Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Cesta za energií vzduchu
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Cesta za energií vzduchu

Jednoho listopadového dne jsem opustil pohodlí redakce a vypravil se směrem na východ, abych se dověděl něco nového o Nirváně.

Možná by se úvodní věta lépe hodila do trochu jiného časopisu, ale doufám, že na ní něco bude - už jen proto, že Nirvánu jsem napsal s velkým "N". Navštívil jsem totiž náš nejmodernější závod na výrobu kompresorů, kde se mimo jiných modelů vyrábějí i kompresory Nirvana. Závod patří nadnárodní společnosti Ingersoll-Rand a nachází se v Uničově. Během mé návštěvy mi byl průvodcem výrobní ředitel Ing. Miroslav Lácha.

Koncepce závodu

Kompresory se značkou IR se vyrábějí v pěti závodech na světě: v Davidsonu a Campbellsville v USA, ve Vignati v Itálii a v Šanghaji v Číně, v současné době je zrušena výroba v Anglii, která byla přestěhována právě do Uničova. Samotná korporace Ingersoll-Rand se věnuje mnohem širšímu spektru produktů a zaměstnává na 45 000 lidí v několika desítkách závodů.
Stavba závodu v Uničově byla zahájena loni v listopadu a již 14. května letošního roku proběhla kolaudace administrativní budovy a výrobní hala byla uvedena do zkušebního provozu. Následně byla z Anglie do Uničova dovezena první výrobní linka, na níž jsou od konce srpna vyráběny kompresory s příkony od 4 do 30 kW. Jedná se o typové řady Links, Pegasus, M 22 a M 30. Na této lince jsou vyráběny především sériové výrobky a její kapacita činí 20 kompresorů za směnu. Výroba na další lince číslo 2, která je určena pro střední velikosti kompresorů cca od 37 do 75 kW, byla zahájena počátkem října. Zde se vyrábějí kompresory řad M 37, M 45, M 55 a M 75. Jedná se o tzv. gear-drive kompresory poháněné přes převodovku s ozubenými koly. Na této lince se vyrábějí také "malé" Nirvany 37, 45, 55 a 75 s přímým pohonem šroubovice motorem HPM (Hybrid Permanent Magnet) s permanentními magnety. Dalším typem připravovaným do výroby jsou malé Sierry. Kapacita linky č. 2 je 8 kompresorů za směnu. Zatím poslední linka č. 3, která byla uvedena do provozu na konci listopadu, je určena pro velké speciální kompresory. Zde se počítá s výrobou čtyř kompresorů za směnu. V případě vyšších požadavků zákazníků lze na kterékoliv lince zavést vícesměnný provoz.

Montáž kompresorů

Zhruba třetinu plochy výrobní haly zaujímá skladové hospodářství, které musí být dokonale organizováno, neboť již v příštím roce činí předpokládaný obrat závodu 1,7 mld. Kč. Závod v Uničově je závodem čistě montážním. Nic se zde neobrábí, veškeré komponenty jsou dováženy od příslušných dodavatelů. Kromě stávajících mají šanci i další potenciální dodavatelé z ČR či okolních zemí, například ze Slovenska, Polska, Maďarska nebo Rumunska.
Závod je koncipován jako průběžný, linky jsou rovné, z jedné strany je navážen materiál a z druhé odváženy hotové kompresory. Všechny toky materiálu jsou organizovány jako přímé, čímž se velmi šetří náklady na interní logistiku. Vlastní proces výroby začíná zaplánováním a vytisknutím tzv. Machine Build Record Cart, což je montážní karta stroje. V ní jsou uvedeny specifikace každého stroje, jako číslo objednávky, sériové číslo kompresoru, číslo motoru, číslo separátoru a specifikace dalších komponentů. Tato karta provází stroj po celou dobu montáže. Závod v Uničově pracuje systémem DFT - Demande Flow Technology. Její princip spočívá ve využití systému PULL, principu kanbanů a štíhlé výroby. Zavedením tohoto systému se daří držet skladové zásoby na relativně nízké úrovni při dodržování zákazníkem požadovaného termínu. Dále pak příslušnému operátorovi nikdo nemusí říkat, kdy se má zabývat jakou činností, ale je o tom informován pomocí vizuálních signálů.

Ověřování parametrů

V testovacích buňkách navazujících na montážní linky se provádí testování všech vyrobených kompresorů podle ISO 1217, která udává požadavek na účinnost pro vyráběné stroje. Zde se měří elektrické hodnoty, tlak vzduchu na výstupu, množství dodávaného vzduchu (z těchto hodnot se výpočtem získává účinnost), dále pak vibrace a teploty v různých částech kompresoru. Všechna naměřená data jsou zaznamenávána a pomocí speciálního programu vyhodnocována v počítači. Pokud naměřené údaje odpovídají požadovaným hodnotám, lze kompresor uvolnit pro expedici. Jestliže však některý z naměřených parametrů nevyhovuje, je třeba zjistit příčinu, neshodu odstranit, kompresor znovu otestovat a teprve pokud je vše v pořádku, je možné vytisknout konečný protokol. Zjištěná data jsou archivována a v případě požadavku je lze doložit zákazníkovi.

Expedice a prodej

Většina z vyrobených kompresorů je určena pro západní Evropu i jiné země světa. "Zákazníky ale neobhospodařujeme přímo," uvádí k tomu ing. Lácha. "Logistiku pro nás zajišťuje firma specializovaná firma Menlo. Všechny vyrobené kompresory jsou odváženy do Hubu v Holandsku, odkud jsou reexportovány k zákazníkům. To se zatím týká i odběratelů v České republice, ale předpokládáme, že od začátku příštího roku by tyto a případně i kompresory pro některé další trhy chodily přímo." Vlastní prodej je organizován přes prodejní a marketingové oddělení prostřednictvím lokálních dealerů, v ČR značku Ingersoll-Rand zastupuje společnost Ideal-Trade Service.

Lidé

Uničovský závod má nyní 100 zaměstnanců, jejich počet by měl do konce roku stoupnout na 120 až 130. Do tří let od zahájení provozu by zde mělo pracovat 190 zaměstnanců. Zeptal jsem se v této souvislosti, zda se například počítá s podílem českých inženýrů na vývoji nových kompresorů. "Kdybychom je měli, mohli by mít čeští inženýři podíl na vývoji nových kompresorů," odpovídá ing. Lácha. "Problémem ale je schopné inženýry se znalostí anglického jazyka vůbec najít. V současné době hledáme dva inženýry, kteří by spolupracovali se závody v Davidsonu a ve Velké Británii. Máme totiž dva nové produkty, Pegasus 2 a velkou Nirvanu na 160 kW, a na těchto projektech by se tito odborníci již mohli podílet."
Cesta Nirvany a dalších strojů v České republice tedy začíná. Přejeme, aby byla úspěšná.

Další články

Pneumatické prvky/ kompresory

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: