Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> CNC obráběcí centra pro dřevozpracující a nábytkářský průmysl
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.
Nomenklatura: Zpracování dřeva

CNC obráběcí centra pro dřevozpracující a nábytkářský průmysl

Firma HOLZ-HER provedla modernizaci svých CNC obráběcích center. Typová řada EASYmaster je určena pro tříosé obrábění, centra řad ECOmaster a UNImaster mohou být doplněna o řízení 4. osy.

Německá firma HOLZ-HER vyrábí pro nábytkářský a dřevozpracující průmysl tři řady CNC obráběcích center: EASYmaster, ECOmaster a UNImaster. Tyto stroje prošly v roce 2000 výraznou rekonstrukcí:
  • kuličkový šroub u pohonu v ose X byl nahrazen ozubenou tyčí. Výsledkem bylo zvýšení rychlosti v ose X z 60 až na 100 m.min-1;
  • vzduchové chlazení vertikálního frézovacího vřetene bylo nahrazeno vodním chlazením. Toto opatření přineslo možnost trvalého použití (S1) při nominálním výkonu a krátkodobého (3,5 min) v režimu S6;
  • olejová vakuová pumpa byla nahrazena vodní pumpou Siemens. Tato objemově prostornější pumpa nevyžaduje žádnou údržbu a její spolehlivost je řádově na mnohem vyšší úrovni, než jaká je u běžných olejových pump;
  • IC (průmyslový počítač) s 15" displejem byl nahrazen PC se 17" monitorem. Důvodem záměny bylo to, že dříve dodávané IC rychle morálně zastaraly a jejich modernizace nebyla tak snadná, jako je tomu v případě PC. Také aktualizace softwaru na IC byla poměrně náročnou záležitostí.
Výše uvedené změny dělají z obráběcích center HOLZ-HER ještě výkonnější a spolehlivější stroje, než jaké známe z dřívějška. Firmu v České republice zastupuje společnost Epimex.

Řízení

Všechny modely nové řady mají totožné softwarové a hardwarové vybavení. Ovládání stroje zabezpečuje PC s Intel Pentiem III 886 se 17" monitorem a modemem pro on-line spojení se servisním střediskem HOLZ-HER. Jako zvláštní příslušenství je možné doplnit například videokonferenční systém nebo čtečku čárkového kódu. Pro uživatelskou tvorbu NC programů je v základním vybavení dodáván profesionální CAD/CAM grafický software Twincam 32, který obsahuje veškeré funkce pro pohodlné a rychlé kreslení požadovaných tvarů, programování podle vzorců a proměnných, správu maker, simulaci obrábění, volbu nástrojů a optimálních řezných podmínek, knihovnu nástrojů a správu zásobníku. Jako základní řídicí software je použit Sinumerik 810 D od firmy Siemens. Tento systém umožňuje vedle řízení PLC funkcí stroje i interpolaci přímek i křivek ve všech třech osách. Od firmy Siemens jsou i další elektronické prvky související s řídicím systémem, jako PCL moduly, servomotory apod.
Stroje ECOmaster a UNImaster mohou být doplněny o řízení 4. osy C, tedy o plynulé otáčení přípravku upnutého do frézovacího vřetena v rozsahu 0 ÷ 360° - např. pravoúhlé nebo sklopné převodovky.

Konstrukce rámu

Všechny modely mají jednoramennou konstrukci a je u nich použit stejný způsob pohonů: v ose X to jsou ozubené tyče, v osách Y a Z kuličkové šrouby. Uložení všech pohyblivých saní je na kalených vodicích plochách s kuličkovými lineárními vedeními. Firma HOLZ-HER nabízí na svých strojích 3 druhy pracovních ploch: pevný stůl, rastrový stůl a trámcový stůl. U nejmenšího modelu EASYmaster se dodává pouze trámcový stůl, u vyšších modelů si lze vybrat. U modelů s nejdelší pracovní plochou (až 5,55 m) je možná i kombinace typů pracovních ploch, např. na jedné polovině pracovní plochy je rastrový stůl a na druhé polovině trámcový stůl. V případě trámcového stolu je možné ke stroji objednat i transportní pás pro odvoz pilin a odřezků. U pevného stolu bývá osazován bodový laser, který slouží jako pomůcka pro přesné určení polohy přísavek.

Pracovní agregáty

Základním prvkem všech obráběcích center pro výrobu nábytku jsou vrtací jednotky. Na strojích HOLZ-HER je podle typu osazeno 9 až 18 vertikálních vřeten s roztečí 32 mm, vždy ve tvaru L nebo T. Vřetena se vysouvají do záběru jednotlivě, přičemž zdvih je 70 mm. Díky tomu, že řídicí systém sám provádí výběr vřeten, která budou požadované vrtací operace provádět, zvyšuje se rychlost celého procesu vrtání.
Horizontální vrtací vřetena bývají ve dvojicích a jsou orientována buď ve směru osy X, nebo ve směru osy Y. Podle typu stroje bývají osazeny 2 až 4 dvojice horizontálních vřeten.
Pilový agregát se využívá hlavně pro frézování drážek nebo polodrážek, ale v případě osazení výkonnějšího agregátu (3,5 kW, pilový kotouč ( 200 mm) lze provádět běžné formátování plošného materiálu. S výjimkou nejmenšího typu EASYmaster je pilový agregát otočný o 90°, tj. do směru os X a Y. Na zvláštní přání může být pilový agregát upraven pro drážkování sendvičových panelů Alucobond.
Standardní nabídka vertikálních frézovacích agregátů začíná nejslabším vřetenem o výkonu 4,4 kW, pokračuje přes vřetena o výkonech 5,6 kW, 6 kW, 9 kW a končí u vřetene s výkonem 10 kW. Rozsah otáček nejčastěji osazovaného vřetene 9 kW je 1000 ÷ 24 000 min-1. Příznivá výkonová charakteristika jeho motoru poskytuje plný výkon 9 kW již při otáčkách 12 000 min-1. Velký důraz je kladen vedle již dříve zmíněného chlazení i na uložení hřídele. Zkušenosti ukázaly, že použití čtyřřadého keramického ložiska není zbytečným luxusem. U vřeten 4,4 kW a 5,6 kW je použito standardní kleštinové upínání nástrojů nebo hydraulický systém Leuco-PS, u silnějších vřeten, kde se předpokládá použití výměníku nástrojů, je osazen pneumatický systém upínání nástrojů pomocí upínacích kuželů HSK 63 F.
Horizontální frézovací vřeteno je nabízeno pouze na typech ECOmaster a UNImaster. Vzhledem k jednoúčelovému použití horizontálního frézování pro dlabání dveřního zámku je nabízen pouze jeden typ vřetene o výkonu 5,6 kW s rozsahem otáček 2500 ÷ 18 000 min-1.

Výměník nástrojů

Firma HOLZ-HER používá 2 typy zásobníků - zásobník nesený na agregátu a pevný zásobník typu "pick-up". U typů ECOmaster a UNImaster bývají oba typy zásobníků kombinovány, takže současně lze stroj osadit až 26 nástroji. Všechny zásobníky jsou určeny pro upínací kužely typu HSK 63 F.
Nesený zásobník je umístěn na rameni v poloze za zadním okrajem stolu, což minimalizuje zatížení vodicích drah i v případě plného obsazení zásobníku nástroji. Výhodou neseného zásobníku oproti pevnému je minimalizace ztrátových časů, neboť pracovní agregát nemusí pro nástroje dojíždět a pro výměnu nástroje jsou využívány převážně tzv. "mrtvé časy". Z tohoto důvodu je nesený zásobník u strojů ECOmaster a UNImaster používán vždy jako hlavní. U typu EASYmaster nesený zásobník nabízen není. Nesený zásobník pro 4 nástroje je lineární, kruhové zásobníky jsou pro 6 či 12 nástrojů.
Pevný zásobník je zabudován na pravé straně rámu stroje. U typů ECOmaster a UNImaster je používán jako doplňkový a je zpravidla využíván pro rozměrnější nástroje nebo přípravky (např. pravoúhlá převodovka), u nichž by bylo osazení do neseného zásobníku problematické. Pevné zásobníky jsou vždy lineární a jsou nabízeny ve variantách pro 4, 6, 12 a 14 nástrojů.

Upínání obrobku

Na obráběcích centrech pro dřevozpracující průmysl jsou v hlavní míře využívány vakuové upínky dílců. Výjimkou jsou mechanické upínače (mohou být ovládány pneumaticky nebo manuálně), které se využívají při opracovávání úzkých obrobků, např. profilových lišt, obloukových eurooken apod.
Firma HOLZ-HER používá pro pevný nebo rastrový stůl kruhové upínky o průměrech 60, 90, 100, 110 a 120 mm. Pro trámcový stůl jsou určeny obdélníkové přísavky 114 x 140 mm. Jako zvláštní příslušenství jsou ke všem typům stolů dodávány speciální úzké přísavky (např. 130 x 30 mm), na kterých lze opracovávat úzké dílce. U dílců složitých tvarů se často používá tzv. šablona, tj. MDF deska, do které je vyfrézován tvar obrobku, vyvrtány přisávací otvory a obvod je zatěsněn gumovou páskou. Pro použití šablony je zvláště výhodný pevný stůl, protože šablonu není nutné pokládat na přísavky, ale přívod vakua lze řešit přímým napojením hadice do dvojvrstvé šablony.

Další články

Zpracování dřeva

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: