Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Chceme docílit až 50% exportní podíl
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.
Nomenklatura:

Chceme docílit až 50% exportní podíl

Ing. Milan Klíma
generální ředitel a místopředseda představenstva Kučkové šrouby Kuřim, a. s.

MM: Pane řediteli, i když se dá předpokládat, že většina čtenářů vaši společnost zná, mohl byste ji alespoň v krátkosti představit?

Ing. Klíma: Novodobá historie samostatné společnosti Kuličkové šrouby Kuřim, a. s., je psána teprve od roku 1996. V tomto roce vznikla z vnitřního závodu společnosti TOS Kuřim, a .s., nová společnost TOS Kuřim-KŠ, s. r. o., která byla postupným vývojem na konci roku 2000 transformována na současnou společnost. Historie hlavní podnikatelské činnosti, tj. výroby kuličkových šroubů, trapézových šroubů a vodicích tyčí, však byla psána před více než 32 lety. Od roku 1996 má společnost také autorizaci k dodávkám energetických médií, jako jsou elektrická energie, plyn, teplo, voda a telekomunikační služby. Roční tržby v obou komoditách dosahují objem 200 mil. Kč.

MM: Charakterizujte prosím konkurenceschopnost vašich výrobků na zahraničních trzích.

Ing. Klíma: Vedení společnosti se od počátku roku 1997 soustředilo na postupnou modernizaci strojně-technologického vybavení, ve které spatřovalo možnosti ke zvýšení kvality vlastních výrobků se současným zvýšením produktivity práce. V uplynulých letech novodobé historie společnost investovala do modernizačních prvků výroby cca 75 mil. Kč. V návaznosti na další možnosti poskytované moderním strojním vybavením pokračoval vývoj nových výrobků. Společnosti se podařilo během několika měsíců vyvinout a vyrobit rychloběžné kuličkové šrouby, které byly vyznamenány v roce 1999 Zlatou medailí na 41. MSV Brno. Vývoj se ve společnosti nezastavil a každý rok jsou na trh uváděny inovované výrobky, které jsou z hlediska technické úrovně a jakosti výroby srovnatelné s konkurenčními výrobky. Bez těchto nových výrobků by se v tvrdém konkurenčním prostředí nemohla společnost uplatnit na tuzemském a exportním trhu. Cílem vedení společnosti je pro další období získat nové zákazníky nejen na evropském trhu, ale i na trzích mimoevropských, kde jsou naše výrobky v současné době testovány.

MM: Jakým směrem se bude výroba ve vaší komoditě ubírat?

Ing. Klíma: Současná situace na trhu lineární techniky je charakterizovaná kuličkovými šrouby konstruovanými pro vysoké rychlosti s malou hlučností, což jsou parametry pro výrobce dosažitelné, ale z hlediska složitosti výroby náročné. Tyto kuličkové šrouby dosahují rychlost cca 60 - 78 m.min-1. Velmi důležitým parametrem je pro zákazníky nízká cena. Touto cestou musí jít a také jde náš technický rozvoj. Na tuto realitu jsou zaměřeny programy snižování výrobních nákladů.

MM: V současné době již druhým rokem pracuje Výzkumné centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologie. Co vám spolupráce s centrem přinesla a jak se díváte na společný výzkum?

Ing. Klíma: Spolupráce s výzkumnými pracovníky ČVUT V Praze má dlouhodobý vývoj a sahá do 90. let minulého století. Po založení Výzkumného centra se spolupráce ještě prohloubila. Naše společnost využívá zejména možnosti dlouhodobého testování kuličkových šroubů z hlediska proměnlivého zatížení, dosahovaných parametrů zrychlení, využití jiných valivých elementů atd. Vedení společnosti počítá s tím, že spolupráce bude v budoucnosti pokračovat. Naše společnost zase poskytne Výzkumnému centru k dalším zkouškám svoji zkušební stolici, která svými parametry umožní dále nahlížet do kinematiky kuličkových šroubů z hlediska hluku, oteplení kuličkového šroubu při zatížení apod.

MM: Na jaké úrovni, ať z hlediska pracovní síly či vybavenosti, je vaše konstrukční a technologické oddělení?

Ing. Klíma: V průběhu let 1997 - 2001 se úroveň našich vývojových pracovníků a konstruktérů velmi zlepšila. V minulosti se u nich sice projevovaly tendence, že u kuličkových šroubů není co zlepšovat nebo vyvíjet, ale právě změna myšlení této generace technických pracovníků umožnila nastartování již dříve uvedených úspěchů. Vedení společnosti počítá s tím, že je třeba dále pokračovat ve zlepšení vybavení konstrukčních kanceláří výpočetní technikou, ve zlepšení pracovního prostředí atd. Samozřejmostí je a musí být také zvýšení motivace. Obecně lze konstatovat, že právě na odborném umění a zkušenostech všech pracovníků je založena technicky náročná výroba kuličkových šroubů.

MM: Jaká exportní teritoria jsou pro vás zajímavá? Jak velkou část produkce představuje export?

Ing. Klíma: Základním exportním teritoriem je pro naši společnost západoevropský trh. V nejbližší budoucnosti se nechceme spokojit jen s tímto konstatováním. Zajímavými jsou pro nás Japonsko, Rusko, možná i další východoevropské trhy. K získání těchto oblastí jsme orientovali svoji obchodní politiku pro nejbližší období. Náš export se v uplynulých letech pohyboval mezi 20 - 30 % z tržeb naší hlavní výrobní činnosti. Cílem společnosti je posunout objem exportu k 50% podílu.

MM: Jak hodnotíte současnou úroveň proexportní politiky státu?

Ing. Klíma: Naše společnost využila v letech 1999 - 2000 možnosti dané proexportním programem MPO při vývoji rychloběžného kuličkového šroubu. Dotace takto získaná našla uplatnění nejen v naší společnosti, ale také u spoluřešitelů, kterými bylo VUT v Brně a ČAV v Brně. Výsledkem naší spolupráce byla již uvedená Zlatá medaile. Osobně si myslím, že pro malé a střední společnosti existuje velké množství programů, ve kterých si své aktivity mohou najít. Horší situace je u společností velkých, které potřebují pomoc při získávání trhů dříve opuštěných nebo nových.

MM: Jak se díváte na problematiku marketingově orientovaného výzkumu a vývoje?

Ing. Klíma: Z převážné části odpovědí již vyplývá, že uspokojení zákazníka hraje v naší podnikatelské činnosti významnou roli. Naší snahou je zaměřit vývoj od počátku na zadání konkrétního odběratele. Mimořádně dobrou spolupráci máme s českými výrobci obráběcích strojů, kterými jsou TOS Varnsdorf, Kovosvit Sezimovo Ústí a Tajmac - ZPS Zlín. Na základě řízené spolupráce na úrovni vývojových pracovníků jsme schopni vyrobit prototypové kuličkové šrouby v mimořádně krátkých dodacích termínech, což umožňuje našim odběratelům zrychlit vývoj prototypu nebo inovaci obráběcího stroje. Mimořádnou pozornost věnujeme servisní činnosti a opravám kuličkových šroubů. Nevyhýbáme se ani opravám kuličkových šroubů vyrobených našimi konkurenty.

MM: Jaký máte pohled na současné přístupy bank k profinancování strojírenské výroby?

Ing. Klíma: S ohledem na průměrnou dodací dobu našich výrobků, která se pohybuje kolem 10 týdnů, jsou problémy s financováním výroby menší než u výrobců obráběcích strojů. Námi uplatňované obchodní a dodací podmínky nám umožňují se za normálních okolností s problémem financování výroby vypořádat.

Děkujeme vám za rozhovor

Další články

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: