Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Co je nového u vašich dodavatelů?
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Co je nového u vašich dodavatelů?

V nepřeberném množství dostupných technologií si dnes zákazník volí dodavatele nejen podle kvality, ale také podle služeb a servisu, které k dané technologii nabízí. Pravidelná setkání zákazníků a dodavatelů přispívají k rozšíření povědomí o dostupných novinkách a předkládají uživatelům postupy co nejefektivnějšího využití těchto technologií. A takové setkání pořádá jednou ročně společnost Vason CZ se svými partnery v Technickém centru společnosti Ceratizit ve Velkém Meziříčí.

V nepřeberném množství dostupných technologií si dnes zákazník volí dodavatele nejen podle kvality, ale také podle služeb a servisu, které k dané technologii nabízí. Pravidelná setkání zákazníků a dodavatelů přispívají k rozšíření povědomí o dostupných novinkách a předkládají uživatelům postupy co nejefektivnějšího využití těchto technologií. A takové setkání pořádá jednou ročně společnost Vason CZ se svými partnery v Technickém centru společnosti Ceratizit ve Velkém Meziříčí.

O odborných vzdělávacích seminářích společnosti Ceratizit, označovaných jako Servis na druhou (Servis2), pravidelně informujeme. Koupí nového nástroje totiž zvýšení produktivity ještě nemusí být samozřejmostí, pokud uživatel vhodně nenastaví např. řezné parametry. Přidanou hodnotou se pro něj stává až odborná rada technika profesionála, který při příležitosti odborného semináře nebo při návštěvě výrobního podniku zákazníka je připraven odladit v tomto případě řezný proces tak, aby uživatel dosáhl slibovaných výkonů (ať ž se jedná o stroj, nástroj, či např. řídicí systém).

Zákaznických dnů pod záštitou společnosti Vason CZ se pravidelně účastní obchodní partneři z řad dodavatelů důležitých komponent pro efektivní obrábění, jakými jsou např. kontrola kvality od společnosti Renishaw, obráběcí kapaliny Blaser, seřizovací přístroje Zoller nebo softwary na správu nástrojového hospodářství od společnosti DTS.


Přes padesát účastníků si přijelo do technologického centra Ceratizit Česká republika poslechnout novinky. Zákaznické dny Vason CZ byly tradičně zahájeny přednáškovými bloky.

Stroje YCM v neustálém vývoji

Pořadatelem akce byla společnost Vason CZ, dodavatel a výhradní zástupce obráběcích strojů tchajwanského výrobce YCM pro český a slovenský trh. Také letos byly prezentovány novinky a inovace strojů YCM. Dlouholetá tradice od r. 1954 a vlastní výroba většiny komponent – např. vlastní slévárna a výroba vlastních vřeten – předurčují stroje YCM k vysoké kvalitě a širokému spektru použití. Věřím, že zájemci budou schopni nalézt nejvhodnější stroj pro vlastní výrobu v katalogu společnosti Vason CZ, kde je nabízeno celkem 110 modelů pro komplexní aplikace podle typu obrábění. Proto namátkou zmíním pouze některé z prezentovaných novinek. V oblasti vysokorychlostního obrábění je k dispozici nová generace vertikálních obráběcích center s označením NXV560T, která lze osadit až třemi různými vřeteny velikosti 30 s otáčkami až 30 000 za minutu, nebo horizontální frézovací centrum NH500A, které se vyznačuje vysokou tuhostí díky patentované konstrukci základny stroje T-base a díky tomu rychloposuvům 60 m.min-1 s akcelerací 1G. Centrum disponuje opcí TPC (automatická výměna palet), kdy je pro větší efektivitu obrábění možné využít hnízdo až se šesti paletami, jejichž výměnu lze provést do pěti sekund. V oblasti obrábění kompozitních materiálů věnuje YCM pozornost ultrasonickému obrábění, kde nabízí celou řadu ultrasonických hlav. Příkladem je např. hlava s kuželem BBT30 s 18 000 otáčkami na vřetenu a s výkonem 50 W.

Příjemnou zprávou pro české a slovenské odběratele YCM technologií je evropská centrála YCM Technology Europe v Německu, fungující již rok od svého založení (2017). Termín dodání nejprodávanějších modelových řad strojů a náhradních dílů se významně zkrátil na pouhé dva týdny od objednávky (vztahuje se na běžný sortiment skladem). Zde bude v roce 2019 rovněž založena servisní centrála pro opravu vlastních vřeten YCM. V neposlední řadě je nutné připomenout, že se společnost YCM plně věnuje aplikacím v Průmyslu 4.0, a to řešením Smart Manufacturing a vlastnímu produktu YCM Smart Factory (chytrá továrna). Dále je k dispozici vlastní řídicí systém iPros MX, sběr dat ze stroje je prováděn pomocí iCube a systému iDirect, který data zpracovává. Uživatelé po zavedení těchto nadstaveb pro chytré obrábění by měli být schopni zefektivnit vlastní výrobní procesy, snáze se vypořádat s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků nebo např. předcházet odstávkám pomocí prediktivní údržby.


Společnost YCM a její špičkové obráběcí stroje přijel do Velkého Meziříčí představit Giovanni Yueh. Nepřiletěl však z Tchaj-wanu, ale z evropské centrály YCM Technology Europe v Hildenu nedaleko Düsseldorfu.

Technici z Ceratizitu předvádějí

Velká část zákaznického setkání je pravidelně věnována praktickým ukázkám pod taktovkou techniků ze společnosti Ceratizit přímo na strojích YCM (konkrétně vertikální obráběcí centrum s lineárním vedením NXV1020A a soustružnické obráběcí centrum s kluzným vedením GT250MA), kterými Technické centrum Ceratizit disponuje. Na bloku z nástrojové oceli 1.2379 (ČSN 19 573) byly ve frézovacím centru předváděny ukázky trochoidního obrábění pomocí frézy CCR (CircularLine) s povrchovou úpravou Dragonskin, jež je vhodné pro úběr velkého množství materiálu či frézování hlubokých drážek. Při trochoidním frézování se udržuje minimální úhel záběru, který redukuje chvění nástroje a tím mj. zvyšuje jeho životnost. Dále byly ukázány operace vrtání s korunkovými vrtáky řady WTX, které díky tříbřité geometrii dosahují vysokých výkonů, efektivity i spolehlivosti. Podobně byly předvedeny ukázky frézování na bloku z hliníkové slitiny AlMgSi1 (ČSN 42 4400), kde zájem účastníků výrazně vzrostl při výrobě drážky tzv. zanořením po rampě 45° a 90° nebo výrobě kruhové kapsy pomocí PCR-ALU frézy, jež disponuje patentovanou geometrií středicího hrotu s vrcholovým úhlem 142°. Čtyři břity frézy připouštějí vysoké posuvy a rychlý přísuv na hloubku řezu nejen při zavrtávání. Celá řada operací pomocí nástrojů WNT (čelní a podélné soustružení, zapichování nebo vrtání do plna) byla prezentována také na soustruhu YCM GT250MA s nástrojovou hlavou pro 12 pozic poháněných nástrojů se systémem upínání VDI40 a výměnou nástroje do 0,6 s. Ukázky byly doprovázeny odborným výkladem a možností si nástroje i obrobek důkladně prohlédnout. Účastníci navíc vždy rádi využívají také možnosti konzultace nad vlastními problémy a já soudím podle spokojených tváří, že se jim dostalo uspokojivých odpovědí, v lepším případě rovnou také řešení v podobě výběru vhodné technologie či nástroje. Vždyť k tomu právě tato setkání slouží.

 

Ing. Jan Úlovec představuje zúčastněným novinky ze sortimentu nástrojů WNT.

Ještě závěrem si dovolím uvést jednu organizační změnu v uskupení Ceratizit Group, které podniklo historicky největší akvizici a do své skupiny přibralo společnost Komet. Portfolio skupiny (Ceratizit, WNT, Komet a Klenk) je tak doplněno o vysoce přesné nástroje pro vrtání, vystružování, závitování a frézování. S takto kompletním portfoliem nástrojů pro třískové obrábění plánuje Ceratizit Group v následujících letech z nynějšího pátého místa zaútočit na třetí příčku světového žebříčku ve výrobě nástrojů z prášků.


Pomáháme zvyšovat kvalifikaci zákazníků

Vedení firmy Senco Příbram znovu oslovilo společnost Ceratizit Česká republika s požadavkem na proškolení jejich zaměstnanců na technologii třískového obrábění, konkrétně se zaměřením na technologii obrábění na CNC soustruhu. Firma Senco Příbram přikoupila k frézovacímu centru i moderní CNC soustruh a tímto se stává téměř soběstačná při výrobě komponentů pro svůj výrobní program. Pokrytím výroby o soustružené díly se stávají nezávislými i na kooperacích, navíc jdou cestou přesné a produktivní výroby. Vedení společnosti si je vědomo, že zvyšování kvalifikace jejích zaměstnanců je správnou investicí a že prospívá k celkově dobré náladě a spokojenosti uvnitř firmy.

Začátkem roku 2018 se uskutečnila série školení pro technologii obrábění na frézovacím centru, rozložených na teoretickou a praktickou část. Teoretická část probíhala podle požadavku v sídle firmy v Příbrami, praktická část v Technickém centru Ceratizit ve Velkém Meziříčí. K frézování v lednu přibyly technologie vrtání, vystružování a závitování, aby byla pokryta komplexní potřeba obrábění na daném frézovacím stroji. Nyní k tomu byla přidána technologie obrábění na CNC soustruhu a kromě soustružení byli zaměstnanci školeni na další související technologie, jako soustružení závitů, zapichování, upichování, obrábění multifunkčními nástroji a miniobrábění. I na srpnovém školení byly navíc představeny technologie vrtání, vystružování a závitování, využívané také na CNC soustruhu.

Zaměstnanci firmy Senco Příbram uvítali, že školení obsahovalo informace pro operátory, technology i programátory a zejména pak, že bylo obohaceno o četné praktické ukázky s poznatky, které mohou použít ve své praxi. Též kvitovali prostor na diskuzi a názorné příklady s vyhledáním optimálních nástrojů a řezných podmínek. Za Ceratizit Česká republika lze vyzdvihnout aktivní přístup zaměstnanců firmy Senco Příbram ke školení a jejich zájem o technologii třískového obrábění. Za úspěšné zodpovězení několika cílených otázek v závěru školení byli odměněni certifikátem na dané téma.


Zaměstnanci firmy Senco Příbram na školení v Technickém centru Ceratizit Česká republika.

Koordinaci školení řídila paní Máchová z personálního oddělení firmy Senco Příbram a efektivně využila dotačního titulu z oblasti vzdělávání zaměstnanců. Toto školení bylo registrováno pod číslem dotace CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005049 z Operačního programu Zaměstnanost, který je financován z prostředků Evropské unie. Po ukončení paní Máchová školení zhodnotila: „S komunikací a způsobem školení jsme maximálně spokojeni a obojí školení bylo pro naše zaměstnance velkým přínosem.“

Zvyšování kvalifikace zákazníků v oblasti třískového obrábění je dalším benefitem, který Ceratizit nabízí. Školení jednotlivých firem je úzce spojeno s odbornými semináři, kde se schází více zákazníků z různých firem. Seminář je zaměřen na konkrétní témata třískového obrábění, teorie je prokládána praktickými ukázkami na CNC strojích v Technickém centru ve Velkém Meziříčí. Termíny a témata seminářů jsou k dispozici na stránkách společnosti Ceratizit – zde se také lze na vybraný seminář přihlásit.

-JG-


Kontakt:

Eva Buzková

Eva.buzkov@mmspektrum.com

Další články

Nástroje pro obrábění / řezné materiály
Obráběcí stroje a technologie

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: