Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Budoucnost výroby tkví v inovacích, Část 8. Digitální technologie
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Budoucnost výroby tkví v inovacích, Část 8. Digitální technologie

Iniciativa Budoucnost české výroby, jejíž zrod před dvěma lety iniciovala společnost Autodesk, má v současné době již na 800 členů, zejména z řad výrobních společností. Smyslem jejího založení bylo postupně realizovat pomocí partnerských organizací takové kroky, které napomohou zbavit ČR nálepky země levné ekonomiky, jak je bohužel ve světě stále vnímána.

Publikovaný seriál se na příkladech dobré praxe snaží nastínit možné cesty, jak by firmy a jedinci mohli zvýšit svůj potenciál a kýžený efekt. Společnost Autodesk se svými partnery realizuje mj. celou řadu vzdělávacích seminářů a workshopů, na kterých účastníkům prezentuje své zkušenosti.


Nejinak tomu bylo v polovině října, kdy v nádherném prostředí zámku Gbelany nedaleko Žiliny uspořádaly společnosti Autodesk a M&P první z řady Inovačních workshopů určených pro senior management výrobních firem. Martin Peňáz, Business Development Manager společnosti Autodesk, říká: „V podstatě každá výrobní firma má stejné základní cíle. Chce dělat lepší výrobky, navyšovat tržby a generovat vyšší zisk. Digitální technologie jim v tomto určitě pomou pomoct, ale většina firem neví, jak tyto technologie ke splnění svých základních cílů začít jednoduše využívat.“

Jednalo se o vysoce interaktivní workshop, kterého se zúčastnili zákazníci z různých odvětví, kteří společně hovořili o pěti tématech, která jsou zásadní z hlediska digitální budoucnosti těchto firem.

Inovační workshop začal stručným představením jednotlivých účastníků. Následně Martin Peňáz ze společnosti Autodesk účastníky workshopu seznámil s tzv. šablonou digitální strategie, kde představil pět okruhů workshopu. Jednalo se o téma masové kustomizace, spolupráce, flexibilní výroby, zákaznické zkušenosti a chytrých služeb.

Martin Peňáz k tomu dodává: „Zákazníků se ptáme na to, co pro ně každé z těchto témat znamená, jaký to má vliv na jejich odvětví, co by jim to umožnilo z pohledu jejich byznysu a proč to ještě nemají. Důležitá je diskuze mezi zákazníky a porozumění tomu, co pro každého z nich naše terminologie znamená. Následně zákazníkům ukazujeme, jak jim mohou digitální technologie umožnit lépe reagovat na jejich požadavky, a zmiňujme referenční ukázky z našich projektů.“

Velmi cenné pro společnost Autodesk jsou reference účastníků. Pan Juraj Pekár, hlavní konstruktér společnosti Thyssenkrupp rothe erde Slovakia, komentuje: „Inovační workshop byl velmi zajímavý a podnětný. Forma workshopu byla inovátorská a jiná, než jsme byli dosud zvyklí. Byli jsme aktivní po celý workshop, což bylo velmi prospěšné. Dozvěděli jsem se nové trendy v digitalizačních technikách a nové množnosti ke zlepšení inovací a výrobkových portfolií. Měli jsme možnost porovnat stav digitalizace našich předvýrobních etap s jinými strojírenskými firmami na Slovensku, což bylo velmi podnětné a inspirující.“ Podobný názor poskytl pan Martin Púčat, CEO a jednatel společnosti Tvrdex: „Workshop byl přínosný, protože jsme měli možnost otevřené diskuze s ostatními účastníky. Něco jsme si s nimi potvrdili a něco nového jsme se dozvěděli. Určitě doporučuji ostatním zákazníkům se takového workshopu zúčastnit, protože je to pro ně do budoucnosti velmi přínosné.“

 Inovační workshop pro senior management výrobních firem uspořádala společnost Autodesk se svým partnerem M&P na zámku Gbelany nedaleko Žiliny. Účastníci kvitovali inovátorskou formu workshopu, především možnost vzájemné interakce ve sdílení zkušeností.

Martin Penaz
Martin.Penaz@autodesk.com

Další články

Průmysl 4.0
Inovace
Štíhlá výroba a logistika
Management a řízení

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: