Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Být inženýrem je poslání
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Být inženýrem je poslání

Inženýrská akademie ČR je organizace sdružující lidi, jejichž společným zájmem je podpora technického rozvoje, výzkumu, vzdělávání a inovací. V jejích řadách najdeme špičkové odborníky z nejrůznějších technických oborů. V našem seriálu dáváme postupně slovo těm z nich, jejichž oblasti působnosti mohou být pro čtenáře MM Průmyslového spektra zvláště zajímavé.

Inženýři vždy patřili k intelektuální elitě národa, a to je veliký závazek, který je předurčuje ke společenské odpovědnosti. Svým studentům předáváme nejnovější technologické poznatky a zdůrazňujeme jim, aby si vážili takto získaného vzdělání. Zároveň je upozorňujeme, že v době neustálého rozvoje vědy a techniky proces učení a získávání nových poznatků nikdy nekončí, a že je tedy třeba u nás dosaženou úroveň vzdělání a učební návyky považovat za výhodnou startovní pozici k dalšímu odbornému růstu. A vštěpujeme jim zásadu, aby stejně jako jejich rodiče umožnili vzdělání jim, totéž učinili i oni pro svoje děti, až je jednou budou mít. Žádáme je, aby nebyli lhostejní ke svému okolí, vyjadřovali se svobodně k událostem, které se dějí, a kromě k odborným také k těm společenským a politickým. Apelujeme na ně, aby byli sebevědomí, ale zůstali zároveň pokorní, neboť pokora je jedním z nejzávažnějších atributů inteligentních a vzdělaných lidských bytostí.


Prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., FEng., předseda Technologické agentury ČR a bývalý rektor Českého vysokého učení technického v Praze

Být inženýrem je radost. Vyžaduje namáhavou, tvůrčí práci, založenou na komplexním množství znalostí, schopnosti improvizace a představivosti. Je to práce pro lidstvo významná a obecně velmi prestižní. Každý inženýr má ambici vytvořit „svoje“ inženýrské dílo. Vždy do něj vkládá kus svého života, mnoho energie, zkušeností, a často originálních myšlenek a nápadů. Toto vše ale obvykle nestačí. Je nutné svoje výstupy obhájit a přesvědčit o jejich realizovatelnosti.

Být inženýrem je odpovědnost. Každá chyba může znamenat škodu, a dokonce ohrožení mnoha lidských životů. Inženýr zodpovídá za svoje dílo po celý život.

Být inženýrem je výzva. Pokud dnes mladí lidé chtějí najít zajímavou tvůrčí práci, rádi přemýšlejí, mají ambici vyniknout, plánují dokázat něco velkého, technické vzdělání je pro ně to pravé.

Je smutné, že současný český vzdělávací systém nehledí na reálnou uplatnitelnost absolventů a otevírá mnohdy v nadměrném počtu obory, jejichž absolvováním studenti najdou odpovídající zaměstnání na trhu práce jen velmi obtížně. Přitom český průmysl léta žehrá na nedostatek pracovníků v technických profesích. Stát by se tedy měl začít aktivně angažovat a vhodnou formou apelovat na rodiče dětí navštěvujících mateřské a základní školy, aby je získal pro myšlenku, že technicky orientovaná práce pro průmyslové firmy má pro jejich děti velkou budoucnost.

Prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., FEng.

petr.konvalinka@tacr.cz

 

Další články

Vzdělávání a školství

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: