Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Cesta k budoucímu růstu vede přes investice
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Cesta k budoucímu růstu vede přes investice

Rok 2020 by se dal přejmenovat na Rok černých labutí. Ekonomové k těmto původem australským ptákům přirovnávají události, které nikdo nečeká a které hluboce zasáhnou samotné základy hospodářství. Tak jako to dokázala pandemie nového typu koronaviru. Ze dne na den donutila vlády, aby vypnuly na několik měsíců nejen českou, ale také další klíčové ekonomiky pro české exportéry.

Výsledkem je bezprecedentní propad ekonomické aktivity, jaký statistikové v posledních desetiletích nepamatují. Svaz průmyslu a dopravy ČR očekává, že za celý letošní rok se kvůli pandemii sníží výkon české ekonomiky ve srovnání s rokem 2019 o 8 %. V souladu s tuzemskými i světovými institucemi Svaz odhaduje, že se na hodnoty z doby před koronavirem české hospodářství dostane až v roce 2022.

Škrty ve firemních investicích

Brzdou v rychlejším oživení budou firemní investice. Z průzkumů, v nichž Svaz průmyslu a dopravy ČR mapoval průběh koronavirové krize, vyplývá, že firmy na výpadky zakázek v řádu desítek procent reagovaly osekáním svých investičních plánů. Nižší ochota investovat do nových strojů, technologií či budov se přelije také do roku 2021. Je logické, že podniky, které před sebou nemají vidinu plných zakázkových knih, nejsou tlačeny do vylepšování svých výrobních technologií. Přesto jsou investice nezbytnou podmínkou, aby český průmysl a celá ekonomika z krize vyšly silnější a konkurenceschopnější.

Ve Svazu průmyslu jsme dlouho věřili a dělali vše pro to, aby firmy mohly na podzim na Mezinárodním strojírenském veletrhu ukázat svým zákazníkům a veřejnosti, že je koronavirus nepoložil. Bohužel, nakonec se letošní rok bez tohoto průmyslového svátku bude muset obejít. Svaz průmyslu přesto udrží každoroční tradici a na začátku října uspořádá svůj sněm. Na něm se bude bavit s představiteli vlády a špičkovými podnikateli, jak českou ekonomiku opět nastartovat k rychlému růstu.

Plán pro obnovu růstu

Už v létě Svaz sestavil desatero doporučených tematických oblastí, v nichž by vláda mohla firmám i celé ekonomice pomoci. Měla by se soustředit právě na podporu investic, ať už do inovací, či digitalizace, ale také zlepšit fungování trhu práce nebo zjednodušit a zpřehlednit regulaci.

Firmy si navzdory šetření uvědomují, že potřebují zvýšit svou odolnost proti budoucím krizím. Skoro polovina podniků v červnovém průzkumu Svazu průmyslu uvedla, že je koronavirová krize přiměla k hledání nových obchodních modelů. Více než třetina podniků chce v reakci na nynější krizi rozšířit své produktové portfolio, aby nebyly závislé jen na jednom nebo několika málo odběratelských řetězcích. Čtvrtina firem hodlá svou odolnost posílit investicemi do digitální transformace.

Právě nyní je ta správná doba, aby vláda firmám s jejich záměry pomohla. Například tím, že zvýší objem peněz na podporu firemního výzkumu a vývoje, a zjednoduší spolupráci podniků s výzkumnými organizacemi.


„Česko potřebuje po koronavirové krizi nastartovat růst. Klíčové bude, aby firmy opět začaly investovat. Stát by jim v tom měl pomoci,“ říká Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.  
(Zdroj: Svaz průmyslu a dopravy ČR)

Inovace a digitální transformace

Soukromé firmy jsou tahounem investic do výzkumu a vývoje. Do hledání nových technologií, produktů či služeb firmy každý rok investují 60 % ze všech výdajů na výzkum a vývoj v ČR. Navíc až do koronavirové krize tyto firemní investice každý rok rostly o 10 %. Letos a příští rok ale budou mít firmy kvůli koronaviru na tyto aktivity méně peněz. Je na vládě, aby dočasný výpadek v celkových investicích do výzkumu a vývoje dorovnala. Pokud si má česká ekonomika zachovat potenciál budoucího růstu, nesmí firmy přestat inovovat.

Podobné je to s digitální transformací. Koronavirová krize ukázala, že podniky, které investovaly do digitálních technologií, se s ní dokázaly vyrovnat mnohem lépe. Proto je třeba, aby vláda podporovala, například z operačních programů, investice do digitalizace a kyberbezpečnosti, které mohou zejména u menších a středních firem zlepšit jejich odolnost a konkurenceschopnost. Zároveň musí stát zrychlit budování potřebné digitální infrastruktury a rozšířit nabídku svých digitálních služeb.

Jistota pro investice

K investicím může vláda firmy motivovat dobrým a jednoduchým nastavením podpůrných programů Evropské unie. Podstatné je, aby se programy v novém rozpočtovém období rozjely co nejrychleji.

Firmy pro investiční plánování potřebují jistotu a stabilitu podnikatelského prostředí. To mimo jiné znamená jednoduchou a předvídatelnou regulaci. První šanci však vláda propásla. Nedokázala přijít se skutečnou rekodifikací povolovacích procesů, která by umožnila podnikům, státu i domácnostem rychleji a efektivněji stavět. Vláda v novém stavebním zákoně rezignovala na vytvoření jednotného systému stavebních úřadů a integraci všech dotčených orgánů do tohoto systému. Nezavedla jednotné řízení o povolení staveb a nestanovila jasné a nepřekročitelné lhůty pro rozhodování úřadů.

Pro rychlejší odeznění nynější krize a zmírnění těch budoucích je nutné také snížit bariéry na trhu práce. Na jedné straně kvůli nepříznivé demografii v některých oborech a oblastech chybí významné množství pracovní síly. Na druhé straně občasné krize, jako je například ta koronavirová, budou způsobovat výpadky zakázek ve firmách a méně práce pro zaměstnance. V těchto krizových případech je potřeba zachovat zaměstnanost ve firmách, které jsou dlouhodobě stabilními zaměstnavateli. Tady by stát měl zavést systémový nástroj kurzarbeitu.

Všechna tato opatření mohou pomoci nejen k tomu, aby se české firmy a celá ekonomika rychle zotavily z nynější krize, ale aby byly lépe připraveny na budoucnost. Protože nikdo neví, kdy se zase nějaká černá labuť objeví.

Ing. Jaroslav Hanák

Další články

Průmysl 4.0
Inovace
Management a řízení
Všeobecné strojírenství
Strukturální fondy EU
Vzdělávání a školství
Legislativa, nařízení
Financování stroj. výroby/Podniková ekonomika
Výzkum/ vývoj

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: