Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> CAD/CAM linka SolidWorks/Surfcam se v ČR stává standardem
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.
Nomenklatura:

CAD/CAM linka SolidWorks/Surfcam se v ČR stává standardem

Rychlý rozvoj strojírenské výroby na českém trhu v druhé polovině devadesátých let vyvolal růst implementovaných CAD/CAM řešení ve strojírenských podnicích zaměřených svojí produkcí především do automobilové a letecké výroby, výroby forem všech typů, ale i do běžné přesné strojírenské výroby

Již od poloviny 90. let se stal nejrozšířenějším CAM systémem v ČR Surfcam, produkt americké firmy Surfware. Právě v druhé polovině minulého desetiletí se pak na českém trhu objevil i SolidWorks, CAD systém, u jehož vzniku stáli Michael Payne (zakladatel PTC), Jon Hirschtick (Computervision) a Vic Leventhal (Cad Solutions). Tito lidé se samozřejmě snažili o využití svých bohatých zkušeností z oblasti "velkých modelářů" a jejich skloubení s možnostmi, které nabízí operační systém Windows. Právě se systémem SolidWorks se v poslední době setkáváme ve spolupráci se Surfcamem velice často. Verze Surfcamu 2003, která již v sobě zahrnuje i asociativitu se systémem SolidWorks, úzkou vazbu obou systémů jen umocnila.

Surfcam

Přesto, že Surfcam je dnes CAD/CAM systémem, je celosvětově známý jako jeden z nejrozšířenějších CAM systémů. A jestliže mluvíme o České republice, lze konstatovat, že Surfcam se stal prakticky standardem v oblasti CAM produktů. CAD část produktu není ničím jiným než jedním z plně parametrických objemových modelářů na bázi jádra Parasolid. Spolu s plošnou technologií, která je součástí CAD části sytému Surfcam, je určen jak pro úpravu modelů získaných do Surfcamu přenosem z jiných CAD nebo CAM systémů, tak pro tvorbu "na zelené louce". Možnost tvorby nebo úprav v této části systému je velmi rozsáhlá a v mnoha směrech převyšuje možnosti některých jiných známých CAD systémů.

Obrábění v Surfcamu

Surfcam je však především CAM systémem s možností uplatnění při řízení téměř všech na trhu dostupných CNC technologií, jako jsou frézky (2 - 5 os), soustruhy, vodní paprsek, drátořez, vyvrtávačky atd. Surfcam umožňuje přípravu všech operací od hrubovacích přes dokončovací až po zbytkové obrábění. Součástí Surfcamu je i verifikace, která umožňuje ověření vygenerované dráhy nástroje, popř. porovnání počítačově obrobeného modelu s původním CAD modelem. Integrální součástí každé dodávky Surfcamu je rozsáhlá knihovna postprocesorů a generátor postprocesorů pro případnou úpravu nebo tvorbu vlastních postprocesorů. Mezi velice vysoko ceněné vlastnosti Surfcamu se jednoznačně řadí i jeho schopnost velmi kvalitního importu a exportu rozsáhlého počtu datových formátů z různých CAD/CAM systémů.

SolidWorks

SolidWorks je konstrukční CAD systém pracující pod MS Windows a využívající stejného grafického prostředí jako Microsoft Office (Word, Excel, ... ). Spojuje v sobě několik důležitých vlastností, které by měl moderní CAD mít - přehlednost, jednoduchost ovládání a v samozřejmě patřičnou výkonnost. Postup konstrukční práce se zaznamenává do FeatureManageru - správce, který je umístěn na levém okraji pracovního okna. Zobrazují se v něm všechny prvky nebo součásti, které byly použity pro vytvoření dílu nebo sestavy. FeatureManager velmi usnadňuje práci s modelem, protože zobrazuje nejen příslušné informace, ale slouží zároveň k přímým úpravám prvků i jejich pořadí.

Skicář

Další příjemnou součástí SolidWorks je skicář. Při přejíždění kurzoru přes entitu se u šipky zobrazují informace, jestli se nachází na čáře, oblouku, koncovém nebo středním bodě apod. Při skicování jednotlivých čar se zobrazuje jejich typ, geometrické a rozměrové údaje - délka, úhel, případná kolmost nebo rovnoběžnost. Pokud skicujete oblouk, objeví se velikost poloměru a úhel. SolidWorks umožňuje při konstruování použít i nedostatečně definovanou skicu, ale zároveň při kótování sám hlásí, kdy je geometrie plně definovaná, kdy nedokótovaná a kdy překótovaná. Mimo to lze zadávat geometrické (soustřednost, kolmost, rovnoběžnost, tečnost) i matematické relace.

Konstrukční prvky a sestavy

Po vytvoření skici následuje vytvoření konstrukčního prvku, který vznikne přidáním nebo odebráním objemu. K tomu lze použít nástroje jako vysunutí profilu, rotace, tažení po trajektorii, spojování průřezů, ořezání, žebra, díry, úkosy, či skořepiny. Silným prvkem SolidWorks je tvorba zaoblení - při vytváření součástí se velmi často můžete dostat do situace, kdy na hotovém základním tvaru zbývá zaoblit pár hran. Tato kratičká operace se v některých případech může pro konstruktéra změnit v nekonečná muka, pokud nemá v rukou kvalitní nástroj.
V režimu sestavy najdete několik funkcí, které se u CAD systémů této cenové kategorie nevyskytují zcela běžně. Například vazby se vkládají automaticky při tažení součásti kolem potenciálních vazebních partnerů - díra/čep, plocha/plocha atd. Pro testování funkce mechanismů je k dispozici kontrola kolizí, zohlednění tvarů součástí bez ohledu na vazby, vložení pružin, gravitace a další funkce.

Výkresová dokumentace

V režimu výkresové dokumentace jsou dostupné všechny standardní funkce pro 2D kreslení a samozřejmě pro 3D promítání - vytváření řezů (rovinných, rozvinutých, částečných), odvozování pohledů, detaily, zkrácené pohledy, rozvinuté tvary plechových dílů aj. Se systémem jsou dodávány symboly geometrických a tvarových tolerancí, drsností povrchu, svarů apod. U kót lze aplikovat různé typy tolerancí nebo dopisovat poznámky. Dále se dodávají formáty výkresů podle různých norem, razítek či rámečků.
Josef Malý, Ivan Britan

Další články

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: