Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Budoucnost výroby tkví v inovacích Část 4. Využití modelu BIM
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Budoucnost výroby tkví v inovacích Část 4. Využití modelu BIM

Jsme zemí s průmyslovou tradicí, díky níž jsme se z provincie stali jednou ze předních ekonomik světa. Dnes ale nedokážeme plně využít inovační potenciál a zaostáváme za vyspělou Evropou. Co nás brzdí? Seriál, který připravují odborníci společnosti Autodesk, se na příkladech dobré praxe snaží nastínit možné cesty, jak by firmy a jedinci mohli zvýšit svůj potenciál a tížený efekt

Navrhuje vaše společnost výrobky nebo zařízení pro budovy? Informační model budovy BIM (Building Information Model) je digitální proces vzniku komplexního modelu projektu, který usnadňuje jeho vznik, výstavbu i údržbu.
 

Fakt, že BIM je v České republice stále více používán ve stavebních projektech, výrazně mění očekávání architektů, projektantů a dodavatelů. Ti stále častěji vyžadují od výrobců produktů a zařízení pro budovy dodávat modely a informace kompatibilní s BIM. Je jisté, že se tento model stane pro všechny zúčastněné strany dříve nebo později nutnou součástí jejich vlastních procesů.


Informační model budovy BIM bude od roku 2022 v České republice povinným standardem pro zakázky projektových a stavebních prací financovaných z veřejných rozpočtů. Pro většinu architektů a projektantů již dnes slovo BIM nepředstavuje nic nového pod sluncem. Jak jsou na tento standard ale připraveny výrobní firmy? Případová studie pražské pobočky společnosti Finley Engineering Group deklaruje úsporu času a zvýšení ziskovosti na daném projektu.

Příklad z praxe

Mezi firmy, které jsou na BIM připravené, patří společnosti Finley Engineering Group. Jedná se o původně americkou firmu s dnes již globální působností, která se zabývá komplexním návrhem a koordinací výstavby mostních konstrukcí. Hlavní náplní české pobočky je tvorba kompletní projektové a výrobní dokumentace pro projekty, které se následně realizují po celém světě
.

Pražská kancelář společnosti Finley Engineering Group díky implementaci řešení na platformě Autodesk významně zrychlila celý proces zpracování zakázky od prvního kontaktu se zákazníkem až po předávání hotového díla investorovi. To se povedlo i díky implementaci BIM modelu a souvisejících metodik, což umožnilo zrychlit tvorbu výrobní dokumentace z týdnů na hodiny.


„Mohli jsme naplno implementovat princip modulární výstavby. Moduly, ze kterých se náš most skládá, jsou sice na první pohled podobné, nicméně každý z nich může být svými rozměry unikátní. Z vybrané šablony, která je plně parametrická, můžeme snadno vytvořit více variant. V praxi to znamená, že jsme schopni vytvořit řadu segmentů stisknutím jednoho tlačítka,“ říká Jiří Bureš, vedoucí projektového týmu. Jindřich Potůček, ředitel pražské kanceláře Finley Engineering Group, dodává: „Díky implementaci řešení Autodesk jsme získali čas, který nám chyběl. Můžeme tento čas věnovat podpoře klíčových projektů a lépe reagovat na požadavky svých zákazníků. Naše nabídky jsou ve výsledku technicky vyspělejší, zákazník od nás dostane 3D vizualizaci, a navíc máme jistotu, že skončíme v zisku.“

Díky implementaci řešení Autodesk se zvýšila nejen rychlost zpracování zakázek, ale navíc se oproti minulosti neřeší kolize nebo neshody, což vždy znamenalo vícenáklady, zpoždění a ušlý zisk. Pro investory znamená partnerství se společností Finley Engineering Group sázku na jistotu, protože se nemusí bát toho, že bude docházet ke zpoždění kvůli neshodám v dokumentaci, toto riziko je opravdu minimální.
 

 


Ing. Martin Peňáz, Autodesk
„Jak je vaše firma připravena na budoucnost? Jaký produkt vám bude za dva roky generovat nejvyšší zisk? Máte jistotu, že budete úspěšní i v budoucnu? Chcete posunout svou firmu na vyšší stupeň? To je jen několik z celé řady otázek, na které by ve firmách měl existovat jasný názor. Zapojte se do našeho projektu Budoucnost české výroby (www.budoucnostceskevyroby.cz) a my vám pomůžeme definovat odpovědi na tyto otázky.“

V rámci iniciativy Budoucnost české výroby pořádá společnost Autodesk konferenci

TOP témata:
• nové technologie k prosperitě podnikání;
• příběhy českých firem (JetSurf, LIKO-S);
• příklady, jak úspěšné reagovat na současné trendy;
• digitální strategie úspěšných firem.
Termín: 22. května 2019
Místo konání: Hotel Zámek Štiřín
Registrace a podrobnější informace na: https://www.autodesk.cz/campaigns/bcv-event


Cílem konference je seznámit členy iniciativy Budoucnost české výroby a další důležité oborové výrobce s tématy, která se týkají konkurenceschopnosti podniků, hlavních zdrojů pro jejich ekonomický a obchodní růst na lokálních i zahraničních trzích a nejnovějších technologických trendů.

 

Ing. Martin Peňáz, Autodesk
 

Další články

Průmysl 4.0
3D technologie
Inovace
Stavebnictví & Strojírenství
Průmyslový design

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: