Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Chytrý metrologický software
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Chytrý metrologický software

Nový progresivní software pro měření a hodnocení povrchu Metrology 4.0 představila společnost Taylor Hobson. Inovací tohoto metrologického softwaru je nasazení dvou souřadných systémů – měřicího přístroje a měřené součásti. Touto novinkou jsou vybaveny nejnovější modely z řady špičkových profiloměrů Form Talysurf. Další budou následovat.

Software Metrology 4.0 je snadno využitelný, s intuitivním uživatelským rozhraním, virtuálním zobrazením a řízením v reálném čase. Umožňuje kótovat dle výkresu součásti a poskytuje jejich přesný obraz souřadného systému. Zajišťuje řídicí funkce pohybu os (Smart Move) a velmi přesné polohování i měření.


Simulace měření CAD modelu

Předností Metrology 4.0 je zejména virtuální zobrazení – „na první pohled“ sledování procesu měření, simulace v reálném čase a skutečné souřadnice součásti poskytují v průmyslu bezkonkurenční úroveň monitoringu a řízení s funkcí zoom, umožňující vidět povrch součástí a profilů, pro oči neviditelné.

Další významnou předností je i Smart Move – chytrý nástroj, který uživateli umožňuje vytvořit v okolí součásti pomocné body pro rychlé intuitivní a bezpečné řízení pohybů a měření.

Za zmínku však rozhodně stojí i variabilní programování – obsluha snadno automatizuje měření mnoha součástí různých velikostí bez změny programu.

Metrology 4.0 spolu s dříve vyvinutým výrobním rozhraním Q-Link umožňují nejen podporu automatizace výměny dat a řízení procesů ve výrobním prostředí, ale zajišťuje i přímou komunikaci se softwarem SPC, který je zdrojem zpětné vazby výrobních procesů.

Form Talysurf i-Series PRO

Jedním z prvních modelů, který firma Taylor Hobson vybavila moderním softwarem Metrology 4.0, je Form Talysurf i-Seires PRO. Tento měřicí systém s vysokým rozlišením a velkým rozsahem najde uplatnění tam, kde je vyžadováno současné měření kontury a textury povrchu. Konstrukce měřidla splňuje všechny požadavky měření a vysokou výkonnost ve všech pracovních podmínkách. FTS i-Series PRO nabízí vyšší úroveň přesnosti, a tím přispívá k dalšímu rozvoji výrobního průmyslu.

Nově představený přístroj je výsledkem desítek let zkušeností, optimalizace metodou konečných prvků a velmi přesné výroby, což zajišťuje nízký šum systému a perfektní provedení a funkčnost měřicích os. Přístroj zajistí rychlé a přesné měření válcových i rovinných povrchů, ozubených kol, kovových plechů a řadu dalších aplikací.

Velký rozsah měření s vysokým rozlišením a chytrým softwarem poskytuje vysoce efektivní výkon. Z jediného měření získá uživatel několik výsledků najednou a okamžitá zpětná vazba přináší nespornou výhodu pro výrobní, ale i vývojový sektor.


Jakost povrchu – vlastnosti přístroje umožní získat údaje o drsnosti, vlnitosti a tvaru povrchu současně z jediného měření
Kontura – patentovaná kalibrační metoda zajišťuje přesné měření poloměrů, úhlů, délek, vzdáleností atd.
Topografie – s využitím softwaru Metrology 4.0 a motorizovaného stolku Y lze transformovat konvenční měření 2D na výkonnější systém 3D.

Výkonný v každém prostředí

Konfigurací systému – volbou snímače, posuvové jednotky, příslušenství a programového vybavení – si uživatel sestaví efektivní nástroj přesně podle požadavků své aplikace a finančních možností. V každém případě získá měřicí systém, který umožní vysoce přesné měření jakosti a tvaru povrchu nejen malých, ale i velkých a tvarově složitých součástí. Lze provádět laboratorní analýzy povrchu nebo produkční kontrolu celých dávek součástí.
 

Přístroje FTS i-Series PRO jsou vybaveny špičkovými indukčními snímači s rozsahem měření 1, 2 a 5 mm (max. rozsah je až 5,2 mm). Rozsah 1 mm nabízí nejen velmi vysokou přesnost pro jakost a tvar povrchu, ale i příznivou cenu. Měřidlo s rozsahem 5 mm je flexibilnější a zvládá náročné aplikace vyžadující měřit texturu povrchu, tvar i konturu.

Pro měření drsnosti povrchu výrobce zaručuje hodnoty systémového šumu 6 nm Rq, 30 nm Rz. Přesnost přímosti pro měření kontury je v intervalu 0,12 um až 0,18 um Pt, dle zvolené posuvové jednotky.

Všechny modely přístrojů PRO jsou standardně vybaveny kompenzací teploty okolí, což zajišťuje konzistentní výkon a vysokou integritu systému bez ohledu na vliv okolí. To je důležité pro dílenské prostředí, kde se teplota často mění.


FTS i-Series PRO

Inovovaná konstrukce snímače nabízí výjimečnou flexibilitu umožňující měřit v jakékoliv poloze. K přednostem přístrojů i-Series PRO patří i konstantní síla snímání v celém rozsahu měření. To zaručuje vždy přesné a opakovatelné výsledky měření. Díky subtilnímu rozměru snímače je možné snímání v otvorech bez použití prodlužovacích nástavců. Všechny modely využívají integrovaný mechanismus zvedání nebo spouštění snímacího raménka. Takto se minimalizují pohyby přístroje, redukují časy měření a zajišťuje bezpečnost měření.

Uživatelské rozhraní zajišťuje přehledné monitorování procesu měření. Simulace v reálném čase a skutečné souřadnice součásti umožňují vzdálené monitorování a řízení průmyslových procesů na nebývalé úrovni.

Řada různých měřicích režimů je přístupná prostřednictvím intuitivních ikon na liště nástrojů měření. Nový software nabízí progresivní typy měření a analýz vrcholu, metody vyrovnání, programovatelné proměnné či tvorbu a využití maker.

Zákaznické analýzy

Strategie úspěchu je jednoduchá, namísto prostého prodeje přístrojů poskytovat řešení. Pokud standardní balíčky programových analýz neuspokojí potřeby zákazníka, je možné vytvořit vyhovující zakázkové řešení, které se do programového rozhraní vkládá, jako pokročilý modul. Případně je v Metrology 4.0 možné využít přístupu pro provádění MATLAB souborů. To uživateli umožňuje psát vlastní skripty a provádět je nahráním m souboru. Je tedy možné tvořit a programovat zákaznické filtry, zákaznické analýzy i zákaznické parametry.


Uživatelské prostředí Metrology 4.0

Přednosti a vysoká kvalita nového přístroje byla již prakticky ověřena při kontrole jakosti výroby nejrůznějších součástí, např. motorových skříní a hlav, zalomených a vačkových hřídelí, povrchů kovových plechů nebo ozubených kol.

Měřicí přístroj Form Talysurf i-Series PRO s chytrým programem Metrology 4.0 je připraven vyhovět stále se zvyšujícím požadavkům nové generace výrobních technologií. Tomu odpovídá i modulární konstrukce a široká nabídka příslušenství, která umožňuje splnit všechny individuální požadavky uživatelů. Novinka se vyznačuje stejným výkonem ve všech pracovních podmínkách.


Taylor Hobson a Imeco TH

Ing. Zdeněk Novák

hladikova@imeco-th.cz

Další články

Inovace
Informační technologie/E-business
Metrologie/ kontrola jakosti

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: