Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Bezpečnost firemních dat, část 7.
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Bezpečnost firemních dat, část 7.

Tím, jak se výroba stává čím dál více sofistikovanější, dochází ke vzájemnému sdílení dat napříč všemi odděleními v rámci podniku. Potenciál úniku těchto citlivých firemních informací a zavlečení závadného obsahu do firmy, např. skrze webová rozhraní či e-mailovou korespondenci, představují v současné době největší bezpečnostní riziko. Je třeba na tento fakt klást velký zřetel, a proto bychom vám rádi v průběhu následujících vydání přinášeli edukativní seriál o bezpečnosti firemních dat. Ta by totiž měla být vaší zásadní prioritou.

Cílené útoky na organizace mívají zdrcující následky na jejich fungování. Nejtvrdší dopad se projeví zejména tam, kde panuje přesvědčení, že se jejich firmě něco podobného nemůže stát.

Vnitřní hrozby zvenčí

V minulých dílech seriálu jsme si představili rizika spojená se zaváděním nových technologií, neúmyslné úniky dat i následky nedostatečného zabezpečení informací. S těmito problémy se v organizacích potkáváme relativně často. Samostatnou kapitolu ovšem tvoří cílené úsilí jednotlivců a průmyslová špionáž. O nich se sice moc nemluví, ale o to více zničující jsou jejich škody.

Menší firmy často fungují na bázi vzájemné důvěry a pro ředitele a majitele, se kterými se v praxi potkáváme, je někdy nepředstavitelná idea interních rizik. Bohužel musíme konstatovat, že úniky dat již dávno nejsou doménou pouze velkých firem. A asi není nutno zmiňovat, jaké následky mají pro firmy, které bezpečnost vůbec neřeší.


Mohli jsme se o tom přesvědčit například v jedné jihomoravské firmě s přibližně 50 zaměstnanci. Zaměstnali nového člověka do pozice administrativy obchodu. Tento jinak produktivní zaměstnanec měl však vazby na konkurenční firmu v oboru, které díky svému oprávněnému přístupu k informacím obchodního charakteru dlouhodobě vynášel aktuální ceníky a kontakty na zákazníky. Kromě toho se tak konkurence dostala i ke strategickým obchodním plánům a byla schopna být na trhu vždy o krok vpřed. Na celou situaci se přišlo až po roce fungování zaměstnance ve firmě.

Dalším případem byla fyzická krádež v objektu, která se stala jedné firmě z okolí hlavního města. Útočníci v tomto případě získali důležité informace o stavu zásob na skladě a jeho zabezpečení od interního zaměstnance a na základě těchto informací sklady vykradli. U této konkrétní situace byli zloději dopadeni, nicméně firma i tak utrpěla značné škody na ušlém zisku, jelikož šlo o jeden z jejích hlavních skladů.

Jak s bezpečností začít...

Dobrým startem je zaměření se na procesy. Při přijímání nového zaměstnance by měly být ověřovány reference na uchazeče, správnost a pravost uváděných údajů. Osvědčenou metodou je postupné zvyšování uživatelských oprávnění pro přístup k důležitým datům. Je lepší umožnit novému zaměstnanci přístup k citlivým datům až v momentě, když je ověřen a pouze pokud data nezbytně potřebuje pro svou práci. Analogicky při odchodu zaměstnance nebo změně jeho pozice by měla být revokována všechna nepotřebná oprávnění a upravena odpovídající bezpečnostní pravidla.

Tato pravidla jsou o to důležitější, čím má daná pozice přístup k důležitějším datům. Zvláštní pozornost by měla být věnována pozicím, které pracují s konfigurací a obsluhou bezpečnostních systémů a také s klíčovým know-how organizace.

Když ale na chvíli opomineme technická opatření, je důležité si uvědomit, že s popsanými problémy v úvodu souvisí zejména nedostatečná loajalita a motivace lidí ve firmě. Jasná vize organizace a budování firemní kultury jsou základními stavebními kameny nejen pro bezpečnost, ale i pro její úspěšné fungování jako celku. Nedostatky v této oblasti se promítnou do vztahů na pracovišti, chuti zaměstnanců pracovat na sobě a v neposlední řadě také na motivaci posunout firmu dál a udělat pro to také něco navíc.

… a jak mohou technologie pomoci?

Když budeme vycházet z procesů, jako první z rizikových faktorů je přijmutí nového zaměstnance. Ten pro svou činnost dostane přístupy ke klasifikovaným informacím. Mnohé firmy mají pro tohle období zavedeno monitorování aktivit uživatele s citlivými daty, aby bylo zřejmé, zda dodržuje nastavená pravidla a nesnaží se data zneužít. Těmito kroky lze odhalit nesoulad s bezpečnostní směrnicí a dodatečně proškolit uživatele, například na doporučené zabezpečené cesty sdílení dat s dodavateli a zákazníky.

Pro ochranu dat v systémech a na discích je možné použít šifrování, které chrání zejména při fyzickém vynesení informací. Kromě toho je v této fázi ideální začít s implementací základních restriktivních pravidel. Omezení externích zařízení, webových úložišť a neautorizovaných aplikací pomůže v redukci cest, po kterých mohou být data vynesena. Všechny ostatní cesty mohou být pravidelně nebo namátkově auditovány. Výhodou je pak implementace systému, který umožní automatizovaně upozornit na podezřelou aktivitu bez nutnosti procházet záznamy.

Nejpokročilejší technologií v tomto směru jsou data loss prevention (DLP) systémy. Ty umožní pro citlivá data nastavit, aby nemohla opustit firmu. Po jejich nastavení je například možné zamezit, aby se databáze zákazníků mohla zaslat e-mailem na jinou než firemní doménu nebo aby se nahrála na web. Pokročilé systémy také chrání před dalšími cestami, jako jsou například vykopírování textu do schránky nebo snímání obrazovky.

Matej Zachar, Safetica Technologies 

 

Martin Moc

mmoc@webershandwick.cz

Safetica Technologies

Partnerem seriálu Bezpečnost firemních dat na stránkách MM Průmyslového spektra je společnost Safetica Technologies (www.safetica.cz), jejíž software dnes chrání firmy všech velikostí před následkem chyb jejich zaměstnanců i únikům citlivých informací.

Další články

Management a řízení
Legislativa, nařízení
Informační technologie/E-business

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: