Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Budoucnost výroby tkví v inovacích, Část 3. Inovační workshop
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Budoucnost výroby tkví v inovacích, Část 3. Inovační workshop

Jsme zemí s průmyslovou tradicí, díky níž jsme se z provincie stali jednou ze předních ekonomik světa. Dnes ale nedokážeme plně využít inovační potenciál a zaostáváme za vyspělou Evropou. Co nás brzdí? Seriál, který připravují odborníci společnosti Autodesk, se na příkladech dobré praxe snaží nastínit možné cesty, jak by firmy a jedinci mohli zvýšit svůj potenciál a tížený efekt.

Všude kolem nás se skloňují pojmy, jako je inovace, digitalizace, Průmysl 4.0 atp. Každý týden proběhne konference na tato témata, na kterých se diskutují aktuální trendy a přednášející z různých firem prezentují nové technologie a řešení. Někdy se však nedokážu ubránit pocitu, že všechny tyto konference zapomínají na jednu zásadní věc. Cílem firem dnes není neustále implementovat nové technologie nebo řešení, ale především generovat vyšší tržby, profit a získávat nové zákazníky. Nové digitalizační technologie v tom samozřejmě pomáhají. Jak ale implementovat digitalizační technologie do firmy, když nechcete najímat skupinu drahých poradců a pouštět se do projektů s nejistým výsledkem? Už máte zpracovanou svou digitalizační strategii? Nevíte, kde začít?

Customizovaná řešení

Kdo plánuje rozvoj svého podnikání, zvažuje možnost implementace digitálních technologií v různých fázích životního cyklu výrobku. Digitální technologie umožňují úspěšným výrobcům snižovat náklady, generovat vyšší zisky, dosahovat vyšších prodejů a získávat nové zákazníky. Pokud to s novými technologiemi myslíte opravdu vážně, připravíme digitalizační strategii rozvoje firmy přímo šitou na vaše potřeby a požadavky.

Následující řádky by neměly vyznít jako laciná prohlášení. Společnost Autodesk má totiž celosvětově stovky a stovky zkušeností, které jsou vzájemně sdíleny a jejich poznání je pak implementováno do nových zákaznických řešení. Můžeme se inspirovat příběhy úspěšných firem, a tak vám ukázat, čeho se na cestě vyvarovat, jak definovat očekávání a cíle a jak zajistit nejvyšší možnou návratnost vašich investic do implementace digitalizačních technologií. Popíšeme současné výzvy a překážky a připravíme digitalizační strategii na míru, která umožní zahájit novou etapu vaší firmy. Pro členy projektu Budoucnost české výroby nabízíme účast na inovačním workshopu zdarma.


Ing. Martin Peňáz, Autodesk
„Jak je vaše firma připravena na budoucnost? Jaký produkt vám bude za dva roky generovat nejvyšší zisk? Máte jistotu, že budete úspěšní i v budoucnu? Chcete posunout svou firmu na vyšší stupeň? To je jen několik z celé řady otázek, na které by ve firmách měl existovat jasný názor. Zapojte se do našeho projektu Budoucnost české výroby (www.budoucnostceskevyroby.cz) a my vám pomůžeme definovat odpovědi na tyto otázky.

Příklad z praxe:
Úspora investic do inovací

Chytré strojírenské firmy si uvědomují, že jim inovace pomáhají reagovat na požadavky trhu a naplno využít rostoucí možnosti technologií. Existují ale různé druhy inovací a jejich přínosy pro společnost mohou být diametrálně odlišné. Velmi zjednodušeně řečeno se v běžné praxi strojírenských firem setkáváme zejména s přírůstkovými a radikálními inovacemi. Přírůstkové (tj. postupné) inovace spočívají ve zlepšování stávajících produktů z firemního portfolia. I když je na ně vynakládáno nejvíce zdrojů, jejich dopad (návratnost) na dlouhodobý firemní zisk je relativně nízký. Při radikálních inovacích naopak vznikají naprosto nové, přelomové produkty a služby. Radikální inovace se vyznačují skvělou návratností investic, avšak představují také mnohem vyšší riziko. Není tedy nijak překvapivé, že většina firem investuje zejména do inovací přírůstkových. Mohou za to především výzvy spojené s procesem inovace, a to nutnost dodržovat rozvrh dodávek, řízení změn, komplexita produktů, globální trh a konkurence a v neposlední řadě tok informací.

Autodesk oslovil strojírenské firmy z celého světa v rámci studie, která měla ukázat, jak mohou být výrobci průmyslových zařízení inovativnější, a přitom splňovat požadavky stávajících projektů se stávajícími zdroji. Studie odhalila čtyři klíčové oblasti, které společnostem pomáhají úspěšně inovovat. Jedná se o

  • • inovativní firemní kulturu;
  • • vymezení procesů;
  • • investice do konceptů;
  • • využití technologií.

 

Projděte si infografiku a zjistíte, jaký je rozdíl mezi investicemi a jejich návratností u jednotlivých druhů inovací. Dozvíte se také, jaké kroky podniknout, abyste inovovali úspěšněji.

Autodesk

Ing. Martin Peňáz
 

Další články

Průmysl 4.0
3D technologie
Inovace
Štíhlá výroba a logistika
Průmyslový design
Management a řízení
Zajímavosti ve vědě a technice
Výzkum/ vývoj

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: