Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Co dnes pálí požární ochranu
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Co dnes pálí požární ochranu

Není to tak dávno, co se na Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky (MV-GŘ HZS ČR) začali obracet různí podnikatelé působící v oblasti požární ochrany s tím, že se jim nezdá narůstající počet závažných požárů v republice. Doslova se ptali, zda někde není něco systémově špatně. Po určité analýze statistických výstupů a průzkumu v řadách kontrolorů a vyšetřovatelů požárů se ukázalo, že o zásadní problém nejde. Nicméně se můžeme bavit o tom, že velké požáry mají občas společného činitele, kterým je lidská nedbalost, hloupost a vzrůstající tlak na výrobní nebo prodejní kapacity.

Pojďme si ukázat několik bolavých míst, která dnes hasiče hodně trápí. Můžeme začít například něčím tak banálním, jako je likvidace odpadu a jeho shromažďování. Zdánlivě jednoduchá činnost, která však bývá u všech objektů zásadně přehlížena. Všichni dobře známe heslo „Udržujte pořádek na pracovišti“. Pořádek však musí být také v místě, kde se odpad shromažďuje a připravuje k odvozu. Z hlediska požární ochrany to je opravdu velice rizikové místo. Byť odpad odhodíme do kontejneru, nemusíme mít vyhráno. Důležité je myslet na to, kam postavíte kontejner s odpadem. Pokud jej postavíte do vnitřní části budovy nebo do blízkosti oken, můžete počítat s tím, že v případě jeho požáru dojde k rozšíření zplodin hoření do budovy, případně k přenosu plamenného hoření přes okno do vnitřní části objektu. Je nutné vědět, že zplodiny hoření jsou stejně nebezpečné jako plameny. Jejich tepelnědestrukční vlastnosti jsou v určitých místech úplně stejné. Lze zde uvést bezpečnou odstupovou vzdálenost od velkoobjemového plastového kontejneru, která je 2,5 m. Mysleme proto také na to, jak daleko máme například náš vozový park od takovýchto nádob. Ze strany iniciace požáru je u odpadu nejvíce rizikové kouření zaměstnanců. Na vyhrazených kuřáckých místech odhazují nahromaděné nedopalky do zmiňovaných kontejnerů. Ale tam, kde vyhrazená místa nejsou, využívají zaměstnanci právě odpadová hospodářství k tajnému kouření. A odhodit nedopalek do odpadu je to nejjednodušší.


Plk. Mgr. Radek Kislinger, vedoucí oddělení zjišťování příčin vzniku požárů, MV – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

Zajímavým problémem je také skladování hořlavého obalového přepravního materiálu (krabice, palety) v blízkosti obvodových stěn objektů. Ukazuje se totiž, že právě obvodové stěny jsou velice zranitelné z vnějšího prostředí. Již jsme zachytili několik případů, kde se požár dostal z hořící hromady takového materiálu skrz netěsnosti v obvodové stěně do interiéru budovy. Tím, že se požár šířil zpočátku vnitřkem stavební konstrukce, došlo následně k pozdní reakci požárně-bezpečnostních zařízení uvnitř budovy.

Samostatnou kapitolou jsou pak zaměstnanci, respektive netečnost zaměstnanců k mimořádným událostem. Opět jsme zaregistrovali případy, kdy zaměstnanci místo provádění prvotního hasebního zásahu drželi v ruce mobilní telefon a natáčeli rozvoj požáru. Toto počínání ve finále ocenili pouze policisté a vyšetřovatelé požárů. Při dotazu, proč neprovedli prvotní hasební zásah, uvedli, že se báli o svůj život. Nicméně za mobilním telefonem se cítili bezpečně.


Vyšetřovatelé požáru

Zajímavé je také možné ohrožení budov, zejména velkoskladů a velkých výrobních areálů tzv. létajícími přáními. Jsou známé případy, kdy létající přání přistálo na střeše a po prohoření střešní konstrukcí zapálil plamen zboží uskladněné na regálech pod střechou. Bohužel, proti takovému směru šíření požárů je většina objektů bezbranná. Zde pomůže pouze pozorná ostraha, podpořená kamerovým systémem a rychle provedený prvotní hasební zásah.


Experiment – prohoření střešní konstrukce tzv. létajícím přáním

V závěru zmíním ještě jeden zajímavý fenomén. Nezájem podnikatelů o to, co se děje za zdmi jejich firem. Zejména se to týká těch, kteří mají firmy v areálech bývalých velkopodniků, jež se časem rozparcelovaly na menší části. Zde se často setkáváme s tím, že si uživatelé vůbec neuvědomují možná rizika v rámci šíření požáru po střešních konstrukcích, netěsnostmi ve zdech, různými průchody starých technologií nebo vzduchotechnických zařízení.


Požár výrobní haly

To, že může objekt tvořit jeden požární úsek, neznamená, že ostatní jsou v absolutním bezpečí. Obecně se také ukazuje, že ze strany podnikatelů je požární ochrana objektu na okraji jejich zájmu. Každopádně platí jediné heslo v požární ochraně: „Prevence je jediné řešení, které se opravdu vyplatí.“

Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

plk. Mgr. Radek Kislinger, foto: archiv MV-GŘ HZS ČR
radek.kislinger@grh.izscr.cz

Další články

Bezpečnost práce a požární ochrana

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: