Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Cena MM Award na EMO 2019
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Cena MM Award na EMO 2019

Také v roce 2019 došlo na udílení cen MM Award. Jedná se o oficiální a jediné ceny udělované na veletrhu EMO. Porota i letos vybírala z mnoha přihlášených exponátů, nejen německých výrobců. Do užšího výběru se jich dostalo jen pár, a nakonec bylo rozdáno pět hlavních cen v pěti kategoriích. S prázdnou neodešly ani firmy, jejichž produkty se ocitly na druhém a třetím místě. I v tomto roce došlo k jistému „posunu“ ve vnímání obsahu jednotlivých kategorií, a tedy i oceněných produktů. Pojďme se podívat na vítězné exponáty podívat jednotlivě. Je to lehký nástin toho, jak EMO vidí němečtí kolegové.

Kategorie Aditivní technologie

Aditivním technologiím se věnovala řada firem. Specializovaná expozice věnovaná 3D tisku byla v hale 9. Tento výstavní prostor nebyl pro EMO dlouhá léta vůbec vyhrazen. Hlavní cenu získal materiál (a výrobní proces prášku a jeho zpracování) Vibenite 480 od firmy VBN Components AB. Jedná se o typ slinutého karbidu, výrobcem označovaný jako hybridní karbid. Materiál má být odolný vůči vysokým teplotám, potlačena je jeho křehkost, ne jako u např. tepelně zpracovaných cementačních ocelí. Výrobce se chlubí tím, že se jedná opravdu o revoluční materiál, od doby vzniku zmíněných cementačních ocelí. Vykazuje vysokou odolnost proti opotřebení a vhodný je mimo jiné pro nástroje, které při obrábění materiálů pohlcují většinu tepla (neodchází s třískou). A jeho zpracování – samozřejmě 3D tisk. Číselné hodnoty popisující mechanické vlastnosti poněkud zůstávají zahaleny tajemstvím.

3D tisk umožňuje vyrobit subtraktivními technologiemi nevyrobitelné. Pro návrh objektů s maximální únosností a minimalizovanou hmotností respektující okrajové podmínky a vnější zatížení se léta používají tzv. topologické optimalizace. Moderním synonymem pro metody softwarové podpory založené na stejných principech je výraz Generative Design. Výsledkem simulací jsou pak dokonale optimalizované tvary, např. vidlice luxusního motocyklu, kterou nejenže vyrobí pouze 3D tisk kovů, ale také není na trhu wapka (vysokotlaký čistič), která by všechna zákoutí umyla. Nelehký život motorkářů se blíží. Užší výběr v kategorii aditivní technologie získal softwarový produkt Apex Generative Design 2019 firmy MSC. Název odhaluje jeho účel. Druhým oceněným exponátem se stal navařovací stroj Beam SAS, Beam Modulo 250. Jedná se o čtyřosý stroj, který je vybaven hlavicí, jež přivádí laserový paprsek a zároveň kovový prášek do téhož místa. Oceněným produktem je tedy výrobní stroj pro kontinuální 3D tisk kovů – navařování prášku bez přítomnosti nadbytečného množství materiálu v pracovním prostoru.


Hlavní cenu v kategorii Aditivní technologie získal materiál (a výrobní proces prášku a jeho zpracování) Vibenite 480 od firmy VBN Components AB.

Kategorie Obráběcí stroje

Druhá kategorie nese název Obráběcí stroje. Hlavním oceněným strojem je Multi-X od firmy Mikron. Výrobce stroj popisuje jako jednoduše rekonfigurovatelný díky patentovanému konceptu. Stroj je určen pro obrábění více nástroji z více stran ve vícero pracovních pozicích. Na přiloženém obrázku je příklad stroje s možnými 24, 16 a osmi pracovními stanicemi. Stroj lze nakonfigurovat pro produkci 50 až 5 milionů součástek. Zda se opravdu jedná o stroj, kdy jednotlivé osy jsou typu „plug and play“, tedy jak z hlediska mechaniky, elektriky i řízení, takže je rekonfigurovatelný v pravém slova smyslu, se pokusíme najít odpověď do některého z příštích čísel. Byl by to úžasný počin, na druhou stranu buďme realisté. Výrobce pro jeho návrh a prezentaci uživatelům s výhodou využívá virtuální realitu, která názorně (bez rizik zranění) ukazuje jednotlivé technologické operace.

Do užšího výběru se dostala firma Citizen Machinery Europe se strojem MC20. MC20 je stroj modulární koncepce, kinematicky navržený tak, že protilehlá pracovní vřetena jsou schopna si předávat (rotační) obrobky. Vřetena jsou umístěna v pracovních jednotkách a nástroje se k obrobku přibližují pomocí nezávislých os připevněných na nosný rám pracovní jednotky. Nebo pracovní jednotka přijede s obrobkem upnutým ve vřetenu k nepohyblivým nástrojům pevně spojeným s rámem stroje. Z technického hlediska zajímavá konstrukční a funkční alternativa k tzv. Rotary Transfef Machine, do které zapadá stroj firmy Mikron. Stroj Multishift od firmy Acsys Lasertechnik je dalším oceněným exponátem v této kategorii. Multishift slouží k obrábění, značení, úpravám povrchů laserem a dělení materiálu. Stroj má žulový rám, automatickou výměnu obrobků s mechatronickým uchopovacím zařízením, multifukční laser (vícezdrojový), kamerový systém atd. Stroj řídí sofistikovaný software speciálně vyvinutý pro tyto laserové aplikace.

Kategorie Nástroje

Třetí kategorie nese název Nástroje. Hlavní cenu v této kategorii získala firma Schunk za inteligentní držák nástrojů iTendo. Držák slouží k hydraulickému upnutí nástroje s válcovou stopkou do standardního upínacího rozhraní vřetena. Držák je vybaven senzory, elektronikou a obvody pro bezdrátovou komunikaci s vyhodnocovací jednotkou Icotronic, která komunikuje s řídicím systémem stroje. Senzory umístěné v držáku sledují zejména vibrace nástroje/stroje a řídicí jednotka v reálném čase ovlivňuje proces obrábění zásahem do řízení.

V užším výběru v této kategorii byla oceněna firma Emuge za nástroj pro výrobu závitů a firma Sandvik Coromant za vrtáky s vyměnitelnými destičkami nesoucí označení Corodrill DS20. Držáky DS20 mají robustní tělo se zvýšenou odolností proti únavovým zlomeninám, vysokou tuhost, pro vrtání do hloubky sedminásobku průměru a břitové destičky jsou v lůžku opřeny na třech opěrných plochách.


V kategorii Obráběcí stroje byl hlavním oceněným stroj Multi-X od firmy Mikron.

Kategorie Software

Čtvrtá kategorie na veletrhu výrobní techniky nese název Software, výroba a automatizace procesů. Je zřejmé, že výroba a výrobní procesy jsou řadu let úzce svázány s „nulami a jedničkami“. Vybírat vítěze v této kategorii je obzvláště nelehké. Hlavní cenu získala firma DMG Mori za univerzální datové rozhraní DMG Mori Connectivity. Velká část tiskové konference DMG Mori byla věnována prezentaci této technologie. Posluchači se dozvěděli, že je počínaje veletrhem EMO 2019 automaticky a zdarma nově instalovaná do všech strojů. A také že podporuje mezinárodní protokoly, standardy a platformy. Jmenovitě MQTT, Mtconnect, OPC UA, Umati, Adamos, MindSphere a Fanuc field. Záměrem je dostat data z oblastí plánování a přípravy výroby, ze samotné výroby, z monitoringu strojů i procesů a služeb do cloudových (síťových) řešení nezávisle na platformách.


Hlavní cenu v kategorii Nástroje získala firma Schunk za inteligentní držák nástrojů iTendo.

Do užšího výběru se dostala firma Renishaw s inteligentní správou procesů Equator IPC. Tato nástavba pro Equator slouží pro automatickou úpravu konstant a korekcí obráběcího stroje na základě změření rozměrů dokončeného dílce v rámci mezioperační či finální kontroly. Následující dílec je obráběn s upravenými parametry. Význam je jednoznačný – přesné obrábění dílů a včasné nastavení a seřízení stroje a procesů. Dále pak svěrák R-C2 od firmy Gressel. R-C2 kombinuje uchopovací a upínací technologii do jednoho celku. Svěrák má část pro upínání obrobků a část pro upínání do stroje v podobě tzv. Zero-point. Svěrák je určen pro robotizovanou výměnu obrobků. Funkčních vrcholů je dosaženo při implementaci monitorovacích funkcí pomocí kamery, laseru (poloha upnutí) a tlakových senzorů (síly upnutí obrobku).

Kategorie Technologie měření

V poslední kategorii nazvané Technologie měření a zajištění kvality byly uděleny pouze dvě ceny. Firma m & h (Hexagon) obdržela cenu za laserový skener určený pro užití u obráběcích strojů LS-C-5.8. Skener se upíná do nástrojového rozhraní držáku (vřetena) a lineární osy stroje zajistí jeho pohyb nad obrobkem. Množství přenášených dat vede k jistému omezení užití – drátový přenos dat mezi sondou a počítačem (strojem). Poslední produkt, který získal prestižní cenu, je vyhodnocovací software LC-Vision od firmy Blum-Novotest. Nepřímo byla oceněna funkcionalita nových laserových sond Spindle Monitoring, která slouží k diagnostice vřeten. Zjednodušeně lze funkci popsat tak, že LC-Vision zobrazuje informace o měření nástrojů získaných právě z laserových nástrojových sond.
Přijme průmyslová praxe inovační novinky?

Mezi hodnocenými firmami je několik „nováčků“ a vedle toho tu máme několik už poněkolikáté oceněných „celebrit“ jak z oblasti výrobců strojů, tak měření (nástroje i obrobků). Mezi vyznamenanými exponáty jsou zhruba čtyři, které dokážou na základě měřených a zpracovaných dat ovlivňovat budoucí výrobní procesy – budoucnost.

Proměny kategorií svědčí o tom, že komise se pohybuje v reálném čase. Na základě udělených cen nelze dělat zásadní závěry nad budoucím vývojem výrobní techniky či trendy. Jisté jsou snad tyto dva: aditivní, popř. hybridní technologie budou nadále na vzestupu a stále se budou hledat cesty, jak vyrábět co nejproduktivněji a nejpřesněji. První trend spadá do kategorie pokračování revoluce ve výrobních technologiích, druhý je zcela obligátní. Jak bude (nejen těchto dvou trendů) docíleno, závisí na inovacích jednotlivých firem (do konkrétních vývojových dílen z nás „nikdo“ nevidí) a hlavně na tom, jak průmyslová praxe dokáže novinky přijmout a vstřebat. A zda výzkum a vývoj bude aplikovatelný a opravdu aplikovaný.


Hlavní cenu v kategorii Software obdržela firma DMG Mori za univerzální datové rozhraní DMG Mori Connectivity.


V poslední kategorii nazvané Technologie měření a zajištění kvality byla oceněna firma m & h (Hexagon) za laserový skener určený pro užití u obráběcích strojů LS-C-5.8.


QR kód. Něco navíc: Kompletní galerii obrázků si můžete prohlédnout po načtení přiloženého QR kódu nebo na našich internetových stránkách na adrese www.mmspektrum.com/191153.


Lubomír W. Novotný
Lubomir.Novotny@toshulin.cz

 

Další články

Novinky z veletrhů a výstav
Měření ve strojírenství
CAD/CAM/CAE/CIM
Materiály konstrukční kovové
Metrologie/ kontrola jakosti
Nekonvenční technologie
Nástroje pro obrábění / řezné materiály
Obráběcí stroje a technologie

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: