Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Certifikáty a oprávnění v blockchainu
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Certifikáty a oprávnění v blockchainu

Blockchain je vhodný k vystavování certifikátů a potvrzení nejrůznějších druhů. Certifikátem myslím jakoukoliv datovou větu, která osvědčuje informaci. Tedy například certifikát kvality výrobku, diplom absolventa, svářečský průkaz, povolení ke vstupu do prostor, oprávnění provádět nějakou činnost či umožnění, aby s výrobkem byla provedena nějaká operace.


Certifikát v blockchainu může mít také výrobek. Informaci si nese s sebou, heslem může být např. čárový kód. (Zdroj: Pixabay)

Toto všechno je druh certifikátu, tedy případu, kdy jedna strana vystavuje certifikát a někdo jiný si kontroluje jeho pravost. Z vlastností blockchainu je zřejmé, že takovýto certifikát není možné zfalšovat ani podvrhnout, a také to, že originálem je digitální podoba tohoto certifikátu.

Může to vypadat následovně: Firma proškolí a vyzkouší člověka v CNC obrábění. Do blockchainu vloží informaci o tom, kdo kurz s jakým výsledkem absolvoval a vše zabezpečí heslem. Nyní se může tento absolvent kdekoliv prokázat (po sdělení svého hesla) certifikátem, který je uložen v mnoha počítačích blockchainu. Není potřeba tedy nic tisknout – stačí přístup na internet. Originál existuje pouze ve virtuálním světě, je nepodvrhnutelný. Případný výtisk, diplom, je pak pouhou konverzí originálu do fyzického světa.

Obdobným způsobem si certifikát může s sebou nést nejen osoba, ale i výrobek. V tom případě je pak zřejmé, že na výrobku byly provedeny potřebné operace a ten může být dále opravován/kompletován/expedován atp. Výrobek si nese informaci s sebou a je identifikovaný například svým sériovým číslem.


Jan Prokš

ELA Blockchain Services

Další články

Průmysl 4.0
Management a řízení
Vzdělávání a školství
Informační technologie/E-business

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: