Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Čerpadla s ponornou hydraulikou pro průmyslové aplikace
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Čerpadla s ponornou hydraulikou pro průmyslové aplikace

Řada čerpadel s ponornou hydraulikou je velmi variabilní co se týče možnosti volby ucpávky vhodné pro daný typ čerpané kapaliny, různých typů přírubových připojení, různých typů ložisek i motorů (možnost otáčkové regulace). Čerpadla jsou vyráběna v širokém spektru výkonových parametrů i maximálních tlaků, pro řadu provozních prostředí a pracovních teplot. Jsou navržena pro spolehlivý a bezporuchový provoz i za obtížných provozních podmínek, jejich účinnost přesahuje u některých modelů hranici 80%.

Firma Grundfos patří k významným světovým výrobcům čerpací techniky, zejména na trhu oběhových čerpadel, určených pro cirkulaci kapalin v otopných soustavách, klimatizačních a průmyslových zařízeních, pro použití v rámci systémů cirkulace pitné vody. Pro oblast zásobování vodou a odvodňování má výrobce ve svém programu širokou škálu čerpadel, která se používají ve vodárenství k zásobování vodou, dále např. v zemědělství, k zavlažování, postřiku atd. Velká pozornost je věnována čerpací technice, která je určena pro malospotřebitele v oblasti zásobování domácností vodou (malé domácí vodárny, ponorná čerpadla do vrtů a studní), pro práce v domě i na zahradě (zahradní čerpadla, ponorná odvodňovací čerpadla), pro přečerpávání odpadové a splaškové vody v místech, která jsou buď umístěna pod úrovní kanalizační sítě nebo jsou příliš vzdálena od centrální kanalizace.
Pro průmyslové použití dodává Grundfos odstředivá čerpadla k dopravě vody, chladicích a jiných kapalin v průmyslových systémech, pro zvyšování tlaku a jako součást zařízení vyráběných průmyslovými výrobci. Velký důraz je také kladen na výzkum a vývoj, společnost se snaží přicházet na trh s novými výrobky, které jsou konstruovány s uplatněním nejnovějších poznatků z oblasti čerpací techniky. Součástí koncepce je kromě snahy o pokrokovost řešení také maximální kvalita a spolehlivost produktů. Dokladem toho jsou i čerpadla, jejichž možnosti použití předkládá tento článek.

Vnorná čerpadla

Výrobní program čerpadel s ponornou hydraulikou CRK/MTR, CHK/MTH, MTA/MTAD a SPK je zaměřen na čerpání vody, chladicích a řezných kapalin a dalších kapalin zejména v těchto průmyslových aplikacích:
 • čerpání kapalin používaných v obráběcích strojích a obráběcích centrech;
 • systémy průmyslového praní;
 • čerpání kondenzátu;
 • chladicí jednotky;
 • filtrační systémy;
 • čistírenská zařízení.
 • Čerpadla konstrukčních řad CRK, MTR, CHK, MTH, MTA, MTAD a SPK jsou článková odstředivá čerpadla určená pro čerpání kapalin z nádrží, přičemž hydraulická část je vnořena do kapaliny. Standardně se čerpadla Grundfos s ponornou hydraulikou vyrábějí pro určité instalační hloubky. Přidáním prázdných článků bez oběžných kol lze však většinu modelů těchto čerpadel přizpůsobit pro prakticky jakoukoli požadovanou instalační hloubku.
  Čerpadla Grundfos s ponornou hydraulikou jsou velmi variabilní, co se týče možnosti volby ucpávky vhodné pro daný typ čerpané kapaliny (v nabídce jsou rovněž bezucpávková provedení čerpadel MTH), různých typů přírubových připojení, různých typů ložisek i motorů (je možno např. dodávat čerpadla CRKE s motory MGE umožňujícími otáčkovou regulaci). Účinnost přesahuje u některých modelů 80 %, tedy hodnotu, jíž se nemůže pochlubit žádný jiný výrobce obdobných čerpadel. Vysoká účinnost dává předpoklady pro dosahování velkých energetických úspor i dlouhodobě nízkých provozních nákladů na tato čerpadla. Dalších energetických úspor a lepší výkonové charakteristiky lze u těchto čerpadel dosáhnout použitím již zmíněných MGE motorů k zajištění automatického řízení čerpadla od tlaku pomocí otáčkové regulace. Čerpadla jsou navržena pro spolehlivý a bezporuchový provoz i za těch nejtěžších provozních podmínek, které se mohou při průmyslových aplikacích vyskytnout. Firma Grundfos nabízí servis prakticky ve všech částech světa prostřednictvím sítě svých servisních středisek činných ve více než 50 zemích, kde jsou technici i náhradní díly zákazníkům pohotově k dispozici.
  Čerpadla jsou vybavena nejmodernější hydraulikou, která umožňuje realizaci výkonového rozsahu od 0,5 m3.h-1 až do 85 m3.h-1 při maximálním tlaku 25 barů. Široká nabídka jednotlivých typů čerpadel s ponornou hydraulikou umožňuje v závislosti na požadovaných provozních parametrech a provozní teplotě (-20 °C až +90 °C v závislosti na jednotlivých typech) zvolit pro danou aplikaci nejvhodnější typ čerpadla.

  Dlouhodobě a bezporuchově

  Modely čerpadel Grundfos CRK jsou vhodné pro použití při čerpání různých médií. Tato čerpadla jsou navržena pro dlouhodobý bezporuchový provoz. Čerpadla CRK 2 a 4 lze dodat s přídavnými prázdnými články a umožnit tak použití pro instalační hloubky až 1005 mm. Standardně se čerpadla CRK dodávají v provedení z korozivzdorné oceli. V případě použití vysoce jakostní korozivzdorné oceli se tato čerpadla označují CRKI. V případě požadavku otáčkové regulace lze dodat provedení CRKE s MGE motorem. Výrobní program čerpadel s ponornou hydraulikou dimenzovaných pro velké průtoky je završen čerpadly řady MTR, určenými pro těžký provoz. Vyznačují se unikátním řešením své hydraulické části, jakož i výkonovým rozsahem, jakým se v této provozní oblasti nemůže pochlubit žádný jiný výrobce čerpadel. Kazetová ucpávka (typu cartridge) a univerzální systém přírubových spojů - to jsou dva další speciální rysy čerpadel MTR. Čerpadla MTR tak vykazují nejen lepší výkonové parametry, ale umožňují též dosahovat významných energetických úspor a dlouhodobě nízkých provozních nákladů.

  Bezucpávková čerpadla

  Čerpadla Grundfos s ponornou hydraulikou řady CHK a MTH jsou správnou volbou pro provozní aplikace, u nichž se klade důraz na kompaktní provedení čerpadla a na jeho vysoké výkonové parametry. Motor a čerpadlo tvoří integrovanou kompaktní jednotku sestávající pouze z několika komponentů. Standardní modely čerpadel lze dále přizpůsobit individuálním požadavkům zákazníka. Kromě standardních modelů CHK a MTK s ucpávkami byly vyvinuty nové modely bezucpávkových čerpadel MTH, která nemají "normální" mechanickou ucpávku. Namísto ní jsou vybavena zcela nově koncipovaným těsněním s plovoucí mezerou, která dovoluje, aby se malá část čerpané kapaliny vracela zpět do nádrže. To přináší pozitivní efekt nižších provozních nákladů a kratší doby prostojů čerpadla. Modely bezucpávkových čerpadel MTH jsou určeny pro čerpání vody a ve vodě rozpustných chladiv, jakož i řezných kapalin s malým obsahem vydírajících nečistot.

  SPK - strmé výkonové křivky

  Pro provozní oblast nízkých až středních průtoků jsou navržena čerpadla řady SPK s ponornou hydraulikou. Jejich strmé výkonové křivky je činí obzvláště vhodnými pro provozní aplikace vyžadující stejnoměrný průtok při kolísajícím tlaku. Čerpadla SPK jsou velmi flexibilní, co se týká jejich instalační hloubky. Tato flexibilita je dána možností doplnění čerpadla prázdnými články. Navíc lze k těmto čerpadlům připojit prodlužovací trubku, která umožňuje instalační hloubku až 1005 mm. Dodávají se také v provedení z vysoce jakostní korozivzdorné oceli, které se označuje SPKI. V případě požadavku otáčkové regulace lze dodat provedení SPKE s MGE motorem.

  Pro nízké tlaky

  Řada čerpadel Grundfos MTA obsahuje zcela nově koncipovaná čerpadla pro nízkotlaký provozní rozsah. Čerpadla MTA mají otevřené oběžné kolo z korozivzdorné oceli, které umožňuje čerpání kapalin s malým obsahem pevných a vláknitých příměsí, jakož i vysoce viskózních kapalin. Materiálové provedení z korozivzdorné oceli činí tato čerpadla korozně velmi odolná. Čerpadlo Grundfos MTAD je zdvojená verze čerpadla MTA - ve skutečnosti jsou to vlastně dvě čerpací jednotky v jednom čerpadle. Princip zdvojeného čerpadla dává jedinečné možnosti hydraulických kombinací a flexibility použití. Díky svým malým prostorovým nárokům a vysoce konkurenční ceně se čerpadlo MTAD současně stává alternativním řešením pro provozní aplikace se dvěma samostatnými čerpadly.

  Další články

  Čerpadla/ armatury/ doprava tekutin

  Komentáře

  Nebyly nalezeny žádné příspěvky

  Sledujte nás na sociálních sítích: