Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Bezpečná hydraulika
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Bezpečná hydraulika

Poslední článek z října roku 2011 pojednával o něčem navíc, co nabízí Gates uživatelům svých produktů. Tím je školicí program Bezpečná hydraulika. V tomto článku je přiblížen obsah tohoto školení a původ všech těchto poznatků.

Vysokotlaké hydraulické hadice a jejich výměna či montáž v prvovýrobě je oblastí dosti podceňovanou. Možná je tomu tak i proto, že cena hydraulické hadice v součtu nákladů na stroj v rámci prvovýroby či oprav na již existujících strojích je položkou poměrně malou vzhledem k celkovým nákladům. Možná ne všichni počítají, kolik by vlastně stála odstávka při poruše nebo jaké újmy na zdraví může způsobit prasknutí hadice, když je v blízkosti člověk.


Hydraulický olej rozpouští lidský tuk.
Firma Gates je nejen výrobcem hydraulických hadic a koncovek, ale hledá i cesty k zajištění bezpečného pracovního prostředí. Proto byl vytvořen školicí program „Bezpečná hydraulika“. Tento program ve své podstatě netvoří pouze poznatky techniků, ale převážně zkušenosti uživatelů analyzované techniky nebo legislativní úpravy této problematiky.

Rizika spojená s tlakem a hydraulickým zařízením

Zkušenosti běžného uživatele hydraulických hadic jsou většinou spojeny s nepatrným únikem oleje, ať již v místě spoje hadice s koncovkou nebo mezi koncovkou a další součástí stroje či trubkou. Většina uživatelů tento jev považuje za naprosto normální. Z kohoutku přece taky občas teče voda a není to žádná tragédie, nebo snad ano? V případě úniku hydraulického oleje ve spoji hadice s koncovkou je to však jev, který by neměl nastat. Třeba už proto, že hydraulický olej způsobuje degradaci gumy pod objímkou a tím snižování životnosti spojení. Dalším neméně důležitým aspektem může být vznik ekologické zátěže. Málokdo totiž ví, že pouhý 1 litr oleje je schopen znečistit až 800 tisíc litrů vody (možná kontaminace spodních vod, potoků, řek či jezer). Vzpomeňme si na katastrofu BP v Mexickém zálivu.


Konec životnosti hadice může nastat i tak, že hadice prostě „vyklouzne“ z koncovky.


Existuje spousta zdokumentovaných případů ublížení na zdraví i na majetku.
Dalším problémem může být únik oleje „špendlíkovou“ dírkou v hadici. Tato závada sice vzniká již při procesu vulkanizace hadice, ale může se projevit až po několika cyklech, kdy oslabená vrstva gumy povolí tlaku. Olej pod tlakem až několika set barů pronikne přes stěnu hadice a následky mohou být katastrofické. Ošemetnou věcí je, že hydraulický olej rozpouští lidský tuk. Díky této vlastnosti olej postupně narušuje tkáň a po zasažení je nutná okamžitá lékařská pomoc.

Životnost hadice

Konec životnosti hadice může nastat i tak, že hadice prostě „vyklouzne“ z koncovky. Toto nastává, pouze když je hadice pod tlakem. Zkuste si představit, jak se chová obyčejná zahradní hadice, když se uvolní ve spoji. Kmitá a lítá po trávníku a to je v ní pouze „pár barů“, na rozdíl od hydraulické hadice, kde se při zemědělských aplikacích pracuje kolem 200 bar a u těžké stavební techniky to je dokonce více než 400 bar. Toto vše je způsobeno nekvalitním spojem mezi hadicí a koncovkou, či právě tím drobným únikem oleje pod objímkou. Firma Gates proto vyvinula takové koncovky, které nevyžadují předchozí ořezání horní ani vnitřní vrstvy gumy na hadicích (až do světlosti DN51 při tlaku 350 bar). Koncovky, které svou dokonalostí spojí hadici s další částí stroje tak, aby přenos síly byl co nejspolehlivější, zajistí maximální životnost překračující požadavky všech norem. Technologie spojení Gates zaručuje, že během celé doby životnosti nedojde k jedinému úniku oleje a na konci životnosti praskne hadice a ne spoj (pokud není poškozen mechanicky).


Evropská unie se snaží vytvářet bezpečné pracovní prostředí.
Existuje však spousta dalších zdokumentovaných případů ublížení na zdraví, ale to je již předmětem školicího programu.

Hydraulické hadice a normy s nimi spojené

Evropská unie se snaží vytvářet bezpečné pracovní prostředí, a proto i v oblasti hydraulických hadic definuje pravidla, jak by měly být vysokotlaké hadice vyráběny či správně lisovány nebo jaké komponenty mají být použity. Program bezpečné hydrauliky pojednává i o tomto tématu a vysvětluje dopodrobna, proč je to tak důležité.
Výkonnostní požadavky na hadice a mezinárodní či Evropské standardy.


Nejčastější příčinou konce životnosti hadice je prodřený povrch.

Hadice jsou definovány jednotlivými standardy, jako jsou normy SAEJ517, EN853, EN854, EN856, EN857. Tato označení ne všichni znají. Bližší pro spoustu uživatelů jsou označení 1SN, 2SN, 4SP či 4SH. Tyto normy hovoří o světlosti hadic, pracovním či destrukčním tlaku, počtu cyklů, které musí hadice ohnutá na minimální poloměr ohybu vydržet atd. Je však možné hadici testovat na pracovní/destrukční tlak nebo cykly bez zalisované koncovky?


Existuje postup definovaný ISO 6945, jak hadice testovat, aby mohly být objektivně posuzovány na odolnost vůči otěru.

Existují však i další výkonnostní parametry, které ovlivňují životnost hadice a nejsou těmito normami definovány. Nejčastější příčinou konce životnosti hadice je prodřený povrch. Ví vždy uživatel, jakou hadici kupuje? Jak dlouho vydrží, než se povrch poškodí a odkryje se ocelový oplet? Existuje postup definovaný ISO 6945, jak hadice testovat, abychom dostali srovnání a tím i objektivní pohled na odolnost vůči otěru.
Analýza příčin poškození hadice

Školicí program „Bezpečná hydraulika“ zahrnuje také zjednodušený návod, jak analyzovat příčiny poškození hadice a tím se vyvarovat zbytečných nákladů na častou výměnu. Technici i distributoři produktů Gates jsou vyškoleni, na co se uživatelů ptát, aby při opravě hadic zvolili tu správnou hadici pro danou aplikaci.

Ing. Petr Satori

Gates

PetrS@gates.com
www.gates.com
//www.emb-eifel.de

 

Další články

Všeobecné strojírenství
Výzkum/ vývoj
Hydraulika/ hydraulické prvky
Renovace a údržba

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: