dat ze vstupního místa dochází k jejich archivaci v nezměněné podobě a na základě rozhodovacích algoritmů k okamžitému přenosu do systému PPS/L. Vstupní data jsou samotnou aplikací kontrolována z hlediska korektnosti. Součástí aplikace jsou i moduly pro komunikaci s ostatními periferiemi, například s elektronickými váhami, tiskárnami etiket apod. Každému z uživatelů jsou prostřednictvím konfigurace přiřazena různá přístupová práva a funkce, konfiguraci může provádět oddělení IT bez zásahu dodavatele SW.

  Vstupní místa

  Jako optimální vstupní místo byl vybrán standardní PC, ovšem umístěný v průmyslové 19" skříni s klimatizací. Sestava je vybavena odolným snímačem čárového kódu a tiskárnou etiket. PC je do LAN napojen RF přenosem - náklady na přivedení optické strukturované kabeláže k jednotlivým pracovištím v porovnání s vybudováním RF sítě byly srovnatelné, rozhodla výhoda variability na straně RF sítě. Jiným vstupním zařízením je přenosný terminál se snímačem čárového kódu, který pořízená data dávkově importuje do aplikace GBC LINE.

  Popis činnosti

  U první plánované operace je vždy nabídnuta množina povolených zakázek, ze kterých jsou vytvořeny jednotlivé "balíky" polotovarů pro následnou operaci. Pro každý balík jsou vyplňovány povinné a nepovinné údaje, které jsou vytištěny na identifikační etiketu. Některá data jsou pořizována ručně (technologické údaje), jiná z externích zařízení (váha) a další automaticky (časy, obsluha). Na pracovišti následné operace se vždy sejme etiketa z polotovaru a k ní se zobrazí příslušné informace. Pokud je operace plánována v jiném středisku, musí předcházet odvedení všech balíků ze střediska na středisko s předávacím protokolem. Odvádění je realizováno osobou s příslušnými uživatelskými právy. Ve všech úrovních je možno zobrazovat nebo tisknout různé sestavy. Pro složitější statistiky je na vnitřním intranetu vytvořena HTML aplikace, která pracuje nad stejnou SQL databází.

  Implementace projektu

  Zavádění systému mělo několik fází, pilotním projektem bylo uvedení systému do zkušebního provozu v prvním ze středisek ve druhé polovině roku 1999. Po několikaměsíčním provozu, kdy byla souběžně porovnávána data z obou systémů, došlo k přechodu získávání údajů o rozpracovanosti výroby pouze ze systému GBC LINE. Stejný model byl použit i při zavedení systému do ostatních středisek. Důležitým faktorem bylo proškolení několika set uživatelů, kteří se systémem pracují, protože 95 % z nich dosud nepracovalo s výpočetní technikou.
  I přes poměrně rozsáhlou analýzu, předcházející samotnému zadání, docházelo, jako vždy v rozvíjející se firmě, k různým úpravám původního zadání, zejména při hledání kompromisu mezi komfortem a složitostí. Protože se jedná o aplikaci "na míru", nebyl problém příslušné úpravy provést. Obrovskou výhodou implementace byla spolupráce s IT oddělením výrobního závodu.
  Kromě úprav samotného systému GBC LINE (zprávová služba, customizace obrazovek a další) probíhá příprava napojení systému GBC LINE na síť řídicích automatů SIMATIC pro automatické získávání technologických údajů z lisů a dalších zařízení. Dále jsou rozšiřovány funkce systému GBC LINE i pro evidenci nástrojů, oprav a dalších činností.

  Projekt ve zkratce

  Hardware: PC AutoCont, skříně Rittal, RF síť Lucent, tiskárny etiket Datamax, snímače čárových kódů PSC, přenosné terminály PSC
  OS: Win NT 4.0
  Databáze: MS SQL 7.0
  Aplikace: GBC LINE MS Visual Basic
  Počet uživatelů: >250
  Počet instalací: 19 na výrobních pracovištích, > 20 v dispečerské úrovni

  Další články

  Automatizace, regulace

  Komentáře

  Nebyly nalezeny žádné příspěvky

  Sledujte nás na sociálních sítích: