Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Cena MM Award na EMO
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Cena MM Award na EMO

Ocenění MM Award od našich německých kolegů z časopisu MM MaschinenMarkt je specialitou veletrhů pořádaných nejen v Evropě, ale po celém světě. Nejinak tomu bylo i na letošním hannoverském EMO, kde proběhlo slavnostní předání exponátům, které odbornou porotu zaujaly. Ceny jsou udělovány ve spolupráci se svazem VDW. Protože se jedná o jediné oficiální ceny udělované na veletrhu EMO a značky MM, VDW a EMO jsou dobře známé v oboru výrobní techniky, věnujeme jim svoji pozornost v retrospektivě veletrhu.

Nelze se divit, že ceny jsou fyzicky umisťovány hned vedle oceněných exponátů na těch nejviditelnějších místech. Porota totiž vybírala z vysokého počtu přihlášených. Do užšího výběru se nakonec dostalo 27 exponátů a z nich bylo rozdáno deset „řádných“ a dvě zvláštní ceny. Přesto, že jsme o některých z oceněných psali v předcházejících dvou veletržních vydáních MM Průmyslového spektra, pojďme si jednotlivé oceněné produkty projít.

První dva mají jedno společné – aditivní technologie. V oblasti multifunkčních strojů získala cenu firma Okuma za multifunkční stroje řady Laser EX. Pod tímto označením se ukrývají dva typy strojů s danou koncepcí rámů ve dvou různých velikostech. První uspořádání rámu je založeno na pětiosém centru řady MU-V. Stroj má rám ve tvaru O, na něm křížové saně, na nichž se pohybuje svislý vřeteník. Zbylé tři pohyby jsou umístěny do obrobku – dvě rotace „kolíbky“ a upínací desky a translace kolíbky po loži. Druhý stroj je založen na řadě Multus U. Stroj vychází ze soustružnického obráběcího stroje s vodorovnou osou rotace obrobku. Je vybaven elektrovřetenem, kterému nosný rám uděluje dva translační a jeden rotační pohyb. Zabrzděné vřeteno umožňuje i soustružnické operace. Stroj může být vybaven revolverovou hlavou nesoucí soustružnické nástroje. Oba tyto typy oceněných strojů jsou doplněny laserovou jednotkou, která je připevněna přímo na vřeteníku, na jeho boční straně. Laserová hlava se vysouvá do pracovního prostoru a umožňuje nanášení materiálu – 3D tisk, plošné nanášení kovů (opravárenství) a kalení povrchu.


Pohled do pracovního prostoru stroje pro aditivní technologie MU-6300V Laser EX firmy Okuma

Firma DMG Mori získala ocenění za aditivní stroj Lasertec 30 SLM, kde SLM znamená Selective Laser Melting. Kovový prášek je v tenkých vrstvách nanášen na celou plochu pracovního stolu pomocí speciálního „hrabla“ a po každém nanesení vrstvy je spékán laserovým paprskem, který je seřiditelný v rozsahu 400 do 1 000 W pro šířku vrstvy prášku 20 až 100 µm. Velikost pracovního stolu je 300 x 300 mm. Stroj Lasertec 30 SLM má velmi dobře vyřešenou výměnu náplní kovového prášku, pracovní prostor je kompletně uzavřen tak, aby nemohlo dojít k jakémukoli úniku kovového prášku do okolí.


Pozn.: Na tiskové konferenci firmy DMG Mori v rámci EMO 2017 bylo prezentováno, že firma bude prosazovat dva koncepty, resp. dvě paralelní cesty uplatnění aditivních technologií. Koncept hybridních strojů, nazývaný někdy jako „super-multi-task“, je v mnoha ohledech nevýhodný – myšleno spojením aditivní technologie s třískovým obráběním do jednoho celku. Vedle těchto budou vznikat specializované stroje pro 3D tisk, čehož je oceněný stroj důkazem.

Stroj Lasertec 30 SLM firmy DMG Mori

V kategorii nazvané stroze Frézování si cenu odnesla firma Hyundai WIA Corporation za stroj XF2000. Jedná se o pětiosý stroj, kdy vodorovné vřeteno vykonává tři translační pohyby a obrobek dva rotační – v letmo uložené „kolébce“. Díky malému rozměru pracovního stolu je zvoleno toto konstrukční uspořádání, zatímco u většího XF6300 má vřeteno svislou osu rotace, rám je typu horní gantry a kolébka je oboustranně podepřena. Dvě rozdílná konstrukční uspořádání rámu pro stroje stejné série – to je nezvyklý přístup k pojmenování strojů.

Pozn.: Centrum XF2000 je nazýváno frézovací, předchozí stroj typu MU-V je multifunkční (bez ohledu na aditivní technologie). Je vidět, jak obsah pojmů má „pružný obsah“. Stroj obdobné koncepce byl oceněn v roce 2011. Letošní ocenění je tedy v podstatě oceněním i tohoto konceptu.

Kompaktní stroj XF2000 Hyundai WIA

 
Kategorie Soustružení – ocenění v této oblasti získaly břitové destičky Sandvik Coromant CoroTurn Prime a metoda soustružení PrimeTurning. Sandvik se chlubí tím, že aplikací tohoto hardwaru a know-how dochází ke zvýšení produktivity soustružení o 50 % při plnohodnotném obrábění destičkou pohybující se všemi vedlejšími pohyby vzhledem k obrobku a prodloužení životnosti destiček. Aplikační nasazení usnadňuje nový specializovaný software pro tyto nástroje, který slouží ke generování trajektorií a další.

Břitové destičky PrimeTurning firmy Sandvik

Stavební komponenty obráběcích strojů jsou jejich důležitou součástí. Už dávno neplatí, že se výrobci strojů obejdou bez specializovaných komponent a pomoci specializovaných firem. Ocenění získala firma Carbon-Drive v kategorii Pohony. Vystavované vřeteno mělo výkon 10 kW, otáčky 35 000 min-1, stator a rotor jsou vyrobeny z uhlíkového vláknového kompozitu. Vedle lehkosti jednotlivých dílů výrobce vyzdvihuje minimální teplotní roztažnost hlavních částí vedoucí k vysoké přesnosti vřetena a jeho velké dynamice. Motor je chlazen vodou, těsnění vnitřního prostoru je realizováno tlakovým vzduchem. O mazání ložisek se výrobce nezmiňuje. Mazání vzduch–olej je nasnadě.

Pozn.: Tento výrobce nebyl jediný, kdo předvedl unikátní řešení vřetena. Z hlediska parametrů lze smeknout před vřetenem firmy TDM. Parametry 250 000 otáček za minutu a házení 0,1 µm ocení opravdu snad jen ti, kdo vyrábějí s hodinářskou přesností.


Elektrovřeteno Carbon-Drive, jehož hlavní části jsou tvořeny z uhlíkových kompozitů.

Firma Jakob Antriebstechnik získala ocenění za zařízení pro měření a hlídání upínací síly FMS PAD. Jedná se o tenzometrickou autonomní jednotku, která se vkládá mezi dílec a upínací element. Obsahuje vlastní napájení, přenos signálu probíhá na frekvenci 2,4 GHz a vyhodnocování stavu upnutí může probíhat na počítači nebo na specializovaném mobilním a do ruky padnoucím panelu. Toto zařízení existuje v provedení pro lehčí a těžší provozy. Měřicí rozsah upínací síly FMS PAD je standardně 50–300 kN.

Pohled na snímač FMS PAD a jeho uplatnění

Firma Blum-Novotest obdržela cenu MM Award za laserové měřicí zařízení LC50-Digilog. Pro případné zájemce doporučuji nechat si vysvětlit všechny technologické vymoženosti této nástrojové sondy zástupcem firmy Blum. Do těchto několika řádků je nelze vměstnat. Vedle toho doporučuji zhlédnout velmi povedené video, které bylo na EMO k vidění a již je dostupné i na YouTube. O zařízení lze konstatovat, že jeho technologické možnosti, provedení, variabilitu, funkční a provozní vychytávky tvůrci LC50-Digilog promýšleli hodně do detailů.

Nástrojová sonda LC50-Digilog firmy Blum-Novotest

V kategorii Automatizace/Průmysl 4.0 se zapsala firma Renishaw a její produkt IPC. V tomto případě nebyla snaha ocenit hardware či software, porotu zaujalo řešení, které by se neobešlo bez obojího, byť IPC je hlavně o softwaru. Jedná se o jakousi systémovou nástavbu pro již dříve uvedenou měřicí stanici Equator. Na základě změřených dat je upravováno nastavení obráběcího stroje, vznášen pokyn pro výměnu nástrojů, úpravu korekcí nástroje a další. Účelem je mít pod kontrolou výrobní procesy a jakost produkce zejména v produkční výrobě.


Systém pro automatizaci měřicích činností IPC firmy Renishaw

Ve stejném duchu – Průmysl 4.0 – se nese ocenění dalšího exponátu, byť v kategorii Nástroje. Cenu MM Award získala firma EWS za CyberCon4. Pod tímto názvem se ukrývá senzorické řešení (jak na úrovni hardwaru, tak softwaru) pro sběr dat a monitorování stavu nástrojového vybavení této firmy. Snímat lze teplotu, otáčky, zaplavení vodou a další. Data jsou sledována v čase a na základě naměřených dat lze hlídat servisní intervaly apod.

Inteligentní nástrojové vybavení firmy EWS

 

Posledním oceněným produktem je NCSimul Solutions 2017 v kategorii CAD/CAM software. Porota vyzdvihla nové 3D knihovny nástrojů, definice nástrojů a další parametry.

Speciální cenu si odnesl „akumulátor“ od firmy Gerotor AG. Nese označení HPS a nejedná se zařízení na chemické bázi, ale na mechanické. Setrvačník rotující rychlostí až 60 000 min-1 poskytuje výkon (nabíjení/vybíjení) 60 kW, napětí 600 až 850 V, reakční doba je méně než 10 ms. Průměr akumulátoru je 220 mm, výška 200 mm. Lze jej skládat do racku i celých energetických celků. Účelem je ve velmi krátkém reakčním čase pokrýt energetické potřeby napájeného/zálohovaného zařízení.


Setrvačníkový akumulátor firmy Gerotor

Druhou zvláštní cenu získal automatický systém pro mazání a údržbu upínacích kleštin ve vřetenech nazvaný Lubritool od firmy Röhm. Na upínací stopce je umístěna náplň s mazivem. Náplň vydrží 100 mazacích cyklů. Během upínání je provedena údržba/promazání kleštiny. Lubritool v tuto chvíli existuje pro nástrojové rozhraní HSK-A63 a HSK-A100. Jedná se o kompaktní zařízení, které sice zabírá jedno místo v zásobníku nástrojů, na druhou stranu umožňuje alespoň částečně automatizovat údržbu důležité části obráběcího stroje.


Zařízení pro údržbu HSK dutin vřeten Lubritool

Úvaha na závěr

Během let se poněkud mění skladba ocenění a vedle toho dochází k obměně kategorií oceněných exponátů. Rovněž spektrum oceněných firem, jejich původ, typ zařízení či stroje jsou dost pestré. Pohledem do nedávné historie si nelze nevšimnout, že Renishaw a Blum získaly ceny našeho německého sesterského časopisu MM i na předchozím hannoverském veletrhu v roce 2013. Firma Ott-Jakob (ze skupiny Jakob Gruppe) si cenu odnesla v roce 2011. V letošním roce jsou vyzdvihovány aditivní technologie a senzorika (popř. mechatronika) instalovaná do výrobních zařízení a jejich komponent (moderně nazýváno Průmysl 4.0). Přitom samotný pojem Průmysl 4.0 nebyl na EMO 2017 nesmyslně či přespříliš nadužíván. Předešlé (módní) trendy, jako například nedávno zviditelňovaná ekologie či minimalizace energetické náročnosti, nejsou už v kurzu. Přesto dopad oceněných technologií a techniky pro zákazníka zůstává stejný – může vyrábět dosud nevyrobitelné, lépe a rychleji, výrobní procesy bude mít více pod kontrolou a činnosti závislé na člověku může zase o něco více automatizovat.

A takto vypadá cena MM Award, kterou získala firma Okuma.


Ing. Lubomír W. Novotný, Ph.D., Hannover

roman.dvorak@mmspektrum.com

Další články

Průmysl 4.0
Inovace
Průmyslový design
Automobilový průmysl
Novinky z veletrhů a výstav
Exportní příležitosti
Měření ve strojírenství
Výzkum/ vývoj
CAD/CAM/CAE/CIM
Automatizace, regulace
Převody/pohony/ložiska/spojky
Nekonvenční technologie
Nástroje pro obrábění / řezné materiály
Obráběcí stroje a technologie

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky


Sledujte nás na sociálních sítích: