Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Chytrá kontrola procesů s využitím cloudu
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Chytrá kontrola procesů s využitím cloudu

Systémový dodavatel Kelch GmbH vyvinul společně s inovativními partnery sledování procesu a stavu s využitím cloudu. Díky němu je od nynějška možné systematicky sledovat seřizovací přístroje Kelch a včas rozpoznat případné nesrovnalosti.

Cílem této novinky je aktivně předcházet výpadkům systému, a tedy nákladnému zastavení výrobních procesů. Pokud je v případě zvláštností v protokolu přesto potřeba zásah servisního týmu Kelch, může se připojit přímo přes vzdálenou podporu. Díky tomu lze dobu čekání na servisního technika zkrátit na minimum. Nové řešení internetu věcí (IoT) je výsledkem společného vývoje firem Kelch, TeamViewer a Vodafone.

„Naše nové sledování procesu a stavu seřizovacích přístrojů s využitím cloudu kombinuje vlastnosti, které jsou klíčem úspěchu pro propojené výrobní procesy,“
vysvětluje B. Eng. Viktor Grauer, člen vedení a vedoucí managementu inovací ve společnosti Kelch. „Cíle přitom zní: prevence místo reakce, bezpečnost v oblasti ochrany dat na prvním místě a optimální intervaly údržby,“ říká dále Grauer. Přitom není nutné, aby firmy připojily svou firemní síť ke cloudu. Úplně stačí jednoduchý on-line přístup, přes který se mohou jednotliví odpovědní pracovníci přihlásit.

Inovativní koncepce servisu

Dlouholetá spolupráce firmy Kelch se zákazníky potvrzuje, že seřizovací přístroje Kelch se vyznačují dlouhodobou stabilitou, přesností a spolehlivostí. „Naše servisní týmy se stále znovu setkávají se situací, že přístroje, které zákazník úspěšně používá 20 let a déle, potřebují pouze aktualizaci softwaru, protože se bude například provádět změna operačního systému. Mechanika je přitom stále ještě dost dobrá, takže stačí vyměnit elektroniku a zákazník má ve většině případů během jednoho dne opět nejnovější verzi softwaru,“ vysvětluje Grauer. Díky tomu, že systémy Kelch jsou navrženy pro použití ve výrobním prostředí, nepředstavuje žádný problém ani větší kolísání teplot, ani jiné náročné podmínky, jako je například olejová mlha. Přesto i zde se může stát, že počítačová elektronika, senzory nebo jiné elektronické součásti vypoví službu. V minulosti si zákazníci výpadků často všimli teprve tehdy, když už bylo pozdě a v nejhorším případě došlo k zastavení systému. Pokud k výpadku došlo, byl na místě nutný zásah systémového technika, který závadu odstranil. To ovšem znamenalo prostoje, které musela dotyčná firma zaplatit nejen v podobě zmetků a výpadku výroby, nýbrž také vyplácením běžné odměny za práci pracovníkům i v době výpadku.

Včasné rozpoznání potenciálního problému

Nová koncepce servisu firmy Kelch je založena na dlouholetých zkušenostech servisních týmů, které znají a dokážou vyhodnotit příčiny výpadků přístrojů a systémů z nejrůznějších výrobních prostředí. Patří sem například výpadky počítačů, pokud teplota procesoru přesáhne přípustnou hodnotu. Důvodem mohou být vadný ventilátor nebo ucpané filtry ventilace, které zabraňují cirkulaci vzduchu.

Podobně může dojít k poruše kamerových senzorů. V běžném provozu mohou moderní, vysoce výkonné kamery způsobovat na deskách plošných spojů enormně vysoké teploty a toto teplo je třeba odvádět. Pokud existuje problém s chlazením, hrozí nebezpečí, že se kamera zničí.

Problémy může způsobit i nesprávné osvětlení. Systémy pro zpracování obrazu mohou optimálně pracovat pouze v případě, že jsou splněny nastavené parametry pro podmínky prostředí. K nim patří také osvětlení. To musí být nejen geometricky správně nasměrované, nýbrž musí mít také odpovídající intenzitu. Pokud je osvětlení příliš silné, měřený objekt je přesvícený, takže senzory nemohou správně identifikovat a měřit hrany. Totéž platí také pro slabé osvětlení. Příliš málo světla má za následek, že systém neregistruje hrany na místě, kde se nacházejí. Také z tohoto důvodu může jinak vlastně správně fungující měřicí systém poskytovat nesprávně naměřené hodnoty.

Tyto a podobné scénáře mohl zákazník doposud zjistit teprve tehdy, když došlo k závadě. Pro odstranění vzniklé chyby nebo výměnu vadného dílu byl nutný servisní zásah servisního týmu Kelch přímo na místě.

Prevence místo reakce

Aby v budoucnu k výpadkům už ani nedocházelo, nabízí Kelch svým zákazníkům od nynějška možnost sledovat seřizovací přístroje Kelch a s nimi spojené systémy na dashboardu internetu věcí Kelch. Přitom lze v reálném čase sledovat parametry týkající se funkce a definovat odpovídající limity pro varování a zásah. Tyto definice slouží k tomu, aby byl vždy, když se v procesorech přístrojů vyskytne kritická hodnota, vydán varovný signál. Když je tento individuálně stanovený limit pro varování a zásah překročen, obdrží servis Kelch okamžitě hlášení a může obratem kontaktovat zákazníka. Zákazník tak má při odlišných hodnotách včas možnost jako první krok sám zkontrolovat, zda je u zařízení všechno v pořádku nebo zda se skutečně schyluje k problému. Tímto způsobem lze ve většině případů již předem zabránit hrozícímu výpadku systému. Výhody firma pocítí finančně – příslušný přístroj lze zpravidla používat dál, aniž by vznikly prostoje nebo náklady na zásah servisního technika.

Krátké reakční doby díky vzdálené podpoře

Pokud přesto dojde k situaci, kdy je nutná podpora ze strany firmy Kelch, lze ji provést pohodlně on-line pomocí vzdáleného přístupu. Servisní pracovník firmy Kelch se po předchozím povolení zákazníkem připojí k přístroji a zkontroluje událost, takže může zákazníkovi obratem poradit a poskytnout mu ohledně této záležitosti odbornou pomoc. Výhodou je, že otázky zákazníka lze rychle a profesionálně zodpovědět na základě ihned viditelných skutečných hodnot. Odpovědný pracovník v závodě zákazníka tak v reálném čase obdrží optimální pomoc a podporu a může provést správné kroky směřující k odstranění problému.

Optimalizované intervaly údržby

Další výhoda kontroly procesů prostřednictvím internetu věcí Kelch spočívá v tom, že z empiricky zjištěných údajů lze vyvodit poznatky pro úspěšné formování procesu v budoucnosti. Tak například díky monitorování přístrojů je možné zjistit, zda existují opakující se fáze intenzivního používání. Může tomu tak být například v sezonních výrobních nebo procesních špičkách, takže je lze v ročním rytmu spolehlivě naplánovat. Podle zkušeností se přístroje Kelch v těchto fázích vysokého vytížení téměř nezastaví a jsou tedy vystaveny velkému zatížení. Pokud lze takové fáze vysokého vytížení v následujících letech časově předvídat, nabízí se naplánovat interval roční údržby tak, aby proběhla před touto fází vysokého zatížení. Tak bude závod zákazníka díky optimální údržbě a zkontrolování systému perfektně připraven.


Nové řešení sledování procesu a stavu seřizovacích přístrojů prostřednictvím internetu věcí je výsledkem společného vývoje firem Kelch, TeamViewer a Vodafone.

Bezpečnost na prvním místě – ochrana dat je nejdůležitější

I přes živé spojení seřizovacích přístrojů Kelch s novou kontrolou procesů pomocí internetu věcí je bezpečnost dat zákazníků pro firmu Kelch na prvním místě. Aby to bylo zaručeno, registruje Kelch IoT výhradně parametry přístroje. Data zákazníka a osobní údaje jsou chráněny a do cloudu se nedostanou. Navíc je systém navržen tak, aby zákazník mohl společně s firmou Kelch přesně určit, na jaké scénáře použití má být řešení pomocí internetu věcí zaměřeno. Pro individuální nastavení jsou na výběr následující možnosti:

  • časově omezený přístup k přístroji pro vzdálenou údržbu servisem Kelch;
  • živé sledování přístrojů, takže k datům mají přístup jen odpovědní IT pracovníci zákazníka;
  • komfortní a spolehlivý kompletní servis od firmy Kelch.

Důležité pro bezpečnost dat uživatele je, že Kelch IoT realizuje sledování relevantních funkčních parametrů zcela odděleně od sítě zákazníka, a to pomocí řešení s použitím SIM karty pro mobilní telefony. Relevantní firemní data jsou tak spolehlivě chráněna a systém je nepotřebuje.

Inovativní partneři jako pilíře úspěchu

Řešení pomocí internetu věcí od firmy Kelch je společný projekt s firmami, které ve svém oboru patří k leaderům na trhu a zabezpečují tak optimální výsledek. Cloudová platforma pro dashboard internetu věcí je výsledkem vývoje společnosti TeamViewer, předního světového poskytovatele řešení pro vzdálenou podporu a vzdálené řízení. Za řešení pomocí SIM pro mobilní telefony pro on-line připojení přístrojů nezávisle na síti zákazníka zodpovídá společnost Vodafone, která je největším mobilním operátorem v Německu.

BTS Technik

Oldřich Bosman, s využitím podkladů společnosti Kelch

oldrich.bosman@btstechnik.cz

www.btstechnik.cz


www.kelch.de

 

Další články

Měření ve strojírenství
Informační technologie/E-business
Nástroje pro obrábění / řezné materiály

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: