Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Chvění zakázáno
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Chvění zakázáno

Nemusí to být samotný stroj nebo budova, které způsobují nežádoucí vibrace. Tlumiče kmitů mají kmity vzniklé vibracemi odstranit. Zkušebna a zkušební obráběcí stroj byly vybaveny rozdílnými výrobky, které chvění tlumí.

Profesor Wilhelm Hannibal a jeho studenti z vysoké školy z jižního Vestfálska chtěli vylepšit olejová čerpadla spalovacích motorů za účelem snížení spotřeby paliva. K optimalizaci regulace stavu paliva bylo potřeba zjistit charakteristiku olejových čerpadel a navrhnout rozličné regulační strategie, které byly mezi sebou následně porovnávány. K tomu účelu byla postavena vlastní zkušební laboratoř. Celá konstrukce zkušebního zařízení má délku 2 500 mm, šířku 900 mm a hmotnost 1 500 kg, což se rovná hmotnosti osobního automobilu. Zkušební zařízení je vybaveno stejnosměrným motorem, který pohání čerpadla v rozsahu od 300 až do 7 000 otáček za minutu. Takové otáčky stačí k rozkmitání konstrukce, ale aby bylo možné obdržet relevantní výsledky měření, musel by se změnit řízeně průtok kapaliny do protisměru. Regulační technika byla přezkoušena také z hlediska efektivnosti. Z tohoto důvodu bylo zkušební zařízení postaveno na šest kombinovaných gumově-kovových izolátorů. Tyto izolátory snížily kmity, ale i přesto docházelo k vibracím, které ovlivnily i druhé zkušební zařízení ve zkušebně.
 


U zkušebního zařízení vysoké školy v jižním Vestfálsku by měly být vibrace redukovány.

 

Nízkofrekvenční pneumatické prvky

Tým profesora Hannibala se tedy obrátil na firmu ACE Stossdämpfer (výrobce tlumiče kmitů). Ze série ACEolator-Serie se jevily nejlépe nízkofrekvenční pneumatické prvky. Po prvních zkouškách provedených techniky z firmy ACE bylo rozhodnuto použít pneumatické prvky ze série PLM. Tyto nízkofrekvenční prvky nabízejí prostřednictvím vnitřní vzduchové komory izolační účinek od frekvence 5 Hz výše. Vlastní frekvence těchto prvků při zatížení se přitom pohybuje přibližně okolo 3 Hz. Vedle tlumení zkušebních zařízení je možné pneumatické prvky vylepšit pomocí nástaveb s měřicími systémy. Od vibrací také izolují vysokorychlostní lisy a různá další výrobní zařízení. Zavulkanizovaná závitová vložka umožňuje uživatelům pneumatické prvky udržovat v požadovaném provozu za použití běžného ventilu od automobilových pneumatik nebo pneumatického šroubení tlakovým vzduchem. Zvláštní připojení u těchto prvků není nutné.


Pneumatické pružinové prvky PLM od ACE Stossdämpfer. Ty mají chránit od vibrací hlavně měřicí zařízení a vysokorychlostní lisy a stroje.

Pneumatická pružina z elastomeru a kovu

Vraťme se od zkušebního zařízení zpět k obráběcím strojům. Za účelem snížení vibrací byly v jiném obráběcím centru nainstalovány gumové pneumatické pružiny Faebi-HD od firmy Bilz Vibration. Zde se jednalo o odstranění kmitů z jiných strojů nebo vibrací, které vznikaly ze samotné struktury budovy. Tlumiče kmitů mají konstrukci složenou z elastomeru a kovu. Stěna tlumiče je zpevněna a samotný tlumič je dvoukomorový. K dosažení co největšího tlumení je vzduchový prostor rozdělen na dvě komory propojené pomocí vzduchové hadice. Přestavitelný škrticí ventil umožňuje proudění přes příčný průřez na žádanou potřebu. Na základě vysokého tlumení jsou zesílené rezonance v porovnání s pneumatickými pružinami jen s jednou komorou menší a posuny strojů rychle odeznívají.


Tlumiče vibrací od firmy Bilz Vibration jsou složeny z elastomeru a kovu se zesílenou boční stěnou. Mají dvě komory.


Das MM Industriemagazin č. 16, 2017, str. 60–61


Simone Käfer, zpracoval Jaroslav Zárožeň

info@mmspektrum.com

Další články

Pneumatické prvky/ kompresory
Montáže/ kompletace
Nekonvenční technologie
Obráběcí stroje a technologie

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: