Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Briketování třísek má stále větší význam
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Briketování třísek má stále větší význam

Po dlouhé roky bylo zpracování kovových třísek opomíjenou činností kovoobráběcích podniků, které produkují tento specifický odpad. Třískové hospodářství se však stále častěji stává součástí celkové ekonomiky výroby. Potenciál kovových třísek jako suroviny, či jako prostředek k významným úsporám si uvědomují v mnohých společnostech. Takové závěry vyvozuje jeden z nejvýznamnějších výrobců briketovacích lisů v Evropě, česká společnost Briklis. Zajímavostí je i to, že zájem o briketování nemají pouze producenti kovových, ale také plastových třísek z obrábění, či jiných způsobů zpracování různých materiálů.

Důvodů změn chování k třískám je více. Nejsilnějším je však vývoj cen komodit. Dalšími významnými důvody jsou snahy o úspory recyklací řezných a chladicích kapalin, nižší nároky na skladování, náklady na dopravu, manipulace a podobně. Firmy tedy přirozeně hledají možnosti úspor na samotném materiálu a briketovací technologie dokáže celou tuto problematiku řešit.


Vystupující hliníkové brikety z lisu Briklis iSwarf 440-4

Během procesu briketování dochází ke slisování materiálu do kompaktních briket, které se snadněji taví oproti volným třískám, výrazně snižují propal a mohou tak nahradit základní surovinu. Snadnějšímu tavení napomáhá i fakt, že během lisování dojde k vytlačení kapalin, které mohou třísky obsahovat.


Hliníkové ingoty s lisem Briklis iSwarf 440-4 v pozadí

 

Nejmarkantnější je tato změna v úvahách u kovů s vyšší cenou, jako je například hliník. Jeho cena za posledních deset let prakticky nepřetržitě stoupá. Ale i ostatní kovy jsou zajímavé. Společnost Briklis uvádí několik zajímavých a inspirativních příkladů, ve kterých popisuje jednotlivé důvody investice do jejich briketovacích lisů s několika užitnými vzory a patentem. Někteří zákazníci nejsou ochotni veřejně své technologické vybavení prezentovat a nepřáli si zveřejnit jména svých společností, proto u některých příkladů nejsou uvedena. Vzhledem k přínosům, které briketování má, a vzhledem k budování konkurenční výhody je tento postoj pochopitelný.


Vytlačené kapaliny při lisování u lisu Briklis BrikStar M

 

Hliníkové třísky do vlastní slitiny

Společnost Top Alulit, která se zabývá vysokotlakým litím pro automobilový průmysl a své odlitky si současně sama obrábí, nahradila zavedením briketovacího lisu do procesu zpracování třísek původní surovinu a dosáhla úspory 50 % ceny základní hliníkové slitiny. V době nákupu briketovacího lisu společnost Top Alulit nakupovala hliník za 80 Kč za kilogram, hodnota hliníkových třísek prodávaných do kovošrotu byla 25 Kč. Náklady na výrobu briket a zvýšené náklady na úpravu roztaveného kovu jsou 40 Kč za kilogram (v těchto nákladech je zahrnuta i výkupní cena třísek). Společnost ušetřila za rok přibližně čtyři miliony korun, což znamenalo návratnost investice v řádu jednotek měsíců. Konkrétní lis, na kterém je uveden tento příklad, nese označení iSwarf 440-4.

Brikety zaberou méně místa

Magelan Aerospace je irská společnost vyrábějící hliníkové součásti dopravních letadel. Náklady na skladování a dopravu společnost snížila na minimum prostým zmenšením objemu vyprodukovaných třísek. Situace před pořízením briketovacího lisu Briklis znamenala odvoz třísek dvěma nákladními auty za den. Po pořízení lisu se začal odvážet materiál jedenkrát týdně. Společnost nakupovala stroj s označením iSwarf 550-15-TWIN.

Odpich. Rotační pec na litinu +Obr. 5. Materiál s briketami z litiny dopravované do pece

Materiál s briketami z litiny dopravované do pece

Recyklace řezného oleje z třísek

Společnost, která se zabývá obráběním menších ocelových dílů, zatím nechce uvádět jméno. Při výrobě používá řezný olej, který v jemných třískách snadno ulpívá a je bez dalšího užitku likvidován. Po pořízení briketovacího lisu s označením BrikStar M, který vysokým tlakem vytlačí z každých 2,65 kg odpadu litr řezného oleje, může tento olej dále recyklovat a použít znovu ve výrobě. Potenciál u této konkrétní realizace je úspora přibližně 300 l oleje denně. Při tomto množství je plánovaná návratnost investice přibližně jeden rok.

Litinové brikety jako část vsázky

Ani společnost v následujícím příkladu si nepřeje zmínit svoje jméno. Zabývá se výrobou litinových odlitků. Pro svoji slitinu materiál nakupuje ve formě šrotu, ale i litinových třísek, které na vlastních briketovacích lisech Briklis zpracovává a používá jako vsázku do tavby. Po zvládnutí technologie tavby briket se společnost rozhodla zdvojnásobit svoji produkci briket, tedy i zdvojnásobit podíl briket na celém objemu vsázky.

Briketování je vhodné i pro další nekovové materiály

Posledním příkladem je společnost zabývající se obráběním plastů, přesněji řečeno plastových desek určených pro stavebnictví. Plastové desky jsou složeny ze dvou polyamidů a hliníku, který zlepšuje některé mechanické vlastnosti. Při obrábění vzniká směsná tříska o velkém objemu. Lisováním se zmenší dramaticky objem, a tedy i přepravní náklady. Takovéto brikety jsou určeny k likvidaci, případně k další tavbě.


Z několika málo uvedených příkladů je zřejmé, že briketovací technologie je způsob zpracování odpadu, který se významně podílí na úsporách nákladů. Současně se jedná o technologii, která napomáhá ekologickému zacházení s materiály a surovinami. A je to technologie aplikovatelná do mnoha odvětví průmyslu.


 Briketovatelný plast

Kontakt:
Ing. Libor Kejř
libor.kejr@briklis.cz
http://www.briklis.cz/


 

Další články

Nekonvenční technologie
Obráběcí stroje a technologie
Technologie zpracování pryže/ plastů
Hutnictví/ Slévarenství

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: