Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Bezdotykové měření a vizuální kontrola kvality
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Bezdotykové měření a vizuální kontrola kvality

Uplatňování norem kvality v praxi, potřeba zrychlení a objektivizace operací měření a kontroly jakosti výrobku vedou ke stále širšímu uplatnění kamerových systémů ve všech oblastech výroby.

Používané technologie

Nejčastěji nasazované metody pro měření v průmyslu:
-Měření se zadním osvětlením
Používá se pro přesná měření obrysů součástek, které se vejdou do zorného pole kamery. Pro měření součástek větších se vybavuje měřicí zařízení pojezdem. Rozměry je možné porovnávat se CAD výkresy.
-Měření triangulační metodou
Používá se pro měření rozměrů výrobků ve 3D. Rozměry lze porovnávat s CAD výkresy.
Klíčovým bodem pro realizaci vizuálního systému je správný návrh optické cesty. Každý systém je originální, byť z hlediska uživatele může jít zdánlivě o stejný systém.
Pro vyhodnocování obrazu se nejčastěji používají běžné PC. Poskytují vysoký výpočetní výkon za zlomek ceny jednoúčelových systémů a zaručují zákazníkovi možnost pozdějšího rozšíření či modifikace systému.

Oblasti uplatnění

Systémy pro přesná bezdotyková měření a automatickou vizuální kontrolu kvality nalézají uplatnění ve všech oblastech výroby. Nejefektivnější je jejich nasazení ve výrobě produkující velké objemy výrobků, např. SMD součástek, bižuterie, plastových výlisků a podobně.
Své uplatnění nalézají systémy také v oblastech s nároky na přesnost a kvalitu výroby. Významnou oblastí je měření materiálů, které se dotykem deformují či které nelze ani jinými metodami změřit, např. v gumárenském průmyslu.

Přínosy pro uživatele

Mezi nejvýznamnější přínosy nasazení automatických vizuálních systémů patří:
- objektivita - dochází k vyloučení subjektivního vlivu operátora na kontrolu;
- rychlost a rozšíření počtu měřených parametrů - dochází k nárůstu rychlosti ve srovnání s lidským operátorem i s dotykovými metodami, neboť se měří celý viditelný profil součásti najednou. Výrobky lze měřit i za pohybu a automatizace procesu umožňuje kontrolu více parametrů;
- zlepšení řízení výroby a dokumentace kvality - získaná data je možné použít k on-line či ke statistickému řízení výroby a k dokumentaci kvality jak v rámci vnitřních norem, tak i ve vztahu k odběratelům;
- úspora nákladů - dochází k úspoře nákladů spojených s kontrolou výroby a získáváním dat pro její řízení a dokumentaci kvality;
- zvýšení konkurenceschopnosti - objektivní systém kontroly kvality bývá důvodem, proč zákazník dá přednost dodavateli, který jej má zaveden.

Další články

Měření ve strojírenství

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: