Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Chlazení a mazání kompresorů
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Chlazení a mazání kompresorů

V kompresorech se běžně používají chladiva spolu s mazivy. Aby kombinace těchto dvou složek dobře fungovala, je potřeba zvolit vhodné mazivo. Výrobci maziv reagují na změny v legislativě EU o využívání freonů jako chladiva v kompresorech.

Úvodem malá, zjednodušená a stručná exkurze do problematiky mazání kompresorů chladicích soustav. Zjednodušené schéma chladicí soustavy je na obrázku. Základním prvkem soustavy je kompresor, který nasává odpařené chladivo z výparníku (1), stlačuje ho a jako páru (2) ho žene do kondenzátoru. Zde se chladivo ochlazuje a jako zkapalněné (3) přes expanzní ventil vstupuje do výparníku (4). Díky odpařování chladiva se odebírá teplo z okolí a zároveň se z kapaliny opět stává pára. Kruh se uzavírá a pára vstupuje opět do kompresoru. U velkých soustav se mezi kondenzátor a expanzní ventil vkládá nádrž, ve které se zkapalněné chladivo ukládá a z něho se oddělují nežádoucí úsady nebo nečistoty. Chladivo obíhá v uzavřeném okruhu odděleném od okolní atmosféry a je pod stálým tlakem.

Oleje pro kompresory

Co je však nejdůležitější, je fakt, že spolu s chladivem obíhá také olej, který slouží pro mazání kompresorů různých konstrukcí, počínaje lamelovými pro malé soustavy přes pístové i několikastupňové až po šroubové. Všechny vyžadují mazání hlavně kluzných částí, jako jsou lamely na vnitřní ploše pracovního prostoru, písty ve válcích nebo šnekové plochy odvalující se o sebe. To, k čemu směřuje tento článek, je právě vztah olej–chladivo.

Existuje mnoho druhů chladiv. V minulosti oblíbený freon s obsahem chloru způsobil nevratné změny v ochranné ozonové vrstvě atmosféry, proto byl nahrazen jinými vhodnými látkami. Všechny tyto látky mají větší či menší vliv na olej a jeho vlastnosti. Pro představení unikátního oleje ExxonMobil se zaměříme na amoniak neboli čpavek NH3, a to v podobě chladiva s označením R-717. Ukazuje se, že tato chladiva zaznamenávají stálý růst z důvodu jeho širokého využití v průmyslových chladicích zařízeních i v lehkých komerčních chladicích aplikacích. Jak již bylo zmíněno, olej, který je ve stálém kontaktu s chladivem, a to za různých teplot a tlaků, si musí zachovat vlastnosti zaručující hladké mazání. Běžné oleje v kontaktu s čpavkem rychle degradují. Protože oleje jsou ve své podstatě uhlovodíky a reagují s amoniakem, musejí pro toto chladivo obsahovat taková aditiva, která výrazně tento proces omezí nebo úplně zastaví. Specialisté ExxonMobil vyvinuli a v seznamu prodávaných maziv uvedli několik produktů vhodných pro soustavy plněné chladivem R-717. Zejména se jedná o oleje Mobil Gargoyle Arctic 68 NH a Mobil Gargoyle Arctic SHC 68 NH. A i když další jsou také použitelné pro chladivo R-717 (Mobil Gargoyle Arctic C Heavy, Mobil Gargoyle Arctic Oil 155, Mobil Gargoyle Arctic Oil 300, Mobil Gargoyle Arctic SHC 224, Mobil Gargoyle Arctic SHC 226 E, Mobil Gargoyle Arctic SHC 228, Mobil Gargoyle Arctic SHC 230), první dva jmenované si zachovávají mimořádné vlastnosti i v kontaktu se čpavkem.


Spolu s chladivem obíhá v kompresoru olej, který slouží mazání hlavně kluzkých částí.

Minerální olej s nízkou viskozitou

Olej Mobil Gargoyle Arctic 68 NH byl vyvinut speciálně pro mazání pístových a šroubových kompresorů. Je vyráběn z minerálních olejů parafínovou technologií poskytující výborné výkony při nízkých teplotách, nízkou volatilitu a tepelnou stabilitu. Velmi nízká mísitelnost oleje s čpavkem zabraňuje zředění vrstvy a minimalizuje přenášení oleje párou. Nízký tlak olejových par snižuje spotřebu oleje a potřebu doplnění, přičemž brání frakcionaci (zvýšení viskozity).

Výhody lze shrnout následovně:

  • nízká volatilita – pomáhá snížení spotřeby oleje a omezuje jeho ředění;
  • nízká viskozita podle Brookfielda (za nízkých teplot) – zaručuje správnou tekutost oleje při nízkých teplotách a správné vracení oleje z výparníku;
  • vysoký viskozitní index – zaručuje dobré mazání kompresoru v průběhu širokého rozmezí provozních teplot;
  • kompatibilita s chladivem (velmi nízká mísitelnost s NH3) – přispívá k účinnosti separátoru oleje.

Olej lze použít zejména pro mazání velkých průmyslových pístových a šroubových kompresorů používaných v potravinářském průmyslu nejen pro chlazení i mrazení, ale i pro hluboké mrazení potravin a chladírenské sklady.

 Schéma funkce kompresoru

Syntetický olej odolný proti stárnutí

Olej Mobil Gargoyle Arctic SHC NH 68 je plně syntetický olej vyvinutý pro chladicí kompresorové systémy s vysokým výkonem a pro čpavek jako chladivo. Olej je vyroben z bezparafínových, syntetizovaných polyalfaolefinů a syntetických alkylbenzenových základových olejů, které vykazují vynikající odolnost proti stárnutí. I při nejtěžších provozních podmínkách je olej Mobil Gargoyle Arctic SHC NH 68 odolný proti tvorbě úsad a snižuje možnost nebo brání ucpávání ventilů či filtrů. Olej se vyznačuje velmi nízkým bodem tuhnutí, který umožňuje využít nižší teploty výparníku ve srovnání s konvenčními naftenickými minerálními oleji. Tím, že olej neobsahuje parafín, má vynikající průtokové vlastnosti při nízkých teplotách a nedochází k usazování vosků. Výborná tepelná a oxidační stabilita oleje zaručuje dlouhou životnost v porovnání s minerálními mazivy, delší intervaly výměny a menší nároky na servis a nižší náklady na běžnou údržbu. Dobrá kompatibilita s materiály těsnění a ucpávek dříve používanými pro minerální oleje zaručuje snížení rizika úniku oleje při použití ve starších systémech. Nízká tendence oleje k odpařování zabraňuje nárůstu viskozity a snižuje spotřebu oleje.

Mobil Gargoyle Arctic SHC NH 68 je určen pro použití ve šroubových nebo v pístových kompresorech v náročných a výkonných chladírenských aplikacích. Je kompatibilní s minerálními oleji. Nicméně při jejich záměně je nutné vzít v úvahu, že výkon oleje může být ovlivněn v závislosti na zbývajícím množství minerálního oleje v systému. V takovém případě se doporučuje analýza oleje a kontrola filtrů.

Vhodnou volbou olejů speciálně vyvinutých pro systémy s chladivem R 717 lze docílit zlepšení výkonu soustavy a tím i přispět k úsporám. Více informací poskytuje výhradní zástupce společnosti ExxonMobil – prachatická firma Maier & Korduletsch Maziva – na svých internetových stránkách.


Specialisté ExxonMobil vyvinuli a v seznamu prodávaných maziv uvedli několik produktů vhodných pro soustavy plněné chladivem R-717. Zejména se jedná o oleje s označením Mobil Gargoyle Arctic.


Nové řezné oleje mísitelné s vodou

Na začátku tohoto roku došlo ke změně v portfoliu řezných olejů mísitelných s vodou společnosti ExxonMobil a na trhu se objevily oleje Mobilcut s přídomkem New. Důvodem záměny řezných olejů není jen nařízení EU, ale hlavně snaha ochránit pracovní prostředí a tím zdraví pracovníků přicházejících do styku s těmito kapalinami. Řezné kapaliny dříve obsahovaly fenoly. Když EU vydala nařízení o ukončení používání olejů, které obsahují tyto karcinogenní preparáty, zareagoval na to ExxonMobil vývojem a zahájením produkce nové řady řezných kapalin. Přechodné období pro zavedení nových olejů vývojáři ExxonMobilu využili, aby uživatelům těchto speciálních kapalin nabídli řadu, která má shodné vlastnosti jako dosavadní produkty a přitom neobsahuje zmíněné fenoly – viz tabulka.

 

Pozn.
Mobilcut 230 zůstává beze změny (neobsahoval fenol) a i nadále bude prodáván pod původním označením.
Mobilcut 240 je nahrazen olejem Mobilcut 140 New a byl stažen z výroby. Jeho vlastnosti se v mnohém přibližují právě kapalině Mobilcut 140 New, a proto není nahrazen novým produktem.


Maier & Korduletsch Maziva

Ing. Václav Miškovský

honza.kistanov@gmail.com

https://www.maierkorduletsch.cz/

 

Další články

Průmyslové kapaliny
Pneumatické prvky/ kompresory
Renovace a údržba

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: