Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Brněnské výstaviště na přelomu října a září
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Brněnské výstaviště na přelomu října a září

Dvě největší akce svého druhu ve střední a východní Evropě plus jedna premiérová - to je základní aritmetika veletržního dění na brněnském výstavišti na přelomu října a listopadu letošního roku. Potvrdí EnviBrno a Wood-Tec svou pověst a vydaří se novému veletrhu Tex-Tec start?

Wood-Tec po plánované roční přestávce

"Tak jako ve všech oborech i v oblasti dřevozpracujícího průmyslu jde technika velmi rychle kupředu, musíte ji sledovat, a to nejen v literatuře či v televizi. Pokud ji neuvidíte v té nejvyšší kvalitě na vlastní oči, nejste přesvědčeni - a právě tuhle roli plní veletrh Wood-Tec, prezentující její absolutní špičku," charakterizuje význam veletrhu Wood-Tec doc. ing. Ladislav Slonek, CSc., z Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně - organizátora a garanta odborného doprovodného programu veletrhu.

Ohlédnutí

Mezinárodní veletrh strojů, nástrojů, zařízení a materiálů pro dřevozpracující průmysl
Wood-Tec se uskuteční posedmé. Poprvé však po roční přestávce, neboť veletrh přešel v roce 1999 na dvouletou periodicitu. Touto změnou organizátoři vyšli vstříc především požadavkům vystavovatelů, kteří v řadě případů poukazovali na to, že opravdu podstatná škála novinek a technologií se nakumuluje až během dvou let, nikoli každý rok. Bienální pořádání rovněž vyhovělo požadavkům Eumabios. Jako unikátní, soustředěná přehlídka materiálů a technologií pro dřevařskou výrobu od kompletních linek po stroje, nástroje a nářadí pro řemeslnou výrobu zaujal Wood-Tec vůdčí postavení v naší části Evropy a celkově hned po obdobných akcích v Bangkoku, Singapuru, Atlantě, Miláně a Hannoveru.

Eumabios

Svého významného mezinárodního postavení dosáhla brněnská akce s podporou Evropského sdružení výrobců dřevozpracujících strojů Eumabios, které jej již v roce 1997 zařadilo do svého kalendáře nejvýznamnějších světových veletrhů ve svém oboru. Setrvání v tomto prestižním kalendáři bylo později podmíněno právě dvouletou periodicitou pořádání veletrhu. Sdružení Eumabios garantuje svým členům z celé Evropy špičkovou kvalitu akce a jeho podpora znamená pro Wood-Tec záruku dalšího rozvoje.

Nomenklatura>

Oborové členění zahrnuje dvacet oborů:
1) stroje na řezání dřeva a plastických hmot,
2) štípací, sekací a krájecí stroje dřeva a plastických hmot,
3) dřevoobráběcí stroje a stroje na obrábění plastických hmot,
4) stroje na ohýbání dřeva,
5) stroje na spojování materiálů a montážní stroje,
6) víceoperační automatické stroje,
7) speciální stroje pro hromadnou výrobu předmětů na bázi dřeva a plastických hmot,
8) čalounické stroje a zařízení,
9) nástroje pro dřevoobráběcí stroje a pro opracování plastických hmot,
10) upínací nářadí a příslušenství pro dřevoobráběcí stroje,
11) stroje a zařízení pro údržbu dřevoobráběcích strojů a strojů na plastické hmoty,
12) stroje a zařízení na úpravu dřeva a plastických hmot a jejich povrchů,
13) ruční stroje a nářadí pro dřevovýrobu a pro opracování dřeva a plastických hmot,
14) manipulační a skladovací zařízení,
15) zařízení pro tepelné využití odpadů z dřevovýroby,
16) kování, zámky a spojovací prvky,
17) materiály a chemické výrobky v dřevovýrobě a výrobě plastických hmot,
18) pomocná zařízení,
19) výpočetní technika,
20) technicko-ekonomické služby a poradenství.

Doprovodný program

Doprovodný program, který se také v letošním roce uskuteční s tradiční garancí Ústavu základního zpracování dřeva Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně, je rozvržen do dvou jednodenních bloků s těmito tématy: Certifikace dřevní suroviny a výrobků ze dřeva, Certifikace velkoplošných materiálů a Certifikace nábytku a hotových výrobků, respektive CNC technologie a Podmínky obrábění na CNC strojích. Pořad firemních prezentací a dalších doprovodných aktivit v současné době teprve začíná dostávat konkrétní podobu.

Perspektivy veletrhu Wood-Tec

Svou budoucnost může Wood-Tec z širšího hlediska opírat o dvě skutečnosti. Jednak má Česká republika bohatou tradici péče o lesy, těžbu i zpracování dřeva a přes veškeré problémy patří v těchto oblastech stále k vyspělým zemím, a jednak se v posledních desetiletích dřevo jako materiál razantně vrátilo do světového hospodářství a dlouhodobé prognózy jen potvrzují, že jde o vzestupný trend. Celosvětovou produkci dřevoobráběcích strojů lze charakterizovat snahou po co nejdokonalejších metodách ovládání, integraci vyspělé techniky se snadnou obsluhou, snahou zlepšit spojení člověka se strojem, ale současně i velkým úsilím po větší humanizaci práce díky snižování hlučnosti a prašnosti. Veletrh Wood-Tec bude vždy poskytovat ideální příležitost k porovnání, kam až na těchto cestách za uplynulé dva roky zahraniční i tuzemští producenti dřevozpracujících strojů došli.

EnviBrno proběhne letos podesáté

Největší evropský environmentální veletrh na východ od Německa dospěl během předchozích devíti ročníků od orientace na jednotlivé aktuální problémy až ke komplexnímu chápání ochrany životního prostředí. Stal se mezinárodní událostí ve svém oboru, která představuje jedinečnou přehlídku produktů, služeb a technologií v expozicích, ale je také významným setkáním odborníků z různých oblastí ochrany životního prostředí na bázi seminářů, diskusních setkání, firemních prezentací a dalších položek doprovodného programu. Svou obchodní podstatu dokládá EnviBrno mj. zase skutečností, že celková výše kontraktů uzavíraných během několika veletržních dní se pohybovala v řádech miliard korun a dosáhla až třetiny všech prostředků investovaných v ČR do ekologie v daném roce.

Doprovodný program

Doprovodný program bude organizován tak, aby se opět stal renomovaným mezinárodním informačním fórem odborníků, kteří představí potenciálním zájemcům nové strategie Evropské unie a České republiky v ochraně životního prostředí a metody jejich financování. Zahrne jak téma integrované prevence a kontroly znečišťování životního prostředí, tak celou problematiku udržitelného rozvoje České republiky aktualizované Státní politiky životního prostředí v návaznosti na nový 6. akční plán EU v životním prostředí.

Perspektivy veletrhu EnviBrno

Se vstupem České republiky mezi země Evropské unie se ještě více akcentuje nutnost harmonizace tuzemské legislativy se západoevropskými environmentálními normami a standardy. V současné době vyvolává nejvíce diskusí navrhovaný zákon o Integrované prevenci a omezování znečištění (IPPC), který implementuje Směrnici 96/61 EU do českého právního prostředí. Jde o zcela nový instrument s dalekosáhlými důsledky pro zhruba patnáct set velkých a středních tuzemských průmyslových a zemědělských provozů a zařízení - z nichž prakticky žádné není uspokojivě připraveno. Tyto podniky budou muset ve velmi krátké době získat tzv. integrované povolení k provozování činnosti, které nahradí současná složková povolení a bude vydáváno na dobu určitou. Integrované povolení bude kontrolováno, revidováno a aktualizováno. V praxi znamená implementace zákona o integrované prevenci a omezování znečištění vlastně definitivní příklon České republiky od zaměření na jednotlivé dílčí problémy k integrované ochraně životního prostředí. Nový environmentální koncept se projeví i v novém pojetí veletrhu EnviBrno od příštího ročníku. Upustí se od striktně oborového členění ve prospěch segmentace podle základních průmyslových a zemědělských sektorů. V důsledku půjde o zařazení jednotlivých skupin a oborů do nových, komplexních kategorií, a tedy i o rozšíření spektra prezentovaných činností, produktů a firem. Pokud jde o perspektivu veletrhu EnviBrno v dlouhodobém měřítku, je zřejmé, že stejně jako samotná problematika ochrany životního prostředí bude jen nabývat na významu.

Tex-Tec - debut v pravou chvíli

Od 30. října do 2. listopadu uskuteční svoji premiéru mezinárodní veletrh textilní techniky Tex-Tec. Přichází v době, kdy již výrobci z oboru textilního strojírenství (kteří měli až dosud příležitost pouze k dílčí prezentaci v rámci veletrhů Styl, New SIMET a MSV) pociťovali potřebu komplexní každoroční veletržní přehlídky. "Možnost prezentace textilního strojírenství jako celku jsme velmi uvítali," potvrzuje tuto skutečnost ing. Emil Veselý, tajemník Svazu výrobců textilních strojů. Společnost dvou renomovaných akcí novému veletrhu vytváří dobrý odrazový můstek pro budoucnost.

Perspektivy veletrhu Tex-Tec

České textilní strojírenství patřilo vždy ke světové špičce. Výrobní programy tradičních tuzemských firem se soustředily na poptávku trhu a výrobu nové generace strojů. Výsledkem je konkurenceschopnost textilních strojů, které mají špičkovou úroveň, a také jejich uplatnění na nejnáročnějších trzích. Obor se dynamicky rozvíjí, a navíc pružně reaguje na potřeby jiných průmyslových odvětví. Obdobná situace je rovněž u výrobců šicích strojů určených pro automobilový, nábytkářský, oděvní a kožedělný průmysl. Tyto skutečnosti jsou současně perspektivními předpoklady nejen pro širokou účast tuzemských firem, ale rovněž zahraničních vystavovatelů.

Další články

Novinky z veletrhů a výstav
Ekologie

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: